Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 176-1426-1426-141F-131F-125


Naastliggers vanSchritsen 17
ten oostenSchritsen 19
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 15
ten noordenLanen 26


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0046v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 17Schritsen NZhuis en tuin
koperN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Franssens
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pier Diorres* metselaar
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van Agnie Jans


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0088v van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 17Schritsen NZ440‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperClaes Lyckles c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirck Franssen
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pier Diorres
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Crijne Hansen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0144r van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 17Schritsen NZ497‑00‑00 gghuis
koperSicke Scheltes c.u.
toehaaktwee ducatons
naastligger ten oostenJan Isenbeeck
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenMaycke Iemes
naastligger ten westenwijlen Pier Dieurres
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Martens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Scheltes koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Jan IJsenbeek, ten W. Maycke Piers. Gekocht van Marten Martens voor 497 gg en 2 Ducatons.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0029v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 17Schritsen NZ300‑00‑00 cghuis
koperHendrick Harmens stadsrogstorter
naastligger ten oostenAntie IJsenbeeck
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenHendrick Harmens stadsrogstorter
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Schelte Jacobs
verkoperTiete Pytters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-142Schritsen 17huis
eigenaarJacob Jansen Klinkhamer
gebruikerTiebbe Sierx wed.
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0017r van 10 apr 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 17Schritsen NZ350‑00‑00 cghuis
koperTrijntie Sioerds Schiere, weduwe van
koperwijlen Wybe Kalff schipper
naastligger ten oostenJanke Broers
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJanke Hendrix, gehuwd met te Leeuwarden
naastligger ten westenJacob Klinkhamer te Leeuwarden
naastligger ten noordenAegjen Hendricks
verkoperJanke Hendrix, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperJacob Klinkhamer te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Broers, vrijster, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis nz. Schritsen. Ten O. de koper, ten W. de verkoper, ten Z. die straat, ten N. Aechjen Hendricks. Veel voorwaarden. Gekocht van Janke Hendrix x Jacob Clinkhamer te Leeuwarden, voor 350 cg. en 1 gouden ducaat.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-142Schritsen 17huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerWybe Feddrix wed.
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-142Schritsen 17huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerwed. Ymke Arjens
aanslag huurwaarde04‑03‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-142Schritsen 17huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerImke Arjens
aanslag huurwaarde04‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-142Schritsen 17huis
eigenaarTrijntje Hoytes
gebruikerYmke Arjens
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0099r van 1 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 17Schritsen NZ550‑00‑00 cghuis
koperPyter Mathijsen, gehuwd met
koperSioukien Claases
naastligger ten oostenSara Broers
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPieter Jetses
naastligger ten noordenSchelte Hazelaar
verkoper van 1/3Sara Broers, erfgenaam gehuwd met
verkoper van 2/3Pier Eelkes, namens de overige erfgenamen van hun moeymr. bakker
erflaterwijlen Trijntie Hoites
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Mathijsen x Lieukien Claases kopen huis aan de noordkant van de Schritsen. Geen grondpacht. De luifel boven de stoep zit ook voor het huis van de verkoper (ten O.), en moet daar ook blijven., ten W. Pieter Jetses, ten Z. die straat, ten N. Schelte Haselaar, die vrij uit- en ingang zal hebben en houden door de steeg ten O. Gekocht van Sara Broers x Pier Eelkes, mr. bakker, als erfgename voor 1/3, van haar moei Trijntie Hoites, en de andere 2/3 verkregen hebbende bij scheiding met de andere erven, voor 550 cg. Zie ook bij Lanen 2.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0166r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 17Schritsen NZ560‑00‑00 cghuis
koperLolke Jacobs, gehuwd metschipper
koperSjoukjen Feikes
naastligger ten oostenPier Eelkes n.u.
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPyter Jetses
naastligger ten noordenSchelte Haselaar
verkoperPyter Mathijssen, gehuwd metschipper
verkoperSjoukjen Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolke Jacobs, schipper x Sjoukjen Feikes kopen een huis nz. Schritsen, bewoond en gebruikt door de verkopers. Geen grondpacht. Ten O. Pier Eelkes n.u., ten Z. de straat, ten W. Pyter Jetses, ten N. Schelte Haselaar. Gang of steeg ten O. Gekocht van schipper Pyter Mathijssen x Sjoukjen Clases voor 560 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-142Schritsen 17huis
eigenaarLolke Jacobs
gebruikerLolke Jacobs
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0243r van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 17Schritsen NZ270‑07‑00 gghuis
koperGerryt Heins, gehuwd metbrouwer
koperJanke Reins Regneri
naastligger ten noordenLammert Jans* bakker
naastligger ten oostenPier Eelkes bakker
naastligger ten westenPyter Jetses
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
verkoperSjoukje Feikes, weduwe van
verkoperwijlen Lolke Jacobs


