Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 25 5-170 5-187 F-135 F-129
Naastliggers vanSchritsen 25
ten oostenSchritsen 27
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 23
ten noordenLanen 34


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-170 Schritsen 25huis
eigenaarPieter Tiepckes
gebruikerJanneke Alberts
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-170 Schritsen 25huis
eigenaarSaapke Isaax erven
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingonverhuirt


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-170 Schritsen 25huis
eigenaarJacobus Groenewolt
eigenaarRein Symons vrouw
gebruikerJan Heins
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0122r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Groenewolt c.s.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-170 Schritsen 25huis
eigenaarJacob Groenewolt
eigenaarAntie Groenewolt
gebruikerHendrik Reidhorst
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-170 Schritsen 25Tijs Nannings, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG
5-170 Schritsen 25Schelte Sipkes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0036r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 25Schritsen NZhuis
 
koperSchelte Sipkes mr. timmerman397-21-00 GG
naastligger ten oostenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenTaeke Dijxma
naastligger ten noordende weduwe van Sjoerd Johannes
verkoper van 1/5Antje Scheltema, erfgename van en gehuwd met
burgemeester Harmanus Siccama
verkoper van 1/5meerderjarig vrijgezel Claes Groenewold, erfgenaamLeeuwarden
verkoper van 1/5Sara Groenewold, erfgename en weduwe van
dr. Theodorus Crytenburg
verkoper van 1/5Janke Groenewold, erfgename van en gehuwd metRijswijk
David GriffenRijswijk
verkoper van 1/5Pieter Scheltema, erfgenamen vanwinkelier
Jacobus GroenewoldSotterum


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0150v van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0183v van 29 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende ervan van A. Wijngaarden


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0286r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 34, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Wijngaarden


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0293r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 25Schritsen NZhuis
 
koperPaulus Allards, gehuwd met600-00-00 CG
Tietje Baukes
huurderAldert Jacobs van den Berg schipper55-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Abraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erven van Sara Dijksma
naastligger ten noordenCornelis Jonker
verkoperDieuke Scheltes, gehuwd met
Tjepke Saakesmr. blokmaker
verkoperAntje Scheltes, gehuwd met
Pier Freerkshuistimmerman
verkoperTjietske Scheltes, weduwe van
wijlen Sybren Lolkesvarenspersoon
verkoperPieter Minnes, vader van en vertegenwoordigtmr. huistimmerman
Minne, zoon van
Hiltje, dochter van
Aukje Scheltes, zijn eerste vrouw
verkoperYzaak Jans Faber, vader van en vertegenwoordigtmr. kuiper
Geertruid Scheltes, dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Allards x Pietje Baukes koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. erven Abraham Wijngaarden, ten W. erven Sara Dijxma, ten Z. de straat, ten N. Cornelis Jonker. Gekocht van Dieuke, Antje, Tjietske en Geertruid Scheltes.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0289r van 23 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPaulus Alles


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0085r van 27 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 23, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPaulus Allards


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-187 Schritsen 25Paulus Allarts1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-135Schritsen 25Paulus Allardsovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk F-135, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-135Schritsen 25Paulus Allard wedPaulus Allard wed


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 61 en 68 van 19 apr 1820
adressoortbedraggebruik
F-135Schritsen 25provisionele en finale toewijzingfl. 233huis F-135
 
verkoperTietje Baukes
koperAbraham Fredriks de Ruiter


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-135Schritsen 25Aaltje Hommes Ruinenburg, overleden op 7 oktober 1826Schritsen F 135, tante van Trijntje Taekes Poort, werkvrouw. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1364Schritsen 25erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterhuis en erf (63 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-135SchritzenPieter P Bakker40 jHarlingenm, protestant, gehuwd
F-135SchritzenMaartje de Boer37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-135SchritzenPieter Bakker16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-135SchritzenCornelis Bakker11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-135SchritzenWilhelmina Bakker18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 en 51 van 14 nov 1840
adressoortbedraggebruik
F-135Schritsen 25provisionele en finale toewijzingfl. 329huis aan de noordkant van de Schritzen F-135
 
verkoperGerritje Pieters (wv Abraham Frederiks de Ruiter)
koperReinder Steeksma


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1364F-135 S SteeksmaHarlingenhet onderste gedeelte der gevel vernieuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-135Schritsen 25Maartje Cornelis de Boer... ovl 1862, ovl 1872, bev r HRL 1851 wijk B-123, wijk F-069; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-135; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-135Schritsen 25Marten van der Veen... zv Edse vdV, en Jantje Feenstra; BS ovl 1869; bev.reg. Ha18 51 wijk A-254, wijk E-105, 311, wijk F-135, wijk H-174, 199, 220, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-135Schritsen 25Pieter Pieters Bakker... F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-135; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1364F-135 (Schritsen)Bauke van der Gaastwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4083F-129 (Schritsen)Gerlof Beerswoonhuis


1888 - variaadresbronbericht
Schritsen 25Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Sybren Ynzes de Boer een verzoekschrift is ingediend om in wijk F no. 129 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1889 - variaadresbronbericht
Schritsen 25Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Gerrit van der Plaats een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk F no. 129 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1894 - variaadresbronbericht
Schritsen 25Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Sjoerd Muller een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk F no. 129 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4083Schritsen 25 (F-128)Thomas Dijkstra


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 25J.Dreijermatroos


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 25A. (Antje) v.d. Meulen


1988 - variaadresbronbericht
Schritsen 25Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1988


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 25beeldbepalend pand8 van 10
  terug