Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 30
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 30 8-161 8-184 F-076 F-076
Naastliggers vanSchritsen 30
ten oostenSchritsen 32
ten westenSchritsen 28
ten noordende Schritsen


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0028r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 32, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSalvus Heyns


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0014r van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 32, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSalvus Heins


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 32, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSalvis Heyns


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0019v van 28 aug 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 28, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSalvis Heins


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0028r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 32, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSalvis Heyns


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0134r van 14 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZhuis en plaats
 
koperJan Feddes c.u.smalschipper412-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenPibo Alewijns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van Pier Hoytes
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperSalvus Heyns, gehuwd met
verkoperJesel Pouwels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Feddes, smalschipper, koopt een huis, plaets, put en bak. Ten O. Pibo Alewyns, ten W. erven Pier Hoytes. Grondpacht 35 st. Gekocht van Salvus Heyns X Jesel Pouwels, voor 412 gg.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0006v van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 28, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneerder Salvus Heyns
naastligger ten oostennu Jan Feddes


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0037r van 25 dec 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 28, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEpe Feddes


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0076v van 25 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsenhuis, hof, plaats en bak
 
koperde Groenlandse Compagnie 821-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenPibo Alewijns
naastligger ten zuidende Groenlandse Compagnie: ledige plaats
naastligger ten westende erfgenamen van Pier Hoytes
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJan Feddeswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe bewindhebbers van de geoctrooieerde Groenlandsche Compagnie van de Kamer Harlingen kopen een huis, hof en plaets, zz. Schritsen. Ten O. Pibe Alewyns, ten W. erven Pier Hoytes, ten N. die straat. Gekocht van wijdschipper Jean Feddes voor 821 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0134r van 31 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZ [niet vermeld]huis met de plaats erachter aan het Groenlands pakhuis westwaarts
 
koperde Admiraliteit van Friesland 500-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oostenhet slachthuis
naastligger ten oostende uitgang van het Groenlands pakhuis
naastligger ten zuidenGroenlands pakhuis en plaats
naastligger ten westende weduwe van Symen Gerrits Wijnkan
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperAntie Melis voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Symen Gerrits Wijnkan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een huis met een plaets erachter, westwaarts achter het 'Groenlands Pakhuis', ter breedte van het huis ten westen. De andere 1/2 is nog van de verkoper. Ten O. het slachthuis en de uitgang van dat pakhuis, ten Z. het Groenlands Pakhuis en zijn plaets, ten W. de verkoper. Grondpacht 30 st. Gekocht van Antie Melis wv equipagemeester Symen Gerrits Wijnkan, voor 500 gg en 1 Rosenobel.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0142v van 27 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 32, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Groenlandse Compagnie: pakhuis


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0019v van 24 jun 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 28, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Orsul Hendrix


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005v van 6 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZhuis
 
koperJacob Haytzes c.u.610-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen3-01-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: gevangenhuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWybe Liskes
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperWigge Tjallings
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Haitses koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. het gevangenhuis van de Admiraliteit, ten W. Wybe Liskes, ten N. de straat. Gekocht van kaagschipper Wigle Tjallings.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0319r van 30 mrt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 28, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHincke Ripperts


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0324v van 29 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 28, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHincke Ripperts


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0276v van 17 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZhuis met een tuintje en bleekveld erachter
 
koper door niaarCaspar de Bruyn gewaldige300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-05-00 CG
geniaarde koperJan van Uitrecht, gehuwd met
geniaarde koperGrietie Jans
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: tuin gevangenhuis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCasper de Bruyn kapitein gewaldige
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperRinske Ripperts Vossenberge, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Haytsesscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan van Utrecht x Grietie Jans koopt, na niaar ratione vicinitatis door Casparus de Bruyn, een huis met tuin en bleekveld erachter, zz. Schritsen. Ten O. het Gevangenhuis v.d. Admiraliteit, ten W. de hof van Casparus de Bruyn, ten N. de straat en diept. Gekocht van Rinske Ripperts Vossenbergh? wd. scheepstimmerman Jacob Haytses.


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0251v van 13 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 30Schritsen ZZ 28/30huis en tuin
 
koperde Admiraliteit van Friesland 800-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-05-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit van Friesland: gevangenhuis
naastligger ten zuidensr. Jurjen Clasen Fontein
naastligger ten zuidenFoecke Anskes
naastligger ten westenHessel Jansen Wiersma wijdschipper
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperCasparus de Bruinoud gewaldige bij de Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een huis met een tuin erachter, zz. Schritsen, ten W. van het Gevangenhuis, en een zomerhuis met een hof erachter, ten W. van het vorige huis. Ten O. het Gevangenhuis, ten Z. Jurjen Clasen Fontein en Foeke Anskes, ten W. wijdschipper Hessel Jansen Wiersma, ten N. de straat. Gekocht van oud-gewaldige bij de Admiraliteit Casparus de Bruin voor 800 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-161Schritsen 30huis
eigenaarwed. capitein Barent de Vries
gebruikerwed. capitein Barent de Vries
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-161Schritsen 30huis
eigenaarcapit. de Vriese
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-161 Schritsen 30huis
eigenaarwed. capt. de Vries
gebruikerwed. capt. de Vries
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-161 Schritsen 30huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerJan de Keth
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-161 Schritsen 30huis
eigenaarJan de Keth [staat: Deketh]
gebruikerJan de Keth [staat: Deketh]
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-06 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-184 Schritsen 30 het Land0-00-00 CGlands magazijn


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-076Schritsen 30Maartje Anna Tamgeb 4 dec 1811 HRL, ovl 10 aug 1812 HRL; wijk F-076, dv Johannes Petrus T, en Anna van Vliet; BS geb 1811, ovl 1812


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-076Schritsen 30 de Marine ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1487Schritsen 30Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis en erf (197 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-076Schritsen 30Jacobus Cornelis Rooswinkel... 1851 wijk C-123, wijk G-188; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, koffijhuishouder, wijk F-076; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-076Schritsen 30Popkje Romkes Lamring... dv Romke Poppes L, en Beatrix Wiebrens; BS huw 1826, huw 1830, ovl 1840, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk F-076; oud 40 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-076SchritzenJacobus Rooswinkel39 jLeeuwardenm, rooms katholiek, gehuwd, koffyhuishouder
F-076SchritzenYda Benning36 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-076SchritzenFrederikus Rooswinkel5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenHenricus Rooswinkel1 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenElisabeth Rooswinkel7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenGeertruida Rooswinkel3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-076SchritzenFokje Swart18 jLeeuwardenv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-076Schritsen 30Andele Hendriks de Vries, overleden op 25 februari 184650 jr (geboren 15/7/1795), werkman, overleden Schritzen F 66/76, man van Ansje Pieters Dubois, vader van Pieter, Ansje (vrouw van Ype Jacobs de Groot) en minderjarige Jelle, Geertje, Hendrika en Trientje Andeles de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1487F-077 (Schritsen)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3565F-076 (Schritsen)Heinrich Frans Wehbergwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3568Schritsen 30 (F-076)Anna Meijerwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 30J. v/d Heidebetonwerker
Schritsen 30C. v/d Heidebootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 30J. (Jan) de Jong
  terug