Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Schritsen 41,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 41 5-152 5-194 F-143 F-137
Naastliggers vanSchritsen 41
ten oostenSchritsen 43
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 39
ten noordenLanen 48


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 41Woudemanssteeg ten westen


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 47r van sep 1627 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Schritsen 41Hendrick Pieters x Atke Meinerts (?) kopen huis op de hoek van de Jan Woudmanssteeg, achter de Lanen, nz. Schritsen. Ten O. Jacomijntje wv Jelis [Gilles] Mesdagh, ten Z. de straat en diept, ten W. leertouwer Botte en de Woudmanssteeg, ten N. de camer van Marij Heris. Gekocht van slotmaker Claes Alberts x Anke Martens voor 242 gg.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0041r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Doedes


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0226v van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 43, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRoelyff Lubberts


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0005r van 5 dec 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0133r van 19 jun 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden*Sipke Gisberts


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0153v van 30 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0179r van 18 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenMintie Ipes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0181r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0147v van 21 sep 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWoudemansteeg [staat: Jan Woudmanssteeg]


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0277v van 24 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSymen Grettinga apotheker


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0093v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 41Schritsen NZhuis met een tuintje erachter
 
koperdr. Nicolaus Akker, gehuwd metmedicinae doctorGG 636:00:00
Grietie Reyers
huurder benedenCornelis Gerrits mr. schoenmakerGG 26:00:00
naastligger ten oostenWybren Jansen mr. kleermaker
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWoudemansteeg
naastligger ten noordenJan Jansen
verkopermeerderjarige ongehuwde dochter Sjouckjen Aebbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaus Akker, med. dr. x Grietie Reyers koopt huis met tuintje erachter, nz. Schritsen. Ten O. mr. kleermaker Wybren Janzen, ten Z. de straat, ten W. de Woudmansteeg, ten N. Jan Jansen. Gekocht van (de crediteuren van) wl. apotheker Symon Grettinga.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118r van 23 dec 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendr. Nicolaus Acker


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0209r van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenNicolaus Akker medicinae doctor


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0370v van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenNicolaus Akker c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-152 Schritsen 41huis
eigenaardr. Acker
gebruikerTyte Blinxma
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-152 Schritsen 41huis
eigenaardr. Acker
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan23-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-152 Schritsen 41huis
eigenaardr. Acker erven
gebruikerwed. burgemeester Kimstra
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-152 Schritsen 41huis
eigenaarerven dr. Akker
gebruikerAnttie Kimstra c.s.
huurwaardeCG 63:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:10:00


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0266r van 14 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Wiltetus Jelgersma


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0029r van 19 jan 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Wiltetus Jelgersma


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-152 Schritsen 41Wytse Cornelis, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0125v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenoud burgemeester B. Jelgersma


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0229r van 2 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende ervan van dr. Jelgersma


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0022r van 26 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuiden*B. Jelgersma e.a.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0073v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 43, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenP. Schelwald c.u.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0076r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 48, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. Jelgersma


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0352v van 11 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 50, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. Jelgersma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-194 Schritsen 41Nicolaas JelgersmaCG 3:10:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Jan Adrianus Paulus Strobandgeb 18 jun 1808 HRL, ged 12 jul 1808 HRL, ovl 23 mrt 1812 HRL, N.H., ovl wijk F-143, zv Hendrikus S, en IJda Jacoba Zaal; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Albertus Hermanus Rasschen... 1e clerc ter sekretarie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-068, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-143; gebruiker Thomas Johannes Smit, schipper, 1814. (GAH204); Hendrik Smith, Executeur, ende Hiltje Eeuwes, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Thomas Johannes Smit... Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1814, ovl 1826, huw 1828, ovl 1833, huw 1843, ovl 1860; gebruiker van wijk F-143, schipper; eigenaar is A. Rasschen q. q., 1814. (GAH204); kind: Antje Tomas Smit, geb 30 apr 1811, ged 19 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-143Schritsen 41A Rasschen qq Thomas Johannes Smit schipper


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 179 en 183 van 16 okt 1822
adressoortbedraggebruik
F-143Schritsen 41provisionele en finale toewijzingfl. 510huis F-143
 
verkoperBerend Oorthuis
koperAlbert Harmens Stuur


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1341Schritsen 41Albert StuurHarlingenhoutkoperhuis en erf (138 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Albert Harms Stuur... bruid. wonende te HRL, 1818, id. bij W. M?ller en S.W. vd Stel, schoonbroeder vd bruidn, 1819, ovl wijk F-143, zv Harmen Gerrits S, (gk), en Grietje Alberts Jonker; BS geb 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1831, huw ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Joukje Sjoerds Wiarda... HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1822, 2e huwt met Albert Stuur op 1 nov 1832 HRL, winkelierse, N.H., ovl wijk F-143, dv Sjoerd Piebes W, en Anna (Pieters) Nauta; BS huw 1822, ovl 1827, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-143SchritzenAlbert H Stuur58 jN. Pekel Am, protestant, gehuwd, zeehandelaar
F-143SchritzenJoukje S Wiarda45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-143SchritzenWopke Stuur22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143SchritzenReiner Stuur16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143SchritzenDouwe Stuur14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143SchritzenHendrik Stuur13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143SchritzenDirk Stuur10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-143SchritzenFrouwkje Stuur18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-143SchritzenGrietje Stuur12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-143SchritzenDirkje Tadema25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-143Schritsen 41Louwrens Johannes Voogd... dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1341F-143 (Schritsen)Albert Stuurwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3969F-137 (Schritsen)Hugo Leonardus Molenaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1969Schritsen 41 (F-137)Johan Christiaan Schuil


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 41 Cornelis Molenaar Gzn.commissionair
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 200


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 41J. Haitsma87Cementwerker


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 41J. Haitsma87Cementwerker


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 41J. Haitsma87Cementwerker


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 41J.Haitsma-
Schritsen 41A.Haitsmabetonfabrikant


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 41T. (Thomas) Wiersma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 41rijksmonument 20652
  terug