Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 7 4-136 4-164 H-024 H-025
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 7 4-166 1/2 4-164 H-024 H-025
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 7 4-167 4-164 H-024 H-025
Naastliggers vanRozengracht 7
ten oostenRozengracht 9
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 5


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0260r van 1 apr 1683 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 7westRozengracht NZ [staat: zuider nieuwe stad]hof met prieel
 
koperMede-vroedschap Anske Ypes Zeestra 595-00-00 GG
naastligger ten oostenmr. Allert Kirchman
naastligger ten oostende erven van wijlen Claes Burger
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: Kimswerderpijp]
naastligger ten westenMede-vroedschap Anske Ypes Zeestra
naastligger ten noordenHofstraat
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
verkoper van 1/2Gerhard FortuinHardegarijp
verkoperFreerck Jacobsontvanger der 5 delen buitendijks
verkoperJancke Jacobs, weduwe van
wijlen Seerp Tjepckes
verkopers van 1/2 als erfgenamen van hun broederGrietie Jacobs, weduwe van
wijlen Meinte Douwes
wijlen Pytter Jacobs


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0237v van 31 aug 1696 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 7oostNieuwe sluis, bij en ten oosten van dehof met vruchtbomen en afdak
 
koperGerhardus Acker, gehuwd metnotaris300-00-00 GG
Siouckjen Jelles
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van de heer Theodorus Stansius
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenvroedsman Anske Epes Zeestra
naastligger ten noordende hof van de heer Theodorus Stansius
verkoperoud burgemeester Hubertus van Immerzeel, gehuwd met
Barbera van Krimpen


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0070r van 5 mei 1700 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 7westZuiderplein OZ [staat: Rozengracht bij het Swart Vallaet]huis en hof
 
koperJohanna van Heerma 850-00-00 CG
verkoperMaria van HeermaMidlum
huurderNicolaas Jarichs 44-00-00 CG
naastligger ten zuidentuin van oud burgemeester H. van Immerzeel
naastligger ten zuidenAkker notaris
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenWieger mr. molenaar [staat: molenmeester]
naastligger ten noordenoud kolonel Tjaerd Sloterdijk
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra
verkoperAntie HendriksAppingedam


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0070v van 21 okt 1708 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 7oostRozengracht NZ [staat: bij de nieuwe sluis]hof met bomen, planten en zomerhuis
 
koperStoffel Middagten schout bij nagt van 't Ed:Mog: Collegie ter Admiraliteit in Friesland408-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van heere Stansius
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: nieuwe sluis en diept]
naastligger ten westende hof van juffer Heerma
naastligger ten noordenBaucke Fockes, met
de hof van oud burgemeester Pauw
verkoperGerardus Akkers, voor zich en als vader en wettelijke voorstander over zijn minderjarige kinderennotarius publicusLeeuwarden
dr. Vobiscus Ackers, en
Neeltie Ackers, en
Yfke Ackers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristoffel Middachten, Schout bij nacht bij de Admiraliteit in Friesland, koopt een hof met bomen en zomerhuis etc., die hij huurt, bij de Nwe. Sluis. Ten O. erven Stansius, ten W. Juffr. Heerma, ten Z. de straat en diept, ten N. de hoven van Baucke Fockes en van oud-burgemeester Pauw. Gekocht van Gerardus Acker, not. publ. te Leeuwarden voor zich, en als vader van zijn kinderen: dr. Vopiscus Akker en Neeltje- en IJfke Acker, voor 408 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-136 Rozengracht 7kamer
eigenaarburgemeester Pauw erffgen.
gebruikerLambert Melles
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
4-166 Rozengracht 7huis en hoff
eigenaarPieter Tiallings
gebruikerPieter Tiallings
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
 
4-167 Rozengracht 7huis
eigenaarMarten Wiegers
gebruikerMarten Wiegers
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-136 Rozengracht 7huis
eigenaarSibrandus Reen
gebruikerLambert Melles
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720
 
