Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheffersplein 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 15(niet bekend)(niet bekend)D-119D-083


Naastliggers vanScheffersplein 15
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidenhet Scheffersplein
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 13


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0159r van 17 jan 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0055v van 6 jan 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende zoutkeet van de weduwe van Pytter Walings


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0056va van 19 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Joris leerverkoper


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0374v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 15Scheffersplein OZ [niet vermeld]200‑00‑00 CGhuis met potasbranderij
koperburgemeester Ziricus Nauta
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidende keet van burgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten westenScheffersplein [staat: diept en straat]
naastligger ten noordensteeg
verkoperTrijntie Jans, gehuwd met
verkoperGerrit Wybesschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZiricus Nauta, burgemeester, koopt een huis met een potasbranderij c.a. Ten O. de Zoutsteeg, ten W. de straat en diept, ten Z. de zoutkeet van de koper, ten N. een openbare steeg. Gekocht van Trijntie Jans x Gerrit Wybes, galjootschipper, voor 200 cg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0311v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester en vroedsman Sierk Nauta


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0360r van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 15Scheffersplein OZ [niet vermeld]200‑00‑00 CGhuis met een potas branderij
koperdr. Dominicus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidende zoutkeet van dr. Dominicus Sloterdijk
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordensteeg
verkoperoud burgemeester en medevroedsman Ziricus Nauta


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0213v van 11 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stalling van verkoper Dominicus Sloterdijk c.u.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0170v van 14 mei 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stalling van de heer Simon Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0170r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSlooterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0159v van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenS. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0031v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 15Scheffersplein OZ [niet vermeld]75‑00‑00 GGstalling en wagenhuis
koperLutske Buitenpost
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten zuidenLutske Buitenpost
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat en diept]
naastligger ten noordensteeg
verkoperDaniel van Sloterdijck, erfgenaamgriffier
verkoperWillem van Sloterdijck, erfgenaam te Makkum
verkoperMathijs Adolph van Idsinga, erfgenamen van
erflaterwijlen Taco Sloterdijck


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0087r van 23 apr 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 23, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg [staat: straat]


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-119Scheffersplein 15Johannes Tjebbes van der Meulen... (GAH204); eigenaar van wijk D-059; wagenmakerij van Rients van der Meulen, 1814 (GAH204); id. van wijk D-119, wagenhuis, 1814. (GAH204); J. vdM. en Grietje Rients, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-119Scheffersplein 15Johannes van der Meulen wagenhuis


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 101 van 20 jun 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-119Scheffersplein 15koopaktefl. 80wagenhuis D-119
 
verkoperJohannes van der Meulen
koperJacobus Hannema


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 785Scheffersplein 15Sjoerd Jacobus HannemazoutziederHarlingenpakhuis (42 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 785Zoutsloot D-120Leendert Hannema en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 785Korte Zoutsloot D-083Leendert Hannemabergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2260Scheffersplein 15 (D-084)fa. Sjoerd Hannemapakhuis
  terug