Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schoolplein 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Schoolplein 1 6-076 (niet bekend) E-160 E-154
Naastliggers vanSchoolplein 1
ten oostenSchoolplein 3
ten zuidenhet Schoolplein


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0046v van 1 mei 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenachteruitgang naar de Lanen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0046v van 1 mei 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0089v van 2 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0175r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLanen


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0026r van 18 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0057r van 25 feb 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaes Rinties Botsma


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0118v van 8 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-076Schoolplein 1pakhuis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerOene Tijssen
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-076Schoolplein 1pakhuis
eigenaarburgem. Haselaer
gebruikerJan Fabritius
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-076 Schoolplein 1packhuis
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerburgemeester Haselaer
huurwaarde07-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-03-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-076 Schoolplein 1pakhuis
eigenaarwed. burgemeester Haselaar
gebruikerJan Wouters [doorgehaald]
gebruikerFreerk Fontein [doorgehaald]
opmerkingledig


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-076 Schoolplein 1pakhuis
eigenaarwed. Jan IJsenbeecq
gebruiker
opmerkingleedigh


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0097v van 7 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Doeke Pieters
naastligger ten zuidenDirk IJsenbeek


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0219r van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDirk IJsenbeecq
naastligger ten zuidende weduwe van Doeke Pytters
naastligger ten zuidenSchoolplein [staat: steeg naar de Lanen]


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-160Schoolplein 1Eeltje Hiddes Witteroos... met Aukje Gerrits Rex op 20 mei 1798 HRL, 2e huwt met Martje Jans de Bruins op 15 mei 1808 HRL, ovl wijk E-160, zeilmakersknecht in 1812, N.H., kinderen: Niesje Eeltjes W, geb 1808 HRL, Gerrijt Eeltjes, geb 15 sep ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-160Schoolplein 1Gooitjen S Stinstra... Braam; BS ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk E-159, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-160, stal en wagenhuis; gebruiker Eeltje Witteroos wed; 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-164; gebruikers ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-160Schoolplein 1G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-160Schoolplein 1Eeltje Witteroos wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1143Schoolplein 1Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarstal (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-160Schoolplein 1Maike Bonnes van Dijk... 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk H-198; oud 38 jaar, (vnm: Marijke B. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-160; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-160Schoolplein 1Sybe Jacobs Dekker... huw 1829, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-198; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-160; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-160Schoolplein 1Thomas Baukes Bakker... huw 1815, huw 1816, huw 1823, huw 1829, ovl 1846; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL, stadsmajoor, wijk E-160; VT1839; heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, agtste quartier, no. 115 mei 1802, mei 1803, mei ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-160LaanenThomas Bakker69 jHarlingengezin 1, m, protestant, weduwnaar, stads majoor
E-160LaanenAnna R Smid19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenJohanna R Smid17 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenSjouwkjie Dijk11 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
E-160LaanenSiebo Dekker34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
E-160LaanenMaayke B van Dijk38 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
E-160LaanenJohanna Dekker2 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2847E-154 (De Lanen)Reinder D. de Jonghwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4375Schoolplein 1 (E-ong)Anna G. Nijdhold (wed. H. Snijder)woonhuis


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen (Schoolplein)Gemeente en Gem. Instellingen585Gem. Bur. v. Maatsch. Hulpbetoon
  terug