4-166 Rozengracht 7huis
eigenaarPieter Tjallings
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720
 
4-167 Rozengracht 7huis
eigenaarMarten Wiegers
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0117r van 21 sep 1721 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 7oostRozengracht NZhuis bomen planten zomerhuis
 
koperAbraham Alema 220-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van weduwe Adriana Stansius, gehuwd
naastligger ten oostenwijlen Boelens
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westende erven van juffers Heerma
naastligger ten noordende hof van Wopke Bouma hopman
verkoperChristoffel Middaghtenschout bij nacht v h college v d admiraliteit van Friesland


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-136 Rozengracht 7huis
eigenaarburgemeester Pauw erven
gebruikerJan Jansen
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-5,333333333 CG
 
4-166 Rozengracht 7huis
eigenaarPyter Tjallings
gebruikervroedsman Hania
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
 
4-167 Rozengracht 7huis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerArjen Cornelis
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0251r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 7westRozengracht NZ bij het Zwart Vallaathuis bomen planten zomerhuis
 
koper door niaarvrouw Magdalena van Sydsma, weduwe vanSneek
wijlen Loeekapitein
geniaarde koperds. Petrus Regnerus Reddingius, gehuwd met
juffrouw Martha Arkels
naastligger ten oostenAeriana Stansius, weduwe van
wijlen Boelens
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenMelle gardenier
naastligger ten westenburgemeester Pieter Tjallinghs
naastligger ten noordentwee woningen in de Hofstraat waartussen een uitgang
naastligger ten noordenvroedsman Wopke Buma [staat: Bouma]
verkoper van 1/2Jetske Sophia van Heerma, zuster en gelastigde vanop Hanja Tzum
verkoper van 1/2Sophia Jetske van Heerma, gehuwd met
Frederick Christiaan de Vos


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0126v van 19 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 7westRozengracht NZ bij het Zwart Verlaathuis
 
koper van 1/2Martha Erkelens, weduwe van635-00-00 GG
wijlen ds. Reddinguis
koper van 1/4Cunira Wybrandus Reddinguis, erfgenaamS.S.M. candidatus
koper van 1/4Fredericus Reddinguis, erfgenamen van hun vaderpredikantSteggerda
ds. Petrus Reddinguis
verkopervrouw Margarieta van Sytzama, weduwe van
wijlen Loë
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMargarieta van Sytzama wv Loee? koopt, na niaar, een huis nz. Rozengracht bij het Swart Vallaat. Gekocht van Martha Erkelens wv ds. Reddingius, voor 1/2 en Cunera Wybrandus Reddingius en Fredericus Reddingius, ds. te Steggerda, voor 1/2, als erven van hun vader ds. Petrus Reddingius, en op zijn verzoek, voor 635 gg.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0130r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 7Rozengracht NZ bij het Zwart Vallaathuis, 2 tuinen, zomerhuis
 
kopervroedsman Wopco Buma 700-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
Wopco Buma
naastligger ten zuidenRozengracht
naastliggerde hof van de weduwe Boelens
naastliggerMelle gardenier
naastliggerburgemeester Pyter Tjallings
naastliggerde erven van Claes Winsma
naastligger ten noordentwee woningen in de Hofstraat
verkoperWybrandus Reddinguis, voor zich en als gelastigde van zijn stiefmoederS.S.M. candidatusSteggerda
Martha Erklens, en van zijn broer
Fredericus Reddinguis, en van zijn zusterSteggerda
meerderjarige dochter Cuniera Reddinguis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Buma, mede-vroedschap, koopt een huis met 2 hoven, waarvan de ene met een mooi zomerhuis, nz. Rozengracht omtrent het Swart Vallaat. Ten O. de koper zelf, de hof van wl. wd. Boelens en het huis van Melle, gardenier, ten N. de burgemeester Pieter Tjallings en 2 woningen, ten W. erven Claes Winsma, ten Z. de straat. Koper heeft vrij in- en uitgang in de Hofstraat tussen die 2 woningen. Het gekochte huis is een dwarshuis met een mandelige muur met Melle, gardenier. Gekocht van ds. Wybrandus Reddingius te Steggerda voor zichzelf en als gelastigde van zijn stiefmoeder Martha Erkelens wv Reddingius en zijn broer ds. Fredericus Reddingius te Steggerda en zijn zuster Cunera Reddingius, voor 700 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-136 Rozengracht 7hoff
eigenaarWopke Bouma
gebruikerWopke Bouma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
4-166 Rozengracht 7huis
eigenaarMelle Feyes
gebruikerMelle Feyes
opmerkingpauper
grondpacht aanerven Reiner Fontein
grondpacht04-10-00 CG
aanslag grondpacht00-18-00 CG
 
