Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Rozenstraat 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Rozenstraat 34-081 4-078 H-031H-032


Naastliggers vanRozenstraat 3
ten westende Rozenstraat
ten noordenRozenstraat 1


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0004v van 6 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3zuidRozengracht NZ oosthoek Rozenstraat [staat: bij de Kerkpoort op de oosthoek van de Joannisstraat]1825‑00‑00 GGhuis, plaats, brouwerij en mouterij
koperDouwe Merx, gehuwd metbrouwer
koperAntie Aernts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Baucke Syrcks
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: Herestraat en diept]
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Joannisstraat]
naastligger ten noordenhet huis van de erfgenamen van wijlen Baucke Syrcks
verkoperLambert Gijsberts, gehuwd met
verkoperAeffke Seerps


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0009r van 9 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3zuidRozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat]2400‑00‑00 GGbrouwerij en mouterij
koperEke Abbes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
toehaakmet drie rijksdaalders in specie
naastligger ten oostende hof van dr. Popta
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDoucke Merx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEke Abbes c.u. kopen een brouwerij en mouterij in de Sint Jans straat. Ten O. de hof van dockter Popta, ten W. de straat. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Douwe Merx voor 2400 GG en drie rijksdaalders.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0028v van 15 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3zuidRozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat]75‑00‑00 GGplaats aan de kopers brouwerij
koperEelcke Abbes
naastligger ten oostenJilles Baertsen
naastligger ten zuidenhet huis verkocht door Pyter Martens
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDouwe Mirckx


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenViseler kapitein


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0187v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis en mouterij van Jan Vijseler kapitein


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0046r van 28 jan 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud rentmeester Herre Wytzes Wassenaer


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0014r van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wytses Wassenaar


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0091v van 7 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wassenaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Rozenstraat 3kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerwed. Pyter Lykles
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Rozenstraat 3kamer
eigenaarb[urgem]r. Haselaar
gebruikerwed. Pieter Lykles
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Rozenstraat 3kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerJohannes Joosten
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0392v van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden3 huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuiden3 huizen aan het diept, bij de Wasbleeksbrug


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Rozenstraat 3stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-081Rozenstraat 3stal
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0165r van 24 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: bij de Wasbleeksbrug op de hoek van de Sint Jansstraat]300‑00‑00 CGkamer met een gang en zolder
koperPieter Aukes pelmolenaar en koopman te Almenum
huurderYede Heeres c.u.
naastligger ten oostenPieter Aukes pelmolenaar en koopman
naastligger ten zuidenHendrik Cramer
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnthony Vink, gehuwd methovenier
verkoperMinke Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Aukes, coopman en pelmoolenaar onder Almenum


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Aardenburg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0127v van 14 dec 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat]200‑00‑00 CGhuis
koperSybren Pieters koopman
huurderAge Johannes mr. schoenmaker
naastligger ten oostenPieter Aukes koopman
naastligger ten zuidenPieter Aukes koopman
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Aukes koopman
verkopervroedsman Minno Vink


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0131v van 8 sep 1793 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozenstraat 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0083r van 25 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: Sint Jansstraat]35‑21‑00 GG1/2 woning gebruikt als bakkerij
koperAaltje Jans Kroonenburg, weduwe van
koperwijlen Cl. Steenveld
eigenaar van 1/2Douwe Holder n.u.dorpsrechter te Arum
huurderAaltje Jans Kroonenburg 15‑00‑00 CG
eerdere eigenaarde erfgenamen van wijlen Mayke van Hoek, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen Geert Steenveld
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAaltje Jans Kroonenburg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAaltje Jans Kroonenburg
verkoper q.q.Minno Vink, curatorkoopman
verkoper q.q.Laas Spannenburg, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Cornelis van der Meulen, curators overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Maatje D. Zijlstra, weduwe van
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Sibren P. Molenaar


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0226r van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [niet vermeld]160‑00‑00 CGhuis en voormalige grutterij
koperPieter Gelinde melktapper
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Hoogstra
naastligger ten zuidenTjeerd Douwes
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Schuiteboer
verkoper van 1/4Ane Jans te Arum
verkoper van 1/4Jan Anes te Arum
verkoper van 1/4Bauke Sybrens te Franeker
verkoper van 1/4Frans Kooyinga te Franeker


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0209r van 29 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: bij de Kerkpoort] wijk H-03163‑00‑00 CGstalling
koperMenno Vink koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastliggerP. Hogstra
huurderMeinte de Jager
naastligger ten oostenTjeerd Douwes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRozenstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Gelinde


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0357v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozenstraat 3Rozenstraat OZ [staat: Kerkpoort wijk H-031 achter de huizinge of voormalige grutterij]110‑00‑00 CGhuis of stal
koperThijs Yedes Duininga koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑10‑00 CG
naastligger ten oostenTjeerd Douwes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMinno Vink


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-078, pag. 81Rozenstraat 3Cornelis Baukes erven4‑05‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-031Rozenstraat 3Thijs Ydes Duininga... wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-116, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-031, stalling, 1814. (GAH204); T. IJ.D. ende Heebeltje Simons de Groot, zijnde de aangave wegens de bruidegom ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-031Rozenstraat 3Thijs Duininga Thijs Duininga stalling


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1837Rozenstraat 3wed. Thijs Yedes DuiningawinkelierscheHarlingenstal en erf (56 m²)


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozenstraat 3, HarlingenRozenstraat 3D. de Jongbakkerij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4631Rozenstraat 3 (H-032)Doris R. de Jongpakhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozenstraat 3D. de Jongbroodbakker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozenstraat 3S. (Saapkelina) Veenstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 3gemeentelijk monument10 van 20


1990 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Rozenstraat 3Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9282Rozenstraat 3




  terug