Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 39 5-177 5-193 F-142 F-136
Naastliggers vanSchritsen 39
ten oostende Woudemansteeg
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 37
ten noordenLanen 46


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 39Woudemanssteeg ten oosten


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0464r van 14 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 39Schritsen NZhuis en bijbehorende kamers
 
koperBauck Sytses, gehuwd met500-00-00 GG
koperJan Breda
verpachter grondNeeltien Beerns 0-07-00 CG
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Cornelis
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarJan Woltman
verkoperFedde Sybes, gehuwd metAmsterdam
verkoperAeltgien SentsAmsterdam


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0162r van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Woudemansteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Jacobs Woudman


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0016r van 16 mei 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bauck Conincks


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0023v van 1 sep 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis bewoond door Botte leertouwer


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0100r van 18 apr 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Woudemansteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende loods van Botte leertouwer


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0160v van 24 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBotte leertouwer


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0124r van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBotte leertouwer


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0147v van 21 sep 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 39Schritsen NZ hoek Woudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg] bij Botte Leertouwersbrug]huis
 
koperEelke Lieuwes, gehuwd met1175-00-00 CG
koperAntje Pybes
verpachter grondde stad Harlingen0-03-08 CG
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenMintje Ypes
naastligger ten noordenweduwe Jancke Bottes
verkoperJancke Bottes, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Martens Amelander
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Lieuwes x Antje Pybes koopt huis hoek Jan Woudmanssteeg bij Botte leertouwersbrug. Ten O. die steeg, ten Z. de Schritsen, ten W. Mintje Ypes, ten N. de verkoper. Grondpacht 3 1/2 st. Gekocht van Jancke Bottes wv Jacob Martens Amelander, voor 1175 cg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0100r van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Woudemansteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAntie Sybes lakenkoopster


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0087r van 8 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Woudemansteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0251v van 16 sep 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEelke Lieuwes timmerman


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0109v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-177Schritsen 39huis
eigenaarwed. Tierk Hiddes
gebruikerwed. Tierk Hiddes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-177Schritsen 39huis
eigenaarObbe Jacobs
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-177 Schritsen 39huis
eigenaarObbe Jacobs
gebruikerdr. Visser
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-177 Schritsen 39huis
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerwed. Jan de Groot c.s.
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-177 Schritsen 39Geert Steenfeld, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-177 Schritsen 39huis
eigenaarMennonyte Gemeente
gebruikerGeert Steenveld
huurwaarde56-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-10 CG


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0251r van 15 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: huis


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0274r van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0138r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0252r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0286r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-193 Schritsen 39Doopsgezinde Gemeente3-10-00 CGwoning


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0127r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-142Schritsen 39Jan Meyer... eigenaar van wijk F-141; gebruiker Jan L. Tuininga, wieldraayer, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-142, commies; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); oud 64 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-142Schritsen 39Doopsgezinde Gemeente Jan Meyer commis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1348Schritsen 39Doopsgezinde GemeenteHarlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-142Schritsen 39Elisabeth Kochoud 34 jaar, geb Bonda, (Bunde ?), Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-142; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-142SchritzenCornelius van Ende24 jLeerm, protestant, gehuwd, winkelier
F-142SchritzenElisabeth Koch34 jBondav, protestant, gehuwd
F-142SchritzenCristina van Ende1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-142SchritzenElsje Weidema18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-142Schritsen 39Albert Gerlofs Katoen, overleden op 13 december 18413 wk (geboren 23/11/1841), overleden Schritsen F 142, zoon van Gerlof A. Katoen, kantoorbediende & Henderica de Jong, broer van minderjarige Dirk Gerlofs Katoen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59, 60 en 61 van 4 dec 1844
adressoortbedraggebruik
F-142Schritsen 39prov. en fin. toewijzing, acte de command met borgstellingfl. 736huis F-142
 
verkoperDouwe Jans Zeilmaker
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperDirk Douwes de Jong


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1348F-142 (Schritsen)Hendrik de Windtwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1348F-136 (Schritsen)Hendrik de Windtwoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 16 jan 1879
F-142Schritsen 39Een hecht en welonderhouden burgerhuis aan de Schritsen, in huur bij mej. de wed. de, Bruin. Provisioneel verkocht op 21 jan 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 30 jan 1879
F-142Schritsen 39Een hecht en welonderhouden burgerhuis aan de Schritsen, in huur bij mej. de wed. de, Bruin. Finaal verkocht op 4 feb 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1900..


1893 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
F-142Schritsen 39Een winkelhuis aan de Schritsen, op den hoek van de Woudemanssteeg. Finaal verkocht op 14 jul 1893 door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 909..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1348Schritsen 39 (F-136)Maartje Ree (wed. W.R. van Der Wal)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 39M.Kuilmantransportarbeider
Schritsen 39P.A.Reecementwerker


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenP.A. Ree580Manuf.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenP.A. Ree580Manuf.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenP.A. Ree580Manuf.


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 39P.A. (Piet) Ree


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 39, HarlingenSchritsen 39J. Kokslijterij-wijnhandel


1986 - variaadresbronbericht
Schritsen 39Hein Buisman StichtingBouw zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1986


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 39rijksmonument 20651
  terug