Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 27 (niet bekend) (niet bekend) H-034 H-034
Naastliggers vanRozengracht 27
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 25


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0148v van 6 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBaucke Siercx


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0010v van 14 apr 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Kerkpoortstraat WZ [staat: bij de Kerkpoort]huis
 
koperIsbrant Annii Vos 435-00-00 GG
koperGeert Jans bakker
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Aebe Astyes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Haeye Laesen
verkoperJacob Jansen Engelsman, gehuwd met
verkoperGriet Jacobs


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0178r van 22 jan 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Bij de Kerkpoorthuis met hof
 
koperTiberius Templair 615-00-00 GG
koperArien Cornelis Oliphier
huurderTrijn Jans
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenplaats en kamer van Gerben Douues
naastligger ten westende hof van Pyter Hendrickx bode
naastligger ten noordenschuur en ledige plaats van Harmen Harmens
naastligger ten noorden2 kamers van Harmen Harmens
verkoperPieter Fransengrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiberius Templair x Arie Cornelis Oliphier kopen een huis en hof bij de kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. de hof van bode Pyter Hendrickx, ten N. de schuur en ledige plaats van van Harmen Harmens en twee kamers. Het huis is nu bewoond door Trijn Jansen en de hof wordt gebruikt door de verkoper. Grondpacht 8 CG aan de Stad. Gekocht van grootschipper Pieter Fransen voor 615 GG.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0187r van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Bij de Kerkpoorthuis en ledige plaats
 
koper van 1/2Griet Jansen, weduwe van476-00-00 GG
koper van 1/2wijlen Wigbolt Freerx
koper van 1/4Hendrick Wigbolt, gehuwd met
koper van 1/4Trijntie Cornelis
koper van 1/4Jan Jochums, gehuwd met
koper van 1/4Antie Wigbolt
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende hof van Cornelis Ebbes
naastligger ten noordende schuur van Ebbe Asties
verkoperGeert Jansen, gehuwd met
verkoperAntie Gijsberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGriet Jans wv Wigbolt Freerx voor 1/2 en Hendrick Wigbolts x Trijntie Cornelis en Jan Jochums en Antie Wigbolts voor 1/2, kopen een huis en ledige plaats bij de Kerkpoort. Ten O. en Z. de straat, ten W. de hof van Cornelis Ebbes, ten N. de schuur van Ebbe Assies. Grondpacht 8 CG aan de Stad. Gekocht van Geert Jans x Antie Gijsberts voor 476 GG.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0143v van 19 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Kerkpoort]huis
 
koperHaye Dirx 400-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: Kerkpoort]
naastligger ten westende hof van de verkoper Douue Merx
naastligger ten noordenGerben Douues
verkoperDouue Merx


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0149r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Baucke Sierx


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0158v van 15 dec 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]huis waar de Jaeger uithangt, met een ledige plaats
 
koperTierck Lous, gehuwd met700-00-00 GG
koperJouck Ipckes
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenLambertus Theodori
naastligger ten noordende weduwe Geertie Gerbens
verkoperHaye DurxMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTierck Lous x Jouck Ipckes kopen een huis omtrent de kerkpoort aldaer de jaeger wthangt, met de ledige plaats. Ten O. en Z. de straat, ten W. Lambertus Theodori, ten N. wd. Geertie Gerbrens. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Haye Durx te Makkum, voor 700 GG en een rosenobel tot een verering.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0147r van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]huis met plaats ten noorden
 
koperEelck Eelckes c.soc., weduwe van580-00-00 GG
koperwijlen Cornelis Sybes
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Jansen bleker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerbrant Douwes
verkoperAntie Ipes, universele erfgenaam ab intestato van haar zuster
erflaterwijlen Jouck Ipes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelck Eelckes wv Cornelis Sybes c.s. koopt een huis en plaats ten noorden daaraan, bij de Kerkpoort. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. bleker Marten Jansen, ten N. erven Gerbrant Douwes. Grondpacht 6 cg. Gekocht van Antie Ipes als universeel erfgenaam van haar zuster Joucke Ipes voor 580 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0017v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Kerkpoort, bij dehuis en hof
 
koperJacob Isbrants koopman400-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van Popta
naastligger ten westende hof van Hilbrants
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen T. Templar
verkoperGeertie Dircx, weduwe van
verkoperwijlen Gerben Souuesschoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Isbrants, koopman, koopt een huis en hof bij de Kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. de hoven van de heren Popta en Hilbrants, ten N. erven T. Templar. Grondpacht 4 cg. Gekocht van Geertie Dircx wv Gerben Douues schoenmaker voor 400 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0212v van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort tegenover de Wasbleek]hof met bomen, planten en prieel
 
koperJan Jansen Fijselar c.u.kapitein ter zee572-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Yde Winia
naastligger ten zuiden3 kamers van Pals Bauckes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende hof van Claas Jansen Faber
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPals Bauckes


