Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Scheerstraat 11 2-135 2-147 B-014 B-017
Naastliggers vanScheerstraat 11
ten zuidende Scheerstraat
ten westenScheerstraat 9
ten noordenHoogstraat 30


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0075v van 25 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: bij de Lommertspijp]hoekhuis
 
koperClaes Jansen c.u.boelgoedschrijver703-00-00 GG
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: de bredeplaats]
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPyter Freerckx van Hemert
eerdere samenvatting door Yde Elsingahoekhuis


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0239v van 14 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Claes Jansen* boelgoedschrijver


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0186v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDouwe Jacobs


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016v van 3 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: Lombartspijp]huis
 
koperHendrick Joannes mr. smid325-00-00 GG
naastligger ten oostenLombartspijp
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Eede Taekes
naastligger ten noordenClaes Burger
verkoperSybe Jansmr. metselaar


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0040v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ]staat: bij de Lombertspijp]1/4 huis
 
koperGriettie Douwes voor zich en haar kinderen, weduwe van100-00-00 CG
koperwijlen Sjoerd Dirkx Bierma schuitschipper
naastligger ten oostenLombartspijp neffens de brede plaats daarvoor gelegen
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat strekkende van de Lommertspijp af naar de vallaten]
naastligger ten westenRoeloff Jansen Pot
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Tyttes Blinxma
verkoperTyttie Clases, gehuwd met
verkoperEerk Thijssenschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGryttie Douwes wv Sjoerd Dirx Bierma


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-135Scheerstraat 11huis
eigenaarReiner Harmens
gebruikerReiner Harmens
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-135Scheerstraat 11huis
eigenaarReinder Harmens
gebruikerJan Hendrix
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-135 Scheerstraat 11huis
eigenaarReinder Harmens
gebruikerReinder Harmens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0099r van 13 jul 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMeynert Lieuwes


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-135 Scheerstraat 11huis
eigenaarJan Jacobs
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0216r van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: bij de Lommertspijp]huis
 
koperBonne Douwes mr. schoenmaker260-00-00 GG
naastligger ten oostenLommertspijp
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Gerbens
naastligger ten westenHinke Alberts
verkoper van 3/8Dieuke Sioerds Bierma, gehuwd met
verkoper van 3/8Dirk Jansenmr. metselaar
verkoper van 3/8Aeltie Sioerds Bierma, gehuwd metZwartsluis
verkoper van 3/8Meinderts HendricksZwartsluis
verkoper q.q.Sybrand Pytters Feitama, gelastigde vanplateelbakker
verkoper van 1/4Meindert HendricksZwartsluis


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001r van 14 dec 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: bij de Lommertspijp]huis
 
koperDouwe Gosses, gehuwd metmr. timmerman635-00-00 CG
koperRinske Sickes
naastligger ten oostenLombartspijp
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHinke Alberts
naastligger ten noordenPieter Gerbens
verkoperBonte Douwes


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-135 Scheerstraat 11Hendrik Johannes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-135 Scheerstraat 11huis
eigenaarDouwe Gosses
gebruikerHendrik Johannes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0174v van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBeernd ter Hal


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0070v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: bij de Lombertspijp]huis
 
koperJan Gerryts Elfers, gehuwd metwinkelier900-00-00 CG
koperAnna Elisabeth Nijsing winkelier
naastligger ten oostenLombertspijp
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJohannes* Mecima
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Gerbens
verkoperRinske Sikkes, weduwe van
verkoperwijlen Baarnd ter Halmr. varkensslager


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0080v van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 11Scheerstraat NZ [staat: Middelumer Kerkstraat] hoek bij de Lombardspijphuis
 
koper door niaarRinske Marnstra, weduwe vanmr. grofsmid160-00-00 GG
koper door niaarwijlen burgerhopman P. G. Clamstra
geniaarde koperMinne Abes, gehuwd metmr. grofsmid
geniaarde koperAntje Lieuwes
naastligger ten oostenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJohannis Mecima c.u.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Gerbens Clamstra
verkoper q.q.Simon Wijma, curator overprocureur fiscaal
verkoperJan Geert Elfers c.u.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0204r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van P. Clamstra