4-167 Rozengracht 7huis
eigenaarvroedsman Buma
gebruikervroedsman Buma
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-166 Rozengracht 7Johannes Andrys, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
4-166 /2Rozengracht 7Antje Jans, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG
4-166 /4Rozengracht 7burgemr. Buma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0263r van 16 jan 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 7Rozengracht NZhuis en hof
 
koper van 1/2Oud burgemeester Jouke Hendriks Olinjus 866-00-00 CG
eigenaar van 1/2Hendrica Olinjus, dochter van Jouke Hendriks Olinjus
naastligger ten oostenvroedsman Minne Vink
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenWillem C. Backer
naastligger ten westenFrans T. van Esta
naastligger ten noordenSioerd Feikema
naastligger ten noordenHofstraat
Oud burgemeester Cornelis Aardenburg, gelastigde van
verkoperSioerd Aardenburgingenieur in dienst van de StaatBergen op Zoom
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJouke Hendriks Olinjus, oud burgemeester, koopt 1/2 huis en dubbele hof nz. Rozengracht. Geen grondpacht.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0130r van 5 sep 1802 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 7Rozengracht NZhuis met hof ten oosten
 
koperEduard Keyser, gehuwd met1150-00-00 CG
Lutske Jans Cronenburg
huurder voorste deelmilitairen
huurder achterste deelJochum Alberts c.u.
naastligger ten oostenMenno Vink koopman
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende weduwe van Willem C. Bakker
naastligger ten westenFrans van Esta
naastligger ten noordenMarten de Boer
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper van 1/2Jouke H. Olinjus, voor zich en vader van
verkoper van 1/2Hendrica Olinjus


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0274v van 18 jun 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 7oostRozengracht NZ wijk H-024huis en tuin
 
koperRoelof Veenstra, gehuwd metmr. hovenier1500-00-00 CG
Alida Heins
naastligger ten oostenMino Vink
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenJouke H. Olingus
naastligger ten westende weduwe van Bakker
naastligger ten westenFrans Esta
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperLutske Jans Kroonenburg, weduwe van
wijlen Eduard Keyser


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0025v van 1 apr 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 7westRozengracht NZ wijk H-023huis
 
koperR. Veenstra, gehuwd met200-00-00 CG
Aleida Heins
huurderF. B. Fopma
naastligger ten oostenR. Veenstra, gehuwd met
naastligger ten oostenAleida Heins
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende erven Bakker
naastligger ten noordenR. Veenstra, gehuwd met
naastligger ten noordenAleida Heins
verkoperwethouder Jouke Olingus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe coop van zeekere huisinge cum annexis op de Roosegragt in wijk H-023


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-164 Rozengracht 7R Veenstra3-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Anna Heinsgebruiker van wijk H-024, eigenaar en medegebruiker Roelof Feenstra, 1814. (GAH204), geb 1756 HRL, ovl 31 okt 1824 HRL, ongehuwd, dv Pieter H, en ... ; BS ovl 1824


