Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 49
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 495-1485-1485-198F-147F-ong


Naastliggers vanSchritsen 49
ten oostenSchritsen 51
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 47
ten noordenLanen 58


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 49naamloze doorlopende steeg ten oosten


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0026r van 11 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicke Scheltes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0013v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicke Scheltes


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0142v van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0277r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEpke Sickes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0154v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0179v van 1 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0233v van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0086v van 3 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylke Hanekuik


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0114r van 23 feb 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Epke Sickes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-148 , folio 107Schritsen 49huis
eigenaarHylke Hanekuik
gebruikerSibren Lammerts wed.
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0027r van 5 nov 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHylke J. Hanekuik


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-148 , folio 69vSchritsen 49huis
eigenaarHylke J. Hanekuik
gebruikerFettie
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan19‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0060v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTettie gestwijf


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0250r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 49Schritsen NZ211‑14‑00 gghuis
koperTettie Meinerds
bewonersTettie Meinerds
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Albert Roos
naastligger ten noordenburgemeester Nollides
verkoper van 1/2Hinke Philippus, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hylcke Johannes Hanecuik
verkoper van 1/2Marijke Egberts, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Jacob Vervaljegortmaker te Franeker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-148 , folio Schritsen 49huis
eigenaarFettje
gebruikerwed. Fettje
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0286v van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Tetje gestwijf


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-148 , folio 70rSchritsen 49huis
eigenaarLammert Sybrens
gebruikerLammert Sybrens
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑13‑06 cg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0207v van 14 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Hendrik Martens* c.s.smid


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-148Schritsen 49Lammert Sybrens, bestaande uit 5 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-148 , folio 70rSchritsen 49huis
eigenaarLammert Sybrens
gebruikerLammert Sybrens
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-148, fol. 98vSchritsen 49Lammert Sybrens cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 1 kindscheepstimmerknegt20:5:00 cg3:7:00 cgbestaet reedelijk


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-148 , folio 71rSchritsen 49huis
eigenaarLammert Sybrens
gebruikerLammert Sybrens
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-148 , folio 71rSchritsen 49huis
eigenaarLammert Sybrens
gebruikerLammert Sybrens
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0190v van 27 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 47, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybren Lammerts


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-198 , folio 125vSchritsen 49huis
eigenaarSybren Lammerts
gebruikerSybren Lammerts
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-198 , folio 125vSchritsen 49huis
eigenaarSybren Lammerts
gebruikerSybren Lammerts
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0218r van 11 apr 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 49Schritsen NZ106‑14‑00 gghuis
koperSchelte Sipkes mr. huistimmerman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSchelte Sipkes
naastligger ten noordenDirkje Camsma
verkoper q.q.Simon Wijma, curator overprocureur fiscaal
verkoperSybren Lammertshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Sipkes, mr. huistimmerman koopt huis nz. Schritsen. Ten O. een doorgaande steeg, ten W. de koper, ten Z. de Schritsen, ten N. Dirkje Camsma. Gekocht van Sybren Lammerts.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0078r van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 58, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-198 , folio 126vSchritsen 49huis
eigenaarSchelte Sipkes
gebruikerP. v.v. Brug wed.
huurwaarde32‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal31‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑12 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0318v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 49Schritsen NZ400‑00‑00 cghuis
koperMarike Jans, weduwe van
koperwijlen Dirk Cornelis Zijlstra
huurderMarike Harkenroth 32‑00‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Schelte Sipkes, gehuwd metmr. timmerman
naastligger ten westenwijlen Trijntje Jacobs
naastligger ten noordenvan der Veen
verkoper van 1/5Antje Scheltes, gehuwd met
verkoper van 1/5Pier Freerks Freerkstimmerknecht
verkoper van 1/5Dieuwke Scheltes, gehuwd met
verkoper van 1/5Tjepke Sakesblokmaker
verkoper van 1/5Tjetkse Scheltes, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Sybren Lolkes
verkoper q.q.Pieter Minnes, gelastigde van zijn meerderjarige kinderenmr. huistimmerman
verkoper van 1/10Minne Pieters
verkoper van 1/10Hiltje Pieters, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/10Tjeerd van der Meer te Leeuwarden
verkoper q.q.Ysaac Jans Faber, vader en voorstander vanmr. kuiper
verkoper van 1/5Geertrui Ysaacs Faber, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Schelte Sipkes, gehuwd metmr. timmerman
erflaterwijlen Trijntje Jacobs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-198 , pag. 122Schritsen 49Dirk Cornelis wed. en erven1‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0091r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 49Schritsen NZ wijk F-147297‑15‑00 cghuis
koperPieter Willems trekveerschipper
naastligger ten oostenHessel Zytses
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende weduwe van wijlen Tjepke Blok
naastligger ten noordenR. van der Veen
verkoper q.q.Jan Cornelis de Groot, toeziend voogdhoutzaagmolenaar te Almenum
verkoper q.q.Tjepke Gratama, administratorkoopman
verkoper q.q.Hermanus Peaux, administratoren overkoopman
verkoper van 1/2wijlen Yeme Jans de Groot, erfgenaamscheepstimmerman
verkoper van 1/6Pietje de Groot, erfgenaam
verkoper van 1/6Grietje de Groot, erfgenaam
verkoper van 1/6Cornelis Jans de Groot, erfgenamen van
verkoperwijlen Elisabeth Cornelis van der Meulen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Yemes de Groot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Willems [Nauta], trekschipper op Leeuwarden, koopt huis nz. Schritsen wijk F-147. Ten O. Hessel Zytses [Zondervan], ten Z. de Schritsen, ten W. wd. Tjepke Blok, ten N. A. v.d. Veen. Gekocht van Yeme Jans de Groot voor 1/2 en zijn drie kinderen voor 1/2, als erven van hun moeder resp. grootmoeder Elisabeth Coenes v.d. Meulen wv Jan Yemes de Groot.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-147Schritsen 49Pieter Willems Nauta... 1818; erven P.W.N. eigenaar van wijk D-137; gebruiker Oepke Somer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-147; gebruiker Catharina Klein, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-147Schritsen 49erven Pieter W NautaCatharina Klein


