Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 46
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Schritsen 468-1548-1538-176F-067F-068


Naastliggers vanSchritsen 46
ten oostenRaamstraat 2
ten westenSchritsen 44
ten noordende Schritsen


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0046r van 15 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0294r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Romkes Braam


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0155r van 26 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 46Schritsen ZZ bij de Woudmansbrugge64‑08‑00 ggwoning
koperDirk Christiaans
bewonerde koper Dirk Christiaans
naastligger ten oostende bewoonde woning door Jacob Jansen, gehuwd metsteenvoerder
naastligger ten oostenRinske Alberts
naastligger ten zuidende bewoonde woning door Jacob Jansen, gehuwd metsteenvoerder
naastligger ten zuidenRinske Alberts
naastligger ten westenJacob R. Braam koopman
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperJacob Jansen, gehuwd metsteenvoerder
verkoperRinske Alberts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154 , folio 162Schritsen 46huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0300r van 4 jul 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Christiaens


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0022v van 11 sep 1718 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 46Schritsen ZZ bij de Raamstraat50‑00‑00 ggwoning
koperSalomon Stapert
naastligger ten oostenJacob Jansen
naastligger ten zuidenJacob Jansen
naastligger ten westende koper Salomon Stapert
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperChristiaen Dirks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Salomon Stapert koopt woning omtrent de Raamstraat. Ten O. en Z. Jacob Jansen, ten W. de koper, ten N. de Schritsen. Gekocht van Christiaan Dirks, voor 50 gg. (Onder aan de blz..)


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154 , folio 106vSchritsen 46huis
eigenaarJacob Jansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingaen den executeur bet.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-154 , folio Schritsen 46huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑10‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0126v van 2 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSalomon Stapert


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0312v van 28 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Stapert


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153 , folio 107rSchritsen 462 huisen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerPhilippus Swart
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerjuffrouw van der Wolt
huurwaarde60‑00‑00 cg
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-153Schritsen 46juffr. van der Wolt, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153 , folio 107rSchritsen 462 huizen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerTjeskjen Wassenaer
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerjuffrouw van der Wolt
huurwaarde60‑00‑00 cg
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0076v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Raamstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPhilippus Swart


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153 , folio 108rSchritsen 462 huizen
eigenaarPhilippus Swart
gebruikerTjieskje Wassenaer
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg
gebruikerGeert Steenveld
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-153 , folio 108rSchritsen 462 huizen
eigenaarPhilip Swart wed.
gebruikerjuffrouw Hillema
huurwaarde40‑00‑00 cg
gebruikerHylke Stapert
huurwaarde40‑00‑00 cg
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-176 , folio 181vSchritsen 46huis
eigenaarPh. Swart wed.
gebruikerArend Pars wed.
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0066v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 46Schritsen ZZ900‑00‑00 cghuis en tuintje
koperSusanna Johannes de Haan, weduwe van
koperwijlen Hein Brouwer
huurderRuurd Pieters c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jetze Ruurds
naastligger ten zuidenRuurd Pieters
naastligger ten westenRuurd Pieters
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperRinske Hendriks Rademaker, weduwe van
verkoperwijlen Philippus Swartkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSusanna Johannes de Haan wv Hein Gerryts Brouwer, koopt een huis en tuin met alle losse goederen, zz. Schritsen. Het is verhuurd aan Ruird Pieters en zijn vrouw. Ten O. wd. Jetse Ruurds, ten Z. en W. Ruurd Pieters, ten N. die straat. Gekocht van Rinske Hendriks Rademaker wv Philippus Zwart, voor 900 cg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0084r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoperse, de weduwe van wijlen Philippus Zwart koopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-176 , folio 181vSchritsen 46huis
eigenaarHein Gerryts wed.
gebruikerHein Gerryts wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-176 , folio 181vSchritsen 46huis
eigenaarHein Gerryts wed.
gebruikerHein Gerryts wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0282r van 11 okt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Hein G. Brouwer


