Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 32
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 328-161 8-184 F-075F-075


Naastliggers vanSchritsen 32
ten oostenSchritsen 36
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 30
ten noordende Schritsen


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0387r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 32Schritsen ZZ0‑00‑00 GGhuis, schuur en ledige plaats daarachter
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg, half in eigendom
naastligger ten oostenJacob mollener
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Boetes
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarWillem Everts
verkoperAgge Hayes, geauthoriseerde voormombaar over te Leeuwarden
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Gerrolt Foppes, gehuwd met
verkoperwijlen Hendrick Welmers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (Agge Hayes te Leeuwarden, als curator en voormomber over) de nagelaten weeskinderen van Gerrit Foppes x Hendrick Welmers, een huis en schuur met ledige plaats daar achter, en het mede gebruik en eigendom van de halve steeg ten oosten daarvan, zz. Schritsen. Ten O. Jacob mollener, ten W. Jacob Boetes. Grondpacht 5 CG aan de Stad.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0393r van 12 feb 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis daer de Wout Vries uuythangt


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0404r van 18 mrt 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0523v van 31 aug 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Thonis Meynerts


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0120v van 21 nov 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenThoenis Meynerts


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0130v van 16 jan 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTheunis Meynes


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0028r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 32Schritsen ZZ222‑14‑00 GGde noordelijke van twee kamers aan elkaar, met loods
koperJan Toenis, gehuwd met
koperArian Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oosten*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Schritsen
naastligger ten zuidende andere kamer
naastligger ten westenSalvus Heyns
naastligger ten noordenJacob Jacobs molenaar
verkoperJacob Jacobsmolenaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[1 achter 32] Jan Toenis x Arian Jans kopen de noordelijkste kamer van twee kamers aanelkaar onder een dak, Schritsen zz. Ten O. de verkoper, ten W. Salvus Heyns, ten N. Thoenis Meynerts. Grondpacht 1 CG aan de Stad. Vrije uitgang door een steeg op de Schritsen met vijf voet plaats voor de deur. Gekocht van molenaar Jacob Jacobs voor 222 GG.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0380r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSalvus Heyns


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSalvus Heyns


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0014r van 13 mei 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 32een_achterSchritsen180‑00‑00 GGkamer, met een vrije uitgang door de steeg naar de Schritsen strekkende
koperJan Jacobs, gehuwd met
koperDoedtie Wiegers
verpachter grondsecretaris Tiaard Lous 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostensecretaris Tiaard Lous
naastligger ten zuidenToenis Simons
naastligger ten westenSalvus Heins
naastligger ten noordenToenis Meinerts
verkoperJan Toenis, gehuwd met
verkoperArian Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[1 achter 32] Jan Jacobs x Doedtie Wiegers kopen een kamer op de Schritsen. Ten O. secretaris Tiaard Lous, ten Z. Toenis Simons, ten W. Salvus Heins, ten N. Toenis Meynerts. Met vrije uitgang door een steeg naar de Schritsen. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Jan Toenis x Arian Jans voor 180 gg.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 32Schritsen ZZ00‑00‑00 cghuis met een nieuwe kamer daarachter en een plaatske daartussen in
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhuis waar de Rode Molen uitsteekt de Rode Molen
naastligger ten westenSalvis Heyns
verkoper van 1/2burgemeester Hilbrant Dircks, gehuwd met
verkoper van 1/2Dyuecke Tyaardts, en
verkoper van 1/2Jancke Buwalda voor haar kind, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lou Tyaardts, erfgenamen van
erflaterwijlen Tyaard Loussecretaris van Harlingen


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0028r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 32Schritsen ZZ166‑00‑00 GGkamer
koperSytse Claesen, gehuwd met
koperAttie Broers
verpachter grondde erfgenamen van wijlen secretaris Tiaerd Lous 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenmr. Hans Pieters
naastligger ten zuidenTeunis Symons
naastligger ten westenSalvis Heyns
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jacobs, gehuwd met
verkoperDoedtie Wygers
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[1 achter 32] Sytse Claessen x Attie Broers kopen een kamer zz. Schritsen. Ten O. mr. Hans Pieters, ten Z. Teunis Symons, ten W. Salvis Heyns. Grondpacht 1 cg aan erven secretaris Tiaerd Lous. Gekocht van Jan Jacobs x Doedtie Wygers voor 166 gg.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0134r van 14 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPibo Alewijns


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0076v van 25 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPibo Alewijns


