Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 29 (niet bekend) (niet bekend) H-034 H-035
1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0014v van 3 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 29Bij de nieuwe Kimswerderpijp NZ van 't diept strekkende noordwaarts tot de 3 kamers van Jencke Mintsesledige plaats en de gang ten westen vd plaats die loopt naar de Hofstraat [staat: Droogstraat]
 
koperWillem Goverts, gehuwd metblauwverver250-00-00 CG
koperWessel Eelckes
verpachter grondde stad Harlingen8-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelN. N.3-00-00 CG
naastligger ten oostenAebe Asties
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westengang naar de Hofstraat [staat: droge straat]
naastligger ten westenBaucke Siercx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJencke Mintsesmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Goverts. Blauwverver koopt een ledige plaats nae de nieuwe Kimswerder pijp aan de noordzijde van 't diept.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0148v van 6 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 29Bij de Kerkpoort NZ van het dieptledige plaats en een hof met bomen en kruiden
 
koperN. N.
naastligger ten oostenEebe Asties
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBaucke Siercx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Govertsblauwverver


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0153r van 27 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 29Bij de Kerkpoorthof
 
koper finaalN. N.
koper provisioneelMinne Sipkes 347-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 228 van 1 nov 1812
adressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 29koopaktefl. 5253/4 deel in huis c.a. aan de Rozegracht H-032, H-033 en H-034
 
verkoperDouwe Tjeerds Dijkstra (te Achlum)
verkoperGerben Tjeerds Dijkstra (matroos)
verkoperDieuke Gerrits Brouwer (wv Tjeerd Douwes Dijkstra)
koperKeimpe Tjeerds Dijkstra (te Herbaijum)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-034Rozengracht 29Keimpe Tjeerds Dijkstra... vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-033, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-034, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-034Rozengracht 29Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1839Rozengracht 29Bauke Walles BergsmaHarlingenmelktapperplaisiertuin (310 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-034Rozengracht 29Bauke Walles Bergsma... B., en Martje Joosten IJsselstein; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-283, wijk H-034; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk H-033; VT1839; B.W.B. eigenaar van percelen ... (alles)


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 13 jan 1846
adressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 29koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling enz op de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWalle Baukes Bergsma
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met houwkje baukes bergsma)


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 42 van 16 jul 1849
adressoortbedraggebruik
H-034Rozengracht 29koopaktefl. 1901/4 deel in huis met stalling aan de Rozegracht, H-032, H-033 en H-034
 
verkoperWietze Baukes Bergsma (te Almenum)
koperJob Sjoerds van der Schaaf (gehuwd met Houwkje Baukes Bergsma)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2600H-034 (Rozengracht)de Firma B. van Loon en zoonplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3730H-034 (Rozengracht)Johan Hendrik Wilhelm van Loonplek grond


1935 - kentekenadresnaam
B-6896
Rozengracht 29Sjoerd Godthelp


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 29A.A. (Anna) Fopma wv Godthelp
  terug