Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozenstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Rozenstraat 1 4-081 4-078 H-030 H-031
Naastliggers vanRozenstraat 1
ten oostende Hofstraat
ten zuidenRozenstraat 3
ten westende Rozenstraat
ten noordende Hofstraat


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137r van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 1Rozenstraat OZ [staat: ten zuiden van de grote kerk, waar Almenum uithangt]huis
 
kopervroedsman Anscke Ipes, gehuwd met650-00-00 GG
koperAntie Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende ingang van de hof van Pytter Piphron
naastligger ten zuidenViseler kapitein
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperburgemeester Harmen Synes Nauta, gehuwd met
verkoperHesseltie Doeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes [Zeestra], mede-vroedschap x Antie Hendriks koopt een huis ten Z. v.d. Grote Kerk, waar 'Almenum' uithangt. Ten O. de ingang van de hof van Pyter Piphron, ten Z. capitein Vijselaar, ten W. en N. de straten. Gekocht van burgemeester Harmen Sijnes Nauta x Hesseltie Doeckes, voor 650 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0187v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ [staat: zuid van de grote kerk]huis
 
koperRijckert Gerryts c.u.681-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende ingang van de hof van Pytter Piphron
naastligger ten zuidenhuis en mouterij van Jan Vijseler kapitein
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkopervroedsman Anske Ippes Zeestra


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRichert Jeyes


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0076v van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Rijcke Yeyes


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0039r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis waar Almenum uithangt of de weduwe van Rijke Jeies


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0046r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ hoek nevens de Leertouwersbrug, met Almenum in de gevelhuis
 
koperWyger Alberts, gehuwd metmr. bakker400-08-08 CG
koperSytske Pytters
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Jan Willem Vosma
naastligger ten oostenOede Saves
naastligger ten zuidenoud rentmeester Herre Wytzes Wassenaer
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Wasblekerstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperYpe Sentsmr. haarwever
verkoperHendrik Rychers c.s.schipper
verkoperAntie Rychers, gehuwd met
verkoperDoecke Jansen
verkoperUlbe Rychersmr. haarweverGroningen
verkoperFeye Rychersmr. haarweverGroningen


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0014r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ [staat: ten zuiden van de kerk op de hoek van de Hoffstraat en responderende nevens het Leertouwersbrugje]huis genaamd Almenum
 
koperJohannis Jansen Ouwerkerk, gehuwd metmr. bakker250-00-00 GG
koperAntie Clases
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende ingang van de hof van Jan Willems Vosma en ds. Jan Willems Vosma
naastligger ten oostends. Botterweg q.q.
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wytses Wassenaar
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Wasblekerstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Hidde Yges Baars, gelastigde vangrootschipper en koopman
verkoperWyger Albertsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen Ouwerkerk, mr. bakker x Antie Clases koopt een mooi huis te zuiden van de Kerk, op de hoek v.d. Hofstraat, responderende nevens het Leertouwersbrugje. Op de gevel van het huis staat 'Almenum'. Het erf heeft ten O. ds. Botterweg en de ingang van de hof van Jan Willems Vosma, ten Z. de rentmeester Hessel Wytses Wassenaar, ten W. de Wasblekerstraat [Rozenstraat], ten N. de Hofstraat. Met beschrijving van het huis, dat bewoond wordt door Harmen Jansen, brouwer?. Gekocht van (grootschipper Hidde Yges Baars, als gelastigde van) mr. bakker Wyger Alberts, die nu naar Oost-Indie is, voor 250 gg.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0091v van 7 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ ten zuiden van de grote kerk, alwaar Almenum in de gevel staat, op de hoek van dehuis, backerije en tuintie
 
koperTomas Fransen, gehuwd met700-00-00 CG
koperMartien IJsbrandts
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Hofma
naastligger ten oostends. Botterwegh
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wassenaar
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Wasbleekstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJohannes Ouwerkerk c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-081Rozenstraat 1kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerwed. Pyter Lykles
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-081Rozenstraat 1kamer
eigenaarb[urgem]r. Haselaar
gebruikerwed. Pieter Lykles
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-081 Rozenstraat 1kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerJohannes Joosten
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0392v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 1Rozenstraat OZ [staat: hoek Sint Jansstraat]huis en tuin
 
koper provisioneelprocureur Tuininga 150-07-00 GG
huurder voorste deelGerrit Jacobs
bewoner achterste deelwijlen Tomas Fransen c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Vosma
naastligger ten zuiden3 huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.huisman Pyter Jacobs, curatorReitsum
verkoper q.q.huisman Romke Fransen, curatoren overGenum
verkoperJetske Tomas, nagelaten kind
verkoperAntie Tomas, nagelaten kind
verkoperFrans Tomas, nagelaten kind
verkoperIJsbrand Tomas, nagelaten kind
verkoperDouwe Tomas, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Tomas Fransen, gehuwd met
erflaterwijlen Maertie IJsbrands


