Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 36
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Schritsen 36,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 36 8-150 8-172 F-072 F-073


Huisnaam in: 1680
Gebruik:
Naam: de rode molen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanSchritsen 36
ten oostenSchritsen 38
ten westenSchritsen 34
ten noordende Schritsen


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 401r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Schritsen 36Wordt provisioneel geveild ten verzoeke van wd. en erven molenaar Jacob Jacobs, 1/2 huis zz. Schritsen, daer de rode meulen uytsteeckt. Ten O. Christiaen Jurrians, ten W. Toenis Meynerts en een steeg. Grondpacht 5 cg aan de Stad, waarentegen genietende 2 cg uit de kamers daarachter van Jan Toenis [1 achter 32] en Toenis Simons [2 achter 32].


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 418r van 5 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Schritsen 36Wordt finaal geveild een huis nagelaten door Jacob muller op de Schritsen. Ten O. Christian Jurians, ten W. een steeg en Toenis Meinerts, Jan Toenis [1 achter 32] en Toenis Simons [2 achter 32]. Provisioneel gekocht door [?] voor 613 GG.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZhuis met een nieuwe kamer daarachter en een plaatske daartussen in
 
koperN. N.
verpachter grond de Stad Harlingen 5-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenhuis waar de Rode Molen uitsteekt
naastligger ten westenSalvius Heyns
verkoper van 1/2burgemeester Hilbrant Dircks, gehuwd met
Dyuecke Tyaardts, en
verkoper van 1/2Jancke Buwalda voor haar kind, weduwe van
wijlen Lou Tyaardts, erfgenamen van
wijlen Tyaardts Loussecretaris


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0076v van 25 jun 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsenhuis, hof, plaats en bak
 
koperDe Bewindhebbers van de geoctroyeerde Groenlandse 821-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenPibo Alewijns
naastligger ten zuiden
naastligger ten westende erven van Pier Hoytes
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJan Feddeswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe bewindhebbers van de geoctrooieerde Groenlandsche Compagnie van de Kamer Harlingen kopen een huis, hof en plaets, zz. Schritsen. Ten O. Pibe Alewyns, ten W. erven Pier Hoytes, ten N. die straat. Gekocht van wijdschipper Jean Feddes voor 821 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0142v van 27 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZhuis
 
koperRuird Pybes 280-00-00 GG
naastligger ten oostenJurrien
naastligger ten zuidenGroenlands pakhuis
naastligger ten westenGroenlands pakhuis
naastligger ten noordenSchritsen [staat: diept]
verkoperAlbert Juriens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Pybes koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. mr. Jurrien, ten W. en Z. 'het Groenlands Pakhuis', ten N. het diept. Gekocht van Albert Juriaans.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZ in een steegwoning
 
koperAdmiraliteit 425-00-00 GG
verpachter grondde erven van Tjaard Louws secretaris1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBroer Sytzes schipper (smal-)
verkoperGerke Doekes c.u.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZ in een steeghuis
 
koperAdmiraliteit 300-00-00 GG
naastligger ten oostende erven van Hans Pieters
naastligger ten zuidenBroer Sytzes
naastligger ten westenAdmiraliteit
naastligger ten noordenRuierd Pibes
verkoperTrijntje Sibrens, weduwe van
wijlen Pibe Alewijns


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZ in een steeghuis
 
koperAdmiraliteit 525-00-00 GG
naastligger ten oostende erven van mr. Jan Pieters
naastligger ten zuidenTrijntje Sibrens, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pibe Alewijns
naastligger ten westenAdmiraliteit
naastligger ten noordenTrijntje Sibrens
verkopervrijgezel Ruierdt Piers