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-142Schritsen 17huis
eigenaarGerryt Heins
gebruikerGerryt Jacobs Heins
aanslag huurwaarde04‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-141Schritsen 17huis
eigenaarHein Brouwer
gebruikerHilbrand koster
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑05‑06 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0198v van 4 jul 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 17Schritsen NZ675‑00‑00 cghuis
koperBernardus Janzen Proosterbeek, gesterkt mettimmermansknecht
koperJan Proosterbeek timmerman
naastligger ten oostenPier Eelkes
naastligger ten westenPieter Jetzes
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten noordenLammert Backer
verkoperSusanna Johannes de Haan, weduwe van
verkoperwijlen Hein Gerryts Brouwermr. brouwer en koopman
verkoper q.q.Susanna Johannes de Haan, voogdes over
verkoperJanke Heins Brouwer
verkoperCatharina Heins Brouwer


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-141Schritsen 17huis
eigenaarBern. Jansen
gebruikerBern. Jansen
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0102r van 19 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 17Schritsen NZ600‑00‑00 cghuis
koperJan Proosterbeek, gehuwd mettimmerman
koperMarijke Johannes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pier Eelkes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWybe Baukes
naastligger ten noordenLammert Jans Bakker
verkoperBernardus Jans Proosterbeektimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Proosterbeek, timmerman x Marijke Johannes


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0354r van 29 jan 1792 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 17Schritsen NZ94‑07‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
huurderClara Tromp 20‑00‑00 cg
huurderwijlen Bernardus Jans Proosterbeek
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pier Eelkes Bakker bakker
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWybe Boukes
naastligger ten noordenLammert Jans bakker
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, curator over
verkoperJohannes Proosterbeek, minderjarige nagelaten zoon van
erflaterwijlen Jan Proosterbeektrekveerschipper op Franeker
verkoperEeke Jans Proosterbeek, gehuwd met
verkoperJan Janzen de Vriesverver
verkoperClara Tromp voor haar drie minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernardus Jans Proosterbeek
erflaterwijlen Jan Proosterbeektrekveerschipper op Franeker


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0072r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 17Schritsen NZ wijk F-131 [staat: F-139]300‑00‑00 cghuis
koperEelke Leyenaar, gehuwd metcommandeur aan het lands magazijn
koperTrijntje Hanses
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWybe Baukes
naastligger ten noordenLammert J. Bakker
verkoperItske Wiarda, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Symon Frieseman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Leyenaar, commandeur aan `s Lands Magazijn x Trijntje Hansen kopen een huis wijk F-139, laatst bewoond door wd. Anne Jetzes. Ten O. Jelle J. Boomsma, ten Z. de straat, ten W. Wybe Baukes, ten N. Lammert J. Bakker, die vrij in- en uitgang heeft naar de Schritsen door de steeg van dit verkochte huis. Geen grondpacht. Gekocht van Itske Wiarda wv oud-burgemeester Symon Frieseman, voor 300 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-141 , pag. 139Schritsen 17Cornelis van der Veer 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-131Schritsen 17Andries Jonas Benjamins... Cohen en H.A. de Vries, wonende te HRL, 1811 id bij M.J. Salomons en A.I. Cats 1821; gebruiker van wijk F-131, Joodse meester; eigenaar Eelke Leyenaar, 1814. (GAH204); A.J.B., schoolmeester, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-131Schritsen 17Eelke Jans Leyenaar... ovl 1849, ovl 1877; eigenaar en gebruiker van wijk A-241, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-131, gebruiker is Andries J. Benjamins, Joodsche Meester, 1814. (GAH204); E.J.L. ende Trijntje Hanses, beide ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-131Schritsen 17Eelke LeyenaarAndries J Benjaminsjoodsche meester


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1374Schritsen 17 Johannes Elst bakkerHarlingenhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-131Schritsen 17Harmanus Kamp... 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-131; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-131Schritsen 17Theodora Ottes de Jong... BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk F-131; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-131SchritzenHarmanus Kamp30 jtimmermanHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
F-131SchritzenTheodora de Jong30 jGaastv, rooms katholiek, gehuwd
F-131SchritzenJan Kamp9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-131SchritzenOtto Kamp4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-131SchritzenHendrikus Kamp6 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-131SchritzenFokeltie Kamp7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1374Schritsen F-131erv. Roel H. Eijgelaar woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3912Schritsen F-125 Ernestus Georgius Langenhorst woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3912Schritsen 17 (F-125)Ernestus G. Langenhorstwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 17 Bartholomeus Kuëtersigarenmakerf. 900f. 900
Schritsen 17 Leendert A. Reiniersleeraarf. 1900f. 1900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 17J.K. Schoenmachinist


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 17J. (Jan) Bakker  terug