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0134r van 31 mrt 1662 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet slachthuis
naastligger ten oostende uitgang van het Groenlands pakhuis


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0142v van 27 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 32Schritsen ZZ280‑00‑00 GGhuis
koperRuird Pybes
naastligger ten oostenJurrien
naastligger ten zuidende Groenlandse Compagnie: pakhuis
naastligger ten westende Groenlandse Compagnie: pakhuis
naastligger ten noordenSchritsen [staat: diept]
verkoperAlbert Juriens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Pybes koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. mr. Jurrien, ten W. en Z. 'het Groenlands Pakhuis', ten N. het diept. Gekocht van Albert Juriaans.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 34, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 32een_achterSchritsen ZZ in een steeg525‑00‑00 GGhuis
koperde Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Jan Pieters
naastligger ten zuidenTrijntje Sibrens, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pibe Alewijns
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenTrijntje Sibrens
verkoperRuierdt Piers vrijgezel


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 32een_achterSchritsen ZZ in een steeg425‑00‑00 GGwoning
koperde Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Tjaard Louws secretaris1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Hans Pieters
naastligger ten zuidenGerke Doekes
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenTrijntje Sibrens*
naastligger ten noordenPibe Alewijns*
verkoperBroer Sytzes c.u.smalschipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 021) De Raden ter Admiraliteit van Friesland kopen 4 woningen in een steeg tussen Zuiderhaven en Schritsen, ten Z., ten N. van elkaar, met ten W. de kopers. 1) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers, ten Z. Gerke Doekes, ten N. Trijntje Pibes. Gekocht van smalschipper Broer Sydses voor 425 gg. 2) (ten Z. van 1) verkoper is Gerke Doekes, voor 125 gg. 3) (ten N. van 1) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers, ten N. Ruurd Pibes. Gekocht van Trijntje Sibrens wv Pibe Alewyns, voor 300 gg. 4) (ten N. van 3) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers. Gekocht van vrijgezel Ruurd Piers voor 525 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005v van 6 feb 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: gevangenhuis


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0276v van 17 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: tuin gevangenhuis


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0251v van 13 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 30, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: gevangenhuis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-161Schritsen 32huis
eigenaarwed. capitein Barent de Vries
gebruikerwed. capitein Barent de Vries
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-161Schritsen 32huis
eigenaarcapit. de Vriese
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-161Schritsen 32huis
eigenaarwed. capt. de Vries
gebruikerwed. capt. de Vries
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-161Schritsen 32huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerJan de Keth
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-161Schritsen 32huis
eigenaarJan de Keth [staat: Deketh]
gebruikerJan de Keth [staat: Deketh]
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑16‑06 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-184, pag. 177Schritsen 32 het Land0‑00‑00 cglands magazijn


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-075Schritsen 32 de Marine ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1488Schritsen 32Andries HoogmolenkoopmanHarlingenhuis en erf (270 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-075Schritsen 32Jan Klases Kamminga... zv Klaas IJpes K, en Diegjen Jans Smit; BS huw 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-196; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-075Schritsen 32debora Ages Wyma... W, en Aaltje Dirks de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-075, wijk H-190; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-196; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-075Schritsen 32Fedde Hendriks Bleeker... HRL 1805, 1808, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1837, ovl 1849, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-143, wijk F-075; gebruiker van wijk A-013, timmerknegt, alsmede Jan Feersma, cargadoor, en Christiaan Lourens wed. ; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3564Schritsen F-075Heinrich Frans Wehbergwoonhuis


1889 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 06-02-1889
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 32, HarlingenSchritsen 32Hendrik Jan Helmigverkoop van sterke drank in wijk F-075


1889 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1990
adresgegevens
Schritsen 32H.J. Helmig nam cafe en restaurant met kegelbaan De Nederlanden over


1892 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 20-04-1892
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 32, HarlingenSchritsen 32Theodorus Franciscus Sikkensverkoop van sterke drank in wijk F-075


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3564Schritsen 32 (F-075)Johannes Hibmawoonhuis en fabriek


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Schritsen 32J. Hibmajongens: 5, meisjes: 0
vrouwen: 0
sigarenfabriek


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabriek "Nederland"


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 32 Bartholomeus B. Bambachsigarensorteerderf. 600f. 700


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr. "Nederland"


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 32J. Hibma & Zn.119Sigarenfabr.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 32B. Bambachsorteerder sigarenfabriek
  terug