Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 21 5-169 5-185 F-133 F-127
Naastliggers vanSchritsen 21
ten oostenSchritsen 23
ten zuidende Schritsen
ten westende Jekelsteeg
ten noordenJekelsteeg 1


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 21Jekelsteeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-169 Schritsen 21huis
eigenaarSaapke Isaax erven
gebruikerSaapke Isaax erven
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-169 Schritsen 21huis
eigenaarwed. en erven Pieter Tiepkes
gebruikerAntie Schiere
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-169 Schritsen 21huis
eigenaarPyter Tjepkes
gebruikerJan Alberts
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-169 Schritsen 21huis
eigenaarTaeke Dijxma
gebruikerTaeke Dijxma
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0289r van 23 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPier Abes


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0085r van 27 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Pier Abes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0249v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 19, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-185 Schritsen 21Pier Abes nom ux2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-133Schritsen 21Joost Walles Bergsma... HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS geb 1811, huw 1815, huw 1831, ovl 1847; gebruiker van wijk F-133, grutter; eigenaar is Pier Abes wed., 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-133Schritsen 21Pier Abes... gebruiker van wijk C-032, visvrouw; eigenaar is Sake T. Blok, 1814. (GAH204); wed. P.A. eigenaar van wijk F-133; gebruiker Joost W. Bergsma, grutter, 1814. (GAH204); Broer Gerrijts en Marijke Burgerts, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-133Schritsen 21Pier Abes wedJoost W Bergsma


1826 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 38 van 18 feb 1826
adressoortbedraggebruik
F-133Schritsen 21koopaktefl. 350huis op de Schritsen F-133
 
verkoperMaria Burgerts (wv broer Gerrits)
koperLieuwe Rienks Dirks
koperHendrikje Fokkes Jagersma
cessionarisTjeerd Johannes Kerkhoven


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-133Schritsen 21Hendrikje Fokkes Jagersma, overleden op 27 januari 183143 jr, winkeliersche Schritsen F 133, eerst wed. Pieter Akkerman, laatst wed. Lieuwe Rienks Dirks (zoon van Rienk Dirks, trekveerschipper Brouwersgracht G 60), moeder van minderjarige Catharina, Jetske en Fokje Lieuwes Dirks (voogd is grootvader Rienk Dirks) (uit 2e huwelijk) en minderjarige Anke Pieters Akkerman (voogd is Johannes Akkerman, koperslager Droogstraat A 88) (uit 1e huwelijk), in memorie 7006/182 doet voogd Johannes Akkerman zelfstandig aangifte. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49024 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 163 en 173 van 1 jun 1831
adressoortbedraggebruik
F-133Schritsen 21provisionele en finale toewijzingfl. 310huis op de Schritsen F-133
 
verkoperRienk Dirks
koperSipke Wiebes Duif


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 03 jun 1831
F-133Schritsen 21Huizinge op de Schritsen. Finaal verkocht op 8 jun 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1366Schritsen 21Lieuwe DirksHarlingenvarensgezelhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-133Schritsen 21Itske Reins Tigchelaar... ovl 1854, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 66 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-133; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-133Schritsen 21Sipke W Duif... 1851 wijk F-156, bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, opzichter, wijk F-133; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-133Schritsen 21Ytje Zaagsma... wijk F-133; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-133SchritzenSipke Wybes Duif45 jWorkumm, protestant, gehuwd, opzichter
F-133SchritzenYetje Zaagsma46 jKoudumv, protestant, gehuwd
F-133SchritzenAntie R Zaagsma15 jKoudumv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1366F-133 (Schritsen)Sipke W. Duifwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1366F-127 (Schritsen)Trijntje van Kampen, wed. Bauke van der Meulenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1366Schritsen 21 (F-127)Trijntje van der Meulen (vr. v. A.D. van Wijnen, te Heerden (N.B.)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 21 Abe Hainjaagent levensverz.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 21A. Postma74Handel in wegenmateriaal


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 21P. de Vries-


1938 - kentekenadresnaam
B-25069
Schritsen 21Walterus Hendrikus Faber
  terug