Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 8 4-185 4-187 H-069 H-076
Naastliggers vanRozengracht 8
ten oostenRozengracht 10
ten zuidenSpinhuisstraat 3
ten westenRozengracht 6
ten noordende Rozengracht


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0092v van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende brouwerij van burgemeester Augustijn Pytters


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-185 Rozengracht 8huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-185 Rozengracht 8huis en hoff
eigenaarJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-1-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0066v van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Edsge Lieuwes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-185 Rozengracht 8huis en hoff
eigenaarJan Kuik
gebruikerJan Kuik
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-185 Rozengracht 8huis
eigenaarerven Esge Lieuwes
gebruikererven Esge Lieuwes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0351r van 29 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Esge Lieuwes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-185 Rozengracht 8Fokke Symons, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0148r van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: Klein Vallaat]1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkel
 
koperMarijke Edsges, gehuwd met380-07-00 GG
Jacob Symonsschipper (wijd-)
eigenaar van 1/3Marijke Edsges
Jacob Symonsschipper (wijd-)
verpachter grondde Stad Harlingen
naastligger ten oostende weduwe van oud burgemeester Hania c.s.
naastligger ten zuidenbolwerk en straat
naastligger ten westenJacob van der Ley
naastligger ten westenEgbert Heidkamp
naastligger ten noordenRozengracht [staat: Klein Vallaat en straat]
verkoperTrijntie Edsges, weduwe van
wijlen Pytter Jansen Jongma


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0215r van 24 mrt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFokke Symons c.s.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0216r van 7 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Simons


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0161v van 26 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Symons Kuiper


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0137r van 15 okt 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Symons Kuiper


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0013v van 10 nov 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Symons


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0158r van 6 dec 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 8Rozengracht ZZ [staat: Zwart of Klein Vallaat]huis waarin weefwinkel, met grote tuin
 
koperWillem Douwes, gehuwd metoud bouwmeester en koopman2900-00-00 CG
Ymkjen Theunis
huurder weefwinkelJan Baron
naastligger ten oostenLolke Kok
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: stadswallen]
naastligger ten westenJelle Wilschut
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperMarijke Edgers, gehuwd met
Jacob Symons Kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Douwes, oud-bouwmeester x Ymkjen Theunis koopt mooi dwarshuis met grote tuin, zz. Swart Vallaat en strekkende voor van de straat tot achter aan de Stadsvesten. Ten O. Lolle Kok, ten W. het pakhuis van Jelle Wildschut, ten Z. de stadswal, ten N. de straat. Gekocht van Marijke Edsgers x Jacob Symons, kuiper.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-187 Rozengracht 8Jan W Douwes6-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-069Rozengracht 8Jan Willem Douwes Houtsma... huw 1812, huw 1813, ovl 1816, ovl 1853; geb 26 jul 1758, ovl 29 feb 1816, 58 jaar, sterfhuis wijk H-069/Rozengracht 8, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; eigenaar van wijk F-013, ledig, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-069Rozengracht 8J W D Houtsma J W D Houtsma houtkoper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1891Rozengracht 8Tjardus HoutsmaHarlingenhoutkoperhuis (182 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-069Rozengracht 8Jan Tjardus Houtsma, overleden op 2 december 1835zoon van Tjardus Houtsma, koopman (bij Kleine Sluis H 69) en Doetje Laases Spannenburg, broer van minderjarige Geertje, Laas, Petronella en Antje Tjardus Houtsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-069Rozengracht 8Anne Jelles Tadema, overleden op 25 maart 1837oom van Tjardus, koopman (bij Kleine Sluis H 69) en Ymkje Houtsma (wed. Bouwe Rodenhuis), fabrikeursche (samen 1e staak), oudoom van Doetje, Geertje en minderjarige Sipke Willems Houtsma (kinderen van wijlen Willem Sipkes Houtsma en Rinske Laases Spannenburg, bierbrouwersche) (andere staak). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-069Rozengracht 8Geertje Tjardus Houtsma, overleden op 6 juli 1838dochter van Tjardus Houtsma, koopman (Kleine Sluis H 69) en Doetje Lases Spannenburg, zuster van minderjarige Laas, Petronella en Antje Tjardus Houtsma. Saldo fl. 108,90. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-069Bij de Kleine SluisTjardus Houtsma50 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
H-069Bij de Kleine SluisDoetje Spannenburg51 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-069Bij de Kleine SluisLaas Houtsma22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-069Bij de Kleine SluisPetronella Houtsma20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-069Bij de Kleine SluisAntje Houtsma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-069Bij de Kleine SluisGrietje Rispens23 jWorkumv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-069Rozengracht 8Doetje Spannenburg... 1812, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015, wijk H-062; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-069; VT1839; geb 29 dec 1788, ged 25 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Laas Tjebbes Spannenburg en Geertje Sybrands ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-069Rozengracht 8Jeltje Molenaar... te HRL 1844; BS ovl 1844; geb 1806 ... , winkelierse, N.H., A 31 mrt 1851 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-069; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-248; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-069Rozengracht 8Tjaardus Houtsma... is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-069; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: T.H. eigenaar van perceel nr. 6, legger nr. 134, Weiland, groot 11710 m2, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1891H-069 (bij de Kleine Sluis)Laas Houtsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1891H-076 (Rozengracht)Laas Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4878Rozengracht 8 (H-076)Jan Foekens (Jr.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 8 Roelof R. Feenstrakoopm. in aardappelen
vorige grondslagf. 12000
huidige grondslagf. 13000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra82Aardappelverkoop Vereen. "Westergo"


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra82Aardappelverkoop Vereen. "Westergo"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra210Aardappel verkoop Ver. Westergo


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra82Aardappel verkoop Ver. Westergo


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra210Aardappelverkoopver. Westergo


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra210Aardappelverkoopver. Westergo


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra210Aardappelverkoopver. Westergo


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 8R.A.Feenstrakoopman


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 8R.A. Feenstra553Westergoo


1946 - kentekenadresnaam
B-29092
Rozengracht 8Hillebrand Feenstra


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.R.A. Feenstra553Westergoo


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H.R. Feenstra553(b.g.g.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.R.A. Feenstra553Westergoo


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.H.R. Feenstra553(b.g.g.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.R.A. Feenstra553Westergoo


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 8, HarlingenRozengracht 8H.R. Feenstragroothandel in zeevis, haring- en mosselmarinaden


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 8A. (Albertus) Bambach


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 8rijksmonument 20641


2013 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6754Rozengracht 8
  terug