Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheerstraat 10 2-135 1/2 2-149 D-002 D-002
Naastliggers vanScheerstraat 10
ten oostenScheerstraat 12
ten westenScheerstraat 8
ten noordende Scheerstraat


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0159v van 8 feb 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 10Scheerstraat ZZ [staat: ten zuiden van de Bredeplaats ten westen van de Lommertspiep]huis met een schuur en plaats
 
koperWillem Gijsbarts c.u.mr. timmerman660-07-00 GG
verpachter grondstads armvoogdij1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet his van Cornelis Dirx brouwer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJeltie Jans, weduwe van
wijlen burgemeester Inse Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gijsbarti, mr. timmerman c.u. kopen een huis met schuur en plaats ten zuiden van de bredeplaats ten westen van de Lommertspijp.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-135 Scheerstraat 10huis
eigenaarReiner Harmens
gebruikerReiner Harmens
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-135 Scheerstraat 10huis
eigenaarReinder Harmens
gebruikerJan Hendrix
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-135 Scheerstraat 10huis
eigenaarReinder Harmens
gebruikerReinder Harmens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-135 Scheerstraat 10huis
eigenaarJan Jacobs
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-135 Scheerstraat 10Hendrik Johannes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0072v van 30 aug 1750 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 10Lombartspijp en ten zuiden van het Waegenaersplein, ten westen van de13/14 huis
 
koperAuke Jans mr. ijzersmid
eigenaar van 1/14Auke Jansmr. ijzersmid
naastligger ten oostenBent Hendriks n.u.
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenWillem Johannes
naastligger ten noordenstraat
verkoperAntie Fokkes, weduwe van
wijlen Jan Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Jans, mr. ijsersmidt, koopt 13/14 van een huis c.a., waarvan de koper als mede erfgenaam van zijn vader Jan Jacobs de overige 1/14 toebehoort, ten westen van de Lombartspijp, ten zuiden van het openbare waegenaersplein. Ten O. Bent Hendriks nom.ux., ten W. Willem Johannes, ten Z. een doorgaande steeg, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Antie Fokkes wv wl. Jan Jacobs, in leven mr. ijsersmid voor 1/2, als moeder en als voorstanderse over haar minderjarige kinderen Douwe, Ysack en Abraham Jans voor 3/7, en haar verder sterkmaekende voor Antje Jacobs, minderjarige dochtertje van haar overleden zoon Jacob Jans mediant patre voor 1/7, dus samen voor 4/7, en Fokke en Walling Jans, meerderjarige vrijgezellen, als erfgenamen van ieder 1/7. Het geheel getaxeerd op 900 cg, dus 13/14 wordt hier verkocht voor 835 cg. 14 st. 4 pn.


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0062r van 29 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 10Scheerstraat ZZ [staat: ten westen van de Lombartspijp]huis
 
koperAbraham Jans Faber mr. scheepstimmerman766-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Beernd ter Hal
naastligger ten westenWillem Johannes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperburgervaandrig Sicco Rienstra, als curator vanprocureur postulant
Auke Jans Faber, gehuwd met
Hylkje Abbes Kuiper


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0142v van 13 sep 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 10Scheerstraat ZZ [staat: ten westen van de Lombardspijp]huis en wagenmakerij
 
koperSymon Wijma, gehuwd metprocureur fiscaal951-00-00 GG
Sibbeltje Johannes
huurderwijlen Jacob Jetses
naastligger ten oostende weduwe van Beernt ter Hal
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoper van 1/5Jetse Dirks, erfgenaamkoemelkerAlmenum
verkoper van 1/5Murk Jetses, erfgenaamarbeider Almenum
verkoper van 1/5meerderjarige vrijster Rixtje Jetses, erfgenaam / gesterkt door
Jetse Dirks, vader
verkoper van 1/5Simon Jetses, erfgenaamkooltjer
verkoper van 1/5Simon Pieters, voorstander kinderen, weduwnaar vanhuistimmerman
Gadske Jetses, erfgenamen van
Jacob Jetsesmr. wagenmaker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-149 Scheerstraat 10M Blok1-00-00 CGverwerij


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Jacoba Willems Rosiergeb 1783 HRL, ovl 19 jun 1813 HRL, huwt met Folkert Reins Gerbranda, ovl wijk D-002, dv Willem Stevens R, en Antje Jans Holma; BS geb en ovl 1813, huw 1832, ovl 1836, ovl 1850


