Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 39
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 395-1775-1775-193F-142F-136


Naastliggers vanSchritsen 39
ten oostende Woudemansteeg
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 37
ten noordenLanen 46


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 39Woudemanssteeg ten oosten


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0464r van 14 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 39Schritsen NZ500‑00‑00 gghuis en bijbehorende kamers
koperBauck Sytses, gehuwd met
koperJan Breda
verpachter grondNeeltien Beerns 0‑07‑00 cg
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: steeg]
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Cornelis
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarJan Woltman
verkoperFedde Sybes, gehuwd met te Amsterdam
verkoperAeltgien Sents te Amsterdam


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0162r van 15 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Woudemansteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jacobs Woudman


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0016r van 16 mei 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bauck Conincks


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0023v van 1 sep 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 41, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis bewoond door Botte leertouwer


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0100r van 18 apr 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Woudemansteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende loods van Botte leertouwer


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0160v van 24 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBotte leertouwer


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0124r van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBotte leertouwer


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0147v van 21 sep 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 39Schritsen NZ hoek Woudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg] bij Botte Leertouwersbrug]1175‑00‑00 cghuis
koperEelke Lieuwes, gehuwd met
koperAntje Pybes
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑08 cg
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenMintje Ypes
naastligger ten noordenweduwe Jancke Bottes
verkoperJancke Bottes, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Martens Amelander
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Lieuwes x Antje Pybes koopt huis hoek Jan Woudmanssteeg bij Botte leertouwersbrug. Ten O. die steeg, ten Z. de Schritsen, ten W. Mintje Ypes, ten N. de verkoper. Grondpacht 3 1/2 st. Gekocht van Jancke Bottes wv Jacob Martens Amelander, voor 1175 cg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0100r van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Woudemansteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntie Pybes lakenkoopster


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 24vSchritsen 39Eelco Lieuwesf. 2000-00-00


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0087r van 8 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Woudemansteeg 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0251v van 16 sep 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEelke Lieuwes timmerman


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0109v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177 , folio 110Schritsen 39huis
eigenaarTierk Hiddes wed.
gebruikerTierk Hiddes wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177 , folio 71vSchritsen 39huis
eigenaarObbe Jacobs
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan3‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177 , folio Schritsen 39huis
eigenaarObbe Jacobs
gebruikerdr. Visser
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177 , folio 72rSchritsen 39huis
eigenaarMenniste Gemeente
gebruikerJan de Groot wed. cum soc.
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-177Schritsen 39Geert Steenfeld, bestaande uit 3 personen12‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177 , folio 72rSchritsen 39huis
eigenaarMennonyte Gemeente
gebruikerGeert Steenveld
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177 , folio 73rSchritsen 39huis
eigenaarMennonite Gemeente
gebruikerHendrik Posthumus
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-177 , folio 73rSchritsen 39huis
eigenaarMennonite Gemeente
gebruikerHendrik Posthumus
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0251r van 15 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: huis


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-193 , folio 125rSchritsen 39huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerClaas Jansz
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Pieters wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs
af: lasten04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-193 , folio 125rSchritsen 39huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerClaas Jans wed.
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Pyters wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingwoont vergeefs
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0274r van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-193 , folio 126rSchritsen 39huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerHubert Jans
huurwaarde55‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Pieters wed.
opmerkinggealimenteerd, woond pro Deo
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0138r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0252r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0286r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-193 , pag. 122Schritsen 39Doopsgezinde Gemeente 3‑10‑00 cgwoning


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0127r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 37, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-142Schritsen 39Jan Meyer... eigenaar van wijk F-141; gebruiker Jan L. Tuininga, wieldraayer, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-142, commies; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); oud 64 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-142Schritsen 39Doopsgezinde GemeenteJan Meyercommis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1348Schritsen 39Doopsgezinde Gemeente Harlingenhuis (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-142Schritsen 39Elisabeth Kochoud 34 jaar, geb Bonda, (Bunde ?), Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-142; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-142SchritzenCornelius van Ende24 jwinkelierLeerm, protestant, gehuwd
F-142SchritzenElisabeth Koch34 jBondav, protestant, gehuwd
F-142SchritzenCristina van Ende1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-142SchritzenElsje Weidema18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 11 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-142Schritsen 39Albert Gerlofs Katoen, overleden op 13 december 18413 wk (geboren 23/11/1841), overleden Schritsen F 142, zoon van Gerlof A. Katoen, kantoorbediende & Henderica de Jong, broer van minderjarige Dirk Gerlofs Katoen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59, 60 en 61 van 4 dec 1844
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-142Schritsen 39prov. en fin. toewijzing, acte de command met borgstellingfl. 736huis F-142
 
verkoperDouwe Jans Zeilmaker
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperDirk Douwes de Jong


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50030 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 256 van 17 dec 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-142Schritsen 39koopaktefl. 1000huis aan de Schritsen F-142
 
verkoperDirk Douwes de Jong (te Lemmer)
koperHendrik de Windt


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1348Schritsen F-142Grietje W. Schoonhoven vrouw van P. Wijga woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1348Schritsen F-136 Hendrik de Windt woonhuis


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 16 jan 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
F-142Schritsen 39Een hecht en welonderhouden burgerhuis aan de Schritsen, in huur bij mej. de wed. de, Bruin. Provisioneel verkocht op 21 jan 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1880 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 30 jan 1879
vermeld alsgeschat adresbericht
F-142Schritsen 39Een hecht en welonderhouden burgerhuis aan de Schritsen, in huur bij mej. de wed. de, Bruin. Finaal verkocht op 4 feb 1880 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1900.


1893 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 jul 1893
vermeld alsgeschat adresbericht
F-142Schritsen 39Een winkelhuis aan de Schritsen, op den hoek van de Woudemanssteeg. Finaal verkocht op 14 jul 1893 in de Korenbeurs door notaris Kijlstra. Waarop geboden is f. 909.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1348Schritsen 39 (F-136)Maartje Ree (wed. W.R. van Der Wal)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 39M. Kuilmantransportarbeider
Schritsen 39P.A. Reecementwerker


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenP.A. Ree580Manuf.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenP.A. Ree580Manuf.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenP.A. Ree580Manuf.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 39P.A. (Piet) Ree


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 39rijksmonument 20651


2023
0.06105899810791


  terug