Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 255-1705-1705-187F-135F-129


Naastliggers vanSchritsen 25
ten oostenSchritsen 27
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 23
ten noordenLanen 34


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0097r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wigbolt Freercks


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0047v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wigbolt Freercks
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wigbolt Freercks


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0076r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrans Reyners Templar
naastligger ten westenFrans Reyners Templar


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende verkoper Frans Templaer
naastligger ten westende verkoper Frans Templaer


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0247v van 10 dec 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200v van 29 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenop de Lanen van het huis van Mink Harmens c.u.
naastligger ten westenop de Lanen van het huis van Mink Harmens c.u.
naastligger ten westenop de Schritsen de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolts
naastligger ten westenop de Schritsen de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolts


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0039r van 18 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen mouterij


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0091r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg, vrije eigen
naastligger ten westensteeg, vrije eigen
naastligger ten westenDirck Auckes kistmaker
naastligger ten westenDirck Auckes kistmaker
naastligger ten westenop de Schritsen: de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolt
naastligger ten westenop de Schritsen: de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolt


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0154r van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Antje Wigbolts


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0219v van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis gekocht door Willem Jeppes


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0246r van 10 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 25Schritsen NZ535‑04‑00 gghuis
koperWillem Jeppes, gehuwd met
koperSaepke Ysaecks
naastligger ten oostenhet gekochte huis door Lammert Jelles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSibout Symens
naastligger ten noordenHarcke Sjerks
naastligger ten noordenTrijntie Jans
verkoperAntie Folckerts, weduwe van
verkoperwijlen Sybe Seerps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Jeppes x Saapke Ysaaks koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Lammert Jelles, ten Z. de straat en diept, ten W. Sybout Symens, ten N. respectievelijk Harcke Sierx en Trijntje Jans. Met medeebruik van de put en back achter op de plaets met Lammert Jelles, en van de put voor aan de straat, die tussen de beide stoepen van deze huizen staat. Gekocht van Antie Folckerts wv Sybe Seerps, voor 535 gg.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0011v van 3 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Jeppes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0114r van 14 nov 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Jeppes timmerman


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0127r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Willem Jeppes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0140r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg naar het achtergelegen dwarshuis


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0068v van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijlen Willem Jeppes


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009va van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijlen Willem Jeppes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-170 , folio 109Schritsen 25huis
eigenaarPieter Tiepckes
gebruikerJanneke Alberts
huurwaarde totaal27‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-170 , folio 71rSchritsen 25huis
eigenaarSaapke Isaax erven
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingonverhuirt


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186r van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Jeppes


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0198r van 23 apr 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacobus Groenewolt c.sorore


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-170 , folio Schritsen 25huis
eigenaarJacobus Groenewolt
eigenaarRein Symons vrouw
gebruikerJan Heins
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0020v van 17 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacobus Groenewolt c.u.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0122r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacob Groenewolt c.s.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0138r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-170 , folio 71vSchritsen 25huis
eigenaarJacob Groenewolt
eigenaarAntie Groenewolt
gebruikerHendrik Reidhorst
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-170Schritsen 25Tijs Nannings, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg0
5-170Schritsen 25Schelte Sipkes, bestaande uit 6 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-170 , folio 71vSchritsen 25huis
eigenaarJacob Groenewold
eigenaarAntie Groenewold
gebruikerThijs Nannings
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0224v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacobus Groenewoldt


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0036r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 25Schritsen NZ397‑21‑00 gghuis
koperSchelte Sipkes mr. timmerman
naastligger ten oostenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenTaeke Dijxma
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Sjoerd Johannes
verkoper van 1/5Antje Scheltema, erfgename, gehuwd met
verkoper van 1/5burgemeester Harmanus Siccama
verkoper van 1/5Claes Groenewold meerderjarig vrijgezel, erfgenaam te Leeuwarden
verkoper van 1/5Sara Groenewold, erfgename, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen dr. Theodorus Crytenburg
verkoper van 1/5Janke Groenewold, erfgename, gehuwd met te Rijswijk
verkoper van 1/5David Griffen te Rijswijk
verkoper van 1/5Pieter Scheltema, erfgenamen vanwinkelier
erflaterwijlen Jacobus Groenewold te Sottrum


