Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 4 4-186 4-189 H-071 H-078
Naastliggers vanRozengracht 4
ten oostenRozengracht 6
ten westenRozengracht 2
ten noordende Rozengracht


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0171r van 30 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostengemeensman Sioerdt Tiebbes Popta


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0256v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 4zuider nieuwe stad, bij het zwart vallaathuis, brouwerij en hovinge achter het huis en brouwerij en een kamer ten zuiden
 
koperWillem Dircxen c.u.brouwer3000-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Rogier de Cock
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBuke Feddrix Andla
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Jans, weduwe van
wijlen burgemeester en ontvanger Francois van Beemen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Dircxen, brouwer, koopt een huis met ten O. een brouwerij en een hof er achter en een camer ten Z. van die hof, tegenover de Lange Lijnbaan, in de Z. nieuwe stad bij het Swart Vallaat. Ten O. erven Rogier de Cocq, ten W. Aucke? Feddricx. Voor de inventaris en condities Gekocht van Trijntje Jans wv Francois? van Beemen?, voor 3000 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0043r van 7 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 4Zuiderhaven ZZ tegenover de Lange lijnbaan bij het Zwart vallaathuis en brouwerij plus grond waarop de nieuwe mouterij staat met nog een hof met
 
koperAugustijn Pytters c.u.brouwer4903-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenSymen Jelles Stijll
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBucke Feddricx Andla, weduwe van
wijlen Jacob Gerryts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Dircx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Pieters, brouwer, koopt een huis, brouwerij en de grond waarop de nieuwe mouterij staat, en een hof met bomen etc. en een camer ten Z. daarvan, tegenover de Lange Lijnbaan. Alles bij elkaar staande omtrent het Swart Vallaat. Ten O. Simon Jelles Stijl, ten W. wd. Jacob Gerryts. Gekocht van Willem Dircxen, voor 4903 cg.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0163v van 9 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBurgemeester Augustynus Pyters Brouwer


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-186 Rozengracht 4pakhuis
eigenaarPieter Cornelis
gebruikerPieter Cornelis
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-186 Rozengracht 4pakhuis
eigenaarPieter Cornelis Helt
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-186 Rozengracht 4packhuis
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-186 Rozengracht 4huis
eigenaarEgbert Heidekamp
gebruikerEgbert Heidekamp
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0351r van 29 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeidecamp bode


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-186 Rozengracht 4de boode Heidkamp, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0215r van 24 mrt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeidkamp bode


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0119r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHeidkamp bode


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Heydkamp


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0106r van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 4Rozengracht ZZ [staat: kleine sluis NZ]huis en hof waarachter een paardenstal, nu weefwinkel
 
koperTjalle Boscha, gehuwd met1500-00-00 CG
Maria Greidanus
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenDaniel Heinsius
naastligger ten oostenJacob Symons
naastligger ten westende weduwe van Jacob Tjallings
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten noordenKleine Vallaat en straat
verkoperds. Fokke HeidkamppredikantDeinum
Meerderjarige vrijster Tjetske Heidkamp


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0124v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTjalle Bosscha


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0137r van 15 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjalle J. Bosscha


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0179r van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman Tj. Bosscha


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0159r van 21 apr 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 2, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van T. Bosscha


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0277r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 4Rozengracht ZZ wijk H-071huis en tuin
 
koperPetrus Anneus Amelander 1327-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. Wildschut
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenS. Feenstra
naastligger ten noordenRozegracht
verkoper van 1/2Grietje Bosscha, weduwe vanHylaard
wijlen Michiel Sipkes Nauta
verkoper van 1/4Petrus Greidanusconrector
verkoper van 1/8Petronella Greidanus, gehuwd met
S. W. Houtsma
verkoper van 1/8Ausonius Greidanus, allen erfgenamen vanpredikantZuidzijp
wijlen Tjalle Bosscha, gehuwd met
wijlen mej. Maria Greidanus


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-189 Rozengracht 4 Amelander5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-071Rozengracht 4A Amelandereigenaar van wijk H-071; gebruiker is Jac. Heus, commies bij de convoyen, 1814. (GAH204); bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805, 1806. (GAH650)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-071Rozengracht 4Jacs Huisgebruiker van wijk H-071, commies bij de convoyen, eigenaar is A. Amelander, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-071Rozengracht 4A Amelander Jacob Heus commies bij de convoyen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1895Rozengracht 4Adrian van der VlietHarlingenhuis en erf (430 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-071Rozengracht 4Aaltje Kerkhoven... BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-050; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-071; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-071Rozengracht 4Adriaan van der Vliet... 1836, 1839 hu, ovl 1843, ovl 1858; oud 60 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk H-071; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-071Rozengracht 4Fredrik van der Vlietoud 29 jaar, geb Bristol, GB, en wonende te HRL. 1839, wijk H-071; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-071Bij de Kleine SluisAdriaan van der Vliet60 jRotterdamm, protestant, gehuwd, cargadoor
H-071Bij de Kleine SluisAaltie Kerkhoven52 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-071Bij de Kleine SluisFrederik van der Vliet29 jBristolm, protestant, ongehuwd
H-071Bij de Kleine SluisPieter van der Vliet16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-071Bij de Kleine SluisEmilia Maria van der Vliet27 jBristolv, protestant, ongehuwd
H-071Bij de Kleine SluisJunu Frances van der Vliet23 jRotterdamv, protestant, ongehuwd
H-071Bij de Kleine SluisMaria Johanna van der Vliet10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-071Bij de Kleine SluisAkke van Zeyst20 jDronrijpv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-071Rozengracht 4Adriaan van der Vliet, overleden op 1 januari 184363 jr, geboren Rotterdam 27/2/1799?, cargadoor Kleine Sluis H 71, wednr. Jane-Francis Grant, man van Alida Kerkhoven (mede testamentair erfgenaam), vader van Frederik, theologisch candidaat Gouda, Emmely-Maria, Jane-Francis (vrouw van Sjoerd Annes Foekens, cargadoor: in ondertekening te lezen als 'Joekens') en minderjarige Pieter Adriaans van Vliet (voogd is broer Frederik) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Anna-Maria Adriaans van Vliet (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-071Rozengracht 4Ida Frederika Hes... en Antje Rekkenburg; BS huw 1815, ovl 1834, huw 1839, ovl 1847, ovl 1868, bev r HRL 1851 wijk G-073, wijk H-071, 84, 107, supp wijk G-402; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-207; VT1839; de Regtbank ter ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-071Rozengracht 4Romkje Wiersmageb 1799 Wijnaldum, ovl 16 okt 1851 HRL, huwt met Folkert Jans, N.H., dv Dirk W, en Trijntje de Boer; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk H-071; oud 40 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839


1854 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 115 en 119 van 15 nov 1854
adressoortbedraggebruik
H-071Rozengracht 4provisionele toewijzing en inhoudingfl. 1790huis H-071
 
verkoperJan Dirks Visser
provisioneel koperCornelis Teves


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1895H-071 (bij de Kleine Sluis)Johannes H. Wittewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1895H-078 (Rozengracht)Maria Paabs, vrouw van P.H.W. Kleinschmitwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1895Rozengracht 4 (H-078)Maria Paabs (vr. v. P.H.W. Kleinschmit)


1906 - variaadresbronbericht
Rozengracht 4Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een slijterij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 4 Anne Wijtsmastuurman
vorige grondslagf. 1400
huidige grondslagf. 1200


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 4H. de Bocktimmerman
Rozengracht 4D.Tigchelaarkantoorbediende


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 4J. (Jan) Bekius


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 4beeldbepalend pand9 van 10
  terug