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0342v van 27 apr 1738 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Kerkpoort, bij dehof, twee zomerhuizen en stal of wagenhuis
 
kopervrijgezel Robijn Arjens 0-00-00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: baarhuis en de straat
naastligger ten zuidenJan Rienx
naastligger ten westenArjen Teunis Blok koopman
naastligger ten noordenJan Rienx
verkoperSierk Taekles Tolsmakoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 242v maar verkeerd genummerd in het origineel] Robijn Arjens vraagt wederkoop of redemptie van een mooie hof met 2 zomerhuizen en een stal en wagenhuis, bij de Kerkpoort. Ten O. de straat en het Stadsbaarhuis, ten W. Arjen Teunis Blok, ten Z. en N. Jan Rienx. Gekocht van Sierk Taekeles Tolsma, voor 720 cg.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0147v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Kerkpoort, bij de1/2 huis en smederij
 
koperhuisman Jan Rienks 122-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurder benedenEvert Jans mr. ijzersmid40-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhuisman Cornelis GerbensPietersbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rienks, huisman onder Almenum, koopt 1/2 huis en smederij bij de Kerkpoort. Beneden bewoond door Evert Jans, mr. ijsersmid, voor 40 cg. Beide bovenkamers worden ook verhuurd. Geen naastliggers genoemd. Grondpacht 4 cg. aan de Stad. Gekocht van Cornelis Gerbens, huisman te Pietersbierum, voor 122 gg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0005v van 8 jun 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]huis en smederij
 
koperJacob Tjerks zoutdrager305-00-00 GG
koperYpe Feikes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderFokke Jans mr. ijzersmid42-00-00 CG
huurderJan Huiselaar 0-04-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenSjoerd Talma
naastligger ten noordende tuin van Claas Willems Hoogstraten
verkoperhuisman Jan RienksAlmenum


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0203r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]huis en smederij
 
koperBeert Brouwer koopman325-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurder deelFocke Jans mr. ijzersmid51-00-00 CG
huurder vooropkamerJan Willems 0-06-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen S. Talma
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claas Hoogstraten
verkoper van 1/2Claas Tjerks, erfgenaam van zijn broerarbeiderMakkum
erflaterwijlen Jacob Tjerkszoutdrager
verkoper van 1/2Ype Feykes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeert Brouwer, koopman, koopt een deftig huis en smederij c.a. bij de Kerkpoort. Het is deels verhuurd aan Focke Jans, mr. ijsersmid. Ten O. en Z. de straten, ten W. erven S. Talma, ten N. erven Claas Hoogstraaten. Gekocht van Claas Tjerks te Makkum, als erfgenaam van zijn broer Jacob Tjerks, zoutdrager, voor 1/2, en Ype Feykes, voor 1/2, voor 325 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0028r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]dwarshuis
 
koperCornelis Hendriks sleefmaker254-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderGeorg Boer e.a.
naastligger ten oostenBeert Brouwer
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenAndries Wybinga
naastligger ten noordenN. N.
verkoperjuffrouw Elsje Schaaff, weduwe van
verkoperwijlen Sybrand Talma, en voogd van hun minderjarige dochtertjes
verkoperGeertje Sybrands Talma, en haar zusje
verkoperAafke Sybrands Talma


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0165r van 17 jun 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]huis en smederij
 
koperFocke Jans Faber, gehuwd metmr. ijzersmid450-00-00 CG
koperAurelia van Arssen
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Hoogstraten
verkoperBeert Brouwerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Jans Faber, mr. smid x Aurelia van Arssen koopt huis en smederij bij de Kerkpoort. Ten O. en Z. de straten, ten W.?, ten N. Claas Hoogstraeten. Gekocht van Beert Brouwer.