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ [staat: Sint Jansstraat OZ]huis en tuin
 
koperHarmen Borcherts, gehuwd metmr. bontwever800-00-00 CG
koperCatharina Ludsing
huurderHendrik Symons c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Vosma
naastligger ten zuiden3 huizen aan het diept, bij de Wasbleeksbrug
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJacob Tuiningaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Borcherts, mr. bontwever x Catharina Ludsing, koopt huis met tuin ten Z. in de Sint Jansstraat, waar 'Almenum' in de gevel staat. Ten O. de vroedsman Vosma, ten Z. de drie huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Jacob Tuininga, proc. postulant.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-081 Rozenstraat 1stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-081 Rozenstraat 1stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0165r van 24 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ hoek Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat] achter de grote kerkhuis
 
koperCornelis Aardenburg lid van de gemeente, ook namens zijn medeparticipanten1029-00-00 CG
huurder woning en weefwinkelDirk
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman W. Baard
naastligger ten zuidenCornelis Aardenburg
naastligger ten westenSint Jansstraat
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Pieter van Gent, curator overmr. gortmaker en koopman
verkoperde geabandonneerde inboedel van Engbert Burgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg en zijn mede-participanten in de suikerraffinaderij 'de Hoop' kopen het huis 'Almenum' in de Sint Jansstraat en de Hofstraat, achter de Grote Kerk. (Zie omschrijving). Ten O. Willem Baard, ten Z. de kopers, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de curator over de boedel van Engbert Burgers.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0127v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Aukes koopman


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozenstraat 1Hofstraat ZZ hoek Rozenstraat [staat: Sint Jansstraat]huis
 
koperCornelis Baukes schuitschipper321-21-00 GG
huurderAebele Uiltjes c.u.45-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Sikko Rienstra, executeur testamentair en redderprocureur
verkoper q.q.Simon Weima, executeur testamentair en redders vanprocureur
verkoper van 1/2de boedel en nalatenschap van wijlen Matthijs Adolph van Idsingaoud secretaris en ontvanger van de boelgoederen
verkoper van 1/2Balthazar D. van IdsingaraadsheerGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Baukes, schuitschipper te Eernewoude koopt het huis 'Almenum' met bijbehorend stuk grond, hoek Sint Jansstraat/Hofstraat. Ten O. en Z. de grond van de afgebroken suikerraffinaderij, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Naastliggers van de grond zijn ten O. wd. en erven Wybenga, ten W. de Sint Jansstraat en het huis 'Almenum', ten N. de Hofstraat. Gekocht van de executeur test. van de boedel van Matthijs Adolph van Idsinga, oud-secr. en ontvanger der boelgoederen van Harlingen.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0083r van 25 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAaltje Jans Kroonenburg


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0226r van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Schuiteboer


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0209r van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0357v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozenstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-078 Rozenstraat 1Cornelis Baukes erven4-05-00 CGhuis


1812 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Pieter Schootgeb 1806 ... , ovl 15 jan 1812 HRL; wijk H-030, zv Johannes S, en Leentje Hamers; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Cornelis Baukesovl voor 1815; C.B. erven eigenaar van wijk H-030; gebruiker Jan Popkes, wewer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Jan Popkesgeb 1778 ... , huw.get. bij J. Schoffelmeer en J.O. Dui(n)ker, behuwd oom vd bruid. wonende te HRL; BS huw 1815; gebruiker van wijk H-030, wewer; eigenaar is Cornelis Baukes erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-030Rozenstraat 1Cornelis Baukes ervenJan Popkens wewer


1823 - bewonersadresnaamgegevens
H-030Rozenstraat 1Geert Klaases Steenveld... ovl 9 mei 1823 HRL, huwt met Hiltje Philips Hayes Steioef op 26 mrt 1809 HRL, bakker in 1812, ovl wijk H-030, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester bakker, 1812, id. bij J.R. Kronenburg en S. ... (alles)


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-030Rozenstraat 1Antje Bleeker, overleden op 30 december 1824vrouw van Gerrit van der Tol, melktapper (Hofstraat H 30), moeder van minderjarige Feikje, Betske en (reeds 1/2/1825 overleden) Tjeerd Gerrits van der Tol. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1836Rozenstraat 1Gerrit Tjeerds van der TolHarlingenmelktapperhuis en tuin (630 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-030Gerryt van der Tol53 jSurichm, protestant, weduwnaar, melktapper
H-030Beitske van der Tol17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 1836Rozenstraat 1gerrit tjeerds van der tol50 gl.2.00 gl.4.000 gl.1.00 gl.1.00 gl.


1841 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 77 van 20 mrt 1841
adressoortbedraggebruik
H-030Rozenstraat 1koopaktefl. 700huis in de Hofstraat H-030
 
verkoperGerrit Tjeerds van der Tol
koperJan Johannes Koopmans (te Dedgum, gehuwd met Anke Jans Bijlsma)


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1836H-030 J KoopmansHarlingeneen oud klein huisje weggebroken en een nieuw daarvoor in plaats gesteld


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-030Rozenstraat 1Djieuwke Jans Koopmans, overleden op 18 november 18462 jr (geboren 26/1/1844), overleden Rozengracht H 30, dochter van Jan Johannes Koopmans, vleeshouwer en Anke Jans Bijlsma, zuster van minderjarige Johannes en Froukje Jans Koopmans. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4629Rozenstraat 1 (H-031)Freerk Anemawoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rozenstraat 1Fr. Anemajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozenstraat 1 Freerk Anematimmerman
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2100


1921 - kentekenadresnaam
B-4526
Rozenstraat 1Gerke Anema


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozenstraat 1F.Anemaaannemer
Rozenstraat 1G.Anematimmerman


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1F. Anema152Aann.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr. 1Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozenstr.Anema & Westerhuis603Timmer- en aann.bedr., verh.- en bouwondern. v. landhuisjes


1965 - adresboekadresnaam
Rozenstraat 1G. (Gerke) Anema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 1gemeentelijk monument10 van 20


1990 - variaadresbronbericht
Rozenstraat 1Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 1
  terug