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Folkert Reins Gerbranda... Teetske Annes Bootsma; BS huw 1826, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1833, ovl 1836, ovl 1850; gebruiker van wijk D-002, schoenlapper, medegebruiker is Willem Johannes wed., winkeliersche, eigenaar is M. Blok erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Menno Klases Blok... Vierkant'', 20 jan 1778. (GAH1109); id. f. 501:10:0, 24 nov 1778. (GAH1109) erven M.B. eigenaar wijk D-002; gebruikers Willem Johannes wed., winkelierse, en Folkert Gerbranda, schoenlapper, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Willem Johannesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk D-002, winkeliersche, medegebruiker is Folkert Gerbranda, schoenlapper, eigenaar is M. Blok erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-002Scheerstraat 10M Blok ervenWillem Johannes wedwinkeliersche
D-002Scheerstraat 10Folkert Gerbranda schoenlapper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 707Scheerstraat 10erven Minne Klazes BlokHarlingenhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Aaltje Fokkes Wijngaarden... HRL 1800, BS huw 1829, ovl 1846, ovl 1847; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapperse, wijk D-002; VT1839; A.F.W. huisvr. van Elle Robijn Blanksma eigenaresse van perceel nr. 769 te HRL, legger nr. 61, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Mattie J Kostoud 33 jaar, geb Oude Pekel A en wonende te HRL. 1839, wijk D-002; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-002Bij de LommertsbrugAaltie Wijngaarden61 jHarlingenm, protestant, gehuwd, melktappersche
D-002Bij de LommertsbrugMattie J Kort33 jOude Pekel Av, protestant, weduwe
D-002Bij de LommertsbrugFokje Smit34 wHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-002Scheerstraat 10Willemke Romein, overleden op 3 september 184871 jr, geboren Leeuwarden 13/3/1777, overleden Nieuwstraat D 2, ongehuwd, zuster van Jacoba Romein (wed. Germen Kramer). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Botje Douwes van der Schaaf... huwt met Hendrikus Kummel en huwt met Willem Teunes Houtsma, Vst mei 1855 uit Leeuwarden, N.H., vol. wijk D-002; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-063, wijk H-089, wijk ... (alles)


1851 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 40 en 44 van 13 aug 1851
adressoortbedraggebruik
D-002Scheerstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 250stalling met hooibergplaats enz D-002
 
verkoperDirk Tjallingii
koperJacobus Reinhard


1853 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 91 van 18 okt 1853
adressoortbedraggebruik
D-002Scheerstraat 10koopaktefl. 400stalling met hooibergplaats D-002
 
verkoperJacob Reinhard
koperSyger Jans de Jong
cessionarisJan Sikkes IJzenbeek


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 707D-002 (Scheerstraat)Sijger J. de Jongwoonhuis


1877 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50054 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 227 en 232 van 10 okt 1877
adressoortbedraggebruik
D-002Scheerstraat 10provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 1305huis en erf in de scheerstraat D-002
 
verkoperSiebrand Spannenburg (q.q.)
koperJozeph David de Jong


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 707D-002 (Scheerstraat)Joseph D. de Jongwoonhuis


1881 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Scheerstraat 10, HarlingenScheerstraat 10De eerste steen
gelegd door
WIEBE OUDEBOON
oud 7 jaar.
9 Juli 1881'
In de Harlinger Courant van 18/19 februari 1887 staat dat op 23 februari 1887 door notaris W. Sijpkens Kijlstra zal worden verkocht: 'Eene voor weinige jaren nieuw gebouwde Huizinge en doelmatig ingerichte Slagerij met Erf, op besten stand in de Scheerstraat te Harlingen, wijk D nr. 2 (tegenwoordig nr. 10) bij J. Oudeboon in eigen gebruik.'
De Harlinger Courant van 25/26 februari 1887 vermeld dat 'het pand Provisioneel beschreven is op f. 2010,-.'
De koper is niet vermeld, wel is bekend dat later een wagenmakerij van Flietstra en ook Sierksma in dit pand gevestigd is geweest.
In 1995 is dit pand gerestaureerd door de Hein Buisman-stichting. Na verwijdering van het pleisterwerk aan de voorgevel kwam de gevelsteen tevoorschijn.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 707Scheerstraat 10 (D-002)Oenze Sinnema


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Scheerstraat 10O. Sinnemajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Scheerstraat 10L.Flietstrawagenmaker


1932 - kentekenadresnaam
B-17523
Scheerstraat 10Pieter Nieuwenhuis


1936 - kentekenadresnaam
B-17523
Scheerstraat 10Pieter Nieuwenhuis


1965 - adresboekadresnaam
Scheerstraat 10J. (Jan) Baarda


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9482Scheerstraat 10gemeentelijk monument10 van 20


1995 - variaadresbronbericht
Scheerstraat 10Hein Buisman StichtingBouw midden negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1995


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9482Scheerstraat 10
  terug