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZ in een steegwoning
 
koperAdmiraliteit 425-00-00 GG
verpachter grondde erven van Tjaard Louws secretaris1-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van mr. Hans Pieters
naastligger ten zuidenGerke Doekes
naastligger ten westenAdmiraliteit
naastligger ten noordenTrijntje Pibes
verkoperBroer Sytzes c.u.schipper (smal-)
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 021) De Raden ter Admiraliteit van Friesland kopen 4 woningen in een steeg tussen Zuiderhaven en Schritsen, ten Z., ten N. van elkaar, met ten W. de kopers. 1) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers, ten Z. Gerke Doekes, ten N. Trijntje Pibes. Gekocht van smalschipper Broer Sydses voor 425 gg. 2) (ten Z. van 1) verkoper is Gerke Doekes, voor 125 gg. 3) (ten N. van 1) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers, ten N. Ruurd Pibes. Gekocht van Trijntje Sibrens wv Pibe Alewyns, voor 300 gg. 4) (ten N. van 3) Ten O. erven mr. Hans Pieters, ten W. de kopers. Gekocht van vrijgezel Ruurd Piers voor 525 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZhuis
 
koperhuis genaamd de Rode Meulen, van mr. Jurjen Harmens burger600-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Sicke Douwes
naastligger ten westenAdmiraliteits gevangenhuis
naastligger ten westensteeg
naastligger ten zuidenAdmiraliteit
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
de Stad Harlingen5-02-00 CG
verkoperDoutie Backes Wiersma, weduwe van
wijlen Livius Maggamagerechtsbode der stad Bolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jurjen Harmens koopt een huis zz. Schritsen, genaemd 'de Rode Molen'. Ten O. wd. Siebe Douwes, ten Z. de Heeren Raden van het Collegie ter Admiraliteit, ten W. het gevangenhuis v.d. Admiraliteit en een steeg, ten N. de straat en diept. Gekocht van Doutie Bauckes Wiersma wv Livius Mockema.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0090r van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenmr. Jurjen Harmens


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-150 Schritsen 36huis
eigenaarmr. Jurjen Harmens
gebruikermr. Jurjen Harmens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-150 Schritsen 36huis
eigenaarJurjen Harmens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-150 Schritsen 36huis
eigenaarJurjen Harmens erven
gebruikerJurjen Harmens erven
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0208r van 5 dec 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Doutjen Luitjes tuingrond
 
koperPier Andries Glatsma, gehuwd metmr. estrikbakker18-00-00 CG
Trijntje Willems
naastligger ten oostenPier Andries Glatsma
naastligger ten zuidenDoutje Luitjes, weduwe
naastligger ten westenErik Jansen
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperDoutje Luitjes, weduwe van
wijlen Feyke Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Andries Gladsma, mr. estrikbakker x Trijntje Willems koopt ongeveer 18 voeten grond O. en W. te rekenen in de lengte, en 14 voeten breed, van de tuin achter het huis van de verkoper. Ten O. en N. de koper, ten Z. de verkoper, ten W. Erik Jansen. Gekocht van Doetjen Luitjes wv Feyke Fransen, voor 18 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-150 Schritsen 36huis
eigenaarClaaske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerClaaske Stapert
gebruikerGeeske Stapert
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0190r van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 38, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Keth [staat: Deketh]


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0190r van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 36Schritsen ZZhuis, erf en hof
 
koperEverhardus de Keth vendumeester bij de Admiraliteit1915-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen6-00-00 CG
naastligger ten oostenhet tweede in deze akte verkochte perceel
naastligger ten oostende tuin van de heer de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten zuidenhet woonhuis van de heer de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten zuidenAdmiraliteits pakhuis
naastligger ten westensteeg van de provoost gewaldige
naastligger ten zuidensteeg van de provoost gewaldige
naastligger ten noordenSchritsen
vroedsman Martinus Oneides, gelastigde enSneek
Harmanus Oneides, gelastigde enExmorra
burgerhopman Jacobus Oneides, gelastigden vanSneek
verkoperwijlen Jurjen Stapert


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-172 1/2Schritsen 36Hubert Jans1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Bauke Kramergebruiker van wijk F-072, sjouwer, eigenaar is mejuffr. v. d. Zwaag, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Mejuffrouw van der Zwaageigenaar van wijk F-072; gebruiker Bauke Kramer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-073; gebruiker Jan Jansen Bakker, sjouwer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-072Schritsen 36 van der Zwaag mejBauke Kramer sjouwer


