Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheerstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheerstraat 92-1332-1342-146B-013B-016


Naastliggers vanScheerstraat 9
ten oostenScheerstraat 11
ten zuidende Scheerstraat
ten westenScheerstraat 7
ten noordenHoogstraat 30


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0033r van 6 mrt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 30achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0075v van 25 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0239v van 14 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 9Scheerstraat [staat: om de hoek van het Noordijs]230‑00‑00 ggkamer met een loods en plaats
koper door niaarBeatricx Lammerts, weduwe van
koper door niaarwijlen Andries van der Bouckhorst kapitein
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Claes Jansen* boelgoedschrijver
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenBeatricx Lammerts, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Andries van der Bouckhorst kapitein
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Symen Jouckes, geprefereerde crediteur
verkoper q.q.Foppe Hylckes, geprefereerde crediteuren van
verkoperAnsck Buues


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0186v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 9Scheerstraat NZ [staat: de straat die naar de Lommertspijp loopt]180‑00‑00 ggkamer
koperRobbert Hendricks c.u.opperman
naastligger ten oostenDouwe Jacobs
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGovert Fransen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLammert Boechorst


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0209r van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenLambert Boekhorst


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 12rScheerstraat 9Robbert Hendriks, oppermanf. 0-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019va van 3 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 30achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRobbert Hendrix


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016v van 3 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Eede Taekes


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118v van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEngel Harmens


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0040v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRoeloff Jansen Pot


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-133 , folio 35Scheerstraat 9huis
eigenaarRoeloff Jansen
gebruikerRoeloff Jansen
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-133 , folio 21vScheerstraat 9huis
eigenaarRoeloff Jansen
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0053v van 29 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 30achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRoeloff Jansen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-133 , folio Scheerstraat 9huis
eigenaarRoeloff Jansen
gebruikerRoeloff Jansen
opmerkingpauper


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0099r van 13 jul 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 9Scheerstraat NZ [staat: bij de Lombartspijp tegenover waar de Scheer uithangt]250‑00‑00 cghuis
koperRinske Allerds meerderjarige ongehuwde dochter, en
koperRinske Herres meerderjarige ongehuwde dochter
huurderJan c.u.schoenlapper
naastligger ten oostenMeynert Lieuwes
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Symon Feykes
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van Ype
verkoper van 3/9Annius Sioerds Adenburgmr. metselaar
verkoper van 1/9Sioerd Arjensmetselaar
verkoper van 1/9Jan Arjensmetselaar
verkoper van 1/9Tietske Arjens
verkoper van 1/9Sioerd Pytersmr. molenaar
verkoper van 1/9Janneke Pyters Adenburg ongehuwde minderjarige dochter, en
verkoper van 1/9Bregtie Pyters Adenburg ongehuwde minderjarige dochter, gesterkt met
verkoperoom Harmen Arents Baxmamr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-134 , folio 22rScheerstraat 9huis
eigenaarRoeloff Jans wed.
gebruikerRoeloff Jans wed.
opmerkingpauper
opmerking[tot ca. 1746 genummerd 2-133]


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0216r van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHinke Alberts


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001r van 14 dec 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHinke Alberts


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-134Scheerstraat 9Evert Sybrens, bestaande uit 3 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-134 , folio 22rScheerstraat 9huis
eigenaarEvert Sybrens
gebruikerEvert Sybrens
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0135v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 30achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Evert Sybrens


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-134 , folio 22rScheerstraat 9huis
eigenaarEvert Sybrens
gebruikerEvert Sybrens
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0174v van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 9Scheerstraat NZ [staat: Midlummerstraat]140‑00‑00 gghuis
koperAnthoni Vink hovenier
huurderArjen Swart c.u.24‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBeernd ter Hal
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: Midlummerstraat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Jacobs
naastligger ten noordenburgerhopman Pieter Gerbens Clamstra
verkoperAntje Gerryts, gehuwd met te Kollum
verkoperJan Egberts Lammering te Kollum


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-134 , folio 22rScheerstraat 9huis
eigenaarEvert Sybrens
gebruikerEvert Sybrens
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0070v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes* Mecima


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-146 , folio 40vScheerstraat 9woning
eigenaarJ. Mecima
gebruikerLolke Oedses
huurwaarde25‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal24‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑09‑00 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0080v van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannis Mecima c.u.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0025v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Mecima


