Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Rozengracht 34 (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend) (niet bekend)
1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0098v van 13 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 34Rozengracht ZZ [staat: tussen het zwart vallaat en de kerkpoort]pan- en estrikwerk met twee ovens
 
koperburgerhopman Riemer Juriens 1315-00-00 GG
inclusief 10 jaar klei uit het land van Gerben Claessen LudumAchlum
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Egbarts molenaar
naastligger ten zuidende hof en kamers van de verkopers
naastligger ten zuidende hof van Cornelis Dousen
naastligger ten westenhet perk van Dirck Gerbens
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Rogier de Cock
verkoper van 1/2Foppe Foppeswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRiemer Juriens (Wijngaarden), hopman, koopt een pan- en estrikwerk met 2 aparte ovens, tussen het Swart Vallaat en de Kerkpoort. ten O. Jan Egberts, molenaar, ten Z. de hof en camers van de verkoper en de hof van Cornelis Dousens, ten N. het perk en loodsje van Dirk Gerbens en de straat en diept. Zie de omschrijving. Gekocht van erven Rogier de Cock, voor 1/2, en Foppe Foppes, wydschipper, voor 1/2, voor 1315 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0038r van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 34Kerkpoort, bij depan- en estrikwerk
 
koperWillem Willems, gehuwd metpottenbakker1950-07-00 GG
koperAeffke Michiels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRegnerus Templar


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0055r van 15 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 34Rozengracht ZZ [staat: tussen het zwart vallaat en de kerkpoort]estrik- en panwerk
 
koperJan Sibes 2832-00-00 CG
koperJop Jansen
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Egberts molenaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet perk van Dirck Gerbens
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperRiemer Juriens Wijngaerden c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybes en Job Jansen kopen een pan- en estrikwerk tussen het Swart Vallaat en de Kerkpoort. Ten O. Jan Egberts, molenaar, ten W. het perk van Dirck Gerbens, ten N. de straat. Inclusief alle gereedschappen en materialen (zie acte). Gekocht van Riemer Jurrien Wijngaerden, voor 2832 cg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026ra van 12 jan 1668 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 34Rozengracht ZZ [staat: bij de Kerkpoort]1/2 panwerk
 
koper provisioneelJan Sybes 725-00-00 GG
eigenaar van 1/2Jan Sybes
koper provisioneelHidde Ritskes
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenhet molenaarshuis
naastligger ten zuidende hof van Vijselar kapitein
naastligger ten zuidenTjeerd Sybrandts Zuiriger
naastligger ten westenhet perk van Dirk Gerbens
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van Job Jansen


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0142r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 34Kerkpoort, bij de1/2 pan- en estrikwerk en 1/2 van de kleimolen e.a. werktuig
 
koperAeltie Michiels 1301-14-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Willem Willemspottenbakker


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0090r van 25 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 34Rozengracht ZZ [staat: tussen het Swart Verlaat en Kerkpoort]1/2 pan- en estrikwerk met alle toebehoren
 
koperJan Jansen Reyer, met755-00-00 GG
koperAndries Fopkes
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Egberts molenaar
naastligger ten zuidende hof van Jan Jansen Vijselaer
naastligger ten zuidende hof van Tjeerdt Zuirger
naastligger ten westenhet perk van Dirck Gerbens
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en vaart]
verkoperFoppe Folkertsbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Reyer en Andries Sipkes? kopen een 1/2 pan- en estrikwerk met alle goederen (zie acte), tussen Swart Vallaat en Kerkpoort. Ten O. Jan Egberts, molenaar, ten W. het perk van Dirck Gerbens, ten Z. de hof van Jan Jansen Vijselaar en de hof van Tjeerd Zuiriger, ten N. de straat en de vaart. Gekocht van Foppe Folckerts, mr. brouwer, voor 755 gg.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0123r van 5 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 34Rozengracht ZZ bij de Kerkpoort aan de stadsvestenpan- en estrikwerk
 
koperJan J. Altena koopman 4500-00-00 CG
naastligger ten oostenstadswal
naastligger ten zuidenhet land: opzichtershuisje
naastligger ten westenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperburgerkolonel Jan de Reusmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Syds Altena koopt een pan- en estrikwerk met alle inventaris, Rozengracht Zz., aan de Stadsvesten bij de Kerkpoort. Ten O. de Stadsvesten, ten W. de oud-burgemeester Bernardus Jelgersma en de straat, ten Z. `s Lands opzichtershuisje en het wagenhuis van Dirk Hayes, ten N. de Rozengracht. Gekocht van Jan de Reus, mr. chirurgijn en burger-colonel.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0214r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 34Rozengracht ZZ aan stadsvesten bij Kerkpoortpan- en estrikwerk
 
aanhandelaarClaas IJzenbeek koopman0-00-00 CG
toehaak1400-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenstadswal
naastligger ten zuidenhet land: opzichtershuisje
naastligger ten westenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht
verwandelaarSybrigje Kool, weduwe vankoopman
verwandelaarwijlen Jan Altenakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrigje Kool wv koopman Jan Altena verwandelt een pan- en estrikwerk zz, Rozengracht met een pan- en estrikwerk nz. Zoutsloot van Claas IJzenbeek.


1858 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 34 (In 1996 overgebracht van Almenumerweg 1 naar de Constantijn Christof-school.), HarlingenRozengracht 34 (In 1996 overgebracht van Almenumerweg 1 naar de Constantijn Christof-school.)Storm Gz, A.De eerste steen gelegd
door den
hoofdonderwijzer
A. Storm Gz
Op den 10de Sept.
1858'


1926 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 34 (westgevel (Wasbleekstraat)), HarlingenRozengracht 34 (westgevel (Wasbleekstraat))Leenmans, ds. H A'2 JULI 1926 IS AAN DIT GEBOUW
DE EERSTE STEEN GELEGD
DOOR Ds. H.A. LEENMANS'
Voorheen de Prinses Julianaschool, tegenwoordig de Prins Constantijn Christofschool.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Prinses Julianaschool919


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Prinses Julianaschool919


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Prinses Julianaschool919


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8079Rozengracht 34gemeentelijk monument13 van 20 1926


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8079Rozengracht 34
  terug