Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 9 4-168 4-165 H-025 H-026
Naastliggers vanRozengracht 9
ten oostenRozengracht 11
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 7


 


 


 


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0099v van 25 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van Claes Burgers


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0099v van 18 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 9Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]grondpacht van 04-00-00 CG voor een hof
 
koperburgemeester Theodorus Stansius 100-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit de hof van de koper burgemeester Theodorus Stansius4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Johannes Jansen
demonstrantPieter Sioerds Bierma
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende hof en ingang van de erfgenamen van Claes Rutgers
naastligger ten noordende hof van de conrector Simon Beeltsma
verkoperde Stad Harlingen


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0111v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 9Hofstraat ZZhof met prieel en kamer
 
koper door niaarburgemeester en gedeputeerde staat van Friesland de heer Theodorus Stansius, gehuwd met450-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
geniaarde koperJan Pieters Oldaens, gehuwd met
geniaarde koperTrijntie Cornelis
naastligger ten oostende conrector van de Latijnse scholen
naastligger ten zuidende hof van de heer Stansius
naastligger ten zuidende hof van de heer Zeestra
naastligger ten westende hof van de heer Zeestra
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperWillem Douwes


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0099v van 25 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0099v van 25 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0099v van 25 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-168 Rozengracht 9huis
eigenaarMelle Feyes
gebruikerMelle Feyes
grondpacht aande vroedsman Zeestra
grondpacht04-10-00 CG
aanslag grondpacht01-02-08 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-168 Rozengracht 9huis
eigenaarMelle Feyes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aande vroedsman Zeestra
grondpacht04-10-00 CG
aanslag grondpacht01-02-08 CG
aansl. grondp. voldaan--


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0099v van 25 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 11, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-168 Rozengracht 9huis
eigenaarMelle Feyes
gebruikerMelle Feyes
grondpacht aan Reinder Fonteyn
grondpacht04-10-00 CG
aanslag grondpacht00-18-00 CG
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0130r van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten*de hof nagelaten door de weduwe van Boelens


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0300v van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 9Rozengracht NZ, tussen Oude Kimswarderpijp en Kerkpoortzomerhuis en kamer
 
koper door niaarHeere Jansen van Slooten oud schipper180-00-00 CG
geniaarde koperRouke Wytses, gehuwd met
geniaarde koperTrijntje Pouwlus
naastligger ten oostenhet panwerk van de erfgenamen van Johannes Cramer
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westengemeensman Wopco Buma
naastligger ten noordenvroedsman Vosma
naastligger ten noordendr. Reen
verkoperSibbeltje van Slooten, gehuwd met
verkoperEgbartus Wiardipredikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Jansen van Slooten, oud-schipper, koopt, na niaar ratione sanguinis, een hof c.a. met een groot zomerhuis met een bovenkamertje, nz. Rozengracht. Ten O. het panwerk van erven Johannes Cramer, ten W. Wopke Buma, gemeensman, ten Z. de straat, ten N. de vroedsman Vosma en ds. Reen. De ledige plaets in de noordwesthoek moet onbebouwd blijven. Gekocht van Sibbeltje van Slooten x ds. Egbertus Wiaerdi te Tzum, voor 180 cg.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0317v van 16 apr 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 9Rozengracht NZ, tussen Kimswerder Pijp en Kerkpoorthuis, zomerhuis en kamer
 
kopergemeensman Wopke Buma, gehuwd met315-00-00 CG
koperJohanna Beth
naastligger ten oostenhet panwerk van de erfgenamen van Johannes Kramer koopman
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenWopke Buma, gehuwd met
naastligger ten westenJohanna Beth
naastligger ten noordenvroedsman Vosma
naastligger ten noordendr. Reen
verkoperHeere Jansen van Slooten, gehuwd metoud schipper
verkoperStijntje Rinnerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Buma, mede-gezworen gemeensman x Johanna Beth, koopt een hof met zomerhuis, waarboven een kamertje en een lange galerij, met bloemen, gewassen etc., nz. Rozengracht, tussen de Oude Kimswerderpijp en de Kerkpoort. Ten O. het panwerk van erven Johannes Cramer, ten W. de koper, ten Z. de straat, ten N. de vroedsman Vosma en ds. Reen. De koper moet de ledige plaets in de noordwesthoek van de hof tot 42, 5 voet O. en W., en 10, 5 voet Z. en N. strekkende, ledig en onbebouwd laten. (Lange acte met veel voorwaarden). Gekocht van Heere Jansen van Slooten, oud-schipper x Stijntje Rinnerts, voor 315 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-168 Rozengracht 9hoff
eigenaarvroedsman Buma
gebruikervroedsman Buma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0141r van 18 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 9Rozengracht NZ 9-17 oost van de hof van de verkoper2 hoven met huizen of woningen aan de einden
 
koperAntoni Vink, gehuwd metscheepsbewaarder900-00-00 CG
koperAukjen Oedses
niaarnemer ratione sanguinisSchelte Sipkes
huurderTrijntie
huurderMayke
naastligger ten oostenPytter Scheltema
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenburgemeester Wopco Buma
naastligger ten noordenAntoni Vink scheepsbewaarder
naastligger ten noordenburgemeester Doede Johannes Vosma
verkoperburgemeester Wopco Buma, gehuwd met
verkoperJohanna Beth
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Sipkes, huistimmerman, koopt, na niaar ratione sanguinis, 2 hoven oostwaarts van de hof van verkoper, aan de Rozengracht. Ten O. Pytter Scheltema, ten W. de verkoper, ten Z. die straat, ten N. Antoni Vink en burgemeester Doede Johannes Vosma. Gekocht van Wopke Buma, burgemeester x Johanna Beth?, voor 900 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-168 Rozengracht 9Claas Ypes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0263r van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Minne Vink


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0130r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMenno Vink koopman


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0130r van 5 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 7, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-165 Rozengracht 9M Vink1-00-00 CGwoning


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-025Rozengracht 9Albert Abelesovl voor 1815; is waarschijnlijk dezelfde als Harbart Abeles; wed. A.A. is gebruiker van wijk H-025, gealimenteert; eigenaar is M. Vink 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-025Rozengracht 9Minne Vink... wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-012, tuinier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-025; gebruiker Albert Abeles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-192; gebruiker Cath. dekker, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-025Rozengracht 9M Vink Albert Abeles wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1734Rozengracht 9Jan Everts BouwknegtHarlingenkoopmanhuis en erf (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-025Rozengracht 9Geertje Hendriks de Vries... dv Hendrik Jelles dV, en Trijntje Andeles; BS huw 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, wijk H-025; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-021; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-025RozegragtOeds H Drijfhout27 jHarlingenm, protestant, gehuwd, balkvlotter
H-025RozegragtMaria Klazes26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-025RozegragtHendrik Drijfhout3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-025RozegragtEbele Drijfhout9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-025RozegragtEelkje Drijfhout2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1734H-025 (Rozengracht)Okke Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1734H-026 (Rozengracht)Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4820Rozengracht 9 (H-026)Gosse A. Hoek (en Zn.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 9 Gosse Hoekhouthandelaar
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 9R. v/d Spoeldir. gemeente reiniging


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 9Gemeente en Gem. Instellingen306Woonh. Dir. R. v.d. Spoel


1947 - kentekenadresnaam
B-32518
Rozengracht 9Theunis Runia


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 9T. (Theunis) Runia


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 9beeldbepalend pand6 van 10
  terug