Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheerstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheerstraat 102-135 1/22-149 D-002D-002


Naastliggers vanScheerstraat 10
ten oostenScheerstraat 12
ten westenScheerstraat 8
ten noordende Scheerstraat


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0367v van 10 jul 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFlorys Cornelis


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0125v van 3 jan 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJantien Florys


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0015r van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJantien Florys


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0351v van 22 mrt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Pieters* leertouwer


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0083r van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 10Scheerstraat ZZ [bij de nieuwe Lombertspijp]250‑00‑00 GG1/2 huis de Rode Molen genaempt
koperSiuerd Sipkes koopman te Leeuwarden de Rode Molen
protesteertClaes Claeses, erfgenaam van
protesteertwijlen Claes Pieters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
eerdere eigenaarde weduwe Jantyen Floris, nu gehuwd met
eerdere eigenaarSiuerdt Lamberts
verkoperClaes Pieters te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimen Sipkes, koopman te Leeuwarden, koopt 1/2 huis bij de nieuwe Lombardspijp, de rode molen genaamd, zoals de verkoper dit bij decreet van 29 maart 1614 tot laste van Jantyn Floris weduwe en nu echte huisvrouw van Siuerd Lamberts heeft verkregen. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van Claes Pieters te Franeker voor 250 gg.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0114v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Claes Lammerts leertouwer


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0118r van 10 mrt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Lammerts* leertouwer


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0138v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Claes Lammerts* leertouwer


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0159v van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 10Scheerstraat ZZ [staat: ten zuiden van de brede plaats ten westen van de Lommertspiep]660‑07‑00 GGhuis met een schuur en plaats
koperWillem Gijsbarts c.u.mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van Cornelis Dirx brouwer
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperJeltie Jans, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Inse Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gijsbarti, mr. timmerman c.u. kopen een huis met schuur en plaats ten zuiden van de bredeplaats ten westen van de Lommertspijp.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0072r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Gijsberts


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0011v van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 10Scheerstraat ZZ [staat: ten westen van de Lombartspijp, ten zuiden van het plein waar de wagens staan]500‑00‑00 GGhuis
koperHette Tyttes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman Lammert Pytters
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westende weduwe van Pytter Ypes
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperGerryt Willems


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0028r van 12 nov 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 10Scheerstraat ZZ [staat: ten westen van de Lombardspijp en ten zuiden van het Wagenmakersplein]900‑00‑00 CGhuis, smidse, loods, plaatsje en schuurtje
koperReinder Harmens, gehuwd metmr. ijzersmid
koperDoedtie Upkes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderReinder Harmens c.u.
naastligger ten oostenDoitse Tjalles
naastligger ten zuidende weduwe van Pytter Cornelis
naastligger ten zuiden*doorgaande steeg
naastligger ten westende weduwe van Pytter Ypes
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperburgerhopman Hette Tytes Blinxma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReinder Harmens, mr. ijzersmid x Doedtie Upkes kopen een huis en smitte ten westen van de Lommertspijp.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0026v van 1 mei 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenReiner Harmens* smid


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-135Scheerstraat 10huis
eigenaarReiner Harmens
gebruikerReiner Harmens
opmerkingheeft pro deo begeert


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0279v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenReiner Harmens


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-135Scheerstraat 10huis
eigenaarReinder Harmens
gebruikerJan Hendrix
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑8‑1720


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0259r van 10 feb 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0341v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 10Scheerstraat ZZ [niet vermeld]500‑00‑00 CGhuis, loods en tuin
koperJan Jacobs, gehuwd metmr. ijzersmid
koperAntje Fockes
verpachter grondJasper Gerrits 1‑00‑00 CG
toehaakeen ducaton ter vereringe
naastligger ten oostende weduwe van Jan Hendriks
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenYppe Pieters
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperDoetje Oepkes, weduwe van
verkoperwijlen Reiner Harmenstrekveerschipper


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0165r van 23 apr 1741 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jacobs smid


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-135 Scheerstraat 10Hendrik Johannes, bestaande uit 5 personen04‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0056v van 15 mrt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Jan Jacobs