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0131r van 16 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Kerkpoortstraat WZ [staat: bij de Kerkpoort]tuin met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuis
 
koperClaas Jans mr. bakker350-00-00 GG
huurder stal en wagenhuisGeert Jans
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: Kerkpoort]
naastligger ten zuidenFokke Jans Faber c.soc.
naastligger ten westenAndries Wybinga koopman
naastligger ten noordende stad Harlingen: baarhuis
verkoperSjoukjen Clases Hoogstraaten, weduwe van
verkoperwijlen Ruird Jeltes Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Jans, mr. bakker, koopt een deftige hof met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuis, bij de Kerkpoort. Ten O. de straat, ten W. Schelte Wybinga, ten Z. Focke Jans Faber, ten N. het Stadsbaarhuis. Gekocht van Sjoukje Clases Hoogstraaten wv Tjeerd Jeltes Nauta, voor 350 gg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0182r van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: aan de Kerkpoort]huis en smederij
 
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid825-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Hendriks
naastligger ten noordenClaas Jans
verkoperFokke J. Fabermr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeile Dirks Faber, mr. ijsersmid, koopt een huis en smederij c.a. bij de Kerkpoort, met de voorraad en gereedschappen op taxatie. Ten O. en Z. de straten, ten W. Cornelis Hendriks, ten N. Claas Jans. Gekocht van Fokke J. Faber, mr. ijsersmid, voor 825 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0180r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]huis
 
koperMeyle Dirks Faber mr. ijzersmid300-00-00 CG
naastligger ten oostenMeyle Dirks Faber
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende tuin van Wybenga
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Hendriksmr. sleefmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Dirks Faber, mr. ijsersmid, koopt huis c.a. bij de Kerkpoort. Ten O. de koper, ten Z. de straat, ten W. de tuin van Wybenga, ten N. N.N. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Gekocht van Cornelis Hendriks, mr. sleefmaker, voor 300 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0125r van 14 dec 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Kerkpoortstraat WZ [staat: bij de Kerkpoort]tuin, zomerhuis en verdere gerechtigheden
 
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid1000-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van A. Wybenga
naastligger ten noordende stad Harlingen: baarhuis
verkoperClaas Jansmr. bakker


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0235r van 14 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]herberg, hof en ledige smederij
 
koperBartle Tuininga procureur postulant1005-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
huurder herbergSimon van der Ley 100-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Wybenga
naastligger ten noordendiverse woningen
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator
verkoper q.q.Cornelis Jans, curator
verkoper q.q.Johannes Jacobs Hoogenhuis, curator
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren over
verkoperMeile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperJanke Sybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartle Tuininga, proc. postulant, koopt een groot huis en hof bij de Kerkpoort, gedeeltelijk geschikt tot een ijzersmederij en verder tot een herberg, 'de Arend' genaamd. Ten O. en Z. de straten, ten W. wd. S. Wybenga, ten N. diverse woningen. De smederij staat leeg en de herberg wordt gebruikt door Simon v.d. Ley. Gekocht van de curatoren over de boedel van Meile Dirks Faber x Janke Sybes.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0162v van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]huis, hof en smederij
 
koperMeyle Dirks Faber mr. ijzersmid1641-08-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van A. Wiebinga
naastligger ten noordende weduwe van Auke Andries e.a.
verkoperBartle Tuyningaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeyle Dirks Faber, mr. ijzersmid te Leeuwarden, koopt huis, tuin en smederij bij de Kerkpoort, met overname v.d. gereedschappen. Er is quoteel onderhoud van de modderbak (zie daarvoor onder Kleine Bredeplaats 24.) Ten O. en Z. de straten, ten W. wd. S. Wybenga, ten N. wd. Anske Andries en anderen. Gekocht van Bartle Tuininga, proc. postulant.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0021v van 15 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ bij de Kerkpoort gequoteerd met 4-070 en 4-071herberg met nieuwe kolfbaan en ijzersmederij
 
