Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 38
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 38 8-150 8-172 1/2 F-071 F-072
Naastliggers vanSchritsen 38
ten oostenSchritsen 40
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 36
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 38naamloze steeg ten oosten


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0164r van 6 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenUpcke Tomas


1601 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0256r van 15 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnna Ritsckes


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0097v van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 38Schritsen ZZschuur en ledige plaats ten zuiden daarvan
 
koperLambert Sybrens, gehuwd met300-00-00 GG
koperGerbrich Hylckes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenSybren Lamberts
naastligger ten zuidenObbe Geerties
naastligger ten westenJacob molenaar
naastligger ten noordenLambert Gatien
verkoperReyn Jacobs, enschoenmaker
verkoperTets Hessels


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0142r van 19 sep 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 38Schritsen ZZhuis
 
koperChristiaen Jurians Zwitser, gehuwd met132-00-00 GG
koperWolter Alberts
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenSibrant Lamberts
naastligger ten zuidenLambert Sibrants
naastligger ten westenJacob muller
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperEmma Lieuues, weduwe van
verkoperwijlen Lambert Gatses


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0202r van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenChristiaen Jurians


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0210v van 5 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenChristiaan Jurrians


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0034r van 13 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenChristiaen Jurians
naastligger ten westende weduwe van Lambert Sibrants


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0043v van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 38Ten zuiden van de huisplaats van de verkoperstuin
 
koperHendrick Piters, gehuwd met60-00-00 CG
koperAeltie Meinerts
naastligger ten oostenSibrant Lamberts
naastligger ten zuidenObbe Geerties
naastligger ten westen [staat: noorden]het huis daar de Rode Molen uitsteekt
naastligger ten noordende verkoper Gerbrich Hylckes
verkoperGerbrich Hylckes, weduwe van
verkoperwijlen Lambert Sibrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Bockes x Doed Hendricks koopt huis op de Wortelhaven, waar 'het Swarte Cruis' uitsteekt. Ten N. de Grote Kerkstraat, ten Z. Sicke Simckes, ten W. de Wortelhaven. Gekocht van Jan Frans Templaer x Commerke Joostes.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenChristiaen Jurjens


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenChristiaen Juriens
naastligger ten westensteeg, vrije


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016v van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenChristiaen Juriens


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0020v van 19 aug 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hans Pieters


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Sicke Douwes


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060v van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0081r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 38achterSchritsen ZZhuis
 
kopermr. Jurjen Harmens 95-07-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Piter Claesses
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Piter Claesses
naastligger ten westenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten noordenWemeltie Christiaens
naastligger ten noordensteeg op de Schritsen uitlopende
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Broers
verkoperLammert Lammerts


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0090r van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 38Schritsen ZZhuis
 
kopermr. Jurjen Harmens 180-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Pyter Claessens
naastligger ten zuidenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten westenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperde erfgenamen van wijlen Wimmeltie Christiaens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Sjoerdts, gemeensman koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis zz. Voorstraat, omtrent het stadhuis, dat ook Anske Ypes Zeestra wilde kopen. Ten O. Rein Templar, ten Z. de mouterij van koper, ten W. goudsmid Jan [Dirks] Roorda, ten N. de straat en diept. (Met beschrijving van het huis). Gekocht van Auckien Ynses x Arjen Cornelis op der Bildt en erven Auckien Hendrix.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-150Schritsen 38huis
eigenaarmr. Jurjen Harmens
gebruikermr. Jurjen Harmens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-150Schritsen 38huis
eigenaarJurjen Harmens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-150 Schritsen 38huis
eigenaarJurjen Harmens erven
gebruikerJurjen Harmens erven
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-150 Schritsen 38huis
eigenaarClaaske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerClaaske Stapert
gebruikerGeeske Stapert
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-150 Schritsen 38huis
eigenaarKlaeske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerKlaeske Stapert
gebruikerGeeske Stapert
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0224r van 5 mei 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGoverd de Keth c.s.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0190r van 13 jun 1784 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 38Schritsen ZZhuis
 
koperEverhardus de Keth vendumeester Admiraliteit1915-00-00 GG
huurderT. van der Ley 8-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende Keth [staat: Deketh]
naastligger ten westende Keth [staat: Deketh]
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.vroedsman Martinus Oneides, gelastigde enSneek
verkoper q.q.Harmanus Oneides, gelastigde enExmorra
verkoper q.q.burgerhopman Jacobus Oneides, gelastigden vanSneek
verkoperwijlen Jurjen Stapert


