Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 8 8-147 8-162 F-085 F-087
Naastliggers vanSchritsen 8
ten oostenSchritsen 10
ten zuidenSchritsen 6
ten westenSchritsen 4
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 8naamloze steeg ten westen


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0173r van 28 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPiecke Jelles


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0017r van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 8Schritsen ZZhuis of kamer met loods
 
koperPouwels Janssen, gehuwd met200-00-00 GG
koperAecht Wytses
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenTuyge Juriens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWillem Claesen
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperPyecke Jelckes, gehuwd met
verkoperWybrich Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPouwels Janssen x Aecht Wytzes kopen een huis of kamer op de Schritsen


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0087v van 22 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 8Schritsenkamer
 
koperHans Juriens, gehuwd met70-00-00 GG
koperBeyts Gerryts
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuideneen weduwe N. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenReyn Hendricx
verkoperWopcke TyaerdtsMidlum


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0068v van 17 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 8Schritsen ZZ bij de Lange Pijpkamer
 
koperGorryt Gorryts, gehuwd met167-00-00 GG
koperBettye Nannes
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenTuge Jurians
naastligger ten zuidende kamer van Yme Rogiers
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Willem Claeses bierdrager
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperHans Jurians, gehuwd metmetselaar
verkoperBeyts Gorryts


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0117r van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010r van 24 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0175v van 9 nov 1651 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0089v van 17 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDirk mr. goudsmidSneek


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0173v van 11 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0241v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 8Schritsen ZZhuis
 
koperAbe Serps c.u.kooltjer112-16-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenPieter Jurjens Klip wijdschipper
naastligger ten zuidenOtte Tjeerdts smalschipper
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchritsen en diept
verkoper van 1/6Jetse Jelles Stijll q.q., en
verkoper van 1/6Thijs Jansen q.q.
verkoper van 5/6Bauckjen Minnes jongedochter, gesterkt met
verkoper q.q.Jurjen Claeses Fonteinkoopman


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0234v van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg [staat: straat]


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0081r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 8Schritsen ZZwoning
 
koperWillem Eiberts, gehuwd metscheepstimmerman80-00-00 CG
koperNeeltie Wybes
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Abbe Feites
naastligger ten zuidenOtte Tieerds
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJetse Jelleskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Eiberts, scheepstimmerman x Neeltie Wybes koopt een woning zz. Schritsen. Ten O. wd. Abbe Feites, ten Z. Otte Tieerdts met een mandelige gevel, ten W. een steeg, ten N. die straat. Grondpacht 8 st. Gekocht van Jetse Jelles voor 80 cg.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0108r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 8Schritsen ZZhuis
 
koperAlexander Widenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland100-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenPietie Pieters
naastligger ten zuidende weduwe van Otte Tieerds
naastligger ten westenPieter Dirx
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperWillem Egberts, gehuwd met
verkoperNeeltie Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlexander Widenbrug, ontv. gen. bij de Admiraliteit., koopt een huis c.a. zz. Schritsen. Ten O. Pietie Pieters [wv Abbe Feites], ten Z. wd. Otte Tieerds, ten W. Pieter Dirx, ten N. die straat. Grondpacht 8 st. Gekocht van Willem Egberts x Neeltie Wybes voor 100 gg.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0108v van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 10, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende woning gekocht door Widenbrug


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenTijs Luitiens Westra


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-147Schritsen 8huis
eigenaarHessel Lex
gebruikerHessel Lex
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272r van 15 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0304r van 17 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 8Schritsen ZZhuis
 
koperSijke Heeres bejaarde dochter100-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
bewonerSijke Heeres bejaarde dochter
naastligger ten oostenHessel Lex
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten westenAntoni Gerrits
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAlexander Widenbrughoud ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSijke Heeres, vrijster, koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. Hessel Hendrix, ten Z. een D.G. camer, ten W. Antoni Gerrits, ten N. die straat. Gekocht van Alexander Widenbrug, oud-ontv. gen. bij de Admiraliteit.