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-170 , folio 72vSchritsen 25huis
eigenaarJacob Groenewold
eigenaarAntje Groenewold
gebruikerSchelte Sipkes
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-170 , folio 72vSchritsen 25huis
eigenaarJacob Groenewold
eigenaarAntje Groenewold
gebruikerSchelte Sipkes
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-187 , folio 124vSchritsen 25huis
eigenaarSchelte Sipkes
gebruikerSchelte Sipkes
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0150v van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-187 , folio 124vSchritsen 25huis
eigenaarSchelte Sipkes
gebruikerSchelte Sipkes
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-187 , folio 125vSchritsen 25huis
eigenaarSchelte Sipkes
gebruikerSchelte Sipkes
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0183v van 29 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen A. Wijngaarden


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0286r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Wijngaarden


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0293r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 25Schritsen NZ600‑00‑00 cghuis
koperPaulus Allards, gehuwd met onder het dorp Almenum
koperTietje Baukes
huurderAldert Jacobs van den Berg schipper55‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sara Dijksma
naastligger ten noordenCornelis Jonker
verkoperDieuke Scheltes, gehuwd met
verkoperTjepke Saakesmr. blokmaker
verkoperAntje Scheltes, gehuwd met
verkoperPier Freerkshuistimmerman
verkoperTjietske Scheltes, weduwe van
verkoperwijlen Sybren Lolkesvarenspersoon
verkoper q.q.Pieter Minnes, vader van en vertegenwoordigtmr. huistimmerman
verkoperMinne, zoon van
verkoperHiltje, dochter van
verkoperAukje Scheltes
verkoper q.q.Yzaak Jans Faber, vader van en vertegenwoordigtmr. kuiper
verkoperGeertruid Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Allards x Pietje Baukes koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. erven Abraham Wijngaarden, ten W. erven Sara Dijxma, ten Z. de straat, ten N. Cornelis Jonker. Gekocht van Dieuke, Antje, Tjietske en Geertruid Scheltes.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0289r van 23 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPaulus Alles


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0085r van 27 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 23, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPaulus Allards


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-187 , pag. 121Schritsen 25Paulus Allarts 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-135Schritsen 25Paulus Allardsovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk F-135, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-135Schritsen 25wed Paulus Allard wed Paulus Allard


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 61 en 68 van 19 apr 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-135Schritsen 25provisionele en finale toewijzingfl. 233huis F-135
 
verkoperTietje Baukes
koperAbraham Fredriks de Ruiter


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 307 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-135Schritsen 25Aaltje Hommes Ruinenburg, overleden op 7 oktober 1826Schritsen F 135, tante van Trijntje Taekes Poort, werkvrouw. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1364Schritsen 25erven Abraham de Ruiter grutterHarlingenhuis en erf (63 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-135SchritzenPieter P Bakker40 jHarlingenm, protestant, gehuwd
F-135SchritzenMaartje Boer37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-135SchritzenPieter Bakker16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-135SchritzenCornelis Bakker11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-135SchritzenWilhelmina Bakker18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 en 51 van 14 nov 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-135Schritsen 25provisionele en finale toewijzingfl. 329huis aan de noordkant van de Schritzen F-135
 
verkoperGerritje Pieters (wv Abraham Frederiks de Ruiter)
koperReinder Steeksma


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1364Schritsen 25 S SteeksmaHarlingenhet onderste gedeelte der gevel vernieuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-135Schritsen 25Maartje Cornelis de Boer... ovl 1862, ovl 1872, bev r HRL 1851 wijk B-123, wijk F-069; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-135; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-135Schritsen 25Marten van der Veen... zv Edse vdV, en Jantje Feenstra; BS ovl 1869; bev.reg. Ha18 51 wijk A-254, wijk E-105, 311, wijk F-135, wijk H-174, 199, 220, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-135Schritsen 25Pieter Pieters Bakker... F-271, G-246, G-332, supp wijk F-367, wijk H-143, H-224; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-135; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1364Schritsen F-135Dirk Fontein Fz. woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4083Schritsen F-129 Gerlof Beers woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4083Schritsen 25 (F-128)Thomas Dijkstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 25J. Dreijermatroos


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 25A. (Antje) v.d. Meulen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 25beeldbepalend pand8 van 10


2023
0.080621957778931


  terug