Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 5 4-154 4-161 H-022 H-023
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 5 4-155 4-162 H-022 H-023
Naastliggers vanRozengracht 5
ten oostenRozengracht 7
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 3
ten noordenZuiderplein 5


 


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0137v van 22 sep 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 5[niet vermeld]dwarshuis met 15 voeten plaats erachter in de hof van Fedde Feddes Bonnema
 
koperIpe Tijssen timmerman660-00-00 GG
naastligger ten oostende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenAgge Symens
naastligger ten westenoud burgemeester Fedde Feddes Bonnema
naastligger ten noordenoud burgemeester Fedde Feddes Bonnema
verkoperoud burgemeester Fedde Feddes Bonnema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Tijssen, timmerman, koopt een dwarshuis met 15 voeten plaets erachter in verkopers hof. Ten O. de hof van Pytter Jelmers, ten W. Agge Symens en de verkoper, ten Z. de straat, ten N. de verkoper, met vrij in- en uitgang door de poort die onder het gekochte huis doorloopt. Grondpacht 4 CG. Gekocht van oud-burgemeester Fedde Feddes Bonnema voor 660 GG.


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0152v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 5Rozengracht NZ [staat: bij het Zwart verlaat]kamer met een ledige plaats ten noorden erachter
 
koperPhilips Iedes, gehuwd metschipper op Bolsward350-00-00 GG
koperMayke Martens
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Pytter Jelmers
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende heer Bonnema
verkoperEpe Tijssenmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Iedes, Bolswarder schipper x Mayke Martens koopt een camer met 15 voeten ledige plaets ten N. daarvan, omtrent het Zwart Vallaat. Ten O. de hof van Pytter Jelmers, ten N. Fedde Feddes Bonnema. Gekocht van Ipe Tijssen, mr. timmerman, voor 350 gg.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0234v van 15 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 5Rozengracht NZ [staat: bij de Kimswerder Pijp]1/2 huis genaamd de Vallom
 
koperRuierd Doytses, gehuwd met550-07-00 GG
koperAlyt Taeckes
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Philips Iedes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenAgge Symens
naastligger ten noordende hof van de heer Bonnema
verkoperIppe Tijssen
verkoperPhilips Iedes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Doytses x Alijt Heerckes? koopt een 1/2 huis 'de Vallom', omtrent de Kimswerder Pijp, met een gang (steeg) er onderdoor, met 15 voeten plaets die omheind is. Ten O. Philippus Iedes, ten W. Agge Symens, ten Z. de straat, ten N. de hof van Fedde Feddes Bonnema. Gekocht van Ipe Tijssen en Philippus Iedes, voor 515 gg.


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Bastiaens


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0141r van 12 dec 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 5Rozengracht NZ [staat: tegenover het swart vallaat]huis
 
koperPhilips Ydes c.u.400-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenWarner Jansen
naastligger ten westenPytter Jacobs
verkoperRuyrdt Doitses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Iedes koopt een huis tegenover het Swart Vallaat. Ten O. Warner Jansen, ten W. Pytter Jacobs. Gekocht van Ruurd Doytses voor 400 gg.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0173r van 20 nov 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 5Rozengracht NZ [staat: tegenover de Kleine Nieuwe Sluis]huis, plaatsje en tuintje
 
koper door niaarvroedsman Anske Ypes Zeestra 660-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-10-00 CG
geniaarde koperHendrick Hendricks, gehuwd metschuitvoerder
geniaarde koperFolke Wytses
naastligger ten oostenvroedsman Anske Ypes Zeestra
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenSibren Kingma
naastligger ten westende stad Harlingen: schilhok
naastligger ten noordenvroedsman Zeestra
verkopergemeensman Dirck Sioerdts, gehuwd met
verkoperAartje Jarighs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes Zeestra mede vroedschap koopt na niaar vicinitatis tegen Hendrick Hendricks schuitevoerder x Folke Wytses een huis, plaats en tuintje tegenover de nieuwe sluis. Ten O. en N. vroedsman Anske Ypes Zeestra, ten Z. de straat en diept, ten W. het koolstek van Sybren Kingma en een stads zandplaatsje. Grondpacht 4 CG 10 st aan de Stad. Gekocht van Dirck Sioerds gemeensman en Aertje Jarighs, voor 660 CG.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0298r van 14 jun 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 5Rozengracht NZ [staat: tegenover de kleine sluis]huis met overdekte ledige plaats en een tuintje
 