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0072v van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 10Scheerstraat ZZ [staat: west van de Lombartspijp en zuid van het Waegenaersplein]835‑14‑04 CG13/14 huis
koperAuke Jans mr. ijzersmid
eigenaar van 1/14Auke Jansmr. ijzersmid
naastligger ten oostenBent Hendriks n.u.
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenWillem Johannes
naastligger ten noordenstraat
verkoper van 1/2Antie Fokkes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Jacobsmr. ijzersmid
verkoper q.q.de weduwe Antie Fokkes, voogdes over haar minderjarige kinderen, resp.
verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2)Douwe Jans
verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2)Ysaeck Jans
verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2)Abraham Jans
verkoper q.q.de weduwe Antie Fokkes, ter sterking van
verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2)Antje Jacobs mediante patre, minderjarig dochtertje van
erflaterwijlen Jacob Jans
verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2)Fokke Jans minderjarige vrijgezel, erfgenaam van zijn grootvader
erflaterwijlen Jan Jacobs
verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2)Waling Jans minderjarige vrijgezel, erfgenaam van zijn grootvader
erflaterwijlen Jan Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Jans, mr. ijsersmidt, koopt 13/14 van een huis c.a., waarvan de koper als mede erfgenaam van zijn vader Jan Jacobs de overige 1/14 toebehoort, ten westen van de Lombartspijp, ten zuiden van het openbare waegenaersplein. Ten O. Bent Hendriks nom.ux., ten W. Willem Johannes, ten Z. een doorgaande steeg, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Antie Fokkes wv wl. Jan Jacobs, in leven mr. ijsersmid voor 1/2, als moeder en als voorstanderse over haar minderjarige kinderen Douwe, Ysack en Abraham Jans voor 3/7, en haar verder sterkmaekende voor Antje Jacobs, minderjarige dochtertje van haar overleden zoon Jacob Jans mediant patre voor 1/7, dus samen voor 4/7, en Fokke en Walling Jans, meerderjarige vrijgezellen, als erfgenamen van ieder 1/7. Het geheel getaxeerd op 900 cg, dus 13/14 wordt hier verkocht voor 835 cg. 14 st. 4 pn.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0036v van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 8oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAucke Jans Faber


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0062r van 29 nov 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 10Scheerstraat ZZ [staat: ten westen van de Lombartspijp]766‑00‑00 GGhuis
koperAbraham Jans Faber mr. scheepstimmerman
naastligger ten oostende weduwe van Beernd ter Hal
naastligger ten westenWillem Johannes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoper q.q.burgervaandrig Sicco Rienstra, als curator overprocureur postulant
verkoperAuke Jans Faber, gehuwd met
verkoperHylkje Abbes Kuiper


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0242v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 10Scheerstraat [staat: ten westen van de Lombardspijp]1450‑00‑00 CGhuis
koperJacob Jetses, gesterkt met zijn vadermr. wagenmaker
koper q.q.Jetse Dirks koemelker te Almenum
naastligger ten oostende weduwe van Beernd ter Hal
naastligger ten westenMinne Claazes Blok
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoperAbraham Jans Fabermr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jetses, mr. wagenmaker


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0142v van 13 sep 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 10Scheerstraat ZZ [staat: ten westen van de Lombardspijp]951‑00‑00 GGhuis en wagenmakerij
koperSymon Wijma, gehuwd metprocureur fiscaal
koperSibbeltje Johannes
huurderwijlen Jacob Jetses
naastligger ten oostende weduwe van Beernt ter Hal
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat]
verkoper van 1/5Jetse Dirkskoemelker te Almenum
verkoper van 1/5Murk Jetsesarbeider te Almenum
verkoper van 1/5meerderjarige vrijster Rixtje Jetses, gesterkt met haar vader
verkoper q.q.Jetse Dirks
verkoper van 1/5Simon Jetseskooltjer
verkoper van 1/5Simon Pieters mede voor zijn kinderen, weduwnaar vanhuistimmerman
verkoper van 1/5wijlen Gadske Jetses
erflaterwijlen Jacob Jetsesmr. wagenmaker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-149, pag. 41Scheerstraat 10M Blok1‑00‑00 cgverwerij


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Jacoba Willems Rosiergeb 1783 HRL, ovl 19 jun 1813 HRL, huwt met Folkert Reins Gerbranda, ovl wijk D-002, dv Willem Stevens R, en Antje Jans Holma; BS geb en ovl 1813, huw 1832, ovl 1836, ovl 1850


