Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 16 8-148 8-164 F-082 F-083
Naastliggers vanSchritsen 16
ten oostenZuiderhaven 61
ten zuidenZuiderhaven 59
ten westenJan Ruurdstraat 5
ten noordenSchritsen 14


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0230r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Hiddes


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0183r van 5 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0067v van 23 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0194v van 14 feb 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0212v van 16 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Age Yges


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0244v van 19 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgerhopman Jacob Sanstra


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0279v van 3 mrt 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 16Schritsen, strekkende naar dehuis met eigen steeg
 
koperGrytje Sjoerdts Klempenhoff ongetrouwde dochter200-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Warner Senths
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sioerd Tjeerdts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Age Yges
naastligger ten zuidenhet houtstek van Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit
verkoperJacob Sanstra voor zich, voor zijn kinderenequipagemeester Admiraliteit
verkoperAafke Sanstra, en
verkoperHillegontje Sanstra, als erven van hun moeder
erflaterwijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhoff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGrytje Sjoerdts Klempenhoff, ongehuwde dochter, koopt een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. erven Warner Senths, ten Z. verkopers' houtstek, ten W. erven Sioerd Tjeerdts, ten N. erven Age Yges. Met medegebruik van een steeg naar de Schritsen. Grondpacht 1 cg. Gekocht van equipagemeester Jacob Sanstra voor zichzelf en als vader en wettige voorstande over zijn kinderen Aafke en Hillegontje Sanstra, erfgenamen van hun moeder Aafje Sjoerdts Klempenhoff, voor 200 gg.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0019ra van 29 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGrietje Sjoerdts Tempelhoff


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0084r van 27 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerrit Gerrits schoolmeester


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0119r van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sanstra equipagemeester


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-148Schritsen 16huis
eigenaarwed. Simen Alles
gebruikerwed. Simen Alles
opmerkingheeft om Gods wille versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-148Schritsen 16huis
eigenaarwed. Simen Alles
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0125v van 14 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: pakhuis


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-148 Schritsen 16huis
eigenaarReiner Dirks
gebruiker
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-148 Schritsen 16huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerFrans (voor 24-00-00 CG)
gebruikerwed. Claas Jans (voor 16-00-00 CG)
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
8-148 Schritsen 16woning
eigenaarBerber Pieters
gebruikerMarijke Lourens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerking[nummer 8-148 is driemaal vermeld]
8-148 Schritsen 16huis
eigenaarReiner Dirks
gebruikerReiner Dirks
opmerking1722 insolvent verklaart 9-00-00
opmerking[nummer 8-148 is driemaal vermeld]


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0290r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. Theodorus Crytenburg


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0070v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 16Schritsen ZZ [staat: aan het achterend westzijde van een wijde steeg aan de ZZ van de Schritsen bij de Ossenmarkt]woning
 
koper door niaarLolkjen Renkes, weduwe van310-07-00 GG
koper door niaarwijlen Cornelis Fockes, en eerder weduwe van
koper door niaarwijlen Broer Hoytes
geniaarde koperJacob Dirks, gehuwd metknoopmaker
geniaarde koperGeertie* Gerrits
geniaarde koperHilbrand Dirksvoorzanger in de Westerkerk
huurderAnskjen melkwijf
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Krytenburg
naastligger ten noordenJohannis Arents
verkoperTrijntie Hoitesmeerderjarige vrijster


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-148 Schritsen 16Jan Gerrits, bestaande uit 5 personenhavenchercher
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-148 /3Schritsen 16Otte Jurjens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-148 Schritsen 16kamer
eigenaarJohannes Arends
gebruikerJohannes Arends
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
8-148 Schritsen 16huis
eigenaarLolkjen Rinkes
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
8-148 /2Schritsen 16woning
eigenaarBerber Pytters
gebruikerWillem Hendrix
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
8-148 /3Schritsen 16huis
eigenaarOtte Jurjens
gebruikerOtte Jurjens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0010v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLolkjen Rinkes


