Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheffersplein 23
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 233-0033-0033-003(niet bekend)(niet bekend)


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003 , folio 42Scheffersplein 23keet
eigenaarJan Schiere
gebruikerJan Schiere
huurwaarde totaal200‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde40‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003 , folio 26rScheffersplein 23keet
eigenaarJan Schiere
gebruikerJan Schiere
huurwaarde totaal200‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde40‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003 , folio Scheffersplein 23keet
eigenaarJan Schiere erven
gebruikerJan Schiere erven
huurwaarde totaal200‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde33‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003 , folio 26vScheffersplein 23keet
eigenaarYsak Rosen
gebruikerYsak Rosen
huurwaarde totaal200‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde33‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003 , folio 26vScheffersplein 23zoutkeet
eigenaarJohannes Ferwerda
gebruikerJohannes Ferwerda
huurwaarde totaal200‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde36‑07‑04 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003 , folio 26vScheffersplein 23zoutkeet
eigenaarJunius P. Munter
gebruikerJunius P. Munter
huurwaarde totaal200‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde36‑07‑04 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003 , folio 26vScheffersplein 23zoutkeet
eigenaarP. Munter wed.
gebruikerP. Munter wed.
huurwaarde totaal200‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde36‑07‑04 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003 , folio 50vScheffersplein 23keet
eigenaarP. Munter wed.
gebruikerP. Munter wed.
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003 , folio 50vScheffersplein 23keet
eigenaarJ.P. Munter erven
gebruikerJ.P. Munter erven
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-003 , folio 50vScheffersplein 23keet
eigenaarP. Tetrode
gebruikerP. Tetrode
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-003 , pag. 49Scheffersplein 23P. Tetrode 2‑00‑00 cgkeet


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 786Scheffersplein 23wed. Cornelis Mollema Harlingenzoutkeet (430 m²)


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Scheffersplein 23D. (Dirk) Sjaarda


2023
0.12248396873474


  terug