koperFrans Baukes Fopma, gehuwd met1010-00-00 GG
koperDieuwke Jacobus Greidanus
verpachter grondde stad Harlingen4-10-00 CG
huurderLouw Pieters Louw c.u.
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende weduwe van Wybenga
naastligger ten noordenFrans Galenkamp n.u.
verkoper q.q.Luitje Pieters, curatormr. grofsmid
verkoper q.q.Albert Bolman, curatoren overmr. verver en glasmaker
verkoperde boedel van wijlen Janke Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Meile Dirks Fabermr. grofsmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Baukes Fopma x Dieuwke Jacobus Greidanus kopen (a) een voortreffelijke, florisante en wel ter nering staande herberg 'de Gekroonde Zeevaart', met hof en nieuwe overdekte kolfbaan, bestaande uit diverse boven- en benedenvertrekken, grote tuin en bleek, een prieel en twee zomerhuizen waarvan het ene hoog uit de grond is, en op het Bolwerk zowel als op de tuin uitziet, oz. Rozengracht bij de Kerkpoort. Grondpacht 4 cg 10 st. St. Jacobischatting 1 cg onder nummer 4-070. De huurder (tot 1797) wil zijn rechten wel overdoen aan de koper tegen 300 cg. Ten O. en Z. de straat, ten W. mej. wd. Wybenga, ten N. Frans Galenkamp n.u. e.a. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van wl.) Meile Dirks Faber, mr. grofsmid x Janke Sybes, voor 1010 gg (voor a en b).


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0150r van 24 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ bij de Kerkpoort gequoteerd met 4-070 en 4-071herberg met nieuwe kolfbaan en ijzersmederij
 
gestuite koperJurjen Harkes van der Stok, gehuwd metmetselaar1200-00-00 CG
gestuite koperAntie Sjoerds
verpachter grondde stad Harlingen4-10-00 CG
protesteert omdat hij geen consent geeftFrans Baukes Fopma, gehuwd metkastelein
protesteert omdat hij geen consent geeftDieuwke Jacobus Gerydanus
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenFrans Galenkamp c.u.
verkoper en reversaalhouderHenricus Julius van Alberdaoud secretaris van FerwerderadeelFerwerd


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0247r van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ bij de Kerkpoorthuis en herberg met kolfbaan, stal en zomerhuis
 
koperH. J. Albarda oud secretaris1091-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-10-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenFrans Galenkamp n.u.
verkoperFrans Baukes Fopma, gehuwd met
verkoperDieuke Jacobus Greidanus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaH.J. Albarda, old-secretaris te Ferwert, koopt huis en herberg 'het Hof van Friesland' met tuin en overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis, bij de Kerkpoort. Met twee uitgangen aan de zijkant en onderhoud van de 'modderbak'. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. Frans Arjens, ten N. Frans Galenkamp. Gekocht van Frans Baukes Fopma x Dieuke Jacobus Greidanus.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0235v van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: Rozengracht OZ bij de Kerkpoort]huis, herberg, hof, overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis
 
koperHubert Jans koopman951-00-00 CG
koperWopke Djoerds koopman
verpachter grondde stad Harlingen4-10-00 CG
huurderP. Z. de Jong
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenMeinte Jager
verkoperoud secretaris Ferwerderadeel Henricus Julius AlbardaLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubert Jans en Wopke Djoerds, kooplieden, kopen huis en herberg enz. enz. 'het Hof van Friesland'. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. Frans Arjens, ten N. Meinte Jager en anderen. Gekocht van Henricus Julius Albarda, secretaris van Ferwerderadeel.


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0289v van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZhuis, herberg en overdekte kolfbaan
 
koperThomas Jacobs Bijlsma, gehuwd met951-00-00 CG
koperAntje Reinders
verpachter grondde stad Harlingen4-10-00 CG
huurderP. Z. de Jong c.u.
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenMeinte Jager e.a.
verkoperHubert Jansz, gehuwd met
verkoperWopke Djoerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Jacobs Bijlsma x Antje Reinders koopt huis en herberg 'Hof van Friesland met overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis. Met verplicht onderhoud van de 'modderbak'. Ten O. en Z. de straat, ten W. wd. Frans Arjens, ten N. Meinte Jager en anderen. Gekocht van Hubert Jans en Wopke Djoerds.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0099v van 22 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ [staat: aan de oostkant van de Rozengracht bij de Kerkpoort]huis en herberg met overdekte kolfbaan
 
koperHendrik Dane 1400-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-10-00 CG
gebruikerP. de Jong100-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenMeinte Jager c.s.
verkoperT. Bijlsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Dane koopt huis en herberg 'Hof van Friesland', met tuin en overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis, oz. Rozengracht bij de Kerkpoort, wijk H-001 en H-002. Het is verhuurd aan P. de Jong. Ten O. de straat, ten W. wd. Frans Arjens, ten Z. de Rozengracht, ten N. Meinte Jager en anderen. Gekocht van Thomas Bijlsma. Er mag nimmer een houtstek of houtnegotie worden gevestigd.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0236v van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 27Rozengracht NZ bij Kerkpoort wijk F-001 en F-002huis, herberg en kolfbaan
 
