Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheffersplein 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Scheffersplein 29,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Scheffersplein 29 3-002 3-002 D-123 D-089


Huisnaam in: 1804
Gebruik: zoutkeet
Naam: d' ojevaar
Kwartier/wijk D-123
Verkoper:
Koper/eigenaar: hannema, wed. pieter s
Naastliggers vanScheffersplein 29
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 27


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0025r van 4 sep 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheffersplein 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Hendrick Hans


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0025r van 4 sep 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheffersplein 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0025r van 4 sep 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheffersplein 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0204r van 25 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheffersplein 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0106r van 3 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 29Scheffersplein OZ [staat: Franekerpijpen bij het Zoutdragersbrugje ten noorden vh nieuw gebouwde huis en mouterij]1/4 van vier huizen
 
koperHans Euues 869-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-05-10 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]
naastligger ten zuidende erven van Hendrick Hansen
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten noordenLeucke Martens c.u.
verkoperde erven van Feycke Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Euwes koopt de helft van 4 huizen, een groot nieuw huis en nog 3 kleine, ten N. van het nieuwe huis en mouterij, met nog een steeg erachter noordwaarts gelegen, bij de Soutdragersbrug nabij de Franekerpijpen. Ten N. Leeucke Martens, ten Z. erven Hendrick Hansen, ten W. de straat, ten O. de Lange steeg, ten dele het huis van wl. Hendrick Hansen. De eigenaars van het volgende (naaste?) huis, waar 'de Ooievaar' uithangt, zijn gebonden aan veel bedingen over de bebouwing van hun achterterrein. Gekocht van erven Feycke Everts, voor 869 gg.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0204r van 25 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheffersplein 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1659 - rooiboek blz. 68 sub 2adresbetrefttekst
Scheffersplein 29 Leucke Martens
De Magistrât der Stede Harlingen, collegialiter op den Râdhuyse vergadert sijnde, en op alles vrijelyck gelet hebbende nae voorgaende genomene oculare inspectie op den 15en febr. 1659 ten versoecke van Hans Euwes Requirant, en Leucke Martens Requireerde, nopens de quaestie van seeckere steyg leggende ten noorden van des Requirants, en ten suyden van des Requireerde huisinge, verclaert den Requirant eygenaer van gedachte steyg, en volgens dien consenteert den selven om dien te meugen bebouwen en ordonneert den Requirants plaets van de opslagene vensters te ontledigen, en die op sijn costen te amoveren. Aldus gedaen in de vergaderinge van de Magistrât nae voorgaende examinatie van partijen wedersijts Requesten, Rescriptien, en bij gevoegde documenten als coopbryven en attestatien. Actum den 22en febr. 1659. In kennisse van mij Secretaris (get.) D. Wringer 1659.


1659 - rooiboek blz. 69 sub 1adresbetrefttekst
Scheffersplein 29 Leucke Martens Faber
De Magistraet der Stede Harlingen, ten versoecke van Hans Euwes als Requirant, en Leucke Martens Faber Requireerde hun versoecht hebbende door hunnen Gecommitteerde ter plaetse waer des Requirants en Requireerdes huisingen sijn staende, hebben den Requirants consenteert om de ledige plaets, en de uysdrup in 't noorden aen Leuck Martens huysinge te mogen bebouwen en diens volgens sijn Requirants zijdmuye aen des Requireerdes gevel ofte muyringe te mogen oprechten ende bouwen. Aldus gedaen en wtgesproocken den 28en febr. 1659. Me praesente (get.) D. Wringer 1659.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006v van 21 jan 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Claas Arjens


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006v van 21 jan 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006v van 21 jan 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006v van 21 jan 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006v van 21 jan 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006v van 21 jan 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006v van 21 jan 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0006r van 4 sep 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 29Scheffersplein OZ [staat: bij de Zoutdragersbrug]4 aan elkaar staande huizen, woningen en erven
 
koperDoede Hendrix burgerkoopman1650-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Oyevaer
naastligger ten zuidenHaye Ruyrdts schipper (trekveer-)
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenDoede Hendrix burgerkoopman
verkoperAllert Kirghmanhovenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendrix, koopman, koopt 4 aan elkaar staande huizen, woningen en erven c.a. met de inventarissen, behalve de kleerstokken en datgene wat van de huurders is, bij de Zoutdragersbrug. Ten O. het huis 'de Ooievaar' en de Zoutsteeg, ten W. de Zoutsloot en de straat (Scheffersplein), ten Z. Haye Ruurdts, trekschipper, ten N. de koper. Zie de voorwaarden in de acte. Gekocht van Allert Kirchman, hovenier v.d. Stad, voor 1650 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-002 Scheffersplein 29keet
eigenaarL. Ripema
gebruikerL. Ripema
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-002 Scheffersplein 29keet
eigenaarvroedsman Ripema
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-002 Scheffersplein 29keet
eigenaarburgemeester Rypema
gebruikerRypema
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-002 Scheffersplein 29keet
eigenaarwed. burgemr. Rypma
gebruikerwed. burgemr. Rypma
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006v van 21 jan 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006v van 21 jan 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-002 Scheffersplein 29zoutkeet
eigenaarwed. burgemr. Rypema
gebruikerwed. burgemr. Rypema
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-07-04 CG


