Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 20 8-148 1/2 8-167 F-081 F-081
Naastliggers vanSchritsen 20
ten oostenSchritsen 26
ten zuidenZuiderhaven 61
ten westenSchritsen 18
ten noordenSchritsen 24


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 20Schritsen ZZ 18/20twee kamers, aan elkaar staande
 
koperDirck Remmerts, gehuwd metsoldaat onder de heer overste Eysinga compagnie130-00-00 GG
koperAeltyen Freercks
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenTiaard Douwes, en
naastligger ten zuidenGeert Oenis
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende Stad Harlingen: weeshuis, en
naastligger ten noordenRein Hendrics
verkoperHans Jurians, gehuwd met
verkoperBeyts Gerryts


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0166v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0166v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 20Schritsen ZZ2 kamers aanelkaar
 
koperN. N.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenTiaerd Douues
naastligger ten zuidenGeert Oenes
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenReyn Hendrickx
verkoperAeltie Freerckx voor zich en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Remmerts


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0096r van 23 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: tuin


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0178v van 17 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: tuin


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-148 Schritsen 20huis
eigenaarwed. Simen Alles
gebruikerwed. Simen Alles
opmerkingheeft om Gods wille versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-148 Schritsen 20huis
eigenaarwed. Simen Alles
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148r van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: tuin


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-148 Schritsen 20huis
eigenaarReiner Dirks
gebruiker
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-148 Schritsen 20huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerFrans (voor 24-00-00 CG)
gebruikerwed. Claas Jans (voor 16-00-00 CG)
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
 
8-148 Schritsen 20woning
eigenaarBerber Pieters
gebruikerMarijke Lourens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerking[nummer 8-148 is driemaal vermeld]
 
8-148 Schritsen 20huis
eigenaarReiner Dirks
gebruikerReiner Dirks
opmerking1722 insolvent verklaart 9:--:--
opmerking[nummer 8-148 is driemaal vermeld]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-148 Schritsen 20Jan Gerrits, bestaande uit 5 personenhavenchercher
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-148 /3Schritsen 20Otte Jurjens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0129r van 19 jun 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: tuin


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0264v van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: tuin


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0102r van 24 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: tuin


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 31 van 11 jan 1810
adressoortbedraggebruik
F-081Schritsen 20koopaktefl. 250huis F-081
 
verkoperTaeke Steffens Stephany (q.q.)
koperAbel Hendriks


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 32 van 11 jan 1810
adressoortbedraggebruik
F-081Schritsen 20renversaalfl. 250huis F-081
 
Abel Hendriks
Taeke Steffens Stephany


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0358v van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: (nu Marine) tuin


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-167 Schritsen 20Daniel Hendriks0-00-00 CGhuis beklemd onder no 166


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Anna Abels van Geldergeb 1807 ... , ovl 29 mei 1812 HRL; wijk F-081, dv Abel Hendriks vG, en Neeltje van Gelder; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Abel Hendriks van Gelder... Abels en Rinske Jelles Lagemeer; BS ovl 1812; 1836 overlijdens, huw 1837; eigenaar en gebruiker van wijk F-081, varensgesel, medegebruiker Hendrik R. Jongsma, turfdrager, 1814. (GAH204); A.H. v. G. eigenaar van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Hendrik Ruurds Jongsma... 1808 dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, huw 1816, huw 1818, ovl 1823, ovl 1848; gebruiker van wijk F-081, turfdrager, eigenaar en medegebruiker is Abel Hend. van Gelder, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-081Schritsen 20Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
F-081Schritsen 20Hendrik R Jongsma turfdrager


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-081Schritsen 20Bokke Jans van der Heide, overleden op 26 juli 182931 jr, zoon van Jan van der Heide, verver/glazenmaker St. Odolphisteeg F 81/82 (mede testamentair erfgenaam), broer van Johannes, Aaltje, Rinske en Aafke Jans van der Heide, halfbroer van Eeuwe en Jan Jans van der Heide. Saldo fl. 3.871,67. (omslagvel 27/7) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1477Schritsen 20Abel Hendriks van GelderHarlingenbeurtschipperhuis en erf (86 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Aaltje Hendriks van Gelder... Abes en Rinske Jelles Lagemeer; BS huw 1815, ovl 1849; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Anne Hidmaoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-081; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Popkje Romkes Lamring... ovl 1840, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-076; oud 40 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-081SchritzenAnne Hidma38 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, pakhuisknegt
F-081SchritzenPopkje Romkes40 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-081SchritzenJan Hidma5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-081SchritzenCorneliske Hidma7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-081SchritzenFedde H Bleeker63 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-081SchritzenAaltie van Gelder61 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-081SchritzenRinske Bleeker23 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-081Schritsen 20Anne Jansen Hiddema, overleden op 21 augustus 184040 jr, werkman, overleden Schritsen, F 81, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-081Schritsen 20Ake Jacobs de Groot, overleden op 25 april 184820 jr (geboren 19/2/1827), overleden Lanen F 81, dochter van Jacob Sjoerds de Groot, arbeider en Mettje Barteles Wagenaar, zuster van Ype, idem en minderjarige Klaas, Pieter, Siebeltje en Geeltje Jacobs de Groot. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Fedde Hendriks Bleeker... ; eigenaar is P. Rodenhuis, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. scheepstimmerman, wijk F-081; VT1839; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en van overlijden tot de Huwelijksacte ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Froukje Postema... N.H., dv Cornelis Hijlkes P, en Grietje Abrahams; BS huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk C-190, wijk F-081; oud 35 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk H-236; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-081Schritsen 20Tjitske Douwesgeb 1778 Schiermonnikoog, N.H., Vst mei 1852 uit Schiermonnikoog, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-041, wijk F-081, wijk G-030


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1477F-081 (Schritsen)erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3568F-081 (Schritsen)Anna Meijerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3568Schritsen 20 (F-081)Anna Meijer


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 20W.Smedingtransportarbeider
  terug