Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheerstraat 9 2-134 2-146 B-013 B-016
Naastliggers vanScheerstraat 9
ten oostenScheerstraat 11
ten zuidende Scheerstraat
ten westenScheerstraat 7
ten noordenHoogstraat 30


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0075v van 25 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0239v van 14 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 9Scheerstraat [staat: om de hoek van het Noordijs]kamer met een loods en plaats
 
koper door niaarBeatricx Lammerts, weduwe van230-00-00 GG
koper door niaarwijlen Andries van der Bouckhorst kapitein
naastligger ten oostende weduwe van Claes Jansen* boelgoedschrijver
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenBeatricx Lammerts, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Andries van der Bouckhorst kapitein
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Symen Jouckes, geprefereerde crediteur
verkoper q.q.Foppe Hylckes, geprefereerde crediteuren van
verkoperAnsck Buues


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0186v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 9Scheerstraat NZ [staat: de straat die naar de Lommertspijp loopt]kamer
 
koperRobbert Hendricks c.u.opperman180-00-00 GG
naastligger ten oostenDouwe Jacobs
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGovert Fransen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLammert Boechorst


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0209r van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenLambert Boekhorst


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016v van 3 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Eede Taekes


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118v van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEngel Harmens


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0040v van 15 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoeloff Jansen Pot


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-134Scheerstraat 9huis
eigenaarTiaard Fockes
gebruikerClaes Claessen
gebruikerGeert Engels
gebruikerwed. Pieter Gerbens
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-134Scheerstraat 9huis
eigenaarReiner Harmens
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-134 Scheerstraat 9huis
eigenaar van 1/2 Jan Hendriks
eigenaar van 1/2 Auke Gerbens
gebruikerJan Hendriks cum soc.
huurwaarde16-10-00 CG
aanslag huurwaarde02-15-00 CG
gebruikerwed. Auke Gerbens
huurwaarde16-10-00 CG
aanslag huurwaarde02-15-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0099r van 13 jul 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 9Scheerstraat NZ [staat: bij de Lombartspijp tegenover waar de Scheer uithangt]huis
 
koperRinske Allerds meerderjarige ongehuwde dochter, en250-00-00 CG
koperRinske Herres meerderjarige ongehuwde dochter
huurderJan c.u.schoenlapper
naastligger ten oostenMeynert Lieuwes
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Symon Feykes
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van Ype
verkoper van 3/9Annius Sioerds Adenburgmr. metselaar
verkoper van 1/9Sioerd Arjensmetselaar
verkoper van 1/9Jan Arjensmetselaar
verkoper van 1/9Tietske Arjens
verkoper van 1/9Sioerd Pytersmr. molenaar
verkoper van 1/9Janneke Pyters Adenburg ongehuwde minderjarige dochter, en
verkoper van 1/9Bregtie Pyters Adenburg ongehuwde minderjarige dochter, gesterkt met
verkoperoom Harmen Arents Baxmamr. bakker


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-134 Scheerstraat 9huis
eigenaarJan Hendriks
gebruikerWillem Johannis
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0216r van 8 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHinke Alberts


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001r van 14 dec 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHinke Alberts


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-134 Scheerstraat 9Evert Sybrens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-134 Scheerstraat 9huis
eigenaarEvert Sybrens
gebruikerEvert Sybrens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0174v van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 9Scheerstraat NZ [staat: Midlummerstraat]huis
 
koperAnthoni Vink hovenier140-00-00 GG
huurderArjen Swart c.u.24-00-00 CG
naastligger ten oostenBeernd ter Hal
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: Midlummerstraat]
naastligger ten westende weduwe van Jan Jacobs
naastligger ten noordenburgerhopman Pieter Gerbens Clamstra
verkoperAntje Gerryts, gehuwd metKollum
verkoperJan Egberts LammeringKollum


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0070v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes* Mecima


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0080v van 16 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannis Mecima c.u.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0025v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheerstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Mecima


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0204r van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 9Scheerstraat NZhuis
 
koperCornelis Claazen, gehuwd metvarensgezel253-00-00 CG
huurder en koperInschkje Sjouwkes
naastligger ten oostende weduwe van P. Clamstra
naastligger ten noordende weduwe van P. Clamstra
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
verkoperAnna Vink, gehuwd met
verkoperJohannes Mecimakoopman


