Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Rozengracht 32 4-174 4-174 H-056 H-067
1716 - reëelkohieradresgebruik
4-174Rozengracht 32hoff
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0019r van 15 mei 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 32Zuidervesten dichtbij de Kerkpoorts windmolenhof met bomen en planten
 
koperJacob Jansen Ros mr. chirurgijn55-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperburgerhopman Hilbrandt Harmens Dunia
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen Ros, mr. chirurgijn, koopt een hof met bomen etc. aan de Zuidervesten, dicht bij de Kerkpoortswindmolen. Gekocht van Hilbrandt Harmens Donia?, hopman, voor 55 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-174Rozengracht 32hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Rozengracht 32hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Rozengracht 32hoff
eigenaarvroedsman Hogeboom
gebruikervroedsman Hogeboom
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-174 Rozengracht 32huis
eigenaarEelke Jochums
gebruiker
opmerkingleedigh


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0190r van 27 jan 1782 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 32Wasbleekstraat WZ [niet vermeld]huis, schuur en paardenstal etc.
 
kopermeerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknecht6400-00-00 CG
bewonerde heer Jan Altena
huurderSimon Hendriks zoutdrager
huurderBauke Klein
verpachter grondde stad Harlingen3-02-00 CG
naastligger ten oostenWasbleekstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperDirk Hayes, weduwnaar vanmolenaar
verkoperwijlen Elske Bruins


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0223r van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 32Rozengracht ZZ [staat: op de hoek bij de Wasblekersbrug]huis voorste gedeelte
 
koperJan Harmens, gehuwd metbrouwersknecht210-00-00 CG
koperAntje Jans
verpachter grondde stad Harlingen3-10-00 CG
naastligger ten oostenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAltena koopman
naastligger ten westenvan Esta koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperBauke Atesrog- en weitmolenaar


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0125r van 20 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 32Rozengracht ZZ [staat: hoek Wasbleekersbrug]1/2 huis
 
kopergemeentebestuurslid F. van Esta 101-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenClaas IJsenbeek
naastligger ten westenF. van Esta
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperJacob Geerts


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174 Rozengracht 32F van Esta1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 32Frans Tjallingii van Esta... van wijk H-017, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk H-018, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-056; gebruiker Jan B. Vredenburg, schoenmakersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk H-057, panwerk, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 32Jan Berends Vredenburg... van het Weeshuis zijnde de inbrengt van Jan en Warner Berents V., 6 feb 1781. (GAH1112); gebruiker wijk H-056, schoenmakersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-056Rozengracht 32F F van Esta Jan B Vredenburg schoenmakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1868Rozengracht 32Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpanwerk en erf (1130 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 32Hendrik Laanstra... HRL 1851 wijk H-002, 59, 74; oud 41 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk H-056; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 32Luutske Johannes Panbakker... Werf; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-059; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-056; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-056Hendrik T Laanstra41 jHerbayumm, rooms katholiek, gehuwd, panbakkersknegt
H-056Luutsche Panbakker45 jMakkumv, rooms katholiek, gehuwd
H-056Tjepke Laanstra16 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, panbakkersknegt
H-056Johannes Laanstra6 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Trijntie Laanstra14 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-056Elisabeth Laanstra2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 32Petrus Jarigs Dijkstra... in 1851, Rooms Katholiek, zv Jarig Jans D, en Ies Pieters; BS huw 1832, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1868H-057 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiipanwerk


1865 - bewonersadresnaamgegevens
H-056Rozengracht 32Antje Willems Groen... G, en Helena Scheltes Steenstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1832, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk H-056; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-005; ... (alles)


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 32H. (Hijlke) Kwast


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 32rijksmonument 20645 XIX
  terug