koperMelle Feyes Nijholt, gehuwd met450-00-00 CG
koperWillemke Willems
verpachter grondde verkoper Anske Yppes Zeestra 4-10-00 CG
naastligger ten oostende juffers van Heerma
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sibren Kingma c.soc.
naastligger ten noordenMarten Wygerts molenmaker
verkoper q.q.burgerhopman Wilhelmus Zeestra, gelastigde van zijn vadermr. zilversmid
verkoperAnske Yppes Zeestra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMelle Feyes Niholt x Willemke Willems koopt een huis met een overdekte ledige plaets en een tuintje erachter, tegenover (Nz.) de Kleine Sluis. (nz. Rozengracht?). Ten O. de juffers van Heerma, ten W. erven Sibren Kingma, ten Z. de straat, ten N. Marten Wygerts, molenmaker. Gekocht van Wilhelmus Zeestra, hopman en mr. zilversmid, namens zijn vader Anske Ypes Zeestra, voor 450 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-154Rozengracht 5huis
eigenaarBaucke Fockes Agricola
gebruikerBaucke Fockes Agricola
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
4-155Rozengracht 5huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerwed. dr. Remans
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-154Rozengracht 5huis
eigenaarBaucke Fockes
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-8-1720
4-155Rozengracht 5huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerde rector van Thijll
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
grondpacht aanb[urgem]r. Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-15-00 CG
aansl. grondp. voldaan21-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-154 Rozengracht 5huis
eigenaarLammert Joris
gebruikerLammert Joris
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
4-155 Rozengracht 5huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerwed. dr. Ludinga
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht03-00-00 CG
aanslag grondpacht00-12-00 CG


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0130r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMelle Feyes* gardenier
naastligger ten westenburgemeester Pyter Tjallings


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0251v van 27 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 5Rozengracht NZ [staat: tegenover de kleine sluis]huis
 
koperHarmanus Dortman mr. kuiper250-00-00 GG
huurderRoelof Jacobus
huurderRomke Wytses
naastligger ten oostenWopco Buma
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenburgemeester Crytenberg
naastligger ten noordenJohannis Andries mr. molenmaker
verkoper van 1/12Aefke Reyners Fontein, weduwe van
verkoper van 1/12wijlen Fedde Pyters
verkoper van 1/4Ybeltje Reyners Fontein, gehuwd metde regnerus secretaris van Barradeel
verkoper van 1/4Hylke Hanekuik
verkoper van 1/4kinderen van Aukjen Reyners Fontein
verkoper van 1/4Grietje Reyners Fontein, gehuwd met
verkoper van 1/4Romke Braem
verkoper van 1/12Jacob Romkes Braem, kind
verkoper van 1/12Claes Romkes Braem, kind
erflaterwijlen Reiner Fontein, (groot)vader
eigenaarMelle Feyes Nijhold, schuldenaar door schuldbrieven


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-154 Rozengracht 5huis
eigenaarHarmanus Dort
gebruikerHarmanus Dort
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
4-155 Rozengracht 5huis
eigenaarCornelis van Toorn
gebruikerCornelis van Toorn c.s.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0048r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0048r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoelof Jacobs mr. metselaar


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0297av van 31 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 5Rozengracht NZhuis met tuintje
 
koper door niaarWopco Buma procureur postulant435-00-00 GG
geniaarde koperCornelis Jacobus Wetsensturfdrager
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenkamer en weefwinkel van Cornelis Wetsens
naastligger ten westenArjen Boikes
naastligger ten noordenJohannes Andrys
verkoperRoelof Jacobus Wetsens, gehuwd metmr. wever
verkoperJohanna Melles Nijholt


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0299r van 31 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jacobus Wetsens


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-155 Rozengracht 5Dirk Bertling, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-154 Rozengracht 5huis
eigenaarJohann. Wiglenhuis
gebruikerJohann. Wiglenhuis
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-155 Rozengracht 5huis
eigenaarDirk Bartling
gebruikerDirk Bartling
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0299r van 31 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0160v van 8 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Wopco Buma


