Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 30
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 308-161 8-184 F-076F-076


Naastliggers vanSchritsen 30
ten oostenSchritsen 32
ten westenSchritsen 28
ten noordende Schritsen


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0387r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Boetes


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0393r van 12 mrt 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 30Schritsen ZZ60‑00‑00 GGhuis en erf, en ledige plaets daar achter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhuis daer de Wout Vries uuythangt de Woudfries
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Sybrant organist
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Hendrick Jelmers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (a) een huis en erf en ledige plaats daar achter, zz. Schritsen, waar Hendrick Jelmers uit versturven is. Ten O. de huisinge daer de wout vries vuythangt, ten W. mr. Sybrant organist. Provisioneel geboden 60 GG.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0404r van 18 mrt 1604 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 30Schritsen ZZ60‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelburgemeester Fedde Claessen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen*Sybrant organist
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Agge Hayes commissaris, curator over
verkoperde twee onmondige weeskinderen van wijlen Gerolt Foppes, gehuwd met
verkoperWelmoet Hendricks [staat: Hendrick Welmoets dr.]


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0523v van 31 aug 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 30Schritsen0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Thonis Meynerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmr. Sybrandt Andries
naastligger ten noordenN. N.
crediteur (triumphant)Hille Andries te Enkhuizen
verkoper (gesuccumbeerde)Jacob Botes, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Tiet Scheltes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0120v van 21 nov 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 30Schritsen0‑00‑00 CGhuis, tuin en ledige plaats daarachter
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenThoenis Meynerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Sibrant Andries*
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFolckert Jans te Trijnwouden
verkoper q.q.Doye Sybrants, curator over te Bolsward
verkoperde weeskinderen van wijlen Frans Thomas, gehuwd met
verkoperwijlen Betke Jans


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 30Schritsen380‑00‑00 GGhuis en hof
koper provisioneelLambert Warners
naastligger ten oostenTheunis Meynes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Sibrant Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (2) een huis en hof op de Schritsen. Ten O. Theunis Meyners, ten W. erven mr. Sibrant Andries. Provisioneel geboden door Lambert Warners 380 GG.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0028r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSalvus Heyns


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0380r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 30Schritsen ZZ00‑00‑00 cghuis daer den Drie Cronen uutsteecken, met hof daarachter
koper provisioneelde Drie Gouden Kronen
verpachter grondde stad Harlingen3‑15‑00 CG
naastligger ten oostenSalvus Heyns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Dircks metselaar
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoper q.q.Claes Dircks, ter sterking vanschipper
verkoperde crediteuren van Dieucke Jansen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pieters


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 mrt 1624 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 30Schritsen ZZ350‑00‑00 GGhuis daer de Drie Gulden Cronen uutsteken, met plaats en hof daar achter
koper provisioneelN. N. de Drie Gouden Kronen
naastligger ten oostenSalvus Heyns
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenJan Dircks metselaar
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperN. N.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0014r van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSalvus Heins


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSalvis Heyns


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0019v van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSalvis Heins


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0028r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSalvis Heyns


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0134r van 14 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 30Schritsen ZZ412‑14‑00 GGhuis en plaats
koperJan Feddes c.u.smalschipper
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenPibo Alewijns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pier Hoytes
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperSalvus Heyns, gehuwd met
verkoperJesel Pouwels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Feddes, smalschipper, koopt een huis, plaets, put en bak. Ten O. Pibo Alewyns, ten W. erven Pier Hoytes. Grondpacht 35 st. Gekocht van Salvus Heyns X Jesel Pouwels, voor 412 gg.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0006v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneerder Salvus Heyns
naastligger ten oostennu Jan Feddes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0037r van 25 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEpe Feddes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0076v van 25 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 30Schritsen821‑00‑00 GGhuis, hof, plaats en bak
koperde Groenlandse Compagnie
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostenPibo Alewijns
naastligger ten zuidende Groenlandse Compagnie: ledige plaats
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pier Hoytes
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJan Feddeswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe bewindhebbers van de geoctrooieerde Groenlandsche Compagnie van de Kamer Harlingen kopen een huis, hof en plaets, zz. Schritsen. Ten O. Pibe Alewyns, ten W. erven Pier Hoytes, ten N. die straat. Gekocht van wijdschipper Jean Feddes voor 821 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0134r van 31 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 30Schritsen ZZ [niet vermeld]500‑00‑00 GGhuis met de plaats erachter aan het Groenlands pakhuis westwaarts
koperde Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oostenhet slachthuis
naastligger ten oostende uitgang van het Groenlands pakhuis
naastligger ten zuidenGroenlands pakhuis en plaats
naastligger ten westende weduwe van Symen Gerrits Wijnkan
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperAntie Melis voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Symen Gerrits Wijnkan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een huis met een plaets erachter, westwaarts achter het 'Groenlands Pakhuis', ter breedte van het huis ten westen. De andere 1/2 is nog van de verkoper. Ten O. het slachthuis en de uitgang van dat pakhuis, ten Z. het Groenlands Pakhuis en zijn plaets, ten W. de verkoper. Grondpacht 30 st. Gekocht van Antie Melis wv equipagemeester Symen Gerrits Wijnkan, voor 500 gg en 1 Rosenobel.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0142v van 27 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Groenlandse Compagnie: pakhuis


