Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 4 8-146 8-158 F-087 F-089
Naastliggers vanSchritsen 4
ten oostenSchritsen 8
ten zuidenJan Ruurdstraat 3
ten westenSchritsen 2
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 4naamloze steeg ten oosten


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0173r van 28 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperWillem Claes, gehuwd metbierdrager110-00-00 CG
koperYd Sipkes, erfgenamen van
erflaterwijlen Willem Goverts, tevens erfgenamen van
erflaterwijlen Wessel Eelkes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPiecke Jelles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Dircks metselaar
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLubbert Hilbrants, gehuwd met
verkoperGeert Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Claesen bierdrager x Yd Sipkes kopen


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0227r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPiecke Jelkes


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0017r van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Claesen


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0087v van 22 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0173v van 4 apr 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Claessen bierdrager


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0302v van 16 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYd, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Willem Cramer


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0068v van 17 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Willem Claeses bierdrager


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0117r van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZkamer
 
koperHans Jurians, gehuwd met150-00-00 GG
koperBeits Gerryts
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenOcke Piters
naastligger ten westenJan Dirks
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperYd Sipkes voor haar en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Willem Claas


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010r van 24 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis metledige plaats daarachter
 
koperJan Bartels, gehuwd met222-00-00 GG
koperAuckien Buues
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenOcke Pytters
naastligger ten westenJan Dircksen
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoper q.q.Fredrick Kroll, diaken
verkoper q.q.Abbe Coenraedts, diakenen van
verkoperde Gereformeerde Gemeente: armendiaconie


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHans Symens


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0173v van 11 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis met een plaats daarachter
 
koperMarten Broers, gehuwd metscheepstimmerman300-00-00 CG
koperTrijntie Sybrens
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenWybe Moyman
naastligger ten westenJan Dircksen goudsmid
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperHans Symens, gehuwd mettimmermanWieuwerd
verkoperGrietje AlbertsWieuwerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Broers scheepstimmerman x Trijntie Sybrens kopen een huis met plaatsje zz Schritsen.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0241v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0234v van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis en plaatsje
 
koperburgervaandrig Pytter Dirxen Graaff, gehuwd metmr. scheepstimmerman210-00-00 CG
koperAntje Joekes
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenRintje Kingma
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jan Dirxen Roorda
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperPytter Martens, erfgenaam ab intestatohoutstapelaaroost van Harlingen
verkoperJan Hansen, erfgenaam ab intestatozeevarende
verkoperJanke Folkerts, erfgenaam ab intestato, weduwe van
verkoperwijlen Broer Martens, erfgenaam ab intestato
verkoperhun zoon Folkert Broers, erfgenaam ab intestato
verkoperJaapjen Ysaax, erfgenaam ab intestato, gehuwd met
verkoperClaes Pytters althans ter zee absent, erfgenaam ab intestatoboeierschipper
verkoperNeeltje Ysaax, erfgenaam ab intestato, gehuwd met
verkoperLieuwe Alles, erfgenaam ab intestatoportier van de Franekerpoort
verkoperAefke Ysaax, erfgenaam ab intestato, gehuwd met
verkoperRienck Hessels nae oostindien uitlandigh, erfgenaam ab intestato
verkoperGrietje Clases, erfgenaam ab intestato, gehuwd met
verkoperJan Costen, erfgenaam ab intestato, mede de rato caverende voorzeevarende
verkoperhaar zuster Aeltje Clases, erfgenaam ab intestato
verkoperAttje Lieuwes, erfgenaam ab intestato, gehuwd met
verkoperAntoni Cornelis nae oostindien absent, erfgenaam ab intestato
verkoperGryttje Jacobs, erfgenaam ab intestato, gehuwd met
verkoperJan Zents nae oostindien uitlandigh, erfgenaam ab intestato
verkoperTrijntje Zents, erfgenaam ab intestato, gehuwd met
verkoperLeenert Dirx, allen erfgenamen ab intestato vanzeevarende
erflaterwijlen Trijntje Sybrens, weduwe van
erflaterwijlen Marten Broersscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Dirxen Graeff burger-vaandrig en mr. scheepstimmerman x Antje Joeckes koopt een huis met een plaatsje erachter zz. Schritsen. Ten O. de straat [eig.: steeg], ten Z. Rintie Kingma, ten W. erven Jan Dirxen Roorda, ten N. de Schritsen. Gekocht van houtstapelaar Pytter Martens, zeevarende Jan Hansen, Janke Folkerts wv Broer Martens en haar zoon Folkert Broers, met elkaar voor 1/2, en Jaepjen Ysaax x boeierschipper Claes Pytters, Neeltje Ysaax x portier van de Franekerpoort Lieuwe Jackles, Aafke Ysaax x Romke Hessels die naar Oost-Indien is, Grietje Clases x zeeman Jan Coster, en nog meerdere anderen, voor 1/2, samen als erven van Trijntje Sybrens wv scheepstimmerman Marten Broers, voor 210 cg.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0081r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0108r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Dirx


