Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 36 8-150 8-172 F-072 F-073


Huisnaam in: 1680
Gebruik:
Naam: de rode molen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanSchritsen 36
ten oostenSchritsen 38
ten westenSchritsen 34
ten noordende Schritsen


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0164r van 6 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsenhuis met ledige plaats daarchter
 
kopermr. Jelis Fortuna, gehuwd met375-00-00 GG
koperAeffke Johannes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
protesteert vanwege grondpachtde stad Harlingen
eerdere eigenaarPietrick moeder van de verkoper, weduwe van
eerdere eigenaarwijlen mr. Jan
naastligger ten oostenUpcke Tomas
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenGerolt Foppes
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkopermr. Marten Johannes Stellingwerff, en zijn zuster
verkoperAttke Ariaens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jelis Fortuna x Aeffke Johannes kopen een huis met ledige plaats opte Schritsen, met alle boomen bepotingen ende beplantinge vandien, zoe als de selve nu ter tijdt besteckt ende affgedeeldt is. Ten O. Uupcke Tomas, ten W. Gerrolt Foppes en een steeg. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van mr. Marten Johannes Stellingwerff en zijn suster Attke Ariaens, voor 375 GG.


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0256r van 15 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsenhuis met een plaats daarachter en het gebruik van de 1/2 steeg
 
koperJacob Jacobs, gehuwd met300-00-00 GG
koperPyet Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van de verkoper mr. Jelys Fortuin c.u.1-02-00 CG
naastligger ten oostenAnna Ritsckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg half in eigendom
naastligger ten westenHans van Auryck
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkopermr. Jelys Fortuin, gehuwd met
verkoperAeffke Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jacobs x Pyet Pieters kopen huis op de Schritsen, met een plaats er achter en de halve rerechtigheid van een steeg ten westen. Ten O. Anna Ritskes, ten W. Hans van Auryck. Gekocht van meester Jelys Fortuyn x Aeffke Johannes, voor 300 gg.


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0387r van 15 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg, half in eigendom
naastligger ten oostenJacob mollener


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0097v van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob molenaar


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0028r van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Schritsen


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0142r van 19 sep 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob muller


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0202r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZhuis daer den Rode Meulen uytsteeckt
 
koperN. N. 0-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen5-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer daarachter van Jan Toenis1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer daarachter van Toenis Simons1-00-00 CG
naastligger ten oostenChristiaen Jurians
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTaevis Meinerts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobsmolenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt provisioneel geveild ten verzoeke van wd. en erven molenaar Jacob Jacobs, 1/2 huis zz. Schritsen, daer de rode meulen uytsteeckt. Ten O. Christiaen Jurrians, ten W. Toenis Meynerts en een steeg. Grondpacht 5 cg aan de Stad, waarentegen genietende 2 cg uit de kamers daarachter van Jan Toenis [1 achter 32] en Toenis Simons [2 achter 32].


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0210v van 5 feb 1620 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schitsenhuis van wln. Jacob Mullers
 
koper provisioneelN. N. 613-00-00 GG
naastligger ten oostenChristiaan Jurrians
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenToenis Meinerts
naastligger ten westenJan Toenis
naastligger ten westenToenis Simons
naastligger ten noordenN. N.
verkoperwijlen Jacobmolenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis nagelaten door Jacob muller op de Schritsen. Ten O. Christian Jurians, ten W. een steeg en Toenis Meinerts, Jan Toenis [1 achter 32] en Toenis Simons [2 achter 32]. Provisioneel gekocht door [?] voor 613 GG.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0142r van 19 sep 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0043v van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis daar de Rode Molen uitsteekt


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (het 10e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZhuis, strekkende zuidwaarts met de tuin tot de gang voorbij de loods
 
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen5-02-00 CG
naastligger ten oostenChristiaen Jurjens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTonis Meynerts
naastligger ten westenJan Teunis
naastligger ten westenTeunis Symons
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoper van 1/2burgemeester Hilbrant Dircks, gehuwd met
verkoper van 1/2Dyuecke Tyaardts, en
verkoper van 1/2Jancke Buwalda voor haar kind, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lou Tyaardts, erfgenamen van
erflaterwijlen Tyaard Loussecretaris van Harlingen
eerdere samenvatting door Yde Elsingahuis zz Schritsen. Ten O. Christiaen Jurjens, ten W. Tonis Meynerts, Jan Teunis en Teunis Symens en een steeg, ten N. straat en diept. Grondpacht 5 CG aan de Stad, waarentegen de koper 2 CG ontvangt uit de kamers van Jan Teunis en Teunis Symons.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhuis waar de Rode Molen uitsteekt