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0056r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van P. Clamstra


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0203r van 23 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe Clamstra


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-141 Scheerstraat 11S Wijma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-147 Scheerstraat 11S Wijma2-10-00 CGhuis


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 145 van 16 jul 1812
adressoortbedraggebruik
B-014Scheerstraat 11koopaktefl. 350huis in de Scheerstraat B-014
 
verkoperAaltje van der Molen (te Leeuwarden, wv Pieter Kleyn)
koperGeert Roelofs Hamstra (gehuwd met Grietje Sipkes Hanenburg)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-014Scheerstraat 11Geert Roelofs Hamstra... wonende te HRL, winkelier, 1813; BS huw 1813, huw 1815, overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk B-014, zeepziedersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-014Scheerstraat 11Geert R Hamstra Geert R Hamstra zeepziedersknegt


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 8 van 29 jan 1816
adressoortbedraggebruik
B-014Scheerstraat 11huurcontractfl. 50huis B-014
 
verhuurderAafke Geerts Hamstra
huurderSjouke Sipkes Hiemstra
huurderHendrina Gerrits van Danswijk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 447Scheerstraat 11Lieuwe van der VeerHarlingenschoenmakerhuis (63 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Lieuwe van der Veer, overleden op 5 februari 1835turfdrager/schoenmakersbaas Scheerstraat /Lombardspijp B 14, man van Elisabeth de Groot, vader van Janke en minderjarige Minne, Sikke, Jan, Marijke, Hans, Tiete en Hylke Lieuwes van der Veer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-014Scheerstraat 11Douwe Jans de Vries... dV, en Jantje Douwes; BS huw 1826; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, venter, wijk B-014; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-014Scheerstraat 11Elisabeth Sikkes de Groot... Klazes; BS huw 1812, ovl 1847, ovl 1883; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-014; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-014Scheerstraat 11Geertje Hendriks Drijfhout... 1834 HRL, dienstmeid. dv Hendrik Ebeles D, en Antje Bouwma; BS huw 1834, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk B-014; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk I-023; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-014ScheerstraatElisabeth de Groot51 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
B-014ScheerstraatMenno van der Veer25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, s rijks postcourier
B-014ScheerstraatSikko van der Veer20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatJan van der Veer18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, venter
B-014ScheerstraatHans van der Veer14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatTjette van der Veer12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatHylke van der Veer9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatJanke van der Veer26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatMaria van der Veer16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-014ScheerstraatDouwe J de Vries39 jFranekerm, protestant, gehuwd, venter


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Gerrit Tol, overleden op 13 augustus 18427 mnd, overleden Hoogstraat B 14. (Certificaat van onvermogen nr. 37) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Jan Sjoukes, overleden op 9 februari 1843(Certificaat van onvermogen), 2 wk (geboren 27/1/1843), overleden Lombardspijp B 14. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Jan de Boer, overleden op 15 februari 1844(Certificaat van onvermogen), 57 jr, werkman, overleden bij Hoogstraat B 14, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Elisabeth Sikkes de Groot, overleden op 15 januari 184757 jr (geboren 16/7/1790), slaapsteehoudster (B 14), weduwe, moeder van Janke, idem, afwezige Minne, schoenmaker, thans te Texel, Sikke, idem aldaar, Maria, Hans, in militaire dienst te Breskens, Tiete en Hielke van der Veer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-014Scheerstraat 11Hylke Veer, overleden op 28 oktober 1848(Certificaat van onvermogen), 17 jr (geboren 31/10/1831), overleden Scheerstraat B 14. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 447B-014 (Hoogstraat)Johs. H. Boltawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 447B-017 (Scheerstraat)Wed. en erven Joh. H. Boltawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 447Scheerstraat 11 (B-017)erv. Johannes H. Boltawoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Scheerstraat 11C. (Cornelis) Postma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Scheerstraat 11rijksmonument 20649
  terug