Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 315-173 5-189 1/2F-138F-132


Naastliggers vanSchritsen 31
ten oostenSchritsen 33
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 27
ten noordenSchritsen 29


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0073v van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 31Schritsen NZ 29/31245‑00‑00 GGtwee kamers
koperEdger Douues
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Laeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEdger Douwes koopt 2 camers op de Schritsen. Gekocht van Dirck Laeses, voor 245 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 24vSchritsen 31Edger Douwesf. 1500-00-00


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0102v van 16 mei 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Claesses


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0135r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255v van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Edger Douwes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Edger Douwes


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0264v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 31Schritsen NZ230‑00‑00 GGwoning
koperEelke Lieuwes
naastligger ten oostende tuin van Acker
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenGerloff Jansen
naastligger ten noordenJan Rommerts
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicinae doctor
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd met te Tjerkgaast
verkoperds. Gerhardus Semploniuspredikant te Tjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Lieuwes koopt een woning met in- en uitgang zuidwaarts naar de Schritsen. Met beschrijving. Ten O. de tuin van notaris Akker, ten Z.?, ten W. Gerloff Jansen met wie de zijmuur ten oosten mandelig is, ten N. de plaets van Jan Rommerts. Veel voorwaarden. Gekocht van erven Fokeltie Buwes voor 230 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105v van 28 mei 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEelke Lieuwes


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0145v van 24 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 31Schritsen NZ [niet vermeld]512‑14‑00 CGhuis met nog een dwarshuis erachter, dat een vrij in- en uitgang heeft naar de Schritsen toe
koperPieter Keimpes, gehuwd metmr. bootjesmaker
koperGrietie Reyners
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑08 CG
naastligger ten oostenPieter Keimpes c.u.mr. bootjesmaker
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westenGerloff Jansen wijdschipper
naastligger ten noordenJan Rommerts
verkoperEelke Lieuwes c.u.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0080r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 31Schritsen NZ300‑00‑00 CGhuis
koperBauke Fockes, gehuwd metscheepstimmerman
koperWytske Watses
naastligger ten oostenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman
naastligger ten zuidenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman
naastligger ten westenGerloff Jansen c.u.
naastligger ten noordenJan Rommerts c.u.
verkoperPieter Keimpesmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Foekes, scheepstimmerman x Wytske Watses koopt een huis, loods en plaetske met regenwaterbak en mede-gebruik en onderhoud pro quota van de steeg, stoep, luifel, straat en wal zover de stoep reikt. Het huis staat nz. Schritsen, recht achter het huis van de verkoper. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. Gerlof Jansen, ten N. Jan Rommerts. Gekocht van mr. scheepstimmerman Pieter Keimpes voor 300 gg.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0147r van 1 feb 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-173Schritsen 31huis
eigenaarBenjamin Jansen
gebruikerBenjamin Jansen
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-173Schritsen 31huis
eigenaarBenjamin Jansen
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑6‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0123v van 7 dec 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-173Schritsen 31huis
eigenaarPyter Keimpes
gebruikerJelle Jetzes
huurwaarde13‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0286v van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Keimpes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0138r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Keimpes scheepstimmerman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-173Schritsen 31huis
eigenaarPieter Keimpes
gebruikerJelle Jetses
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-173 Schritsen 31Jelle Jetses, bestaande uit 3 personen16‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-173Schritsen 31huis
eigenaarJelle Jetses
gebruikerJelle Jetses
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑14 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0224v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle Jetses


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 225r van jul 1748 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Schritsen 31Abraham Baukes Wijngaarden, mr. knoopmaker x Baukjen Oenes Haga koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Jelle Jetses en Anskjen Andles, ten Z. de straat en diept, ten W. Jacobus Groenewolt, ten N. Thijs Hendrix. Gekocht van D.G. ds. Thomas Wopkens.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0245r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 29, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchritsen


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 31Schritsen NZ287‑05‑00 CGhuis
koperWybren Broers mr. huistimmerman
huurderEnte Hendriks c.u.32‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jetze Jelles
verkoperJelle Boomsma, kind
verkoperBouwe Boomsma, kind
verkoperAnna Boomsma, kind
verkoperRuird Jans Builard, erfgenaam vantrekveerschipper op Leeuwarden
erflaterwijlen Jetze Jelleskoopman


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0113v van 27 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 31Schritsen NZ263‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Hendriks, gehuwd metbontwever
koperYbeltje Jans
huurderEnte Hendriks c.u.32‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJohannes Norel
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWybren Broers mr. huistimmerman
naastligger ten noordenWybren Broers mr. huistimmerman
verkoperWybren Broersmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Hendriks, bontwever x Ybeltje Jans kopen een huis nz. Schritsen. Ten O. Johannes Norel, ten Z. die straat, ten W. en N. de verkoper. Gekocht van mr. huistimmerman Wybren Broers voor 263 cg.


