Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 34
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Rozengracht 34(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0226r van 23 apr 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 34Rozengracht ZZ [staat: ten westen van de kerkpoort]1175‑00‑00 GGtaenhuis en ledige plaats ten oosten vh huis
koper q.q.Reiner Fransen Templair, gevolmachtigde vankoopman
koperBartholomeus Munter koopman te Amsterdam
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenledige plaats van 15 vierkante voet
naastligger ten oostenKerkpoort en de pijp
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten westenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperde stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Frans Templair, koopman, als gevolmachtigde van koopman te Amsterdam Bartholomaeus Munter, koopt het Taenhuys aan de westzijde van de kerkpoort, met een ledige plaats van 15 voeten in het vierkant aan het oosteinde, op de rooiing vanaf de noordkant te meten. Ten Z. de stadswal, ten O. de kerkpoort en -pijp, ten W. en N. de straat. Grondpacht 6 CG aan de Stad, af te kopen voor 120 CG. Gekocht van de burgemeesteren, recht en raden der Stad Harlingen, met advies en consent van de gezworen gemeensluiden en dus in de naam en vanwege de stad, voor 1175 GG.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0098v van 13 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 34Rozengracht ZZ [staat: tussen het zwart vallaat en de Kerkpoort]1315‑00‑00 GGpan- en estrikwerk met twee ovens
koperburgerhopman Riemer Juriens
betrokkeneinclusief 10 jaar klei uit het land van Gerben Claessen Ludum te Achlum
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Egbarts molenaar
naastligger ten zuidende hof en kamers van de verkopers
naastligger ten zuidende hof van Cornelis Dousen
naastligger ten westenhet perk van Dirck Gerbens
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Rogier de Cock
verkoper van 1/2Foppe Foppeswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRiemer Juriens (Wijngaarden), hopman, koopt een pan- en estrikwerk met 2 aparte ovens, tussen het Swart Vallaat en de Kerkpoort. ten O. Jan Egberts, molenaar, ten Z. de hof en camers van de verkoper en de hof van Cornelis Dousens, ten N. het perk en loodsje van Dirk Gerbens en de straat en diept. Zie de omschrijving. Gekocht van erven Rogier de Cock, voor 1/2, en Foppe Foppes, wydschipper, voor 1/2, voor 1315 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0055r van 15 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 34Rozengracht ZZ [staat: tussen het zwart vallaat en de Kerkpoort]2832‑00‑00 CGestrik- en panwerk
koperJan Sibes
koperJop Jansen
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Egberts molenaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet perk van Dirck Gerbens
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperRiemer Juriens Wijngaerden c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybes en Job Jansen kopen een pan- en estrikwerk tussen het Swart Vallaat en de Kerkpoort. Ten O. Jan Egberts, molenaar, ten W. het perk van Dirck Gerbens, ten N. de straat. Inclusief alle gereedschappen en materialen (zie acte). Gekocht van Riemer Jurrien Wijngaerden, voor 2832 cg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026ra van 12 jan 1668 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 34Rozengracht ZZ [staat: bij de Kerkpoort]725‑00‑00 GG1/2 panwerk
koper provisioneelJan Sybes
eigenaar van 1/2Jan Sybes
koper provisioneelHidde Ritskes
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet molenaarshuis
naastligger ten zuidende hof van Vijselar kapitein
naastligger ten zuidenTjeerd Sybrandts Zuiriger
naastligger ten westenhet perk van Dirk Gerbens
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Job Jansen


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0142r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 34Kerkpoort, bij de1301‑14‑00 GG1/2 pan- en estrikwerk en 1/2 van de kleimolen e.a. werktuig
koperAeltie Michiels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Willem Willemspottenbakker


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0090r van 25 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 34Rozengracht ZZ [staat: tussen het Swart Verlaat en Kerkpoort]755‑00‑00 GG1/2 pan- en estrikwerk met alle toebehoren
koperJan Jansen Reyer, met
koperAndries Fopkes
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Egberts molenaar
naastligger ten zuidende hof van Jan Jansen Vijselaer
naastligger ten zuidende hof van Tjeerdt Zuirger
naastligger ten westenhet perk van Dirck Gerbens
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en vaart]
verkoperFoppe Folkertsbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Reyer en Andries Sipkes? kopen een 1/2 pan- en estrikwerk met alle goederen (zie acte), tussen Swart Vallaat en Kerkpoort. Ten O. Jan Egberts, molenaar, ten W. het perk van Dirck Gerbens, ten Z. de hof van Jan Jansen Vijselaar en de hof van Tjeerd Zuiriger, ten N. de straat en de vaart. Gekocht van Foppe Folckerts, mr. brouwer, voor 755 gg.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0123r van 5 apr 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 34Rozengracht ZZ bij de Kerkpoort aan de stadsvesten4500‑00‑00 CGpan- en estrikwerk
koperJan J. Altena koopman
naastligger ten oostenstadswal
naastligger ten zuidenhet land: opzichtershuisje
naastligger ten westenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperburgerkolonel Jan de Reusmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Syds Altena koopt een pan- en estrikwerk met alle inventaris, Rozengracht Zz., aan de Stadsvesten bij de Kerkpoort. Ten O. de Stadsvesten, ten W. de oud-burgemeester Bernardus Jelgersma en de straat, ten Z. `s Lands opzichtershuisje en het wagenhuis van Dirk Hayes, ten N. de Rozengracht. Gekocht van Jan de Reus, mr. chirurgijn en burger-colonel.


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0214r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 34Rozengracht ZZ aan stadsvesten bij Kerkpoort0‑00‑00 CGpan- en estrikwerk
aanhandelaarClaas IJzenbeek koopman
toehaak1400-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenstadswal
naastligger ten zuidenhet land: opzichtershuisje
naastligger ten westenWasbleekstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRozengracht
verwandelaarSybrigje Kool, weduwe vankoopman
verwandelaarwijlen Jan Altenakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrigje Kool wv koopman Jan Altena verwandelt een pan- en estrikwerk zz, Rozengracht met een pan- en estrikwerk nz. Zoutsloot van Claas IJzenbeek.
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Rozengracht 34 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Rozengracht 34 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Rozengracht 34 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Rozengracht 34 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1858 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 34 (In 1996 overgebracht van Almenumerweg 1 naar de Constantijn Christof-school.), HarlingenRozengracht 34 (In 1996 overgebracht van Almenumerweg 1 naar de Constantijn Christof-school.)Storm Gz, A.De eerste steen gelegd
door den
hoofdonderwijzer
A. Storm Gz
Op den 10de Sept.
1858'


1926 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 34 (westgevel (Wasbleekstraat)), HarlingenRozengracht 34 (westgevel (Wasbleekstraat))Leenmans, ds. H A'2 JULI 1926 IS AAN DIT GEBOUW
DE EERSTE STEEN GELEGD
DOOR Ds. H.A. LEENMANS'
Voorheen de Prinses Julianaschool, tegenwoordig de Prins Constantijn Christofschool.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Prinses Julianaschool919


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Prinses Julianaschool919


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Prinses Julianaschool919


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 8079Rozengracht 34gemeentelijk monument13 van 20 1926


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8079Rozengracht 34
  terug