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0156v van 15 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0156v van 15 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenkeeten van Jacobus Tjallingii


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0047v van 29 apr 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Scheffersplein 27, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenpakhuis van de heer Dodoneus Backer


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0028r van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 29Scheffersplein OZ [staat: bij de Zoutdragersbrug]pakhuis
 
koper door niaarPieter Hannema, gehuwd met401-00-00 GG
Janke Dreyer
geniaarde koperDaam Jarigs, gehuwd metherbergier in de herberg De Ojevaar
Pietje Pietersherbergier in de herberg De Ojevaar
gebruikerAle Andries
naastligger ten oostenDaam Jarigs, gehuwd metherbergier in de herberg De Ojevaar
Pietje Pietersherbergier in de herberg De Ojevaar
naastligger ten zuidenDaam Jarigs, gehuwd metherbergier in de herberg De Ojevaar
Pietje Pietersherbergier in de herberg De Ojevaar
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter S. Hannema koopman
verkoper van 1/2Jan van der Hout, en erfgenaam vanDokkum
wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer
verkoper van 1/2Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
Jan Aukes Backer, erfgenaam van
wijlen Berber Jans Backer moey van Jan Aukes Backer, weduwe van
wijlen Doede Seerps Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Sjoerds Hannema x Janke Dreyer kopen, na niaar ratione sanguinis tegen Daam Jarigs Wenselaar x Pietje Pieters, herbergiers in 'de Ojevaar', een pakhuis bij de Zoutdragersbrug. Ten O. en Z. Daam Jarigs Wenselaar, ten W. de straat, ten N. Pieter Sjoerds Hannema. Gekocht van Jan v.d. Hout te Dokkum, als erfgenaam van zijn oom Doede Seerps Backer, voor 1/2, en Jan Aukes Backer, voor 1/2, voor 401 gg.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0273r van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenP. S. Hannema


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0313v van 21 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenP. Hannema


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0012r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 23, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Sjoerds Hannema koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-002 Scheffersplein 29S IJsenbeek2-00-00 CGkeet


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-123Scheffersplein 29Pieter Sjoerds Hannema... 1814. (B2 04); id. van wijk D-072, gebuiker is Siebe Dijksma wed., keetvrouw, 1814. (B2 04); id. wijk D-123, zoutkeet ''d''Ojevaar'', 1814. (GAH204); id. van wijk D-124, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-123Scheffersplein 29Pieter S Hannema wed zoutkeet d'oojevaar


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 121 van 12 sep 1821
adressoortbedraggebruik
D-123Scheffersplein 29koopaktefl. 3250zoutkeet genaamd de Ooievaar D-123, D-124 en D-072
 
verkoperJan Hylkes Dreyer
koperFreerk Jans Fontein


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 790Scheffersplein 29Ids Wiarda en mede E.Harlingenmakelaarzoutkeet (330 m²)


1838 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 790 I & s WiardaHarlingenfabriek als zoutkeet geamoveerd, zijnde thans enkel alleen een bergplaats


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-123Scheffersplein 29Akke Tolsma... 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205; oud 44 jaar, geb Oosterend en wonende te HRL. 1839, wijk D-123; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-123Scheffersplein 29Cornelis Bernardus Proosterbeek... bev.reg. HRL 1851 wijk F-153, 205, wijk G-159, 246, 282; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-123; VT1839; geb 12 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Bernardus Jans Proosterbeek en Klara Tromp; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-123OyevaarsteegCornelis Proosterbeek53 jHarlingenm, protestant, gehuwd, geen
D-123OyevaarsteegAkke Jetzes Tolsma44 jOosterendv, protestant, gehuwd
D-123OyevaarsteegHenke van der Meulen23 jOosterendv, protestant, ongehuwd, turftonster


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 790D-123 (Zoutsloot)Nicolaas Wentholtpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3535D-089 (Korte Zoutsloot)Rinse G. van Slootenpakhuis, fabriek en kantoor
  terug