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0056r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 9Scheerstraat NZhuis
 
koperJohan Adam Abrahams, gehuwd metoud schipper400-00-00 CG
koperHyke Wassenaar
naastligger ten oostende weduwe van P. Clamstra
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenLouwrens C. Coster
naastligger ten noordende weduwe van P. Clamstra
verkoperCornelis Claasen Voordewind, gehuwd metvarensgezel
verkoperInsckje Sjoukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Adam Abrahams, oud schipper x Hijke Wassenaar koopt huis. Ten O. en N. wd. P. Clamstra, ten W. Lourens Cl. Coster, ten Z. de straat. Gekocht van Cornelis Claasen voor de Wind, varensgezel x Inskje Sjoukes.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0203r van 23 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 9Scheerstraat NZhuis
 
koperTamme Stuel mr. kleermaker300-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe Clamstra
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen L. C. Coster
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe Clamstra
verkoperJan Adam Abrahamtrekveerschipper


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-139 Scheerstraat 9Tamme Stuuel, 30 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-146 Scheerstraat 9Tamme Stuel0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-013Scheerstraat 9Tamme Stuur... jura betaald aan de gemeenteraad f. 10:10:0, op 20 mei 1801. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk B-013, kleermaker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-013Scheerstraat 9Tamme Stuel Tamme Stuel kleermaker


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 en 117 van 15 aug 1821
adressoortbedraggebruik
B-013Scheerstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 1397pan- en estrikkenwerk B-119, B-120 en B-013
 
verkoperSjoerd Bouwes Stienstra (te Leeuwarden)
koperPetrus Johannes Metzelaar (te Heerenveen)


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-013Scheerstraat 9Christina Lodewijks Schey, overleden op 1 december 1822vrouw van Tamme Stuul, mr. kleermaker (Scheerstraat B 13), moeder van Grietje en minderjarige Stientje, Jacob en Karel Tammes Stuul. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 29 van 1 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
B-013Scheerstraat 9obligatiefl. 100huis in de Scheerstraat B-013
 
schuldenaarTamme Stuel (schuldenaar)
schuldeiserFeike Ydes de Boer (te Dronrijp)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 448Scheerstraat 9Tamme StaalHarlingenkleermakerhuis en erf (54 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-013Scheerstraat 9Tamme Stuul, overleden op 29 april 1833mr. kleermaker Scheerstraat B 13, vader van Grietje (vrouw van Jacobus Braaksma, belastingcommies Dronrijp), Christina, Jacobus, mr. kleermaker en Karel Tammes Stuul, idem (thans militair Helmond). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-013Scheerstraat 9Grietje Stuilgeb 15 dec 1799 HRL, ged 29 dec 1799 HRL, N.H., ovl voor 1803, dv Tamme S, en Christina Schey; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 37 jaar, (geslnm: Stuul), geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-013; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-013Scheerstraat 9Jacobus Stuil... bev.reg. HRL 1851 wijk B-016; oud 33 jaar, (geslnm: Stuul), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk B-013; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-013Scheerstraat 9Pietje Kwaad... moeder ovl 9 mei 1831 Enkhuizen; BS huw 1838; oud 41 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk B-013; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-013Scheerstraat 9Rinse Willems de Wilde... infanterie, zv Willem Pieters dW, en Corneliske Feddriks; BS huw 1834, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk B-013; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-023; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-013ScheerstraatJacobus T Stuul33 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kleermaker
B-013ScheerstraatPietertje F Kwaad41 jEnkhuizenv, protestant, gehuwd
B-013ScheerstraatMeinoutje Stuul1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-013ScheerstraatGrietje T Stuul37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-013ScheerstraatTamme J Braaksma11 jDronrijpm, protestant, ongehuwd
B-013ScheerstraatBoele Braaksma6 jDronrijpm, protestant, ongehuwd
B-013ScheerstraatAnna C Braaksma4 jDronrijpv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-013Scheerstraat 9Tamme Jacobus Stuul, overleden op 9 maart 18403 mnd, overleden Scheerstraat B 13, zoon van Jacobus Tammes Stuul, kleermaker en Pietertje Kwaad, broer van minderjarige Minnotje Jacobus Stuul. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-013Scheerstraat 9Hendrik Damen... Hoeve; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1826, huw 1828, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-013; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk B-010; VT1839; H.D. eigenaar van perceel nr. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-013Scheerstraat 9Trijntje Ruurds Drayergeb 3 dec 1797 HRL, ovl 25 mrt 1877 HRL, huwt met Hendrik Damen op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, dienstmeid. dv Ruurd Steffens D en Elisabeth (vd Werf); BS huw 1828, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-013


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 448B-013 (Scheerstraat)Tamme Stuulwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 448B-016 (Scheerstraat)Tamme Stuul en dochterwoonhuis


1881 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 dec 1881
B-013Scheerstraat 9Een huis met plaats c.a. in de Scheerstraat. Finaal verkocht op 30 dec 1881 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 520..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 448Scheerstraat 9 (B-016)Bastiaan Steinfort (te Franeker)woonhuis
  terug