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0019v van 24 jun 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Orsul Hendrix


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 32een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005v van 6 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 30Schritsen ZZ610‑00‑00 GGhuis
koperJacob Haytzes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑01‑00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: gevangenhuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWybe Liskes
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperWigge Tjallings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Haitses koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. het gevangenhuis van de Admiraliteit, ten W. Wybe Liskes, ten N. de straat. Gekocht van kaagschipper Wigle Tjallings.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0319r van 30 mrt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHincke Ripperts


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0324v van 29 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 28, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHincke Ripperts


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0276v van 17 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 30Schritsen ZZ300‑00‑00 CGhuis met een tuintje en bleekveld erachter
koper door niaarCaspar de Bruyn gewaldige
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
geniaarde koperJan van Uitrecht, gehuwd met
geniaarde koperGrietie Jans
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin gevangenhuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCasper de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperRinske Ripperts Vossenberge, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Haytsesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Utrecht x Grietie Jans koopt, na niaar ratione vicinitatis door Casparus de Bruyn, een huis met tuin en bleekveld erachter, zz. Schritsen. Ten O. het Gevangenhuis v.d. Admiraliteit, ten W. de hof van Casparus de Bruyn, ten N. de straat en diept. Gekocht van Rinske Ripperts Vossenbergh? wd. scheepstimmerman Jacob Haytses.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0251v van 13 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 30Schritsen ZZ 28/30800‑00‑00 CGhuis en tuin
koperde Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen2‑05‑00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: gevangenhuis
naastligger ten zuidensr. Jurjen Clasen Fontein
naastligger ten zuidenFoecke Anskes
naastligger ten westenHessel Jansen Wiersma wijdschipper
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperCasparus de Bruinoud gewaldige Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een huis met een tuin erachter, zz. Schritsen, ten W. van het Gevangenhuis, en een zomerhuis met een hof erachter, ten W. van het vorige huis. Ten O. het Gevangenhuis, ten Z. Jurjen Clasen Fontein en Foeke Anskes, ten W. wijdschipper Hessel Jansen Wiersma, ten N. de straat. Gekocht van oud-gewaldige bij de Admiraliteit Casparus de Bruin voor 800 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-161Schritsen 30huis
eigenaarwed. capitein Barent de Vries
gebruikerwed. capitein Barent de Vries
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-161Schritsen 30huis
eigenaarcapit. de Vriese
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-161Schritsen 30huis
eigenaarwed. capt. de Vries
gebruikerwed. capt. de Vries
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-161Schritsen 30huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerJan de Keth
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-161Schritsen 30huis
eigenaarJan de Keth [staat: Deketh]
gebruikerJan de Keth [staat: Deketh]
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑16‑06 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-184, pag. 177Schritsen 30 het Land0‑00‑00 cglands magazijn


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-076Schritsen 30Maartje Anna Tamgeb 4 dec 1811 HRL, ovl 10 aug 1812 HRL; wijk F-076, dv Johannes Petrus T, en Anna van Vliet; BS geb 1811, ovl 1812


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-076Schritsen 30 de Marine ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1487Schritsen 30Andries HoogmolenkoopmanHarlingenhuis en erf (197 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-076Schritsen 30Jacobus Cornelis Rooswinkel... 1851 wijk C-123, wijk G-188; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, koffijhuishouder, wijk F-076; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-076Schritsen 30Popkje Romkes Lamring... dv Romke Poppes L, en Beatrix Wiebrens; BS huw 1826, huw 1830, ovl 1840, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-076; oud 40 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-076SchritzenJacobus Rooswinkel39 jkoffyhuishouderLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd
F-076SchritzenYda Benning36 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-076SchritzenFrederikus Rooswinkel5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenHenricus Rooswinkel1 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenElisabeth Rooswinkel7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenGeertruida Rooswinkel3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenFokje Swart18 jLeeuwardenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 630 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-076Schritsen 30Andele Hendriks de Vries, overleden op 25 februari 184650 jr (geboren 15/7/1795), werkman, overleden Schritzen F 66/76, man van Ansje Pieters Dubois, vader van Pieter, Ansje (vrouw van Ype Jacobs de Groot) en minderjarige Jelle, Geertje, Hendrika en Trientje Andeles de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1487Schritsen F-077Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3565Schritsen F-076Heinrich Frans Wehbergwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3568Schritsen 30 (F-076)Anna Meijerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 30J. v/d Heidebetonwerker
Schritsen 30C. v/d Heidebootwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 30J. (Jan) de Jong
  terug