Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Rozengracht 6,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 6 4-187 4-188 H-070 H-077


Huisnaam in: 1862
Gebruik:
Naam: de hamer
Kwartier/wijk H-070
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanRozengracht 6
ten oostenRozengracht 8
ten westenRozengracht 4
ten noordende Rozengracht


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0256v van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Rogier de Cock


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0200v van 19 feb 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 6Swart Vallaatdwarshuis bestaande uit 2 gescheiden woningen en een hovinge, strekkende van het
 
koperSymen Jelles Stijll, gehuwd met 2360-00-00 GG
Geertie Bentes Boncq
verpachter grond de Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenObbe Hansen
verkoperMarten Martens Blau
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Jelles Stijl x Geertje Bentes Boncq koopt een dwarshuis bestaande uit 2 aparte woningen, met een hof erachter, omtrent het Swart Vallaat. Het strekt vanaf het diept tot achter aan de weefwinkels toe, met een eigen steeg ten W. van de hof, waardoor vrij uitgang naar de lijnbaan etc. Ten O. wd. Obbe Hansen. Gekocht van Marten Martens Blau, voor 2360 gg.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0043r van 7 apr 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSymen Jelles Stijll


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0092v van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 6Rozengracht ZZ [staat: kleine sluis]hof
 
koperSydts Pytters, gehuwd metapotheker210-00-00 CG
Jetscke Ruirdts
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Aucke Jansen Haseler
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: de grote lijnbaan en een vrije in- en uitgang]
naastligger ten westende brouwerij van burgemeester Augustijn Pytters
naastligger ten noordende weduwe Geertie Bentes
verkoperGeertie Bentes, weduwe van
wijlen vaandrig Symon Stijl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Pytters, apotheker x Jetske Ruurdts koopt een 1/2 hof, zz. Kleine Sluis. Ten O. de vroedsman Aucke Jansen Haselaer, ten W. de brouwerij van burgemeester Augustijn Pytters, ten Z. de grote Lijnbaan en een vrij in- en uitgang, ten N. de verkoper. Gekocht van Geertie Bentes (Boncq) wv Simon Stijl, vaandrig, voor 220 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-187 Rozengracht 6huis en hoff
eigenaarwed. Esge Lieuwes
gebruikerwed. Esge Lieuwes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-187 Rozengracht 6huis
eigenaarwed. Esge Lieuwes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-187 Rozengracht 6huis en hoff
eigenaarwed. Edsge Lieuwes
gebruikerDirk Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-187 Rozengracht 6pakhuis
eigenaarJacob Jarigs
gebruikerJacob Jarigs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
 
4-187 Rozengracht 6huis
eigenaarAyse Arjens
gebruikerGerryt Edsgers
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0351r van 29 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 6kleine sluis, nevens de kolk van de2/3 pakhuis
 
koperTeunis Jarigs van der Ley, broer vankoopman2000-00-00 CG
koperJan Jarigs van der Ley koopman
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Esge Lieuwes
naastligger ten zuidenHeidecamp bode
naastligger ten westenHeidecamp bode
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en kolk]
verkoperAaltie Anderies, gehuwd met
Jacob Jarigs van der Leykoopman
verkoperJacob Jarigs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 251r maar verkeerd genummerd in het origineel] Teunis- en Jan Jarigs van der Ley, gebroeders, kopen 2/3 deel van een groot pakhuis ('de Hamer'), voor weinige jaren nieuw gebouwd, nevens de Kolk van de Kleine Sluis. Ten O. Esge Lieuwes, ten Z. en W. de bode Heidcamp, ten N. de straat en de Kolk. Gekocht van Aaltje Andries x Jarig Jacobs van der Ley. Er is geniaard.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-187 Rozengracht 6Jacob Tjallings, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0148r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob van der Ley
naastligger ten westenEgbert Heidkamp