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Folkert Reins Gerbranda... Teetske Annes Bootsma; BS huw 1826, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1833, ovl 1836, ovl 1850; gebruiker van wijk D-002, schoenlapper, medegebruiker is Willem Johannes wed., winkeliersche, eigenaar is M. Blok erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Menno Klases Blok... Vierkant'', 20 jan 1778. (GAH1109); id. f. 501:10:0, 24 nov 1778. (GAH1109) erven M.B. eigenaar wijk D-002; gebruikers Willem Johannes wed., winkelierse, en Folkert Gerbranda, schoenlapper, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Willem Johannesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk D-002, winkeliersche, medegebruiker is Folkert Gerbranda, schoenlapper, eigenaar is M. Blok erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-002Scheerstraat 10M Blok ervenWillem Johannes wedwinkeliersche
D-002Scheerstraat 10M Blok ervenFolkert Gerbranda schoenlapper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 707Scheerstraat 10erven Minne Klazes BlokHarlingenhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Aaltje Fokkes Wijngaarden... HRL 1800, BS huw 1829, ovl 1846, ovl 1847; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapperse, wijk D-002; VT1839; A.F.W. huisvr. van Elle Robijn Blanksma eigenaresse van perceel nr. 769 te HRL, legger nr. 61, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Mattie J Kostoud 33 jaar, geb Oude Pekel A en wonende te HRL. 1839, wijk D-002; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-002Bij de LommertsbrugAaltie Wijngaarden61 jmelktapperscheHarlingenm, protestant, gehuwd
D-002Bij de LommertsbrugMattie J Kort33 jOude Pekel Av, protestant, weduwe
D-002Bij de LommertsbrugFokje Smit34 wHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1292 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-002Scheerstraat 10Willemke Romein, overleden op 3 september 184871 jr, geboren Leeuwarden 13/3/1777, overleden Nieuwstraat D 2, ongehuwd, zuster van Jacoba Romein (wed. Germen Kramer). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-002Scheerstraat 10Botje Douwes van der Schaaf... huwt met Hendrikus Kummel en huwt met Willem Teunes Houtsma, Vst mei 1855 uit Leeuwarden, N.H., vol. wijk D-002; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-063, wijk H-089, wijk ... (alles)


1851 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 40 en 44 van 13 aug 1851
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-002Scheerstraat 10provisionele en finale toewijzingfl. 250stalling met hooibergplaats enz D-002
 
verkoperDirk Tjallingii
koperJacobus Reinhard


1853 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49051 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 91 van 18 okt 1853
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-002Scheerstraat 10koopaktefl. 400stalling met hooibergplaats D-002
 
verkoperJacob Reinhard
koperSyger Jans de Jong
cessionarisJan Sikkes IJzenbeek


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 707Scheerstraat D-002Sijger J. de Jongwoonhuis


1877 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50054 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 227 en 232 van 10 okt 1877
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-002Scheerstraat 10provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 1305huis en erf in de scheerstraat D-002
 
verkoperSiebrand Spannenburg (q.q.)
koperJozeph David de Jong


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 707Scheerstraat D-002Joseph D. de Jongwoonhuis


1881 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Scheerstraat 10, HarlingenScheerstraat 10De eerste steen
gelegd door
WIEBE OUDEBOON
oud 7 jaar.
9 Juli 1881'
In de Harlinger Courant van 18/19 februari 1887 staat dat op 23 februari 1887 door notaris W. Sijpkens Kijlstra zal worden verkocht: 'Eene voor weinige jaren nieuw gebouwde Huizinge en doelmatig ingerichte Slagerij met Erf, op besten stand in de Scheerstraat te Harlingen, wijk D nr. 2 (tegenwoordig nr. 10) bij J. Oudeboon in eigen gebruik.'
De Harlinger Courant van 25/26 februari 1887 vermeld dat 'het pand Provisioneel beschreven is op f. 2010,-.'
De koper is niet vermeld, wel is bekend dat later een wagenmakerij van Flietstra en ook Sierksma in dit pand gevestigd is geweest.
In 1995 is dit pand gerestaureerd door de Hein Buisman-stichting. Na verwijdering van het pleisterwerk aan de voorgevel kwam de gevelsteen tevoorschijn.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 707Scheerstraat 10 (D-002)Oenze Sinnemawoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Scheerstraat 10O. Sinnemajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
slagerij


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 10L. Flietstrawagenmaker


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17523
Scheerstraat 10Pieter Nieuwenhuis


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17523
Scheerstraat 10Pieter Nieuwenhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Scheerstraat 10J. (Jan) Baarda


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9482Scheerstraat 10gemeentelijk monument10 van 20


1995 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Scheerstraat 10Bouw midden negentiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1995


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9482Scheerstraat 10
  terug