Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 208-148 1/28-167 F-081F-081


Naastliggers vanSchritsen 20
ten oostenSchritsen 26
ten zuidenZuiderhaven 61
ten westenSchritsen 18
ten noordenSchritsen 24


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0087v van 16 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostensteeg


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 20Schritsen ZZ 18/20130‑00‑00 GGtwee kamers, aan elkaar staande
koperDirck Remmerts, gehuwd metsoldaat onder Julius van Eysinga
koperAeltyen Freercks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenTiaard Douwes, en
naastligger ten zuidenGeert Oenis
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende stad Harlingen: weeshuis, en
naastligger ten noordenRein Hendrics
verkoperHans Jurians, gehuwd met
verkoperBeyts Gerryts


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0166v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostensteeg


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0166v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 20Schritsen ZZ00‑00‑00 cgtwee kamers aanelkaar
koperN. N.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenTiaerd Douues
naastligger ten zuidenGeert Oenes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenReyn Hendrickx
verkoperAeltie Freerckx voor zich en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Remmerts


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0073v van 11 jun 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMaycke Jans van der Laen


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0096r van 23 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0178v van 17 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148Schritsen 20huis
eigenaarwed. Simen Alles
gebruikerwed. Simen Alles
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingheeft om Gods wille versogt


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148Schritsen 20huis
eigenaarwed. Simen Alles
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148r van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
opmerking[in het register ten tweeden male vermeld als 9-148]
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148 /2Schritsen 20huis
eigenaarReiner Dirks
gebruikerReiner Dirks
opmerking1722 insolvent verklaart 9-00-00


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-148 Schritsen 20Jan Gerrits, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0havenchercher
8-148 /3Schritsen 20Otte Jurjens, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148 /2Schritsen 20woning
eigenaarBerber Pytters
gebruikerWillem Hendrix
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0129r van 19 jun 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0264v van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0102r van 24 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 31 van 11 jan 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-081Schritsen 20koopaktefl. 250huis F-081
 
verkoperTaeke Steffens Stephany (q.q.)
koperAbel Hendriks


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 32 van 11 jan 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-081Schritsen 20renversaalfl. 250huis F-081
 
Abel Hendriks
Taeke Steffens Stephany


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0358v van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: (nu Marine) tuin


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-167, pag. 175Schritsen 20Daniel Hendriks0‑00‑00 cghuis beklemd onder no 166


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Anna Abels van Geldergeb 1807 ... , ovl 29 mei 1812 HRL; wijk F-081, dv Abel Hendriks vG, en Neeltje van Gelder; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Abel Hendriks van Gelder... Abels en Rinske Jelles Lagemeer; BS ovl 1812; 1836 overlijdens, huw 1837; eigenaar en gebruiker van wijk F-081, varensgesel, medegebruiker Hendrik R. Jongsma, turfdrager, 1814. (GAH204); A.H. v. G. eigenaar van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Hendrik Ruurds Jongsma... 1808 dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, huw 1816, huw 1818, ovl 1823, ovl 1848; gebruiker van wijk F-081, turfdrager, eigenaar en medegebruiker is Abel Hend. van Gelder, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-081Schritsen 20Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
F-081Schritsen 20Abel Hendriks van Gelder Hendrik R Jongsma turfdrager


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 12 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-081Schritsen 20Bokke Jans van der Heide, overleden op 26 juli 182931 jr, zoon van Jan van der Heide, verver/glazenmaker St. Odolphisteeg F 81/82 (mede testamentair erfgenaam), broer van Johannes, Aaltje, Rinske en Aafke Jans van der Heide, halfbroer van Eeuwe en Jan Jans van der Heide. Saldo fl. 3.871,67. (omslagvel 27/7) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1477Schritsen 20Abel Hendriks van GelderbeurtschipperHarlingenhuis en erf (86 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Aaltje Hendriks van Gelder... Abes en Rinske Jelles Lagemeer; BS huw 1815, ovl 1849; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Anne Hidmaoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-081; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Popkje Romkes Lamring... ovl 1840, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-076; oud 40 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-081SchritzenAnne Hidma38 jpakhuisknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-081SchritzenPopkje Romkes40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-081SchritzenJan Hidma5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-081SchritzenCorneliske Hidma7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-081SchritzenFedde H Bleeker63 jscheepstimmermanHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
F-081SchritzenAaltie van Gelder61 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-081SchritzenRinske Bleeker23 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-081Schritsen 20Anne Jansen Hiddema, overleden op 21 augustus 184040 jr, werkman, overleden Schritsen, F 81, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1006 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-081Schritsen 20Ake Jacobs de Groot, overleden op 25 april 184820 jr (geboren 19/2/1827), overleden Lanen F 81, dochter van Jacob Sjoerds de Groot, arbeider en Mettje Barteles Wagenaar, zuster van Ype, idem en minderjarige Klaas, Pieter, Siebeltje en Geeltje Jacobs de Groot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Fedde Hendriks Bleeker... ; eigenaar is P. Rodenhuis, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. scheepstimmerman, wijk F-081; VT1839; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en van overlijden tot de Huwelijksacte ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Froukje Postema... N.H., dv Cornelis Hijlkes P, en Grietje Abrahams; BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk C-190, wijk F-081; oud 35 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk H-236; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Tjitske Douwesgeb 1778 Schiermonnikoog, N.H., Vst mei 1852 uit Schiermonnikoog, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-041, wijk F-081, wijk G-030


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1477Schritsen F-081erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3568Schritsen F-081Anna Meijerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3568Schritsen 20 (F-081)Anna Meijerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 20W. Smedingtransportarbeider
  terug