Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Rozengracht 24,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 24 4-171 4-177 H-281 H-068
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 24 4-175 4-178 H-281 H-068
Naastliggers vanRozengracht 24
ten oostenRozengracht 26
ten westenRozengracht 22
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 24naamloze steeg ten oosten


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0055r van 15 jul 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Egberts molenaar


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0090r van 25 feb 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Egberts molenaar


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHessel Wassenaar oud rentmeester


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0338v van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Hessel Wassenaar


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241r van 10 mrt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Dominicus


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-171 Rozengracht 24hoff
eigenaarjuffr. Boelens
gebruikerjuffr. Boelens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
 
4-175 Rozengracht 24hoff
eigenaarburgemeester Heinsius cum fratre
gebruikerRuird Alberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-171 Rozengracht 24hoff
eigenaarjuffr. Boelens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720
 
4-175 Rozengracht 24hoff
eigenaarRuird Alberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-171 Rozengracht 24hoff
eigenaarjuffr. Boelens
gebruikerjuffr. Boelens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
4-175 Rozengracht 24hoff
eigenaarRuird Alberts
gebruikerRuird Alberts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende tuin van Ruurd Alberts


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0033r van 21 okt 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Sybolts


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-171 Rozengracht 24kamer
eigenaarwed. burgemr. Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG
 
4-175 Rozengracht 24huis
eigenaarBeernt Geersma
gebruikerBeernt Geersma
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
 
4-175 Rozengracht 24kamer
eigenaarerven Claas Douwes
gebruikererven Claas Douwes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG
 
4-175 Rozengracht 24molen en huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerYme Tjallings
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-175 Rozengracht 24Mighel Romkes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG
4-171 /2Rozengracht 24Beernt Jansen, bestaande uit 2 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG
4-171 Rozengracht 24Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
4-175 /2Rozengracht 24Folkert Doekles, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman J. Westra


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-177 Rozengracht 24F van Esta1-00-00 CGwooningen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1870Rozengracht 24Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurerf (112 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-281Rozengracht 24Petrus Daum... D., en Maria Zweitser; BS huw 1833, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-181, wijk H-070, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1870H-060 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiituin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5222Rozengracht 24 (H-068)Gosse A. Hoek (en Cons.)


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozengracht 24, HarlingenRozengracht 24 Vooruitgang, n.v. bakkerij debakkerij


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24Vooruitgang193N.V. Samenw. Bakk.


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozengracht 24, HarlingenRozengracht 24 Vooruitgang, N.V. debrood-, koek- en beschuitbakkerij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24de Vooruitgang, N.V. Samenw. Bakkerijen193


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 24de Vooruitgang, N.V. Samenw. Bakkerijen706


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.W.C. Postma836Zaaigr. en pootaardapp. (8½-12½, 14-17½ u.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.W.C. Postma836Zaaigr. en pootaardapp. (8½-12½, 14-17½ u.)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 6759Rozengracht 24gemeentelijk monument12 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6759Rozengracht 24
  terug