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-147Schritsen 8huis
eigenaarHessel Hendrix
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-147 Schritsen 8huis
eigenaarHessel Hendriks
gebruikerPyter Tjepkes cum soc.
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0329r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-147 Schritsen 8huis
eigenaarSijke Heres
gebruikerSijke Heres
opmerkingpro deo begeert 0 0 4 10 0
8-147 Schritsen 8huis
eigenaarHessel Hendriks
gebruikerHessel Hendriks c.s.
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG
opmerking[nummer 8-147 is tweemaal vermeld]


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0288r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0013v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 8Schritsen ZZhuis
 
koperCornelis Emmeriks, gehuwd metsmakschipper450-00-00 CG
koperAntie Stoffels
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Hessel Lex
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenHeere Pytters mr. sleefmaker
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper van 1/2Jeltie Heeres, gehuwd met
verkoper van 1/2Antonius Gerardiwinkelier
verkoper van 1/6Heere Pyttersmr. sleefmaker
verkoper van 1/6ongehuwde dochter Antie Pytters
verkoper van 1/6Grytie Pytters, gehuwd met
verkoper van 1/6Ocke Jarigsvarensgezel


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-147 Schritsen 8Steffen Elias, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
8-147 /2Schritsen 8Johannes Arends, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-147 Schritsen 8huis
eigenaarHessel Hendriks
gebruikerSteffen Elias cum soc.
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-18-02 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225v van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 8Schritsen ZZ1/2 huis
 
koperRomkje Cornelis 150-00-00 CG
eigenaar van 1/2Romkje Cornelis
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
huurderCorneles Geerts c.u.25-00-00 CG
naastligger ten oostenMaria Lex
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenHeere sleefmaker
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperHinke Hiddes, erfgenaam voor 1/2 van haar kleinzoon
erflaterwijlen Emmerik Cornelis


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0072v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0103r van 4 jul 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 8Schritsen ZZhuis
 
koperAntje Steffens, gehuwd met325-00-00 CG
koperCornelis Cornelis Klein
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenJacob Willems
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenAnne Oenes
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJanke Jacobs met consent van de Gereformeer, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Hendriks


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0218v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 4, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-162 Schritsen 8Cornelis Cornelis wed1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-085Schritsen 8Gerben Aukes Vliegergeb 1774 HRL, ovl 4 sep 1812 HRL; wijk F-085, werkman; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-085Schritsen 8Dirk Eelkes... huwt met Antie Steffens Hoffens; BS ovl 1811; 1817 overlijdens; wed. D.E. eigenaar en gebruiker van wijk F-085, gealimenteerd, 1814. (GAH204); kind: Janke Dirks, geb 22 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-085Schritsen 8Dirk Eelkes wedDirk Eelkes wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1482Schritsen 8wed. Swerus KoersenHarlingenwinkelierschehuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-085Schritsen 8Allardus Johannes Fok... in 1850, zv Johannes F, en Grietje Jans vd Werf; BS huw 1823, ovl 1837, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-085; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-085Schritsen 8Foekje Douwes van der Werf... 1843, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-084; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-085; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-085SchritzenHendrik van der Werf5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-085SchritzenFoekje van der Werf29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, winkeliersche


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-085Schritsen 8Anke Arends Faber, overleden op 22 december 184627 jr (geboren 20/5/1819), overleden Schritzen F 85, vrouw van Bernardus Douwes de Boer, pakhuisknecht, moeder van minderjarige Douwe Bernardus de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-085Schritsen 8Trijntje Dijkstrageb 1799 HRL, N.H., niet meer gevonden na 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-085, 319


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1482F-085 (Schritsen)Reinder Panwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1482F-087 (Schritsen)Reinder Panwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1482Schritsen 8 (F-087)Marten Mulderwoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Schritsen 8Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 8wed M. Mulder geb. B. Pantapster
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 8U.Palstratimmerman


1934 - kentekenadresnaam
B-20485
Schritsen 8Uilke Palstra


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 8K. (Klaas) Helfrich


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 8rijksmonument 20660
  terug