Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Rozengracht 284-174 4-174 H-056H-067


Naastliggers vanRozengracht 28
ten westenRozengracht 26
ten noordende Rozengracht


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0227r van 23 apr 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Seerps


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0061r van 22 mrt 1628 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Seerps


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0165v van 11 dec 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en erf van Sierck Jacobs molenaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Rozengracht 28hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Rozengracht 28hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Rozengracht 28hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0204r van 22 mrt 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 28Wasbleek250‑00‑00 CGhof
koperJan Sybouts Kramer koopman
verpachter grondde stad Harlingen6‑05‑00 CG
toehaakvier zilveren ducatons
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Haeselaer
naastligger ten zuidenWasbleek [staat: (lijnbaans)pad]
naastligger ten westende weduwe van Ruerd Alberts
naastligger ten noordenJan Sybouts Kramer koopman
verkoperGerryt Hendriks, gehuwd metwinkelier
verkoperTrijntie Dirkswinkelierse
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybouts Cramer koopt een hof met bomen etc. bij de Wasbleek. Ten O. wd. burgemeester Haeselaer, ten W. wd. Ruurd Alberts, ten Z. het openbare pad, ten N. de koper. Gekocht van Gerryt Hendriks x Trijntie Dirks.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Rozengracht 28hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0046v van 13 sep 1739 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannis Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174Rozengracht 28huis
eigenaarEelke Jochums
gebruiker
opmerkingleedigh


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0218r van 28 apr 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende heer Johannes van Wetsens


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Hajes e.a.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0145r van 11 nov 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 28Rozengracht ZZ bij Wasblekersbrug4345‑07‑00 GGpan- en estrikwerk
koperFrans Fokkes van Esta koopman
eerdere eigenaarwijlen dr. Bernhardus Jelgersma
naastligger ten oostenDirk Hayes e.a.
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenvroedsman J. Westra
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperAurelia Gratama, gehuwd met
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Fokkes van Esta koopt (a) groot, welbeklant pan- en estrikwerk met twee ovens etc. etc., oorspronkelijk van wl. dr. Bernhardus Jelgersma. Ten O. Dirk Hayes e. a., ten W. de vroedsman J. Westra, ten Z. perceel b), ten N. de Rozengracht. Hij koopt ook (b) twee woningen naast elkaar ten Z. van a), en (c) ook een woning en weefwinkel etc. in de Molenstraat (nu Wasbleekstraat) ten Z. v.d. Wasbleekbrug en (d) een pakhuis met woning ernaast. Ten O. de Molenstraat, ten W. a), ten Z. c), ten N. Dirk Hayes. En ook (e) een woning en weefwinkel met ten O. de Molenstraat, ten W. a), ten Z. d), ten N. Dirk Hayes. Gekocht van Aurelia Gratama, huisvrouw van Pieter Tetrode, voor 4345 gg. 7 st.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0285v van 30 mrt 1788 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koper Frans F. van Esta


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0041r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 28Rozengracht ZZ [niet vermeld]200‑00‑00 CGvoorste gedeelte van een huis
koperJacob Geerts, gehuwd metgortmakersknecht
koperJoukje Freerks
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑00 CG
naastligger ten oostenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenClaas IJzenbeek koopman
naastligger ten westenEsta koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperJan Harmens, gehuwd metbrouwersknecht
verkoperAntje Jans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174, pag. 91Rozengracht 28F van Esta1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Frans Tjallingii van Esta... van wijk H-017, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk H-018, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-056; gebruiker Jan B. Vredenburg, schoenmakersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk H-057, panwerk, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Jan Berends Vredenburg... van het Weeshuis zijnde de inbrengt van Jan en Warner Berents V., 6 feb 1781. (GAH1112); gebruiker wijk H-056, schoenmakersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-056Rozengracht 28F F van Esta Jan B Vredenburg schoenmakersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1868Rozengracht 28Frans van Esta TjallingiifabrikeurHarlingenpanwerk en erf (1130 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Hendrik Laanstra... HRL 1851 wijk H-002, 59, 74; oud 41 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk H-056; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Luutske Johannes Panbakker... Werf; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-059; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-056; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-056Hendrik T Laanstra41 jpanbakkersknegtHerbayumm, rooms katholiek, gehuwd
H-056Luutsche Panbakker45 jMakkumv, rooms katholiek, gehuwd
H-056Tjepke Laanstra16 jpanbakkersknegtHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Johannes Laanstra6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Trijntie Laanstra14 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Elisabeth Laanstra2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Petrus Jarigs Dijkstra... in 1851, Rooms Katholiek, zv Jarig Jans D, en Ies Pieters; BS huw 1832, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1868Rozengracht H-057Frans van Esta Tjallingiipanwerk


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-056Rozengracht 28Antje Willems Groen... G, en Helena Scheltes Steenstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1832, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-056; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-005; ... (alles)


1872 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 28, HarlingenRozengracht 28Hoek, Abe'Op den 23 Mei 1872
is de eersten steen
aan dit gebouw
gelegd door
ABE A. HOEK oud 13 jaar.'
Dit pand werd vroeger bewoond door de familie Hoek.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3846Rozengracht 28 (H-067)Pier A. Blijstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 28Tj. Pieksmahoutvlotter


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 28H. Broersma574Aann.bedr.


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-31605
Rozengracht 28Fa. H. Broersma


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-34428
Rozengracht 28Firma H. Broersma


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H. Broersma574Aann.bedr.


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-36062
Rozengracht 28Firma H. Boersma


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H. Broersma574Aann.bedr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H. Broersma574Aann.bedr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 28J. (Johannes) Broersma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 28beeldbepalend pand9 van 10 1872
  terug