Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheffersplein 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 9(niet bekend)(niet bekend)D-117D-081


Naastliggers vanScheffersplein 9
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidenOoievaarsteeg 18
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 7


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0084r van 26 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenA. R. van Dalzen
naastligger ten zuidenJohannes van der Meulen


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0094v van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGeert Jans


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0137r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGeert Jans


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0338v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheffersplein 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMarten Betzauw


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-117Scheffersplein 9Hylkje Martens Betzongeb 1804 HRL, ovl 19 jul 1814 HRL; wijk D-117, dv Marten B., en Trijntje Jans Zijlstra, (Zijlst); BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-117Scheffersplein 9Marten Jacobs Betzon/Betzouw/Betzou... ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-108, tapperij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-116 en wijk D-117, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-118; gebruiker Pieter Joosten Ooy, smidsknegt, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-117Scheffersplein 9M Betzauw M Betzauw


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 778Scheffersplein 9wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (98 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
D-117Scheffersplein 9Huizinge met bleek en tuin aan de Zoutsloot, Jan Everts, Posthumus. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 50 van 21 aug 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-117Scheffersplein 9koopaktefl. 340huis F-215 en D-117 en D-118
 
verkoperFolkert Scheltes van der Hoef
koperHendrik Rooster
Fokje Rooster


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-117Scheffersplein 9Frans Pieters Rikkers... R, en Richtje Minnes Gleibakker; BS huw 1831, ovl 1843; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-117; VT1839; P.F. Rikkerts, Meester Bakker, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-117Scheffersplein 9Janna Hilarius... Smit; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, ovl 1843; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-117; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-117OyevaarsteegFrans P Rikkers36 jgeenHarlingenm, protestant, gehuwd
D-117OyevaarsteegJanna Hilarius33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-117OyevaarsteegPieter F Rikkers7 jWorkumm, protestant, ongehuwd
D-117OyevaarsteegRichard Rikkers2 jWorkumm, protestant, ongehuwd
D-117OyevaarsteegAaltie Rikkers1 mWorkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-117Scheffersplein 9Anna Marijke Sterk... dv Adam S, en Janna Catharina Meerbeek; BS huw 1822 1838 overlijdens, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk D-117, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-117Scheffersplein 9Anna Mullergeb 1772/77 Leeuwarden, ovl 21 apr 1851 HRL, huwt met Petrus Molenaar; BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-117


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-117Scheffersplein 9Ymkje Hartenberg... HRL. 1839, wijk B-020; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 778Nieuwstraat D-117Hendricus Roesterwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 29 mrt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
D-117Scheffersplein 9Een huis met ruim erf en bleekveld c.a. aan de Zoutsloot. Finaal verkocht op 3 apr 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 641.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 778Oosterkeetstraat D-081Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 780Scheffersplein 9 (D-082)fa. Sjoerd Hannemapakhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Ged. Korte Zoutsl. 9 Folkert Bakkerzoutkeetsknechtf. 600f. 700
  terug