Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 34
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 34 (niet bekend) (niet bekend) F-073 F-074
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 34 8-162 8-185 F-074 F-074a
Naastliggers vanSchritsen 34
ten oostenSchritsen 36
ten westenSchritsen 32
ten noordende Schritsen


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0164r van 6 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenGerolt Foppes


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0256r van 15 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg half in eigendom
naastligger ten westenHans van Auryck


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0202r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTaevis Meinerts


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0210v van 5 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenToenis Meinerts
naastligger ten westenJan Toenis
naastligger ten westenToenis Simons


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0210v van 5 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTonis Meynerts
naastligger ten westenJan Teunis
naastligger ten westenTeunis Symons


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 34Schritsen ZZ in een steegwoning
 
koperde Admiraliteit in Friesland 425-00-00 GG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Tjaard Louws secretaris1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBroer Sytzes smalschipper
verkoperGerke Doekes c.u.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: gevangenhuis


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-162Schritsen 34houtstek en tuin
eigenaarReiner Fontein
gebruikerReiner Fontein
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-162Schritsen 34kool & houtstek
eigenaarReinder Fontein
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720
opmerkingalsoo het niet meer als twelif caroly guld. voort jaer te huir doet


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-162 Schritsen 34kool- en houtstek
eigenaarAdje Pyters erven
gebruikerJan Aukes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-162 Schritsen 34kool en houtstek
eigenaarPyter Adams
gebruikerGerloff Pyters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-162 Schritsen 34kool en houtstek
eigenaarPytter de Adam
gebruikerFolkert Pytters
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0224r van 5 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0190r van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg van de provoost gewaldige


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0077r van 5 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEverhardus de Keth vendumeester Admiraliteit


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0282r van 9 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer de Keth [staat: Deketh]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-185 Schritsen 34 het Land0-00-00 CGlands pakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-073Schritsen 34Jan Jansen Bakker... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-074Schritsen 34P. van Esgebruiker van wijk F-074, constructeur; eigenaar is Marine, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-073Schritsen 34 van der Zwaag mejJan Jansen Bakker sjouwer
F-074Schritsen 34 de Marine P van Es constructeur


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1488Schritsen 34Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis en erf (270 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1490Schritsen 34Laas Lazes WijnaldaHarlingentimmermansknegthuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-073Schritsen 34Elisabeth Ansdijkoud 67 jaar, geb Woudsend en wonende te HRL. 1839, wijk F-073; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-073Schritsen 34Hein Obbes de Jong... (Walstra); BS huw 1825, ovl 1846, ovl 1855; oud 65 jaar, geb Heerenveen (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-073; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-074Schritsen 34Geertruida Smitgeb 26 dec 1810 Bolsward, ovl 29 jun 1883 HRL, huwt met Hein Hendriks Drost, dv Frans S, en Anke Jelbersma; BS ovl 1883; bev.reg. HRL 1851 wijk F-074; oud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-125; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-073Schritsen 34L Wijnalda stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-073Schritsen 34Johannes Ruurds Zwart, overleden op 24 oktober 183926 jr, overleden Schritsen F 73. (CzOG nr. 22) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-073SchritzenHein Obbes de Jong65 jHeerenveenm, protestant, gehuwd
F-073SchritzenElisabeth Ansdijk67 jWoudsendv, protestant, gehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-073Schritsen 34Martha Catharina de Groot, overleden op 8 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 8 jr (geboren 1839), overleden Schritzen F 73. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-073Schritsen 34Aukje Gortergeb 1795 Franeker, ovl 13 mei 1864 HRL, N.H., ongehuwd, ovl wijk N108, dv Hans G, en ... ; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-073, 258, wijk A-075, 130, wijk C-216, wijk B-122


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1490F-073 (Schritsen)Wijger Harmens Cz.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1490F-074 (Schritsen)Wijger Harmens Cz.woonhuis
Sectie A nr. 3561F-074a (Schritsen)Gemeente Harlingenwoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Schritsen 34Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Hendrik Jan Helmig een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk F no. 75 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1892 - variaadresbronbericht
Schritsen 34Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Theodorus Franciscus Sikkens een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk F no. 75 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1896 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49097 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1095, 1100 en 1101 van 2 dec 1896
adressoortbedraggebruik
F-074Schritsen 34provisionele en finale toewijzingfl. 749huis met plaats en bleek aan de Schritsen F-073 en F-074
 
verkoperWyger Cornelis Harmens
koperAndries Nauta


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3561Schritsen 34 (F-074) (Komt Niet Voor)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 34 Mindert K. van Weementimmerknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800
Schritsen 34 Pieter Brugmanleeraar Zeevaartsch.
vorige grondslagf. 1700
huidige grondslagf. 1800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 34P.Viëtor Sibingagemeente-secretaris
Schritsen 34M. van Weemengemeente-timmerman
Schritsen 34K. van Weementimmerman
  terug