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0028r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr. Hans Pieters


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0142v van 27 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurrien


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZ in een steeghuis
 
koperde Admiraliteit in Friesland 300-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hans Pieters
naastligger ten zuidenBroer Sytzes
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten noordenRuierd Pibes
verkoperTrijntje Sibrens, weduwe van
verkoperwijlen Pibe Alewijns


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0142v van 27 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZhuis genaamd de Rode Meulen
 
kopermr. Jurjen Harmens 600-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen5-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde Admiraliteit in Friesland2-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Sicke Douwes
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: gevangenhuis
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperDoutie Backes Wiersma, weduwe van
verkoperwijlen Livius MaggamagerechtsbodeBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jurjen Harmens koopt een huis zz. Schritsen, genaemd 'de Rode Molen'. Ten O. wd. Siebe Douwes, ten Z. de Heeren Raden van het Collegie ter Admiraliteit, ten W. het gevangenhuis v.d. Admiraliteit en een steeg, ten N. de straat en diept. Gekocht van Doutie Bauckes Wiersma wv Livius Mockema.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0090r van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmr. Jurjen Harmens


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-150Schritsen 36huis
eigenaarmr. Jurjen Harmens
gebruikermr. Jurjen Harmens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-150Schritsen 36huis
eigenaarJurjen Harmens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-150 Schritsen 36huis
eigenaarJurjen Harmens erven
gebruikerJurjen Harmens erven
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-150 Schritsen 36huis
eigenaarClaaske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerClaaske Stapert
gebruikerGeeske Stapert
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-150 Schritsen 36huis
eigenaarKlaeske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerKlaeske Stapert
gebruikerGeeske Stapert
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0224r van 5 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZhuis
 
koper door niaar van 1/2Govert de Keth, broer vansecretaris van Franekeradeel189-14-00 GG
koper door niaar van 1/2Evert de Keth vendumeester Admiraliteit
geniaarde koperJacob Sybrens, gehuwd metbleker
geniaarde koperSjoukje Johannis
huurderFreerk Symons
naastligger ten oostenGoverd de Keth c.s.
naastligger ten zuidenGoverd de Keth c.s.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperBaukje Codercq, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Noordgakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGovert Deketh koopt, na niaar ratione sanguinis tegen bleker Jacob Sybrens x Sjoukje Johannes kopen een huis zz. Schritzen, thans verhuurd aan Freerk Symons. Ten O. en Z. Goverd Deketh c.u., ten W. een steeg, ten N. de Schritzen. Geen grondpacht. Gekocht van Baukje Coderq wv koopman Jacob Noordga, voor 189 gg 14 st.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0190r van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Keth [staat: Deketh]


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0190r van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZhuis, erf en hof
 
koperEverhardus de Keth vendumeester Admiraliteit1915-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten oostende tuin van de heer de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten zuidenhet woonhuis van de heer de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten westensteeg van de provoost gewaldige
naastligger ten zuidensteeg van de provoost gewaldige
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.vroedsman Martinus Oneides, gelastigde enSneek
verkoper q.q.Harmanus Oneides, gelastigde enExmorra
verkoper q.q.burgerhopman Jacobus Oneides, gelastigden vanSneek
verkoperwijlen Jurjen Stapert


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0077r van 5 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZdwarshuis
 
koperJacob Gerlofs de Vries, gehuwd met850-00-00 CG
koperAcke Feddes
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderDirk Taekes lands cherger
naastligger ten oostenEverhardus de Keth vendumeester Admiraliteit
naastligger ten zuidenEverhardus de Keth vendumeester Admiraliteit
naastligger ten westenEverhardus de Keth vendumeester Admiraliteit
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperEverhardus de Kethvendumeester Admiraliteit


