Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schoolstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchoolstraat 44-228 4-232 H-165H-199a


Naastliggers vanSchoolstraat 4
ten oostende Schoolstraat
ten zuidenSchoolstraat 6
ten noordenSchoolstraat 2


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0222v van 19 jun 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0165v van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende kamers van Dirk Sytses
naastligger ten zuidenTrijntie Ruitenschilt


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-228Schoolstraat 4huis
eigenaarRintie Claessen
gebruikerYme bootsgesel
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-228Schoolstraat 4huis
eigenaarAegjen Hendrix
gebruikerJacob Scheltes cum soc.
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-228Schoolstraat 4huis
eigenaarPyter Freerks
gebruikerPyter Freerks
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0108v van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstadsvesten


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-228Schoolstraat 4huis
eigenaarGerryt Jansen
gebruikerGerryt Jansen
opmerking1720 insolvent verklaart


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-228 Schoolstraat 4wed. Gerrit Jansen, bestaande uit 1 persoon, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-228Schoolstraat 4huis
eigenaarwed. Gerryt Jansen
gebruikerwed. Gerryt Jansen
opmerkingonvermogende


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0340v van 4 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: stadsbolwerk]


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0006r van 4 okt 1807 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schoolstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNieuweweg [staat: stadswal]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-232, pag. 97Schoolstraat 4C Mollema nom ux1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 4Cornelis Heins Mollema... van der Heide, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-014, koolplek, 1814. (GAH204); id. van wijk H-165; gebruiker Willem Jurjens, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-170; tuin, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 4Willem Jurjens... 1815, id. bij O.K. Advokaat en G.A. vd Meulen, 1815; BS geb 1815, ovl 1820, ovl 1828; gebruiker van wijk H-165, turfdrager, eigenaar is C. Mollema, 1814. (GAH204); W.J., soldaat onder het Regiment van Luitenant ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-165Schoolstraat 4C Mollema Willem Jurjens turfdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1930Schoolstraat 4Jacob PosthumahoutkoperHarlingenhuis en tuin (710 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 4Anna Meyloud 54 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-165; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 4Hendrika Jacobus Posthuma... dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1829, huw 1853; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-165; VT1839; geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL, dv Jacobus Johannes Posthuma en Anna Martgens ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 4Jacobus Johannes Posthuma... bewijs, 17 may 1805; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-165; VT 1839; kind: Henderica Jacobus Posthuma, geb 3 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL; J.J.P. en ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-165Jacobus Posthuma57 jkoopmanAchlumm, protestant, gehuwd
H-165Anna Meyl54 jFranekerv, protestant, gehuwd
H-165Henderika Posthuma29 jHarlingenv, protestant, weduwe
H-165Bregtje Posthuma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-165Anna Gorter8 jSneekv, protestant, ongehuwd
H-165Jacobus M Gorter5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-165Foekje van der Werf22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 660 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-165Schoolstraat 4Jacobus Posthuma, overleden op 29 augustus 184765 jr, geboren Achlum juli 1782, overleden Zuiderhaven H 165, koopman, weduwnaar, vader van Henderika (wed. Durk Jans Gorter, moeder van Anna en Jacobus-Martinus Durks Gorter: erven elk legaat ad fl. 1.000,-) en Bregtje Jacobus Posthuma (vrouw van Gerrit Jans Wijers, koopman Zutphen). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-165Schoolstraat 4Marijke Riemers Lamminga... Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1839, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk H-165; oud 30 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, zilversmidse, wijk C-066; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1930Zuiderhaven H-165Lieuwe Altawoonhuis
Sectie A nr. 1930Zuidergat H-196Hendrik Burgerdijkwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1930Zuiderhaven H-199Erven Lieuwe Altawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5207Schoolstraat 4 (H-199)Hein van Asperenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schoolstraat 4 Jan Bellingaijzerwerkerf. 800f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schoolstraat 4H. de Vriesmagazijnmeester


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schoolstraat 4B. (Berend) Smedinga
  terug