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZ bij de Ossemerkt1/2 huis
 
koper door niaarHiltie Pieters*, minderjarig voorkind142-24-00 GG
koper door niaarAukjen Pieters*, minderjarige voorkinderen van
koper door niaarde verkoper Pieter Dirx Graaff, weduwnaar van
koper door niaarwijlen Antie Joekes
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
geniaarde koperTaecke Pietersschoolmeester
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenTijs Luitiens Westra
naastligger ten zuidenPier Andries Glaesema c.u.
naastligger ten westende weduwe van Harmen Jansen bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van Pyter Dirks Graaffmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Dirx Graeff, mr. scheepstimmerman, als vader en voorstander van zijn twee minderjarige voorkinderen Hiltie en Aukjen bij Antie Joekes, koopt na niaar ratione sanguinis en vicinitatis tegen schoolmeester Taecke Pieters, 1/2 huis zz. Schritsen omtrent de Ossemerkt. Zijn kinderen bezitten de andere 1/2 als erven van zijn wl. vrouw. Ten O. een steegje en Tijs Luitjens Westra, ten Z. Pier Andries Gladsma n.u., ten W. wd. bakker Harmen Jansen. Grondpacht 8 st aan de Stad. Gekocht van (de gezamenlijke crediteuren van) mr. scheepstimmerman Pieter Dirsen Graaff, voor 142 GG 24 st.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-146Schritsen 4kamer
eigenaarde heer Widenbrug
gebruiker
opmerkingonverhuirt


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272r van 15 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperAntoni Gerrits c.u.havencherger300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenWillem Louws
naastligger ten westendr. Winter
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.Pieter Graeff, uit naam van zijn dochters
verkoperAukjen Pieters, en
verkoperHiltie Pieters, gehuwd met
verkoperBartel Hajes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntoni Gerrits, havencherger koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. een steeg, waarin vrij in- en uitgang, ten W. dr. H.. ije Winter?, ten Z. Willem Louws, ten N. de Schritsen. Gekocht van Pieter Graeff, Aukjen Pieters en Hiltie Pieters x Bartel Hayes.


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0304r van 17 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAntoni Gerrits


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-146Schritsen 4huis
eigenaarSijke Heeres
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohieradresgebruik
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
8-146 Schritsen 4huis
eigenaarSijke Heeres
gebruiker
opmerkingpro deo begeert


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
aanhandelaarKeimpe Pyters 1500-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
huurderPyter Hendriks c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pyter Stellingwerf
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Winter
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verwandelaarAntoni Gerardi Wijngaerden, gehuwd met
verwandelaarJeltie Heres


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0329r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperAntonius Gerardi Wijngaerden, gehuwd metwinkelier550-00-00 CG
koperJeltie Heres winkelier
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Stellingwerf
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Winter
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperKeimpe Pieters, gehuwd metoud mr. bakker
verkoperTietske Pyeters Wijngaerden


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-146 /2Schritsen 4huis
eigenaarAntony Gerryts
gebruikerPyter Hendriks
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0288r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperHeere Pytters, gehuwd metmr. sleefmaker687-10-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
huurderTrijntie Doekes 33-12-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Stellingwerf
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Winter
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAntoni Gerardi Wijngaarden, gehuwd metwinkelier
verkoperJeltie Heereswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Pytters, mr sleefmaker x Trijntie Doekes kopen een huis zz. Schritsen.


