Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Schritsen 27,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 27 5-171 5-188 F-136 F-130
Naastliggers vanSchritsen 27
ten oostenSchritsen 29
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 25
ten noordenLanen 36


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-171 Schritsen 27huis
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerGerloff Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-171 Schritsen 27huis
eigenaarGerloff Jansen
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0058v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerlof Jansen Buma


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-171 Schritsen 27huis
eigenaarSchelte Uiftes
gebruikerSchelte Uiftes
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0347r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0169v van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWopkens predikant


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-171 Schritsen 27huis
eigenaarerven Schelte Uiftes
gebruikererven Schelte Uiftes
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-171 Schritsen 27Abraham Wijngaerden, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0036r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAbraham Wijngaarden


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0012v van 13 jul 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Abraham Wijngaarden


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0245r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Abraham Wijngaarden


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0191v van 27 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenvroedsman Abram Wijngaarden


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0212r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenSchritsen


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0182v van 22 sep 1799 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 36, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende ervan van Abraham Wijngaarden


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0293r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 25, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Abraham Wijngaarden


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van vroedsman A. Wijngaarden


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-190 Schritsen 27Hoffius(de vrouw van)


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0132r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven Wijngaarden


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-188 Schritsen 27A Wijngaarden2-10-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Janneke Johannes Klok... Klok en Neeltje Abram Wijngarden; geb 1763 ... , ovl 19 jul 1813 HRL, huwt met Klaas Hoffius, ovl wijk F-136 ontvangt interesse 1800-1811; BS ovl 1813; 1827 overlijdens; Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 interesse vd ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Claas Jochems Hoffius... no. 16, 13 jul 1790. (GAH1122); id. f. 29:12:0, 28 jun 1796, quit. no. 5 (GAH1128); eigenaar van wijk F-136, gebruiker is Tonke B. Komst, schipper, 1814. (GAH204); Bonnefacius Ohlgard ende Baukje Hoffius, beide van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Tonke Baukes Komst... huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1810, BS huw 1840, ovl 1841; gebruiker van wijk F-136, schipper, eigenaar is Klaas Hoffius, 1814. (GAH204); kind: Rimke Boukes Komst, geb 24 aug 1810, ged 9 sep ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-136Schritsen 27Klaas Hoffius Tonke B Komst schipper


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 267 van 2 jun 1817
adressoortbedraggebruik
F-136Schritsen 27koopaktefl. 200huis op de Schritsen F-136
 
verkoperNeeltje Hoffius (gehuwd met Cornelis Johannes Wolff, buitenschipper)
koperSybrand Sjerps Hoedtje


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-136Schritsen 27Sybrand Sjerps Hoedtje, overleden op 11 februari 1828timmerman Schritzen F 136, wednr. Dirkje Jurjens Brens, man van Trijntje Heerkes Tilstra (getrouwd 30/7/1809), vader van Elisabeth (wed. Philippus Snijder), naaister, Jurjen, houtsteksknecht Franeker en Trijntje Sybrands Hoedtje (reeds overleden 11/4/1828, wed. Pieter Hemkes Hoffinga, in leven werkman, vrouw van Wigle Klazes de Vries, turfdrager, moeder van minderjarige Sibbeltje en Sybren Pieters Hoffinga: voogd is genoemde oom Jurjen en toeziend voogd is Sipke Hemkes Hoffinga, besteller v/h veer) (uit 1e huwelijk). Saldo fl. 1.170,45. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 93 en 98 van 26 nov 1828
adressoortbedraggebruik
F-136Schritsen 27provisionele en finale toewijzingfl. 539huis F-136
 
verkoperTrijntje Heerkes Tilstra (wv Sybren Seerps Hoedje)
verkoperElisabeth Sybrens Hoedje
verkoperSipke Hemkes Hoffinga
verkoperJan Hendriks Smith
koperSybrand Annes van der Werf (gehuwd met Marij Sweris Oldendorp)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1363Schritsen 27Sijbren A. van der WerfHarlingenvarensgezelhuis en erf (112 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-136Schritsen 27Willem Barteles van der Meer, overleden op 4 september 183366 jr, beurtschipper op Amsterdam Schritsen F 136, man van Trijntje Jans Spleet, vader van Jan, idem, Bartle, varenspersoon, Willemtje, Hiltje, Aaltje, dienstmeid Menaldum, Jantje, idem Den-Haag en minderjarige Gerben, Willem, Jacob en Cornelia Willems van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Gerben K Jornaoud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk F-136; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Maria Catharina Rinkes... en Grietje Timmermans BS huw 1832, ovl 1852; oud 36 jaar, geb Bolsward(!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-136; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-136 G Jorna stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-136SchritzenGerben Keimpes Jorna28 jBolswardm, rooms katholiek, gehuwd, veerschipper
F-136SchritzenMaria Rinkes36 jBolswardv, rooms katholiek, gehuwd
F-136SchritzenPieter Jorna4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-136Schritsen 27Dieuwke Tomas Dijkstrageb 1802 Franeker, ovl 9 feb 1864 HRL, huwt met Jan Ferwerda, ovl wijk G-171, N.H., winkelierse in 1851, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-136, 270, 272, 322, 344, wijk G-234


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1363F-136 (Schritsen)Barend Visser & zoonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1363F-130 (Schritsen)Wed. Johan Bothwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4085Schritsen 27 (F-130)Wilhelmina H. Muller (wed. J. de Both)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 27 Willem Markensteintimmerknecht
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 27F.X.Colmanwinkelier


1939 - kentekenadresnaam
B-25869
Schritsen 27Franciscus Xaverius Colman


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 27P.F.J. (Pieter) Colman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 27beeldbepalend pand5 van 10
  terug