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-184, pag. 134Schritsen 46wed. Hein Gerrits


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0115v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 46Schritsen ZZ405‑00‑00 cghuis en bleek
koperBetting Alberts de Boer, gehuwd met
koperPietje Jans Schaafsma
naastligger ten oostenTjerk van Tienen
naastligger ten zuidenAndries van Hoek
naastligger ten westenAndries van Hoek
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperSusanna Johannes de Haan, weduwe van
verkoperwijlen Hein Brouwer


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0013r van 15 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBetting A. de Boer schipper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-176 , pag. 176Schritsen 46Betting Alberts 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-067Schritsen 46Betting Alberts de Boer... HRL 1801, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1827, ovl 1846, ovl 1859, ovl 1861; eigenaar en gebruiker van wijk F-067, schipper, 1814. (GAH204); B.A. dB. ende Pietje Jans Schaafsma, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-067Schritsen 46Betting Alberts de BoerBetting Alberts de Boerschipper


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 93 van 17 feb 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-067Schritsen 46koopaktefl. 800huis op de Schritsen F-067
 
verkoperBetting Alberts de Boer
koperJane Wybrens Bakker


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49015 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 226 van 31 mei 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-067Schritsen 46koopaktefl. 700huis aan de zuidkant van de Schritsen F-067
 
verkoperJan Wybrands Bakker
koperJeltje Arends Baksma (wv Klaas Lourens Koster)


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 130 en 139 van 4 jun 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-067Schritsen 46provisionele en finale toewijzingfl. 653huis met achterwoning aan de Schritsen F-067
 
verkoperWigle de Vries
koperMinse Rengers


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1502Schritsen 46Menzo Rengers schoolmeesterHarlingenhuis en erf (240 m²)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-067Schritsen 46M J Ringers stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-067Schritzen38 jonderwijzerFranekerm, protestant, gehuwd
F-067Schritzen34 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-067Schritzen14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067Schritzen12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067Schritzen10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067Schritzen6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067Schritzen2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-067Schritzen7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-067Schritzen5 jItensv, protestant, ongehuwd
F-067Schritzen22 jFranekerv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 55 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-067Schritsen 46Jouwert Minzes Ringers, overleden op 25 mei 18422 jr, overleden Schritzen F 67, zoon van Minse Johannes Ringers en Maaike Rienks Atsma, broer van minderjarige Daniel, Rienk, Keimpe, Trientje, Hein en Johannes Minzes Ringers. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-067Schritsen 46Jan Harents van der Sluis... N.H., zv Harent Pieters vdS, en Trientje Gabes Oosterwerff; BS huw 1823, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-067, wijk G-120, wijk B-009, wijk E-002; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-145; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-067Schritsen 46Jouwkje Oebles Platje... Thijssens P, en Joukje Roels; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk E-002, wijk F-067, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-067Schritsen 46Maaike Atsma... 187, 347, supp wijk F-379, supp wijk G-403; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-067; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-067Schritsen 46Minze Johannes Ringers... E-241, wijk F-060; oud 38 jaar, (vnm: Menso J. ), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk F-067; ... (alles)


1858 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 03 dec 1858
vermeld alsgeschat adresbericht
F-067Schritsen 46Eene huizinge of twee woningen aan de Scritsen, in huur bij, Zaagsma. Publiek verkocht op 15 dec 1858 in Benthem bij Jan in de Groot door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 1375.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2645Schritsen F-068 Tjietse de Wilde woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2645Schritsen 46 (F-068)Maria C. Berndes (wed. H.B. Drost)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 46G. de Bruinpaardenslager


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22759
Schritsen 46Willem Leendert Zeelen


1948 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-34983
Schritsen 46Willem Leendert Zeelen


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-38092
Schritsen 46Willem Leendert Zeelen


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-38629
Schritsen 46Willem L. Zeelen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 46G. (Germen) de Jong


2023
0.065794944763184


  terug