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 555 en 576 van 5 nov 1817
adressoortbedraggebruik
F-072Schritsen 36provisionele en finale toewijzingfl. 198huis op de Schritsen F-072
 
verkoperPetrus Deketh (ook wel Petrus de Keth genoemd)
koperLaas Lases Wijnalda


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1489Schritsen 36Laas Lazes WijnaldaHarlingentimmermansknegthuis (36 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Jan H Hildersumoud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-072; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Jan Lykles de Boer... zv Lijkle Jans dB en Anna van Vals; BS huw 1813, huw 1831, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; gebruiker van wijk E-232, varensgesel, medegebruiker is Jan Sweitser wed. ; eigenaar is wed. S. van der ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Klaaske Hayes Bruinsma... en Aafke Karstens (de Kok); BS ovl 1828; 1831 huwelijken, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-004, wijk F-072; oud 37 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk C-005; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Laas Laases Wijnalda... bewijs, 24 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-072; VT1839; kind: Sjoukje Laases Wijnalda, geb 18 jan 1812, ged 9 feb 1812 Grote Kerk HRL; L.L.W. eigenaar ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Tetje Dirks Akkerboom... productie van genoegzaam bewijs, 24 Slagtemaand 1810; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-072; VT1839; geb 1 feb 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Dirk Reins Akkerboom en Louiza ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-072SchritzenLaas Wijnalda51 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, huistimmerman
F-072SchritzenTetje Akkerboom50 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-072SchritzenLaas L Wijnalda22 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, kleermaker
F-072SchritzenRein L Wijnalda19 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenLouisa L Wijnalda15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenGerrytje Wijnalda13 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenTrijntie Wijnalda12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenJan Hendks. Hildersum41 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, zeeman
F-072SchritzenAkke van der Zee41 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-072SchritzenUpkje Ku Hildersum20 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister
F-072SchritzenBaukje Hildersum17 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, ongehuwd
F-072SchritzenJantie Hildersum15 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-072Schritsen 36Ruurdje Fokkes Gaastra, overleden op 10 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 51 jr, geboren Workum 19/10/1794, overleden Schritzen F 72, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-072Schritsen 36Geertje Lazes Wijnalda, overleden op 22 januari 184720 jr (geboren 1/4/1826), overleden Schritzen F 72, ongehuwd, dochter van Laas Wijnalda, timmerman en Tettje Dirks Akkerboom, zuster van Laas, kleermaker, Rein, schoenmaker, Sjouwkje (vrouw van Tijs Freerks de Bruin, varensgezel) en minderjarige Trijntje en Louisa Lazes Wijnstra. (in tafel 'Gerritje') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-072Schritsen 36Jetje Johannes de Boer... dv Johannes Sjoerds en Trijntje Dirks; BS huw 1820, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-121, 126, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1489F-072 (Schritsen)Wijger Harmens Cz.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1489F-073 (Schritsen)Wijger Harmens Cz.woonhuis


1896 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49097 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1095, 1100 en 1101 van 2 dec 1896
adressoortbedraggebruik
F-073Schritsen 36provisionele en finale toewijzingfl. 749huis met plaats en bleek aan de Schritsen F-073 en F-074
 
verkoperWyger Cornelis Harmens
koperAndries Nauta


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5044Schritsen 36 (F-074)Nicolaas P. Lipjes


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 36B.Hondemaletterzetter
Schritsen 36aH.Kruidhofdekknecht
Schritsen 36aH.Kruidhofmachinist
Schritsen 36aE.Kruidhofsleepbootkapitein


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 36B. (Bauke) Tuinstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 36rijksmonument 20664


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5044Schritsen 36


2004 - variaadresbronbericht
Schritsen 36Hein Buisman StichtingBouw ws. begin zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2004
  terug