Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schoolstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Schoolstraat 1 4-201 4-205 H-164* H-177
Naastliggers vanSchoolstraat 1
ten westende Schoolstraat


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0188r van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 1zuider nieuwe stad bij de lijnbaan van de heer Nauta, in dehuis met een kamer erachter
 
koperClaas Ruirds Platte 180-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenReyner Clases Fontein
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Gerrit Gerrits
verkoperWillem Jansen meerderjarige
verkopermeerderjarige Meindert Jansen
verkopermeerderjarige Doedtie Jansen


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0008v van 26 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 1zuider nieuwe stadt bij de lijnbaan van wijlen Duco Nauta huis, kamer en plaatsje
 
koperWybe Hiddes, gehuwd metzeevarend persoon230-00-00 CG
koperHiltie Jacobs Stellingwerff
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurder voorkamerStaas c.u.gleibakker8-00-00 GG
huurder zijkamerJoost c.u. 0-02-08 CG
naastligger ten oostenReiner Claasen Fontein koopman
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenTrijntie Gerrits, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jan Dirx
verkoperClaas Ruurds Plattekorendrager Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Hiddes, zeevarende x Hiltie Jacobs Stellingwerff koopt een huis, camer met plaetske erachter, in de zuider nieuwe stad, omtrent de lijnbaan van wl. Duco Nauta. Ten O. Reiner Claasen Fontein, ten W. en Z. de straten, ten N. Trijntie Gerrits wv Jan Dirx. Gekocht van Claas Ruurds Platte, korendrager te A`dam, voor 230 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-201 Schoolstraat 1
eigenaarWybe Hiddes
gebruikerWybe Hiddes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-201 Schoolstraat 1huis
eigenaarWybe Hiddes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-201 Schoolstraat 1huis
eigenaarWybe Hiddes
gebruikerWybe Hiddes
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0254r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 1zuider nieuwe stad bij het Spinhuishuis
 
koperAlbert Harmens Barkhoff c.u.210-00-00 CG
verpachter grondR. Backer oud secretaris1-00-00 CG
naastligger ten oostenReiner Claesen Fontein
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJoost Andries
naastligger ten noordenbewoner tot 12/5 1726 Marten Dirx
verkoperHiltie Stellingwerf, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Hiddes


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0042r van 26 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schoolstraat 1Nieuwe Zuiderstad op de hoek van de Heerestraat bij het spinhuishuis
 
koperHendrik Arents, gehuwd metbontwever315-00-00 CG
koperBregtje Jacobs
verpachter grondR. Bakker oud secretaris 1-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Reyner Clasen Fontein
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJoost Andries
verkoperAlbert Harmens Barkhof, gehuwd metmr. bontwever
verkoperLijsbeth Cornelis van der Burg


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-201 Schoolstraat 1huis
eigenaarGerloff Pieters
gebruikerGerloff Pieters
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-13-06 CG
opmerking[samen met 4-202]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-201 Schoolstraat 1Gerlof Pieters, bestaande uit 2 personendogter
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-205 Schoolstraat 1A Scheltinga6-00-00 CG(wallen)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Allard Scheltinga... HRL, balsteenleverancier 1764-1765, pacht grond 1800-1810, koopman en verkoopt een huis in 1797, ovl wijk H-164; BS ovl 1813; voogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis , welke gelden dhr A.S. aan het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Greult Harmensgeb 1765 ... , ovl 9 mrt 1814 HRL; wijk H-164; BS ovl 1814; gebruiker van wijk H-149, gealimenteerd, eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1M. van der Kooygebruiker van wijk H-164, commissaris der convooyen, eigenaar is A. Scheltinga erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-164Schoolstraat 1A Scheltinga ervenM van der Kooy commissaris bij de convooyen


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 56 en 59 van 5 mei 1824
adressoortbedraggebruik
H-164Schoolstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 3182huis, zomerhuis, kantoor, stalling en wagenhuis etc. H-164
 
verkoperde nalatenschap van wijlen Allard Scheltinga (te Franeker)
koperSicco Posthuma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1929Schoolstraat 1Sikke PosthumaHarlingenhoutkoopmanstal, wagenhuis en erf (194 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Schoolstraat 1Hendrika M. Sicco Posthuma, overleden op 9 mei 1834M.=Margaretha, 9 jr, dochter van Sicco Posthuma, houtkoper (Zuiderhaven H 164) en Hinke Rodenhuis, zuster van minderjarige Johannes-Frans, Yppe, Petrus, Jacobus, Jetze en Bregtje Sicco Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Hinke Rodenhuis... en Hendrikje Scheltema; BS huw 1817, ovl 1845, ovl 1846; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-164; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-164Schoolstraat 1Sikko Johannes Posthuma... Posthuma, houtkopers, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-164; VT 1839; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van S.P., (reparaties), 31 dec 1810: f. 10:6:0 ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Schoolstraat 1Sytske Visser, overleden op 26 maart 183930 jr, geboren Vlieland, overleden Bolwerk H 164, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-164Sicco Posthuma60 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-164Henke Rodenhuis54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-164Johannes Posthuma21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Yppe Posthuma20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Petrus Posthuma16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jacobus Posthuma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jetze Posthuma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Bregtje Posthuma19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Trijntie Smit24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Antie de Boer26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-164Schoolstraat 1Sicco Posthuma, overleden op 12 december 184667 jr, geboren Achlum 26/4/1779, overleden Zuiderhaven H 164, houthandelaar, weduwnaar, vader van Johannes-Frans, koopman, Ype, idem, Bregtje, Petrus, secretariecommies en minderjarige Jacobus en Jetze Siccos Posthuma (voogd is broer Ype). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jul 1871
H-164Schoolstraat 1Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 16 aug 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jul 1871
H-164Schoolstraat 1Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 16 aug 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 25 aug 1871
H-164Schoolstraat 1Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Finaal verkocht op 30 aug 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 4812..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2728H-177 (Spinstraat)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4870Schoolstraat 1 (H-177)R.C. Armvoogdij
  terug