Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 34-1664-166/34-161H-021H-022


Naastliggers vanRozengracht 3
ten oostenRozengracht 5
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 1
ten noordenhet Zuiderplein


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0069v van 30 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0076v van 20 sep 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0182r van 29 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 4achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0137v van 22 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Fedde Feddes Bonnema


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0152v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0063r van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Groyer


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 3Rozengracht NZ [staat: in de zuider nieuwe stad (tegen)over het swart vallaat, ten oosten van dien]243‑00‑00 ggschuur met ten oosten een ledige plaats
koperHarmen Clases Groyer, gehuwd met
koperLuts Rinties
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenCornelis Bastiaens
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: diept]
naastligger ten westenZuiderplein [staat: diept]
naastligger ten noordenPyter Gerrits Middachten
verkoperCornelis Bastiaens


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0276r van 15 okt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomcke Jacobs


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0046v van 4 nov 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomcke Jacobs


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0141r van 12 dec 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPytter Jacobs


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0173r van 20 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSibren Kingma
naastligger ten westende stad Harlingen: schilhok


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0298r van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sibren Kingma c.soc.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166 , folio 79Rozengracht 3huis en hof
eigenaarPieter Tiallings
gebruikerPieter Tiallings
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166 , folio 52rRozengracht 3huis
eigenaarPieter Tjallings
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166 , folio Rozengracht 3huis
eigenaarPyter Tjallings
gebruikervroedsman Hania
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0251v van 27 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Crytenberg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0048v van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: schilhok
naastligger ten zuidenstal van (geniaarde) Seerp Wildschut koopman
naastligger ten zuidenstal van (geniaarde) Gijsbert Wildschut koopman


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0048r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 3Rozengracht NZ ten oosten van het Klein Vallaat175‑14‑00 ggstal
koper door niaarRoelof Jacobs, gehuwd metmr. metselaar
koper door niaarJohanna Melles
geniaarde koperSeerp Wildschutkoopman
geniaarde koperGijsbert Wildschutkoopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
naastligger ten oostenRoelof Jacobs mr. metselaar
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende stad Harlingen: schilhok
naastligger ten noordende tuin van Arjen Boikes c.u.
verkopervrouw Gesina Rypema, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Johan van Crytenburgh


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0297av van 31 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenkamer en weefwinkel van Cornelis Wetsens
naastligger ten westenArjen Boikes


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0299r van 31 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 3Rozengracht NZ126‑00‑00 ggkamer en weefwinkel
koperCornelis Jacobus Wetsens turfdrager
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
huurder kamerWopke Johannes c.u.
naastligger ten oostenCornelis Jacobus Wetsens
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenArjen Boikes
naastligger ten noordenArjen Boikes
verkoperRoelof Jacobus Wetsens, gehuwd metmr. wever
verkoperJohanna Melles Nijholt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166/3 , folio 52vRozengracht 3huis
eigenaarCornelis Jacobus
gebruikerJan Schilder
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0022v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Buma


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166/3 , folio 53rRozengracht 3huis
eigenaarCorneles Jacobus erven
gebruikerJan schilder
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0160v van 8 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 3Rozengracht200‑00‑00 cghuis/weefwinkel
kopermeerderjarige vrijgezel Pieter Pyters bontwever
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
huurderFedde Clasen
naastligger ten oostenburgemeester Wopco Buma
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenArjen Boikes
naastligger ten noordenArjen Boikes
verkoperCornelis Jacobus Wetzens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Pyters, bontwever, vrijgezel, koopt een weefwinkel en camer, met alle goederen, nz. Rozengracht. Ten O. Wopke Buma, burgemeester, ten W. en N. Arjen Boikes, ten Z. de straat. Gekocht van Cornelis Jacobus Wetzens, voor 200 cg. en een zilve ren lepel.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166/3 , folio 53rRozengracht 3huis
eigenaarPyter Pyters
gebruikerPyter Pyters
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0253r van 26 apr 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Buma


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-161 , folio 92vRozengracht 3woning
eigenaarPieter Pieters
gebruikerPieter Pieters
huurwaarde totaal11‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0146v van 27 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Pieters


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0267v van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 3Rozengracht NZ100‑00‑00 gghuis, weefwinkel en kamer
koperWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
koperMaike Folkerts
verpachter grondde stad Harlingen3‑06‑00 cg
naastligger ten oostenWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenMaike Folkerts
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende stad Harlingen: schilhok
naastligger ten noordenWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenMaike Folkerts
verkoperPieter Pietersbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Coenraads Backer, admiraliteitsbode x Maike Folkerts de Haas koopt een huis en weefwinkel en -camer nz. Rozengracht. Ten O. en N. de koper, ten W. het Stads schilhok?, ten Z. de straat. Gekocht van Pieter Pieters, bontwever, voor 100 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-161 , folio 92vRozengracht 3huis
eigenaarC. Bakker nom.ux.
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingbeklemd onder no. 4-160


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-161 , folio 92vRozengracht 3huis
eigenaarWillem C. Bakker nom.ux.
gebruikerHeert Meinderts
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg
grondpacht vanWillem C. Bakker
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal02‑10‑00 cg
aanslag grondpacht00‑12‑08 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-161 , pag. 90Rozengracht 3Willem C. Bakker wed.2‑00‑00 cgwooning


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3C. W Bakker... 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Johannes van (der) Elst... bij K.L. Gonggrijp en A. Gros, wonende te HRL. 1817, kleermakersbaas te HRL 1833; gebruiker van wijk H-021, kleermaker; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb de Graaf en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-021Rozengracht 3C W BakkerJohannes van der Elstkleermaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1723Rozengracht 3Philippe Braams stedelijk ontvangerHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Bouwe Symons van Hoek... 1822, huw 1830, huw 1837, ovl 1844, ovl 1858; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-021; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Geertje Hendriks de Vries... 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, wijk H-025; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-021; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-021RozegragtBouwe Hoek46 jmetzelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
H-021RozegragtGeertje Vries46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-021RozegragtBenjamin Hoek14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-021RozegragtSimon Hoek7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-021RozegragtTrijntie Hoek9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 199 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-021Rozengracht 3Bouwe Simons van Hoek, overleden op 12 februari 184441 jr (geboren 15/6/1802), metselaar, overleden Rozengracht H 21, man van Geertje de Vries, vader van minderjarige Simon (9 jr) en Trijntje Bouwes van Hoek (12 jr). (in tafel 14/2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Baukje Sietses Panbakker... Wiepkje Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1822, ovl 1855, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Grietje Sytzes Panbakker... P, en Wiepkje Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-079, wijk H-021, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Hendrik Pieters Roordageb 1 okt 1807 Drachten, Vst 18 nov 1861 uit Wartena, A 11 mei 1866 Hoorn, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-021, supp wijk H-294


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Tietje Nijhof... en 6 apr 1823, dv Aike Intes N, en Kaatje Pieters Tollinga; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3972Rozengracht 3 (H-022)Allert van der Meer (en Cons.)woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 3B. (Berend) Bijlsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 3beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.058439016342163


  terug