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 en 62 van 7 mrt 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-147Schritsen 49provisionele en finale toewijzingfl. 250huis F-147
 
verkoperJan Galama
koperWytze Wybes van Dokkum


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1337Schritsen 49Wytze van Dokkum winkelknegtHarlingenhuis (35 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 3 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-147Schritsen 49Dirkje Arjens Poort, overleden op 16 september 1835vrouw van Wytze Wiebes van Dokkum, winkelier Schritsen F 147, moeder van minderjarige Arjan Wytzes van Dokkum (8 jr). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-147Schritsen 49Janke Dirks de Groot... ...; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1827, ovl 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-147; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-233; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-147Schritsen 49Wytze Wybes van Dokkum... BS huw 1812, huw 1821, huw 1828, huw 1836, ovl 1844; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-147; VT1839; W.W. v. D. eigenaar van perceel nr. 1337 te HRL, winkelknegt, woonplaats HRL, legger nr. 169, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-147SchritzenWytze van Dokkum55 jHarlingenm, protestant, gehuwd
F-147SchritzenJanna S Wykel44 jWeidumv, protestant, gehuwd
F-147SchritzenSyberen van der Pol15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-147SchritzenWybe van Dokkum11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-147SchritzenRigtje P Marinnas8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-147Schritsen 49Broer Hayes van der Veer, overleden op 5 december 184120 jr (geboren 8/3/1821), overleden Schritzen F 147, ongehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 88) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 290 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-147Schritsen 49Wytze Wybes van Dokkum, overleden op 24 december 184461 jr (geboren 21/3/1783), overleden Schritzen F 147, man van wijlen? Dirkje Arjens Poort, vader van minderjarige Arjen Wietzes van Dokkum (voogd is Ruurd van Dokkum, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-147Schritsen 49Hinke Gerrits de Vries... BS huw 1827, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-247, wijk B-112, wijk C-219, wijk E-066, 204, 264, wijk F-147, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-147Schritsen 49Jacob Meinderts Regoord... HRL; hu Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1818, huw 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-147, 159; gebruiker van wijk F-047, varensgesel; eigenaar is L. Spannenburg erven 1814. (GAH204); oud 63 jaar, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-147Schritsen 49Janna Wijkel... bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 169, wijk F-171, 335; oud 44 jaar, geb Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-147; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-147Schritsen 49Rigtje Muller... en Jetske Jaitzes vd Zee; BS ovl 1857; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk D-095, wijk F-147, wijk G-000, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1337Schritsen F-147Hillebrand Johs. Postma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3359Schritsen 49 (F-ong)Johannes van Smedenpakhuis


1943 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 49, HarlingenSchritsen 49Smeden en Zoon, van'S Z H' en een afbeelding van een smid die met een hamer op een aambeeld slaat, staande bovenop de beugel van een groot hangslotSZH = Firma van Smeden en Zoon, Harlingen.
Het beeld is in 1943 vervaardigd door de beeldhouwer Hund.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 49rijksmonument 507134 1942


2023
0.07282280921936


  terug