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0282r van 9 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZhuis
 
koperHubert Jans, gehuwd metkoopman605-19-00 CG
koperAntje Pieters
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderMatthijs Pieters c.u.
naastligger ten oostende heer de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten zuidende heer de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten westende heer de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJacob Gerlofs de Vries, gehuwd metoud schipper
verkoperAkke Feddes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-172 1/2Schritsen 36Hubert Jans1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Bauke Kramergebruiker van wijk F-072, sjouwer, eigenaar is mejuffr. v. d. Zwaag, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Mejuffrouw van der Zwaageigenaar van wijk F-072; gebruiker Bauke Kramer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-073; gebruiker Jan Jansen Bakker, sjouwer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-072Schritsen 36 van der Zwaag mejBauke Kramer sjouwer


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 555 en 576 van 5 nov 1817
adressoortbedraggebruik
F-072Schritsen 36provisionele en finale toewijzingfl. 198huis op de Schritsen F-072
 
verkoperPetrus Deketh (ook wel Petrus de Keth genoemd)
koperLaas Lases Wijnalda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1489Schritsen 36Laas Lazes WijnaldaHarlingentimmermansknegthuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Jan H Hildersumoud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-072; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Jan Lykles de Boer... zv Lijkle Jans dB en Anna van Vals; BS huw 1813, huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; gebruiker van wijk E-232, varensgesel, medegebruiker is Jan Sweitser wed. ; eigenaar is wed. S. van der ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Klaaske Hayes Bruinsma... en Aafke Karstens (de Kok); BS ovl 1828; 1831 huwelijken, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; oud 37 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk C-005; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Laas Laases Wijnalda... bewijs, 24 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-072; VT1839; kind: Sjoukje Laases Wijnalda, geb 18 jan 1812, ged 9 feb 1812 Grote Kerk HRL; L.L.W. eigenaar ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Tetje Dirks Akkerboom... productie van genoegzaam bewijs, 24 Slagtemaand 1810; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-072; VT1839; geb 1 feb 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Dirk Reins Akkerboom en Louiza ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-072SchritzenLaas Wijnalda51 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, huistimmerman
F-072SchritzenTetje Akkerboom50 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-072SchritzenLaas L Wijnalda22 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, kleermaker
F-072SchritzenRein L Wijnalda19 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenLouisa L Wijnalda15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenGerrytje Wijnalda13 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenTrijntie Wijnalda12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenJan Hendks. Hildersum41 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
F-072SchritzenAkke van der Zee41 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-072SchritzenUpkje Ku Hildersum20 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister
F-072SchritzenBaukje Hildersum17 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenJantie Hildersum15 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-072Schritsen 36Ruurdje Fokkes Gaastra, overleden op 10 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 51 jr, geboren Workum 19/10/1794, overleden Schritzen F 72, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-072Schritsen 36Geertje Lazes Wijnalda, overleden op 22 januari 184720 jr (geboren 1/4/1826), overleden Schritzen F 72, ongehuwd, dochter van Laas Wijnalda, timmerman en Tettje Dirks Akkerboom, zuster van Laas, kleermaker, Rein, schoenmaker, Sjouwkje (vrouw van Tijs Freerks de Bruin, varensgezel) en minderjarige Trijntje en Louisa Lazes Wijnstra. (in tafel 'Gerritje') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Jetje Johannes de Boer... dv Johannes Sjoerds en Trijntje Dirks; BS huw 1820, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-121, 126, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1489F-072 (Schritsen)Wijger Harmens Cz.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1489F-073 (Schritsen)Wijger Harmens Cz.woonhuis


1896 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49097 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1095, 1100 en 1101 van 2 dec 1896
adressoortbedraggebruik
F-073Schritsen 36provisionele en finale toewijzingfl. 749huis met plaats en bleek aan de Schritsen F-073 en F-074
 
verkoperWyger Cornelis Harmens
koperAndries Nauta


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5044Schritsen 36 (F-074)Nicolaas P. Lipjeswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 36B.Hondemaletterzetter
Schritsen 36aH.Kruidhofdekknecht
Schritsen 36aH.Kruidhofmachinist
Schritsen 36aE.Kruidhofsleepbootkapitein


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 36B. (Bauke) Tuinstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 36rijksmonument 20664


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5044Schritsen 36


2004 - variaadresbronbericht
Schritsen 36Hein Buisman StichtingBouw ws. begin zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2004
  terug