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0215r van 24 mrt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 6Rozengracht [staat: Klein Vallaat]1/3 pakhuis
 
koperTheunis Jarigs van der Ley koopman449-00-00 GG
koperJan Jarigs van der Ley koopman
naastligger ten oostenFokke Symons c.s.
naastligger ten zuidenHeidkamp bode
naastligger ten westenHeidkamp bode
naastligger ten noordenstraat
verkoperAeltie Andrys, gehuwd met
Jacob Jarigs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheunis- en Jan Jarigs van der Ley, gebroeders, kopen 1/3 deel van 'de Hamer'. Gekocht van Aeltie Andrys x Jacob Jarigs v.d. Ley.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 6Rozengracht ZZ bij de kleine sluispakhuis
 
koper op redemptiede heer Daniel Heinsius, gehuwd met5000-00-00 CG
Juffrouw Debora Hartman
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Symons Kuiper
naastligger ten zuidende weduwe van Heydkamp
naastligger ten westende weduwe van Heydkamp
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperTeunis van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Heinsius x Debora Hartman kopen pakhuis 'de Ham(m)er' aan de zz. van de Rozengracht, met vrije op- en afslag en in- en uitvaart in de kolk van het Klein Vallaat. Geen verplichting tot het betalen van sluisgeld dan alleen bij doorvaart, volgens een besluit van het Hof van Friesland. Ten O. Jacob Symons, kuiper, ten W. en Z. wd. Heydkamp, ten N. de straat en kolk. Gekocht van Teunis van der Ley. Verkoop bij redemptie, het pakhuis kan binnen drie jaren weer worden teruggekocht (of verkocht) worden aan de vorige eigenaar, tegen dezelfde koopprijs.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0106r van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDaniel Heinsius
naastligger ten oostenJacob Symons


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0137r van 15 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 6Rozengracht ZZ nevens de Kolk van het Klein Vallaatpakhuis
 
koperJelle Wildschut, gehuwd met5000-00-00 CG
Baudina Stinstra
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Symons Kuiper
naastligger ten westenTjalle J. Bosscha
naastligger ten zuidenTjalle J. Bosscha
naastligger ten noordenRozengracht en Kolk
verkoperDaniel Heinsius, gehuwd metkoopman
Debora Hartman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Wildschut x Baudina Stinstra kopen het pakhuis 'de Hamer', naast de kolk van het Klein Vallaat, zz. Rozengracht. Ten O. Jacob Symons, kuiper, ten W. en Z. Tjalle J. Bosscha, ten N. de straat en kolk. Gekocht van Daniel Heinsius x Debora Hartman. Zie dossier Rozengracht.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0158r van 6 dec 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 8, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJelle Wilschut


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0277r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. Wildschut


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-188 Rozengracht 6Jelle Wildschut4-00-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-070Rozengracht 6Jelle Wildschut... H-044, tuin & zomerhuis; medegebruiker Douwe Martens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-070, pakhuis, 1814. (GAH204); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 voor 2 1/2 loopen lijnzaad ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-070Rozengracht 6J Wildschut pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1894Rozengracht 6Jan Sikkes IJzenbeekHarlingenkoopmanpakhuis (210 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-070Rozengracht 6Gerrit Willems van der Ploeg... vdP, en Grietje Gerrits Kok; BS huw 1834, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-292, wijk G-207, wijk H-070, 79, 101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk F-225; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-070Rozengracht 6Klaaske de Vriesgeb 1810 HRL, huwt met Gatze de Groot, (gk), N.H., A 13 mrt 1852 Witmarsum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-032, wijk H-070


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-070Rozengracht 6Petrus Daum... Ev. Luth., zv Johannes D., en Maria Zweitser; BS huw 1833, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-181, wijk H-070, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1894H-070 (bij de Kleine Sluis)Jan S. IJzenbeekpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1894H-077 (Rozengracht)Sicco IJzenbeekpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1894Rozengracht 6 (H-077)fa. Hubert Jans (en Co.)


1928 - kentekenadresnaam
B-13158
Rozengracht 6Minze de Vries


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Algra & Ypey868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Algra & Ypey868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Algra & Ypey868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Algra & Ypey868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.B.C. Algra868Pakhuis de Hamer, zaden en granen


1960 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.B.C. Algra2868Pakh de Hamer Zaden en granen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 6rijksmonument 20640
  terug