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0013v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeere Pytters mr. sleefmaker


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0059v van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHere Pytters


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-146 Schritsen 4Auke Gerbens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /2Schritsen 4Foppe Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /3Schritsen 4Heere Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /4Schritsen 4wed. Cornelis Emmeriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-146 Schritsen 4huis
eigenaarAuke Gerbes
gebruikerAuke Gerbes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
8-146 /2Schritsen 4huis
eigenaarFoppe Dirks
gebruikerFoppe Dirks
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG
8-146 /3Schritsen 4huis
eigenaarHeere Pytters
gebruikerHeere Pytters
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG
8-146 /4Schritsen 4huis
eigenaarwed. Cornelis Emriks
gebruikerwed. Cornelis Emriks
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225v van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHeere sleefmaker


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0072v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperAnne Oenes, gehuwd metassistent Admiraliteit in Friesland252-00-00 GG
koperTrijntje Reins
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenPyter Alberts
naastligger ten westenFoppe Dirks
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper van 1/2Heere Pyters, weduwnaar vanmr. sleefmaker
verkoper van 1/2wijlen Trijntie Doekes, en voogd van hun
verkoper van 1/4minderjarige dochter Marijke Heeres, en haar broer
verkoper van 1/4Doeke Heeresmr. sleefmaker


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0103r van 4 jul 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAnne Oenes


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0060r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRein Annes


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0218v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperGeeske Pieters Steenstra 325-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Alberts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Maria Lex
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperFroukjen Oenses, weduwe van
verkoperwijlen Reyn Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeeske Pieters Steenstra koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. een steeg waarin vrij in- en uitgang etc., met pro quota onderhoud van de riolering en waterlossing, ten W. erven Maria Lex, ten Z. erven Pieter Alberts (Steenstra), ten N. straat en diept. Gekocht van Froukje Oenses wv Rein Annes, voor 325 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-168 Schritsen 4wed Rein Annes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0251v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-158 Schritsen 4Antje En Geeske Pieters1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-087Schritsen 4Geeske P Baksma... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-087Schritsen 4Rein Annesovl voor 1815; wed. R.A. gebruiker van wijk F-087, gealimenteert; eigenaar Geeske P. Baksma c. s., 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-087Schritsen 4Geeske P Baksma c.s. Rein Annes wedgealimenteerd


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 van 9 feb 1822
adressoortbedraggebruik
F-087Schritsen 4koopaktefl. 200huis F-087
 
verkoperJan Wybes van Dokkum
koperAaltje Rommerts Faber


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 43 van 5 mei 1823
adressoortbedraggebruik
F-087Schritsen 4koopaktefl. 150huis F-087
 
verkoperAaltje Rommerts Faber
koperMintje Rommerts Faber (te Leeuwarden)


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-087Schritsen 4Mintje Rommerts Faber, overleden op 28 juni 182949 jr, vrijster/dienstmeid Schritsen F 87, zuster van Wybe, stoeldraaier (erft vruchtgebruik, vader van minderjarige Aukje, Mintje, Rommert, Hendrikus en Aaltje Wybes Faber: erven bloot eigendom) en Aaltje Rommerts Faber (erft lijfrente, vrouw van Bernardus de Vries). Saldo fl. 1.822,95. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1469Schritsen 4Wijbe FaberHarlingenstoelmakerhuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-087Schritsen 4Antje Hendriks de Vries... 1806, BS huw 1827, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-087; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-087Schritsen 4Johannes Jans de Vries... HRL 1851 wijk D-180, wijk F-108, wijk G-036; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk F-087; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-087SchritzenJohannes de Vries36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, veerschipper
F-087SchritzenAntie de Vries33 jHarlingenv, protestant, gehuwd, winkeliersche
F-087SchritzenJan J de Vries12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-087SchritzenHendrik de Vries7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-087SchritzenAge J de Vries4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-087SchritzenEeke de Vries11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1469F-087 (Schritsen)erv. Wijbe Faberwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1469F-089 (Schritsen)Wed. en erven Wijbe Faberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1469Schritsen 4 (F-089)Raphaël Paiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 4 Jan Kuipersbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 4R.Kasperstransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 4W.J. (Willem) van Dalen
  terug