Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schoolstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schoolstraat 14 4-226 4-233 H-165 H-199f
Naastliggers vanSchoolstraat 14
ten oostende Schoolstraat
ten zuidenSchoolstraat 16
ten noordenSchoolstraat 12


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-226Schoolstraat 14kamer
eigenaarEvert Cl. Oosterbaan
gebruikerTrijntie Sents
huurwaarde07-10-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-226Schoolstraat 14kamer
eigenaarEvert Claessen
gebruikerTrijntie Sents
huurwaarde07-10-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-226 Schoolstraat 14kamer
eigenaarWytse P. Talma
gebruikerWytse P. Talma
huurwaarde07-10-00 CG
aanslag huurwaarde01-05-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-226 Schoolstraat 14huis
eigenaarPyter Freerks
gebruikerPyter Freerks c.s.
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-226 Schoolstraat 14huis
eigenaarPytter Keimpes
gebruikerPytter Keimpes cum soc.
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-233 Schoolstraat 14C Mollema nom ux6-00-00 CGtimmerwerf met no 234


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 14Cornelis Heins Mollema... van der Heide, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-014, koolplek, 1814. (GAH204); id. van wijk H-165; gebruiker Willem Jurjens, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-170; tuin, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 14Willem Jurjens... 1815, id. bij O.K. Advokaat en G.A. vd Meulen, 1815; BS geb 1815, ovl 1820, ovl 1828; gebruiker van wijk H-165, turfdrager, eigenaar is C. Mollema, 1814. (GAH204); W.J., soldaat onder het Regiment van Luitenant ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-165Schoolstraat 14C Mollema Willem Jurjens turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 14Jacob PosthumaHarlingenhoutkoperhuis en tuin (710 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 14Anna Meyloud 54 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-165; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 14Hendrika Jacobus Posthuma... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1829, huw 1853; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-165; VT1839; geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL, dv Jacobus Johannes Posthuma en Anna Martgens ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 14Jacobus Johannes Posthuma... bewijs, 17 may 1805; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-165; VT 1839; kind: Henderica Jacobus Posthuma, geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL; J.J.P. en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-165Jacobus Posthuma57 jAchlumm, protestant, gehuwd, koopman
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-165Schoolstraat 14Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 14Marijke Riemers Lamminga... Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1839, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk H-165; oud 30 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, zilversmidse, wijk C-066; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1930H-165 (Zuiderhaven)Lieuwe Altawoonhuis
Sectie A nr. 1930H-196 (Zuidergat)Hendrik Burgerdijkwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1930H-199 (Zuiderhaven)Erven Lieuwe Altawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5212Schoolstraat 14 (H-199)Hein van Asperenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schoolstraat 14 IJbele Schievinkladingmeester S.S.
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schoolstraat 14H.Meijerscheepstimmerknecht


1965 - adresboekadresnaam
Schoolstraat 14G.H. (Georgius) Wilbrink
  terug