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0117r van 11 jul 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenals huurder Ente Hendriks c.u.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0132r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 31Schritsen NZ135‑10‑00 CGhuis
koperAndries Onsman, gehuwd met
koperGrietje Arjens Brouwer
huurderRienk Wybes
naastligger ten oostenJohannes Beerends
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen Wijngaarden
naastligger ten noordenWybren Broers
verkoperWybren Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWyger Harmens x Elisabeth Mollema koopt het huis. Ten O. Stinstra, ten W. wd. Syds Schaaff, ten Z. de Lanen. Gekocht van Tjepke Gratama, namens zijn broer prof. Seerp Gratama.


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0346r van 21 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Hendriks


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-189, pag. 121Schritsen 31Andries Onsman1‑05‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Johannes Hendrikseigenaar en gebruiker van wijk F-138, wafelaar, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-138Schritsen 31Johannes Hendriks Johannes Hendriks wafelaar


1829 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 308 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-138Schritsen 31Ybeltje Jans Beuker, overleden op 27 februari 1829vrouw van Johannes Hendriks Tolbrink, wafelbakker (Schritsen F 138, enige testamentair erfgenaam). Saldo fl. 293,35. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49022 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 77 van 28 mrt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-138Schritsen 31koopaktefl. 500huis aan de noordkant van de Schritsen F-138
 
verkoperJohannes Hendriks Volbrink
koperSimme Ottes van der Meer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1355Schritsen 31Simme Oeges van der MeerschipperHarlingenhuis en erf (84 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Eva Salomonsoud 51 jaar, geb Weener (?) en wonende te HRL. 1839, wijk F-138; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Leefman M Leefmanoud 49 jaar, geb Jever, Dld, en wonende te HRL. 1839, godgeleerde onderwijzer, wijk F-138; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Mozes Leefmansoud 29 jaar, geb Norden, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-138; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-138SchritzenLeefman Mozes Leefman49 jgodgel. onderwijzerJeverm, israëliet, gehuwd
F-138SchritzenEva Salomons51 jWeenerv, israëliet, gehuwd
F-138SchritzenSalomon Leefmans27 jkledermakeNordenm, israëliet, ongehuwd
F-138SchritzenBenjamin Leefmans16 jNordenm, israëliet, ongehuwd
F-138SchritzenHanohen Leefmans21 jNordenm, israëliet, ongehuwd
F-138SchritzenAäron Leefmans13 jSneekm, israëliet, ongehuwd
F-138SchritzenMozes Leefmans29 jschoenmakerNordenm, israëliet, ongehuwd
F-138SchritzenRozette Leefmans10 jSneekv, israëliet, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. 417 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-138Schritsen 31Taeke Simmes van der Meer, overleden op 31 augustus 18431 uur (geboren 31/8/1843), overleden Spekmarkt F 138, zoon van Simme Obes van der Meer, schipper & Martje Taekes Taekema, broer van minderjarige Nieske, Sjoukje, Obbe, Durkje, Antje, Taekje en Ida Simmes van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 30 en 33 van 26 apr 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-138Schritsen 31provisionele en finale toewijzingfl. 207huis aan de noordkant van de Schritsen F-138
 
verkoperJelger Sjoerds Schaafsma
koperSybren Goris van Smeden (in de b.s. is de voornaam: sybrand)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-138Schritsen 31Izak Hartog Cohen... 1811, zv Hartog Benjamins C, en Judic Jacobs; BS huw 1811, huw 1831, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk F-138; oud 50 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-124; VT 1839; Y. Hertog Kohen eigenaar ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1355Schritsen F-138Roelof H. Dieterswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1355Schritsen F-132Lijkle H. de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1355Schritsen 31 (F-132)Lammert Zeilmakerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 31 Willem de Vrijbootwerkerf. 600f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 31W. de Vrijbootwerker
Schritsen 31B. de Vrijverver


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 31J. (Jelle) Leistra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 31beeldbepalend pand4 van 10
  terug