Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 47
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 475-149 5-197 F-146F-140


Naastliggers vanSchritsen 47
ten oostenSchritsen 49
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 45
ten noordenLanen 47


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102v van 7 dec 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0026v van 19 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0073r van 11 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hendrick Harmens


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0076v van 10 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0013v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 47Schritsen NZ410‑00‑00 GGwoning
koperPytter Jetses c.u.
naastligger ten oostenSicke Scheltes
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenFoppe Foppes
naastligger ten noordende weduwe van Ede bakker
verkoperJetske, weduwe van
verkoperwijlen Douue
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Jetses c.u. kopen woning op de Schritsen. Ten O. Sicke Scheltes, ten W. Foppe Foppes, ten N. wd. Ede backer. Gekocht van Jetske Douwes wd., voor 410 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0087r van 10 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Jetses


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 25rSchritsen 47Pytter Jetzesf. 1700-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216r van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0178v van 8 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Jetses


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0277r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 47Schritsen NZ235‑00‑00 GGwoning
koperPieter Oedses, gehuwd metschuitschipper
koperLijsbet Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 CG
naastligger ten oostenEpke Sickes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPieter IJsbrands
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Reiners
verkoperJetse Pieters, en zijn broerzeevarende
verkoper en voor hun zusterJan Pieterszeevarende
verkoperYdtie Pieters, en hun broer
verkoperFeike Pieters


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0086v van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 47Schritsen NZ260‑00‑00 CGhuis off woning
koperLambert Martens smalschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 CG
naastligger ten oostenHylke Hanekuik
naastligger ten zuidenSchritsen en diept
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter IJsbrandts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Reiners
verkoperPieter Oedzes, ensmalschipper
verkoperAntie Pieters, gehuwd met
verkoperClaes Fejessmalschipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-149Schritsen 47huis
eigenaarLambert Martens
gebruikerLambert Martens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0027r van 5 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 47Schritsen NZ400‑00‑00 CGhuis
koperAlbert Alberts Roos c.u.galjootschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 CG
naastligger ten oostenHylke J. Hanekuik
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Isbrands
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLambert Martensgrootveerschipper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-149Schritsen 47huis
eigenaarAlbert Roos erven
gebruikerb[urgem]r. Corver vrouw
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
opmerkingde helft door eelke douwes betaeld aen de executeur


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-149Schritsen 47huis
eigenaarAlbert Roos erven
gebruikerWalta Hayes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0250r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Albert Roos


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0100r van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgerhopman Sybren Feykes


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0286v van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 47Schritsen NZ400‑00‑00 CGwoning
koperHendrik Martens, gehuwd metmatroos op het Prinsenjacht
koperTrijntje Sipkes
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 CG
naastligger ten oostenwijlen Tetje gestwijf
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenHessel Doekles schipper
naastligger ten noordenoub burgemeester Nollides
verkoperTrijntje Alberts, gehuwd met
verkoperCasper Bartels


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0010v van 22 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Nollides


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-149Schritsen 47huis
eigenaarHendrik Martens
gebruikerHendrik Martens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-149 Schritsen 47wed. Hendrik Martens, bestaande uit 6 personen, insolvent00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-149Schritsen 47huis
eigenaarwed. Hendrik Martens
gebruikerwed. Hendrik Martens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0105v van 29 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kinderen van Trijntje Sipkes


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0106r van 12 mei 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 45, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEsger Jans n.u.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0190v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 47Schritsen NZ bij de Vleesmarkt257‑14‑00 GGhuis
koperSchelte Sipkes mr. huistimmerman
huurderGerben Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen0‑03‑00 CG
naastligger ten oostenSybren Lammerts
naastligger ten zuidenSchritsen en straat
naastligger ten westenJan Yemes
naastligger ten noordenSybren Feikes Camsma
verkoperLijsbeth Hendriks, gehuwd met
verkoperEgger Janspannenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Sipkes, mr. huistimmerman


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0218r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchelte Sipkes


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0318v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Schelte Sipkes, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten westenwijlen Trijntje Jacobs


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0016v van 5 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenR. van der Veen


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-201 , pag. 86Schritsen 47Tjepke Zaakes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-197, pag. 122Schritsen 47Tjepke Zaakes1‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0091r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 49, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Tjepke Blok


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-146Schritsen 47Petronella Bonnes Leefsmageb 1740 HRL, ovl 2 dec 1813 HRL, huwt met Bernardus Koelman, verkoopt een huis in 1802, ovl wijk F-146; BS ovl 1813;


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-146Schritsen 47Tjepke Sakes Blok... B., geb 1766 HRL; BS ovl 1829, ovl 1831, ovl 1839, ovl 1842, ovl 1850; wed. T.B. eigenaar van wijk F-146; gebruiker is IJede Bakker wed, naaivrouw, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-146Schritsen 47Yede Bakker... dopen Grote Kerk HRL 1801, 1807, BS ovl 1811, huw 1826, ovl 1850, ovl 1864, ovl 1871; gebruiker van wijk F-146, naaivrouw; eigenaar is Tjepke Blok wed., 1814. (GAH204); kind: Elizabeth Iedes Bakker, geb 29 mrt 1797, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-146Schritsen 47Tjepke Blok wedYede Bakker wednaayvrouw


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49010 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 54 en 79 van 22 jan 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-146Schritsen 47provisionele en finale toewijzingfl. 240huis op de Schritsen F-146
 
verkoperSchelte Tjepkes Blok
koperJan Jans Park
cessionarisJan IJzenbeek


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49019 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 151 en 163 van 21 jun 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-146Schritsen 47provisionele en finale toewijzingfl. 160huis op de Schritsen F-146
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
koperSjoerd Obbes Schaafsma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1338Schritsen 47Sjoerd Obbes Schaafsmaaannemer van publ. werkenHarlingenhuis (36 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-146SchritzenCornelis Pronker37 jzeemanTerschellingm, protestant, gehuwd
F-146SchritzenDirkje M Stolte36 jFerwerdv, protestant, gehuwd
F-146SchritzenJouke Pronker2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-146SchritzenMink Pronker1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-146SchritzenYetje Pronker10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 376 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-146Schritsen 47Feye Cornelis Pronker, overleden op 6 maart 18431 jr (geboren 4/4/1842), overleden Schritsen F 146, zoon van Cornelis Pronker, matroos en Dirkje Minks Stolte, broer van minderjarige Ytje (12 jr), Mink (9 jr) en Joukje Cornelis Pronker (5 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 43 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-146Schritsen 47Feye Cornelis Pronker, overleden op 26 februari 18462 jr (geboren 26/1/1844), overleden Schritzen F 146, zoon van Cornelis Feyes Pronker, zeeman en Dirkje Minks Stolte, broer van minderjarige Jetje, Mink en Joukje Cornelis Pronker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-146Schritsen 47Cornelis Feyes Pronker... HRL 1851 wijk A-140, 142, 261; oud 37 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk F-146; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-146Schritsen 47Dirkje Minks Stolte... huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk A-140, 142, 261; oud 36 jaar, geb Ferwerd en wonende te HRL. 1839, wijk F-146; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1338Schritsen F-146Atze Sjoerds Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1338Schritsen F-140Atze S. Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1338Schritsen 47 (F-140)Bonifacius Jacobiwoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 47rijksmonument 507134 1942
  terug