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0204r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 9Scheerstraat NZ253‑00‑00 cghuis
koperCornelis Claazen, gehuwd metvarensgezel
huurder en koperInschkje Sjouwkes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen P. Clamstra
naastligger ten noordende weduwe van wijlen P. Clamstra
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
verkoperAnna Vink, gehuwd met
verkoperJohannes Mecimakoopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-146 , folio 40vScheerstraat 9huis
eigenaarJohannes Abrahams
gebruikerJohannes Abrahams
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0056r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 9Scheerstraat NZ400‑00‑00 cghuis
koperJohan Adam Abrahams, gehuwd metoud schipper
koperHyke Wassenaar
naastligger ten oostende weduwe van wijlen P. Clamstra
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenLouwrens C. Coster
naastligger ten noordende weduwe van wijlen P. Clamstra
verkoperCornelis Claasen Voordewind, gehuwd metvarensgezel
verkoperInsckje Sjoukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Adam Abrahams, oud schipper x Hijke Wassenaar koopt huis. Ten O. en N. wd. P. Clamstra, ten W. Lourens Cl. Coster, ten Z. de straat. Gekocht van Cornelis Claasen voor de Wind, varensgezel x Inskje Sjoukes.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-146 , folio 40vScheerstraat 9huis
eigenaarJan Adam Abrahams
gebruikerClaas Wybes
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑12 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0203r van 23 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheerstraat 9Scheerstraat NZ300‑00‑00 cghuis
koperTamme Stuel mr. kleermaker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe Clamstra
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen L. C. Coster
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe Clamstra
verkoperJan Adam Abrahamtrekveerschipper


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-139, pag. 29Scheerstraat 9Tamme Stuurl, 30 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-146 , pag. 40Scheerstraat 9Tamme Stuel 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-013Scheerstraat 9Tamme Stuur... jura betaald aan de gemeenteraad f. 10:10:0, op 20 mei 1801. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk B-013, kleermaker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-013Scheerstraat 9Tamme StuelTamme Stuelkleermaker


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 117 van 15 aug 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-013Scheerstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 1397pan- en estrikkenwerk B-119, B-120 en B-013
 
verkoperSjoerd Bouwes Stienstra (te Leeuwarden)
koperPetrus Johannes Metzelaar (te Heerenveen)


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 255 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-013Scheerstraat 9Christina Lodewijks Schey, overleden op 1 december 1822vrouw van Tamme Stuul, mr. kleermaker (Scheerstraat B 13), moeder van Grietje en minderjarige Stientje, Jacob en Karel Tammes Stuul. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 29 van 1 mrt 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-013Scheerstraat 9obligatiefl. 100huis in de Scheerstraat B-013
 
schuldenaarTamme Stuel (schuldenaar)
schuldeiserFeike Ydes de Boer (te Dronrijp)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 448Scheerstraat 9Tamme Staal kleermakerHarlingenhuis en erf (54 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 42 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-013Scheerstraat 9Tamme Stuul, overleden op 29 april 1833mr. kleermaker Scheerstraat B 13, vader van Grietje (vrouw van Jacobus Braaksma, belastingcommies Dronrijp), Christina, Jacobus, mr. kleermaker en Karel Tammes Stuul, idem (thans militair Helmond). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-013Scheerstraat 9Grietje Stuilgeb 15 dec 1799 HRL, ged 29 dec 1799 HRL, N.H., ovl voor 1803, dv Tamme S, en Christina Schey; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 37 jaar, (geslnm: Stuul), geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-013; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-013Scheerstraat 9Jacobus Stuil... bev.reg. HRL 1851 wijk B-016; oud 33 jaar, (geslnm: Stuul), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk B-013; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-013Scheerstraat 9Pietje Kwaad... moeder ovl 9 mei 1831 Enkhuizen; BS huw 1838; oud 41 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk B-013; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-013Scheerstraat 9Rinse Willems de Wilde... infanterie, zv Willem Pieters dW, en Corneliske Feddriks; BS huw 1834, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk B-013; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-023; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-013ScheerstraatJacobus T Stuul33 jkleermakerHarlingenm, protestant, gehuwd
B-013ScheerstraatPietertje F Kwaad41 jEnkhuizenv, protestant, gehuwd
B-013ScheerstraatMeinoutje Stuul1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-013ScheerstraatGrietje T Stuul37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-013ScheerstraatTamme J Braaksma11 jDronrijpm, protestant, ongehuwd
B-013ScheerstraatBoele Braaksma6 jDronrijpm, protestant, ongehuwd
B-013ScheerstraatAnna C Braaksma4 jDronrijpv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 165 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-013Scheerstraat 9Tamme Jacobus Stuul, overleden op 9 maart 18403 mnd, overleden Scheerstraat B 13, zoon van Jacobus Tammes Stuul, kleermaker en Pietertje Kwaad, broer van minderjarige Minnotje Jacobus Stuul. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-013Scheerstraat 9Hendrik Damen... Hoeve; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1826, huw 1828, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-013; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk B-010; VT1839; H.D. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-013Scheerstraat 9Trijntje Ruurds Drayergeb 3 dec 1797 HRL, ovl 25 mrt 1877 HRL, huwt met Hendrik Damen op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, dienstmeid. dv Ruurd Steffens D en Elisabeth (vd Werf); BS huw 1828, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-013


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 448Scheerstraat B-013E.H.J.A. Stevens woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 448Scheerstraat B-016 Tamme Stuul en dochterwoonhuis


1881 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
vermeld alsgeschat adresbericht
B-013Scheerstraat 9Een huis met plaats c.a. in de Scheerstraat. Finaal verkocht op 30 dec 1881 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 520.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 448Scheerstraat 9 (B-016)Bastiaan Steinfort (te Franeker)woonhuis


2023
0.35905385017395


  terug