Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schoolstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Schoolstraat 14-201 4-205 H-164*H-177


Naastliggers vanSchoolstraat 1
ten westende Schoolstraat


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0188r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 1zuider nieuwe stad bij de lijnbaan van de heer Nauta, in de180‑00‑00 CGhuis met een kamer erachter
koperClaas Ruirds Platte te Amsterdam
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenReyner Clases Fontein
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Gerrits
verkoperWillem Jansen meerderjarige
verkopermeerderjarige Meindert Jansen
verkopermeerderjarige Doedtie Jansen


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0008v van 26 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 1zuider nieuwe stadt bij de lijnbaan van wijlen Duco Nauta230‑00‑00 CGhuis, kamer en plaatsje
koperWybe Hiddes, gehuwd metzeevarend persoon
koperHiltie Jacobs Stellingwerff
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurder voorkamerStaas c.u.gleibakker8‑00‑00 GG
huurder zijkamerJoost c.u.0‑02‑08 CG
naastligger ten oostenReiner Claasen Fontein koopman
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTrijntie Gerrits, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jan Dirx
verkoperClaas Ruurds Plattekorendrager te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Hiddes, zeevarende x Hiltie Jacobs Stellingwerff koopt een huis, camer met plaetske erachter, in de zuider nieuwe stad, omtrent de lijnbaan van wl. Duco Nauta. Ten O. Reiner Claasen Fontein, ten W. en Z. de straten, ten N. Trijntie Gerrits wv Jan Dirx. Gekocht van Claas Ruurds Platte, korendrager te A`dam, voor 230 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201Schoolstraat 1
eigenaarWybe Hiddes
gebruikerWybe Hiddes
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201Schoolstraat 1huis
eigenaarWybe Hiddes
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201Schoolstraat 1huis
eigenaarWybe Hiddes
gebruikerWybe Hiddes
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0254r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 1zuider nieuwe stad bij het Spinhuis210‑00‑00 CGhuis
koperAlbert Harmens Barkhoff c.u.
verpachter grondR. Backer oud secretaris te Franeker 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenReiner Claesen Fontein
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJoost Andries
naastligger ten noordenbewoner tot 12/5 1726 Marten Dirx
verkoperHiltie Stellingwerf, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Hiddes


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0042r van 26 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schoolstraat 1Nieuwe Zuiderstad op de hoek van de Heerestraat bij het spinhuis315‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Arents, gehuwd metbontwever
koperBregtje Jacobs
verpachter grondR. Bakker oud secretaris te Franeker 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJoost Andries
verkoperAlbert Harmens Barkhof, gehuwd metmr. bontwever
verkoperLijsbeth Cornelis van der Burg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201Schoolstraat 1huis
eigenaarGerloff Pieters
gebruikerGerloff Pieters
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑13‑06 CG
opmerking[samen met 4-202]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-201 Schoolstraat 1Gerlof Pieters, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0dogter


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201Schoolstraat 1huis
eigenaarGerlof Pytters erv.
gebruikerGerlof Pytters erv.
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑03‑10 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-205, pag. 94Schoolstraat 1A Scheltinga6‑00‑00 cg(wallen)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Allard Scheltinga... HRL, balsteenleverancier 1764-1765, pacht grond 1800-1810, koopman en verkoopt een huis in 1797, ovl wijk H-164; BS ovl 1813; voogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis , welke gelden dhr A.S. aan het ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Greult Harmensgeb 1765 ... , ovl 9 mrt 1814 HRL; wijk H-164; BS ovl 1814; gebruiker van wijk H-149, gealimenteerd, eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1M. van der Kooygebruiker van wijk H-164, commissaris der convooyen, eigenaar is A. Scheltinga erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-164Schoolstraat 1A Scheltinga ervenM van der Kooy commissaris bij de convooyen


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 56 en 59 van 5 mei 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-164Schoolstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 3182huis, zomerhuis, kantoor, stalling en wagenhuis etc. H-164
 
verkoperde nalatenschap van wijlen Allard Scheltinga (te Franeker)
koperSicco Posthuma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1929Schoolstraat 1Sikke PosthumahoutkoopmanHarlingenstal, wagenhuis en erf (194 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 189 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-164Schoolstraat 1Hendrika M. Sicco Posthuma, overleden op 9 mei 1834M.=Margaretha, 9 jr, dochter van Sicco Posthuma, houtkoper (Zuiderhaven H 164) en Hinke Rodenhuis, zuster van minderjarige Johannes-Frans, Yppe, Petrus, Jacobus, Jetze en Bregtje Sicco Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Hinke Rodenhuis... en Hendrikje Scheltema; BS huw 1817, ovl 1845, ovl 1846; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-164; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Sikko Johannes Posthuma... Posthuma, houtkopers, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-164; VT 1839; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van S.P., (reparaties), 31 dec 1810: f. 10:6:0 ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-164Schoolstraat 1Sytske Visser, overleden op 26 maart 183930 jr, geboren Vlieland, overleden Bolwerk H 164, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-164Sicco Posthuma60 jkoopmanAchlumm, protestant, gehuwd
H-164Henke Rodenhuis54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-164Johannes Posthuma21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Yppe Posthuma20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Petrus Posthuma16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jacobus Posthuma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jetze Posthuma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Bregtje Posthuma19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Trijntie Smit24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Antie de Boer26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 430 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-164Schoolstraat 1Sicco Posthuma, overleden op 12 december 184667 jr, geboren Achlum 26/4/1779, overleden Zuiderhaven H 164, houthandelaar, weduwnaar, vader van Johannes-Frans, koopman, Ype, idem, Bregtje, Petrus, secretariecommies en minderjarige Jacobus en Jetze Siccos Posthuma (voogd is broer Ype). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jul 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
H-164Schoolstraat 1Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 16 aug 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jul 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
H-164Schoolstraat 1Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 16 aug 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 25 aug 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
H-164Schoolstraat 1Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Finaal verkocht op 30 aug 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 4812.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2728Spinstraat H-177R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4870Schoolstraat 1 (H-177)R.C. Armvoogdijwoonhuis
  terug