Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Schritsen 17,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 17 6-143 6-142 F-131 F-125
Naastliggers vanSchritsen 17
ten oostenSchritsen 19
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 15
ten noordenLanen 26


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0246r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van wijlen Sicke Scheltes


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0246v van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Sicke Scheltes


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0246v van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0029v van 15 jan 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZhuis
 
koperHendrick Harmens stadsrogstorter300-00-00 CG
naastligger ten oostenAntie IJsenbeeck
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenHendrick Harmens stadsrogstorter
naastligger ten noordende weduwe van Schelte Jacobs
verkoperTiete Pytters


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-143 Schritsen 17huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerwed. Cornelis Feikes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0017r van 10 apr 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZhuis
 
koperTrijntie Sioerds Schiere, weduwe van350-00-00 CG
wijlen Wybe Kalffschipper
naastligger ten oostenJanke Broers
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJanke Hendrix, gehuwd metLeeuwarden
Jacob KlinkhamerLeeuwarden
naastligger ten noordenAegjen Hendricks
verkoperJanke Hendrix, gehuwd metLeeuwarden
Jacob KlinkhamerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Broers, vrijster, koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis nz. Schritsen. Ten O. de koper, ten W. de verkoper, ten Z. die straat, ten N. Aechjen Hendricks. Veel voorwaarden. Gekocht van Janke Hendrix x Jacob Clinkhamer te Leeuwarden, voor 350 cg. en 1 gouden ducaat.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0030v van 4 dec 1718 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenals huurders Tiebbe Sirks c.u.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-143 Schritsen 17huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerJanke Broers cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
opmerkingaen de executeur betaeld


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-143 Schritsen 17huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerwed. Janke Broers cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuurder Janke Arjens


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-143 Schritsen 17huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerHessel Jarigs
huurwaarde42-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-143 Schritsen 17Allert Symons, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0166r van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZhuis
 
koperLolke Jacobs, gehuwd metschipper560-00-00 CG
Sjoukjen Feikes
naastligger ten oostenPier Eelkes n.u.
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPyter Jetses
naastligger ten noordenSchelte Haselaar
verkoperPyter Mathijssen, gehuwd metschipper
Sjoukjen Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolke Jacobs, schipper x Sjoukjen Feikes kopen een huis nz. Schritsen, bewoond en gebruikt door de verkopers. Geen grondpacht. Ten O. Pier Eelkes n.u., ten Z. de straat, ten W. Pyter Jetses, ten N. Schelte Haselaar. Gang of steeg ten O. Gekocht van schipper Pyter Mathijssen x Sjoukjen Clases voor 560 cg.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0115v van 18 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter Jetses
naastligger ten zuidenLolke Swaaltje


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0243r van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZhuis
 
koperGerryt Heins, gehuwd metbrouwer270-07-00 GG
Janke Reins Regneri
naastligger ten noordenLammert Jans* bakker
naastligger ten oostenPier Eelkes bakker
naastligger ten westenPyter Jetses
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
verkoperSjoukje Feikes, weduwe van
wijlen Lolke Jacobs


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0115v van 18 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 26, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0198v van 4 jul 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZhuis
 
koperBernardus Janzen Proosterbeek, gesterkt mettimmermansknecht675-00-00 CG
Jan Proosterbeektimmerman
naastligger ten oostenPier Eelkes
naastligger ten westenPieter Jetzes
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten noordenLammert Backer
verkoperSusanna Johannes de Haan, weduwe van
wijlen Hein Gerryts Brouwerkoopman en mr. brouwer
verkoperSusanna Johannes de Haan, voogdes over
Janke Heins Brouwer
Catharina Heins Brouwer


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0217v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Gerrit Heins Brouwer
naastligger ten oostenLammert Bakker


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0102r van 19 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZ huis
 
koperJan Proosterbeek, gehuwd mettimmerman 600-00-00 CG
Marijke Johannes
naastligger ten oostende weduwe van Pier Eelkes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWybe Baukes
naastligger ten noordenLammert Jans Bakker
verkoperBernardus Jans Proosterbeektimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Proosterbeek, timmerman x Marijke Johannes


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0354r van 29 jan 1792 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZhuis
 
koper provisioneelN. N. 94-07-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Pier Eelkes Bakker bakker
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWybe Boukes
naastligger ten noordenLammert Jans bakker
verkoperdr. W. J. Hanekuik, curator van
huurderJohannes Proosterbeek
wijlen Jan Proosterbeek, en overschipper op Franeker (trekveer-)
Eeke Jans Proosterbeek, gehuwd met
Jan Janzen de Vries, en oververwer
huurderClara Tromp 20-00-00 CG
wijlen Bernardus Jans Proosterbeek, en als moeder van drie minderjarige kinderen
, alle als erfgenamen van
wijlen Jan Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0072r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZ wijk F-131 [staat: F-139]huis
 
koperEelke Leyenaar, gehuwd metcommandeur aan het lands magazijn300-00-00 CG
Trijntje Hanses
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWybe Baukes
naastligger ten noordenLammert J. Bakker
verkoperItske Wiarda, weduwe van
wijlen oud burgemeester Symon Frieseman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Leyenaar, commandeur aan `s Lands Magazijn x Trijntje Hansen kopen een huis wijk F-139, laatst bewoond door wd. Anne Jetzes. Ten O. Jelle J. Boomsma, ten Z. de straat, ten W. Wybe Baukes, ten N. Lammert J. Bakker, die vrij in- en uitgang heeft naar de Schritsen door de steeg van dit verkochte huis. Geen grondpacht. Gekocht van Itske Wiarda wv oud-burgemeester Symon Frieseman, voor 300 cg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0248r van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEelke Leyenaar


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0249v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEelke Leyenaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-142 Schritsen 17Eelke Leyenaar1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-131Schritsen 17Andries Jonas Benjamins... Cohen en H.A. de Vries, wonende te HRL, 1811 id bij M.J. Salomons en A.I. Cats 1821; gebruiker van wijk F-131, Joodse meester; eigenaar Eelke Leyenaar, 1814. (GAH204); A.J.B., schoolmeester, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-131Schritsen 17Eelke Jans Leyenaar... ovl 1849, ovl 1877; eigenaar en gebruiker van wijk A-241, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-131, gebruiker is Andries J. Benjamins, Joodsche Meester, 1814. (GAH204); E.J.L. ende Trijntje Hanses, beide ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-131Schritsen 17Eelke Leyenaar Andries J Benjamins joodsche meester


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1374Schritsen 17Johannes van der ElstHarlingenbakkerhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-131Schritsen 17Harmanus Kamp... 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-131; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-131Schritsen 17Theodora Ottes de Jong... BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk F-131; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-131SchritzenHarmanus Kamp30 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, timmerman
F-131SchritzenTheodora de Jong30 jGaastv, rooms katholiek, gehuwd
F-131SchritzenJan Kamp9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-131SchritzenOtto Kamp4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-131SchritzenHendrikus Kamp6 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-131SchritzenFokeltie Kamp7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1374F-131 (Schritsen)Johannes van Elstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3912F-125 (Schritsen)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3912Schritsen 17 (F-125)Ernestus G. Langenhorst


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 17 Bartholomeus Kuëtersigarenmaker
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Schritsen 17 Leendert A. Reiniersleeraar
vorige grondslagf. 1900
huidige grondslagf. 1900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 17J.K.Schoenmachinist


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 17J. (Jan) Bakker
  terug