Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 3 4-166 4-160 H-021 H-022
Naastliggers vanRozengracht 3
ten oostenRozengracht 5
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 1


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0137v van 22 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Fedde Feddes Bonnema


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0152v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 3Rozengracht NZ [staat: in de zuider nieuwe stad (tegen)over het swart vallaat, ten oosten van dien]schuur met ten oosten een ledige plaats
 
koperHarmen Clases Groyer, gehuwd met243-00-00 GG
koperLuts Rinties
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Bastiaens
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: diept]
naastligger ten westenZuiderplein [staat: diept]
naastligger ten noordenPyter Gerrits Middachten
verkoperCornelis Bastiaens


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0141r van 12 dec 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Jacobs


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0173r van 20 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSibren Kingma
naastligger ten westende stad Harlingen: schilhok


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0298r van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sibren Kingma c.soc.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-166Rozengracht 3huis en hoff
eigenaarPieter Tiallings
gebruikerPieter Tiallings
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-166Rozengracht 3huis
eigenaarPieter Tjallings
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-166 Rozengracht 3huis
eigenaarPyter Tjallings
gebruikervroedsman Hania
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0251v van 27 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Crytenberg


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-166 Rozengracht 3huis
eigenaarMelle Feyes
gebruikerMelle Feyes
opmerkingpauper
grondpacht aanerven Reiner Fontein
grondpacht04-10-00 CG
aanslag grondpacht00-18-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0048r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 3Rozengracht NZ ten oosten van het Klein Vallaatstal
 
koper door niaarRoelof Jacobs, gehuwd metmr. metselaar175-14-00 GG
koper door niaarJohanna Melles
geniaarde koperSeerp Wildschutkoopman
geniaarde koperGijsbert Wildschutkoopman
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostenRoelof Jacobs mr. metselaar
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende stad Harlingen: schilhok
naastligger ten noordende tuin van Arjen Boikes c.u.
verkopervrouw Gesina Rypema, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Johan van Crytenburgh


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0297av van 31 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenkamer en weefwinkel van Cornelis Wetsens
naastligger ten westenArjen Boikes


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0299r van 31 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 3Rozengracht NZkamer en weefwinkel
 
koperCornelis Jacobus Wetsens turfdrager126-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
huurder kamerWopke Johannes c.u.
naastligger ten oostenCornelis Jacobus Wetsens
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenArjen Boikes
naastligger ten noordenArjen Boikes
verkoperRoelof Jacobus Wetsens, gehuwd metmr. wever
verkoperJohanna Melles Nijholt


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-166 Rozengracht 3Johannes Andrys, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
4-166 /2Rozengracht 3Antje Jans, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG
4-166 /4Rozengracht 3burgemr. Buma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-166 Rozengracht 3huis
eigenaarJohannes Andries
gebruikerJohannes Andries
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
4-166 /2Rozengracht 3woning en tuin
eigenaarArjen Boikes
gebruikerAntje Jans
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG
4-166 /3Rozengracht 3huis
eigenaarCornelis Jacobus
gebruikerJan Schilder
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG
4-166 /4Rozengracht 3huis
eigenaarburgemr. Buma
gebruikerburgemr. Buma
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
4-166 /5Rozengracht 3huis
eigenaarburgemr. Buma
gebruikerTjeerd Jurjens cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0160v van 8 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 3Rozengrachthuis/weefwinkel
 
kopermeerderjarige vrijgezel Pieter Pyters bontwever200-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-10-00 CG
huurderFedde Clasen
naastligger ten oostenburgemeester Wopco Buma
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenArjen Boikes
naastligger ten noordenArjen Boikes
verkoperCornelis Jacobus Wetzens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Pyters, bontwever, vrijgezel, koopt een weefwinkel en camer, met alle goederen, nz. Rozengracht. Ten O. Wopke Buma, burgemeester, ten W. en N. Arjen Boikes, ten Z. de straat. Gekocht van Cornelis Jacobus Wetzens, voor 200 cg. en een zilve ren lepel.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0146v van 27 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 5, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Pieters


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0267v van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 3Rozengracht NZhuis, weefwinkel en kamer
 
koperWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland100-00-00 GG
koperMaike Folkerts
verpachter grondde stad Harlingen3-06-00 CG
naastligger ten oostenWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenMaike Folkerts
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende stad Harlingen: schilhok
naastligger ten noordenWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenMaike Folkerts
verkoperPieter Pietersbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Coenraads Backer, admiraliteitsbode x Maike Folkerts de Haas koopt een huis en weefwinkel en -camer nz. Rozengracht. Ten O. en N. de koper, ten W. het Stads schilhok?, ten Z. de straat. Gekocht van Pieter Pieters, bontwever, voor 100 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-160 Rozengracht 3Willem C Bakker wed2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3C. W Bakker... 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Johannes van (der) Elst... bij K.L. Gonggrijp en A. Gros, wonende te HRL. 1817, kleermakersbaas te HRL 1833; gebruiker van wijk H-021, kleermaker; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb de Graaf en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-021Rozengracht 3C W Bakker Johannes van der Elst kleermaker


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1723Rozengracht 3Philippe Adriaan BraamsHarlingenstedelijk ontvangerhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Bouwe Symons van Hoek... 1822, huw 1830, huw 1837, ovl 1844, ovl 1858; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-021; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Geertje Hendriks de Vries... 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, wijk H-025; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-021; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-021RozegragtBouwe van Hoek46 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
H-021RozegragtGeertje de Vries46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-021RozegragtBenjamin van Hoek14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-021RozegragtSimon van Hoek7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-021RozegragtTrijntie van Hoek9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-021Rozengracht 3Bouwe Simons van Hoek, overleden op 12 februari 184441 jr (geboren 15/6/1802), metselaar, overleden Rozengracht H 21, man van Geertje de Vries, vader van minderjarige Simon (9 jr) en Trijntje Bouwes van Hoek (12 jr). (in tafel 14/2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Baukje Sietses Panbakker... Wiepkje Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1822, ovl 1855, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Grietje Sytzes Panbakker... P, en Wiepkje Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-079, wijk H-021, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Hendrik Pieters Roordageb 1 okt 1807 Drachten, Vst 18 nov 1861 uit Wartena, A 11 mei 1866 Hoorn, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-021, supp wijk H-294


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Tietje Nijhof... en 6 apr 1823, dv Aike Intes N, en Kaatje Pieters Tollinga; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3972Rozengracht 3 (H-022)Allert van der Meer (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 3wed Theodorus J.M. van der Meer geb. Rooswinkelzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 3B. (Berend) Bijlsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 3beeldbepalend pand9 van 10
  terug