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0160v van 8 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0146v van 27 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 5Rozengracht NZhuis
 
koperWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland350-00-00 GG
koperMaaike de Haas
naastligger ten oostenoud burgemeester C. Aardenburg c.u.
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenPieter Pieters
naastligger ten noordenS. Aardenburg
naastligger ten noordenJ. de Nijs
verkoper q.q.ds. Petrus van Fikkens, procuratiehouderOosterhaule
verkoper q.q.Cornelis Aardenburg, procuratiehouders van
verkoperJannetje Beth, weduwe van
verkoperwijlen Wopke Buma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Coenraads Backer, admiraliteitsbode x Maike Folkerts de Haas koopt een huis c.a. nz. Rozengracht. Ten O. de oud-burgemeester Aardenburg, ten W. Pieter Pieters, ten Z. de straat, ten N. Aardenburg en Nijs? Gekocht van de kinderen en erfgenamen van Wopke Buma x Jannetje Both.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0267v van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Coenraads Bakker, gehuwd metbode Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenMaike Folkerts


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0263r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem C. Backer
naastligger ten westenFrans T. van Esta


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0130r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Willem C. Bakker
naastligger ten westenFrans van Esta


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0130r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-161 Rozengracht 5Willem C Bakker wed2-00-00 CGwooning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Doetje Aukesgeb 1736 Kimswerd, ovl 26 mrt 1813 HRL; wijk H-022; BS ovl 1813; erven D.A. wed. eigenaar van wijk H-147; gebruiker is Gosse Claasen wed., gealimenteert, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Pietje Tammesgeb 1745 Franeker, ovl 7 jun 1823 HRL, ongehuwd; BS ovl 1823; gebruiker van wijk H-022; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-022Rozengracht 5C W Bakker Pietje Tammes


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 92 en 99 van 21 okt 1829
adressoortbedraggebruik
H-022Rozengracht 5provisionele en finale toewijzingfl. 43huis H-022
 
verkoperRoelof Feenstra (gehuwd met Alida Heins)
koperHarmen Jans van Vliet


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1724Rozengracht 5Cornelis Jacobs ZwartHarlingenwieldraaijerhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Elisabeth Nijhof... Kerk HRL 1800, BS huw 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-022; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Geertje de Vries... dv Sjoerd dV, en Sietske Bakker; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk D-179, wijk F-230, wijk G-047, wijk H-022; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-181; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Harmen van ''t Vliet... ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-022; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk H-022Rozengracht 5H van Vliet stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-022RozegragtHarmen J van Vliet40 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
H-022RozegragtElisabeth Nijhof38 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-022RozegragtJan van Vliet10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtInte van Vliet1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtGerrytje van Vliet14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtCatharina van Vliet12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtPeternella van Vliet7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtTrijntie van Vliet4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtFemke J Leyenaar27 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe, naaister
H-022RozegragtJohannette Overdijk5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-022RozegragtTjetske Postema20 jWommelsgezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-022Rozengracht 5Joheannetta S. Overdijk, overleden op 8 januari 1840S.=Sophia, 6 jr, overleden Rozengracht H 22. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-022Rozengracht 5Elisabeth Harmens van Vliet, overleden op 3 augustus 18422 jr 7 mnd, overleden Rozengracht H 22, dochter van Harmen Jans van Vliet, scheepstimmermansknecht en Elisabeth Aikes Nijhoff, zuster van minderjarige Gerritje (17 jr), Catharina (15 jr), Jan (13 jr), Pietje (10 jr), Trijntje (7 jr) en Inte Harmens van Vliet (4 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-022Rozengracht 5Jantje Zytzes Steenstra, overleden op 23 december 18434 1/2 mnd (geboren 15/8/1843), overleden Rozengracht H 22. (Certificaat van onvermogen nr. 176) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-022Rozengracht 5Metje Sinkelaar... ovl 1864; 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-018, 199, wijk B-041, wijk D-179, wijk G-132, wijk H-022; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-180; ... (alles)


1855 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-022Rozengracht 5Inte Harmens van 't Vliet, overleden op 21 april 185517 jr, varensgezel, zoon van Harmen Jans van Vliet, scheepstimmerknecht (bij Kleine Sluis H 22) en Elisabeth Intes Nijhof, broer van Gerritje, te Amsterdam, Catharina, Jan, Petronella, Trijntje! en minderjarige Trijntje Harmens van Vliet. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1724H-022 (Rozengracht)Harmen J. van Vlietwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1724H-023 (Rozengracht)Rients Okke Norelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1724Rozengracht 5 (H-023)Y. Schokker (wed. R. Norel)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 5 Barend Dreijerbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 5A.Dreijeropperman
Rozengracht 5B.Dreijertransportarbeider
Rozengracht 5aH.Jornamatroos


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 5D. (Douwe) Attema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 5rijksmonument 20636
  terug