koperRemke Komst, gehuwd met1205-00-00 CG
koperJanke Hilbrand
verpachter grondde stad Harlingen4-10-00 CG
eigenaarwijlen Hendrik Danekastelein
naastligger ten oostenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende weduwe van Frans Arjens
naastligger ten noordenMeinte de Jager
verkoper q.q.Jelle Claases, curator over
verkoperThomas Bijlsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRomke Komst x Janke Hilbrands koopt een hecht huis en herberg c.a., 'het Hof van Friesland' met de hof en overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis, aan de O. kant van de Rozengracht bij de Kerkpoort, wijk H-1 en wijk H-2, zoals het bij Hendrik Dane als eigenaar werd bewoond en onlangs metterdood is ontruimd. Ten O. en Z. de straten, ten W. wd. Frans Arjens, ten N. Meinte de Jager en anderen. Het huis heeft 2 uitgangen aan de zijkant, 3 regenwatersbakken, en 2 putten, waarvan de ene massaal is met de naastligger ten N. Het perceel wordt verkocht als bezwaard met het quoteel onderhoud van een modderbak, en de kopers of hun opvolgers mogen van dit perceel NIMMER een houtstek maken of laten maken, of de houthandel uitoefenen of laten uitoefenen. Alles volgens de koopbrief van 9 mei 1808. De koper moet alle losse goederen, ook die van de kolfbaan, overnemen tegen taxatie. Lees de acte. Gekocht van Thomas Bijlsma, onder de jurisdictie van Harlingen, en Jelle Claases onder Almenum, in qlt. als curatoren over de minderjarige zoon van wl. Hendrik Dane, castelein, voor 1205 cg., en 69 cg. voor de losse goederen.


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 228 van 1 nov 1812
adressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 27koopaktefl. 5253/4 deel in huis c.a. aan de Rozegracht H-032, H-033 en H-034
 
verkoperDouwe Tjeerds Dijkstra (te Achlum)
verkoperGerben Tjeerds Dijkstra (matroos)
verkoperDieuke Gerrits Brouwer (wv Tjeerd Douwes Dijkstra)
koperKeimpe Tjeerds Dijkstra (te Herbaijum)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-034Rozengracht 27Keimpe Tjeerds Dijkstra... vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-033, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-034, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-034Rozengracht 27Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1839Rozengracht 27Bauke Walles BergsmaHarlingenmelktapperplaisiertuin (310 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-034Rozengracht 27Bauke Walles Bergsma... B., en Martje Joosten IJsselstein; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, wijk H-034; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-033; VT1839; B.W.B. eigenaar van percelen ... (alles)


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 13 jan 1846
adressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 27koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling enz op de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWalle Baukes Bergsma
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met houwkje baukes bergsma)


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 16 jul 1849
adressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 27koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling aan de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWietze Baukes Bergsma (te Almenum)
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met Houwkje Baukes Bergsma)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2600H-034 (Rozengracht)de Firma B. van Loon en zoonplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3730H-034 (Rozengracht)Johan Hendrik Wilhelm van Loonplek grond


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4972Rozengracht 27 (H-001)Georga J. Zwagerwoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Rozengracht 27Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (oude schouwburg)


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozengracht 27, HarlingenRozengracht 27G.I. ZwagaRozenburgstations-hotel


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27G.I. Zwaga35Hôtelh.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 27 Gregorius J. Zwagacaféhouder
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1600


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27T. Agricola178Hotel-Café-Rest. "Rozenburg"


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27T. Agricola178Hotel-Café-Rest. "Rozenburg"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27T. Agricola178Hotel-Café-Rest.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27T. Agricola178Hotel-Café-Rest.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27T. Agricola178Hotel-Café-Rest.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27T. Agricola178Hotel-Café-Rest.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 27H.W.Geesinktandarts


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 27H.W. Geesink64Tandarts


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.J.H. Cornelis178Adv. en proc.


1945 - kentekenadresnaam
B-27859
Rozengracht 27Willem Jochum de Vries


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.D. v. Drooge & Zn.833(na 18 u. en b.g.g.)


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 27L. (Leendert) van Drooge
  terug