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0190r van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten oostende tuin van de heer de Keth [staat: Deketh]


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0077r van 5 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEverhardus de Keth vendumeester Admiraliteit


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0282r van 9 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 36, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende heer de Keth [staat: Deketh]


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-172 1/2Schritsen 38Hubert Jans1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-071Schritsen 38Hubert Jans Wagenaar... metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-054, houtstek, 1814. (GAH204); id. van wijk F-071, koopman; medegebruiker Jan Wagenaar, 1814. (GAH204); id. van wijk H-064, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-071Schritsen 38Jan Cornelis Wagenaar... huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1831, huw 1832, ovl 1839, ovl 1856, ovl 1887, ovl 1892; gebruiker wijk F-071; eigenaar en medegebruiker is Hubert Wagenaar, koopman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-071Schritsen 38Hubert Wagenaar Hubert Wagenaar koopman
F-071Schritsen 38Jan Wagenaar


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-071Schritsen 38Antje Pieters, overleden op 1 april 1827vrouw van Huibert Jans Wagenaar (Schritsen F 71, erft vruchtgebruik: reeds overleden 9/9/1827, oud 78 jr: zie memorie 7004/167), geen kinderen, zuster van Gatske Pieters (79 jr, erft lijfrente, wed. Gabbe Douwes, moeder van wijlen Aagje Gabbes, wed. Hendrik Davids), testamentair erfgenamen zijn de kinderen van afwezige Jan Cornelis Wagenaar (47 jr, gedetineerd in tuchthuis Vollenhove)en Andrigje Eelkes (53 jr, erven lijfrentes), te weten: Cornelis, timmermansknecht (2/13), Eelke, mr. verver (3/13) en minderjarige Huibert, kantoorbediende (4/13) en Antje Jans Wagenaar (4/13). Verder legaat ad fl. 500,- voor Antje Hendriks, dienstmeid (dochter van haar genoemd nichtje Aagje Gabbes). Saldo fl. 7.257,87. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 127 en 132 van 19 dec 1827
adressoortbedraggebruik
F-071Schritsen 38provisionele en finale toewijzingfl. 847huis F-071
 
verkoperCornelis Jans Wagenaar
verkoperEelkje Jans Wagenaar
koperMonte van Sloten


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1498Schritsen 38Monte van SlootenHarlingenhuis en erf (105 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-071Schritsen 38Monte Thomas van Slooten... vS, en Sipkje Abes; BS huw 1819, ovl 1849; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk F-071; VT1839; geb 22 may 1796, ged 28 jun 1796 Grote Kerk HRL, zv Thomas van Slooten en Sijpkje Abes; M. v. S. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-071Schritsen 38Styntje Geerts van der Woude... 1819, ovl 1849, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-064; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-071; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-071Schritsen 38Monte van Slooten stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-071SchritzenMonte van Slooten41 jHarlingenm, protestant, gehuwd, beurtschipper
F-071SchritzenStientie G van der Woude41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-071SchritzenThomas van Slooten7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenGeert van Slooten6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenAaltie van Slooten17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenSipkje van Slooten15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenAntie van Slooten13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenLieuwkje van Slooten8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenMaayke van Slooten5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenTjeerdie van Slooten2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenFrouwkje van Slooten9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-071SchritzenBaukje Hartenberg19 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-071Schritsen 38Janna Montes van Slooten, overleden op 17 augustus 1842ruim 3 mnd, overleden Schritzen F 71, dochter van Monte T. van Slooten, beurtschipper op Amsterdam en Stijntje Geerts van der Woude, zuster van minderjarige Aaltje, Mina?, Antje, Lieuwkje, Thomas, Gerard, Maike, Tjietje en Vrouwkje Montes van Slooten. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1856 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
F-071Schritsen 38Huizinge en erf c.a. Schritsen, L., Kroese en de mede-eigenares. Finaal verkocht op 26 nov 1856 door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 766..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1498F-071 (Schritsen)wed. Monte van Slooten en kind.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1498F-072 (Schritsen)Wijger Harmens Cz.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1498Schritsen 38 (F-073)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 38 Seus Kreusingakapitein
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 3500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 38J. van Keulenloodsleerling
Schritsen 38aH. van Kraanenladingmeester ned. sp.


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 38W.D. (Wijcher) Tuntelder


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 38rijksmonument 20665
  terug