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-024Rozengracht 7Roelof Feenstra Roelof Feenstra
H-024Rozengracht 7Anna Heins


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 92 en 99 van 21 okt 1829
adressoortbedraggebruik
H-024Rozengracht 7provisionele en finale toewijzingfl. 1130diverse vastigheden H-024 en H-023
 
verkoperRoelof Feenstra (gehuwd met Alida Heins)
koperBernardus van Loon


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1725Rozengracht 7Bernardus van LoonHarlingenkoopmanhuis (196 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-024Rozengracht 7Cornelia Cornelis Schaap, overleden op 11 mei 183210 jr, dochter van wijlen Cornelis Engberts Schaap en Wijke Gerrits Boltje (thans vrouw van Anthony-Petrus Theodorus Storm-Lotz, belastingvisiteur Roozegracht H 24), zuster van minderjarige Geertruida Cornelis Schaap. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Johanna van ''t Lithoud 31 jaar, geb Buren en wonende te HRL. 1839, wijk H-024; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Simon B Moensoud 38 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk H-024; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-024RozegragtSymon Bernelot Moens38 jRotterdamm, protestant, gehuwd, zeehandelaar
H-024RozegragtJohanna van der Lith31 jBurenv, protestant, gehuwd
H-024RozegragtJoan Govert Bernelot* Moens9 jRotterdamm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtHendrik P Jacob Bernelot* Moens8 jKralingenm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtJohan P Theodoor Bernelot* Moens5 jKralingenm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtJohan Karel Bernelot* Moens2 jKralingenm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtMaria Anna Bernelot* Moens6 mHarlingen [Kralingen]v, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtVokeltie Tichelaar21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtKlaske de Vries19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtSimon Bernelot Moens15 jNaardenm, protestant, ongehuwd
H-024RozegragtJacob Bernelot* Moens6 jKralingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-024Rozengracht 7Johanna T. Simons Moens, overleden op 5 december 1840T.=Theodora, 1 mnd, overleden Rozengracht H 24, dochter van Simon Bernelot Moens, zeehandelaar en Johanna-Theodora van der Lith, zuster van minderjarige Joan-Govert-Theodoor, Hendrik-Pieter, Jacob, Johan-Pieter-Theodoor, Johan-Carel en Maria-Anna Simons Moens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-024Rozengracht 7Akke Stam Wijma, overleden op 9 mei 184428 jr (geboren 19/9/1815), overleden Rozengracht H 24, vrouw van Laas Houtsma, koopman, moeder van minderjarige Tjardus Lazes Houtsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-024Rozengracht 7Tjardus Lazes Houtsma, overleden op 16 juni 18462 jr (geboren 27/4/1844), overleden Rozengracht H 24, zoon van Laas Houtsma, koopman en wijlen Akke-Stam Wijma. Saldo fl. 1.456,07. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Johanna Hardonk... Johanna Pieternella ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-024Rozengracht 7Minke Jongma... Meer, Rooms Katholiek, ovl wijk H-019, dv IJpe J, en Elizabeth Jorna; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk H-024; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-019; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1725H-023 (Rozengracht)Catharina E. Bonraad wed. B. van Loonwoonhuis
Sectie A nr. 1725H-024 (Rozengracht)Catharina E. Bonraad wed. B. van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4306Rozengracht 7 (H-025)Hendrik Simonsz


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7F. Simonsz35Steenfabr.


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 7F. Simonsz35steenfabrikant


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 7J. Fontein Tuinhout35in glazuren


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 7J. Fontein Tuinhout35in glazuren


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 7 Eke Simonszzonder
vorige grondslagf. 8300
huidige grondslagf. 8000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35In glazuren


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35In glazuren


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7E. Simonsz35


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7E. Simonsz35


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7E. Simonsz35


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7E. Simonsz35


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 7E.Simonsz-


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7E. Simonsz35


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 7J. Fontein Tuinhout35Glazuren
  terug