Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 48
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 48 8-154 8-177 F-257 F-067
Naastliggers vanSchritsen 48
ten oostende Raamstraat
ten westenSchritsen 46
ten noordende Schritsen


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0041r van 4 mrt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 48Schritsen ZZ hoek Raamstraatwoning bestaand uit 2 kamers met een gang ertussen, beide met een lege plaats en
 
koperDouwe Douwes, gehuwd met600-00-00 GG
koperMayke Cornelis Oedendall
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidende hof van Frans Templar
naastligger ten westende kamers van Frans Templar
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperRegnerus Templarapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Douwes x Mayke Cornelis Oedendall kopen een woning bestaande uit twee kamers en een gang tussen beide, met een ledige plaats en loods daar achter, zz. Schritsen op de hoek van de Raamstraat. Ten O. de Raamstraat, ten Z. de hof van Frans Templar, ten W. de kamers van Frans Templar, ten N. de Schritsen. Grondpacht 25 st aan de Stad. Gekocht van apotheker Regnerus Templar, voor 600 GG.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0294r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 48Raamstraat, op de hoek van dehuis of woning met een lege plaats en loods
 
koperAlbert Alberts c.u.pottenbakker200-00-00 GG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenReyner Claessen Fonteyn
naastligger ten westenJacob Romkes Braam
naastligger ten noordenSchritsen [staat: diept]
verkoperMayke Douwes, gehuwd met
verkoperCoert Feyckes


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0155r van 26 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 48Schritsen ZZ bij de Woudmansbruggewoning
 
koperDirk Christiaans 64-08-00 GG
bewonerde koper Dirk Christiaans
naastligger ten oostende bewoonde woning door Jacob Jansen, gehuwd metsteenvoerder
naastligger ten oostenRinske Alberts
naastligger ten zuidende bewoonde woning door Jacob Jansen, gehuwd metsteenvoerder
naastligger ten zuidenRinske Alberts
naastligger ten westenJacob R. Braam koopman
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperJacob Jansen, gehuwd metsteenvoerder
verkoperRinske Alberts


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-154 Schritsen 48huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0300r van 4 jul 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 46, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDirk Christiaens


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0022v van 11 sep 1718 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 48Schritsen ZZ bij de Raamstraatwoning
 
koperSalomon Stapert 50-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Jansen
naastligger ten zuidenJacob Jansen
naastligger ten westende koper Salomon Stapert
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperChristiaen Dirks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(ook) Salomon Stapert koopt woning omtrent de Raamstraat. Ten O. en Z. Jacob Jansen, ten W. de koper, ten N. de Schritsen. Gekocht van Christiaan Dirks, voor 50 gg. (Onder aan de blz..)


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-154 Schritsen 48huis
eigenaarJacob Jansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingaen den executeur bet.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-154 Schritsen 48huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0126v van 2 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 48Schritsen ZZ [staat: op de hoek van de Raamstraat WZ]huis
 
koperSweerd Ruerds 410-10-00 CG
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten zuidenSalomon Stapert
naastligger ten noordenSchritsen
huurderDirk Wyberens
verkoperAlbert Jacobsdamastwever


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0312v van 28 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 48Schritsen ZZ [staat: Raamstraat WZ hoek Leertouwersbrugje]huis
 
koperDirck Wybes, gehuwd metplateelbakker386-00-00 CG
Trijntie Alberts
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten westende weduwe van Stapert
naastligger ten zuidende weduwe van Stapert
naastligger ten noordenSchritsen en diept
verkoperSwerus Ruyrds Bontekoe, gehuwd met
Feykien Louwerens


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-154 Schritsen 48huis
eigenaarDirk Wybrens
gebruikerDirk Wybrens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
opmerking[in het kohier foutief genummerd als 8-254]
opmerking[in het kohier foutief genummerd als 8-255]
opmerking[in het kohier foutief genummerd als 8-256]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-154 Schritsen 48Wybe Wybrens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0076v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 48Schritsen ZZ [staat: Raamstraat WZ op de hoek bij het Leertouwersbrugje]huis en tuintje
 
koperJetse Ruirds, gehuwd metvarensgezel550-00-00 CG
Trijntie Jans
naastligger ten oostenRaamstraat
naastligger ten zuidenPhilippus Swart
naastligger ten westenPhilippus Swart
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperTrijntie Alberts, gehuwd met
Wybe Wybrensplateelbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetse Ruurds, varend persoon x Trijntje Jans koopt een huis en tuin hoek Raamstraat, bij het Leertouwersbrugje. Geen grondpacht. Ten O. die straat, ten Z. en W. Philppus Zwart, ten N. de Schritsen. Gekocht van Trijntje Alberts x plateelbakker Wybe Wybrens voor 550 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0066v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 46, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jetze Ruurds


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0115v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 48Schritsen ZZhuis
 
koperBetting Alberts de Boer, gehuwd met405-00-00 CG
koperPietje Jans Schaafsma
naastligger ten oostenTjerk van Tienen
naastligger ten zuidenAndries van Hoek
naastligger ten westenAndries van Hoek
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperwijlen Hein Brouwer, gehuwd met
verkoperSusanna Johannes de Haan


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-177 Schritsen 48Jetze Ruurds0-10-00 CG


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1502Schritsen 48Menzo RengersHarlingenschoolmeesterhuis en erf (240 m²)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2646F-067 (Schritsen)Hette W. Hettemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2646Schritsen 48 (F-067)Hette W. Hettema


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 48S.Boomstrastoker gemeentelijke gasfabriek


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 48beeldbepalend pand5 van 10
  terug