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0090r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 16Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Schritsen ZZ aan het achtereinde van een wijde steeg ten westen bij de Ossemarkt]huis
 
koperEeke Jans Manolda oud mr. bakker111-07-00 GG
huurderAnskje Gerryts
naastligger ten oostensteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten westenJan Arents c.u.
naastligger ten noordende weduwe van Jan Migchiels
verkoperSara Broers, gehuwd met
verkoperPier Eelkes, tevens erfgename van haar moeder
erflaterwijlen Lolkje Rinkes, laatste weduwe van
erflaterwijlen Cornelis Fockes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-164 Schritsen 16P Menalda wed & erven0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Hendrik Klasen Bakker... en J. j. Burggraaf, oom vd bruid. 1813; BS ovl 1811; 1813 huwelijken, ovl 1818; gebruiker van wijk F-082, stads timmerknegt; eigenaar is P. Menalda wed erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Poppe Eekes Menalda... Poppes M, geb 17723 HRL; BS ovl 1828; 1831 overlijdens, huw 1834, ; erven wed. P.M. eigenaar van wijk F-082; gebruiker Hendrik K. Bakker, stadstimmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-129; gebruiker Feike S. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-082Schritsen 16P Menalda wed & ervenHendrik K Bakker stads timmerknegt


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49015 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 159 van 20 apr 1822
adressoortbedraggebruik
F-082Schritsen 16koopaktefl. 200huis achterin een wijde steeg ZZ Schritsen F-082
 
verkoperMaria Poppes Menalda
verkoperSybrand Laases Spannenburg
verkoperAnna Poppes Menalda
koperJan Robijn Perkament
koperReinofke Fransen


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-082Schritsen 16Bokke Jans van der Heide, overleden op 26 juli 182931 jr, zoon van Jan van der Heide, verver/glazenmaker St. Odolphisteeg F 81/82 (mede testamentair erfgenaam), broer van Johannes, Aaltje, Rinske en Aafke Jans van der Heide, halfbroer van Eeuwe en Jan Jans van der Heide. Saldo fl. 3.871,67. (omslagvel 27/7) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 15 van 17 jan 1831
adressoortbedraggebruik
F-082Schritsen 16koopaktefl. 225huis op de Schritsen F-082
 
verkoperSybrand Laases Spannenburg
koperJacob Sjoerds de Groot


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1478Schritsen 16Jan Robijns ParkementHarlingenmetzelaarsknegthuis en erf (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Atje Freerks Smit... Jeltje J.T. ); dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1822, ovl 1831, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk F-082, supp wijk G-437; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-110; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Jacob Sjoerds de Groot... huw 1818, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-077; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kruyer, wijk F-082; VT1839; geb 4 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Jacobs de Groot en Aaltje Pieters ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-082Schritsen 16Metje Bartles Wagenaar... BS huw 1815, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-077; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-082; VT1839; Wij Ondergetekenden Sjoerd de Groot, Schoenmaker te HRL, en Aaltje Pieters Kerkhoven Echtelieden ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-082SchritzenJacob S de Groot48 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kruyer
F-082SchritzenMetje Wagenaar44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-082SchritzenBartele de Groot21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, buitenvaarder
F-082SchritzenYpe de Groot17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, schoenmaker
F-082SchritzenKlaas de Groot15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-082SchritzenPieter de Groot10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-082SchritzenAke de Groot12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-082SchritzenSybrigje de Groot8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-082SchritzenGeeltie de Groot5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-082Schritsen 16Jacob Sjoerds de Groot, overleden op 29 januari 1850man van Mettje Bartes Wagenaar (Schritsen F 82), vader van Ype, pakhuisknecht, Klaas, zeeman en minderjarige Pieter, Siebregje en Geeltje Jacobs de Groot. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-082Schritsen 16Siebregje Jacobs de Groot, overleden op 1 augustus 1850dochter van wijlen Jacob de Groot en Mettje Barteles Wagenaar (Schritsen F 82), vader van Ype, pakhuisknecht, Klaas, zeeman en minderjarige Pieter en Geeltje Jacobs de Groot. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7020/1900bis (toch aandeel in onroerend goed). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1478F-082 (Schritsen)Jacob S. de Grootwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4086F-083 (Schritsen)Justus Hendrik van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4086Schritsen 16 (F-083)Marten Palstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 16 Marten Palstrastadstimmerman
vorige grondslagf. 7800
huidige grondslagf. 900
Schritsen 16 Douwe Palstrakantoorbediende
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 16D. de Vriesarbeider
  terug