Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Schritsen 45,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 45 5-150 5-196 F-145 F-139
Naastliggers vanSchritsen 45
ten oostenSchritsen 47
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 43
ten noordenLanen 54


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0165r van 21 feb 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0226v van 14 jun 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 43, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRogier Jansen de Coocq


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0364v van 8 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenPieter IJsbrands


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-150 Schritsen 45huis
eigenaarwed. Pieter IJsbrandts
gebruikerBaucke Hiddes
gebruikerRebecca Hendrix
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-150 Schritsen 45huis
eigenaarwed. Pieter IJsbrandts
gebruikerBaucke Hiddes cum soc.
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00
aansl. huurw. voldaan9-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-150 Schritsen 45huis
eigenaarwed. Pyter IJsbrands
gebruikerBauke Hiddes cum soc.
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:03:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-150 Schritsen 45huis
eigenaarHessel Doekles
gebruikerHessel Doekles
huurwaardeCG 25:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:03:06


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0134r van 21 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHessel Doekles


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-150 Schritsen 45Hessel Doekles, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0097v van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenFokke Gerbens


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0073v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 43, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Yemes


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0004r van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-200 Schritsen 45Jan IJemes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-196 Schritsen 45Jan Yemes wedCG 1:00:00


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0110r van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 54, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenYeme de Groot


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-145Schritsen 45Jan Ymes de Groot... 1800 nog een 1/4 part voor 1200 Caroliguldens; (geen boeknr vermeld); erven J. IJ. dG. eigenaar van wijk F-145, gebruiker is IJede de Groot wed., Pieter Abr. Brouwer, wijnwerker, 1814. (GAH204); Hendrik Norbruis ende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-145Schritsen 45Pieter Abrahams Brouwer... van IJde Bakker 1811; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1811, ovl 1816, ovl 1832; medegebruiker van wijk F-145, wijnwerker; medegebruiker wed. IJeme de Groot; eigenaar is Jan IJemes de Groot erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-145Schritsen 45Yme de Grootovl voor 1815; wed. IJ. dG. gebruiker van wijk F-145, medegebruiker is Pieter Abr. Brouwer, wijnwerker, eigenaar is Jan IJemes de Groot, 1814. (204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-145Schritsen 45Jan Yemes de Groot ervenYeme de Groot wed
F-145Schritsen 45Pieter Abrahams Brouwer wijnwerker


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 200 en 215 van 23 jun 1819
adressoortbedraggebruik
F-145Schritsen 45provisionele en finale toewijzingfl. 382huis aan de Schritsen F-145
 
verkoperElisabeth Barends Overberg
koperJan van der Heide
koperServaas van Beemen


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 271 van 14 aug 1819
adressoortbedraggebruik
F-145Schritsen 45koopaktefl. 550huis op de Schritsen F-145 [staat: F-146]
 
verkoperJan van der Heide
verkoperServaas van Beemen
koperJacobus Oosterbaan


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-145Schritsen 45Jacobus Jacobus Oosterbaan, overleden op 9 maart 18215 mnd, zoon van Jacobus Oosterbaan, bakker (Schritsen F 145) en Petronella Leurs, broer van minderjarige Boudewina en Ahasuerus Jacobus Oosterbaan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 178 van 5 jun 1830
adressoortbedraggebruik
F-145Schritsen 45koopaktefl. 800huis aan de Schritsen F-145
 
verkoperJacobus Oosterbaan
koperTiemen Ruurds Schaap


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1339Schritsen 45Timoteus SchaapHarlingenbakkerhuis en erf (166 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-145Schritsen 45Willem Goldwijk... BS huw 1819, ovl 1847, GJ1969 bl 79; oud 55 jaar, geb Amersfoort en wonende te HRL. 1839, wijk F-145; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-145SchritzenWillem Goldewijk55 jAmersfoortm, rooms katholiek, gehuwd
F-145SchritzenTrijntie Eirolus55 jIJlstv, protestant, gehuwd
F-145SchritzenDirk Goldewijk18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-145SchritzenWillempje Goldewijk15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-145Schritsen 45Klaaske Barteles van der Meer, overleden op 21 augustus 18425 mnd, overleden Schritzen F 145, dochter van Bartele Willems van der Meer, beurtschipper op Amsterdam en Catharina Esveld, zuster van minderjarige Catharina en Hendrik Barteles van der Meer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-145Schritsen 45Willem Barteles van der Meer, overleden op 3 september 18437 mnd (geboren 15/1/1843), overleden Schritzen F 145, zoon van Bartele Willems van der Meer, beurtschipper op Amsterdam en Catharina Esveld, broer van minderjarige Catharina-Margarietha (5 jr) en Hendrik Barteles van der Meer (3 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-145Schritsen 45Atze van Eeken, overleden op 19 april 1847(Certificaat van onvermogen), 7 dg (geboren 12/4/1847), overleden Kerkstraat F 145. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1339F-145 (Schritsen)Willem P. de Jongwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3910F-139 (Schritsen)Doede van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3910Schritsen 45 (F-139)Sikke Fluks


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 45wed Johannes Annemazonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 45B.Nieuwenhuistimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 45R.H. (Richardus) Zeinstra
  terug