Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 88-1468-146/48-162F-085F-087


Naastliggers vanSchritsen 8
ten oostenSchritsen 10
ten zuidenSchritsen 6
ten westenSchritsen 4
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 8naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0018v van 30 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg [staat: Lubbert lijndraaierssteeg]


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0173r van 28 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPiecke Jelles


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0017r van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 8Schritsen ZZ200‑00‑00 gghuis of kamer met loods
koperPouwels Janssen, gehuwd met
koperAecht Wytses
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenTuyge Juriens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWillem Claesen
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperPyecke Jelckes, gehuwd met
verkoperWybrich Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPouwels Janssen x Aecht Wytzes kopen een huis of kamer op de Schritsen


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0173v van 4 apr 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 8Schritsen ZZ180‑00‑00 ggkamer
koperAnna Fockes, vertegenwoordigd door
koper q.q.Jacob Pieters Haspelman, zwager
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenTuyge Jurians
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWillem Claessen bierdrager
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperPouwel Janszeilmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Fockes koopt een kamer op de Schritsen. Ten O. Tuygen Jurians, ten W. bierdrager Willem Claes. Grondpacht 8 st aan de Stad. Gekocht door Jacob Pieters Haspelman haar zusters' man, van zeilmaker Pouwels Jans voor 180 gg.


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0302v van 16 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 8Schritsen ZZ200‑00‑00 ggkamer
koperHans Jurians, gehuwd met
koperBeyts Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenTuyge Jurrians
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenYd, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Willem Cramer
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperMarten Martens, gehuwd met
verkoperAnna Fockes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0068v van 17 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 8Schritsen ZZ bij de Lange Pijp167‑00‑00 ggkamer
koperGorryt Gorryts, gehuwd met
koperBettye Nannes
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenTuge Jurians
naastligger ten zuidende kamer van Yme Rogiers
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Willem Claeses bierdrager
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperHans Jurians, gehuwd metmetselaar
verkoperBeyts Gorryts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0117r van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0010r van 24 apr 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0089v van 17 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk mr. goudsmidSneek


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0173v van 11 dec 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0241v van 11 mrt 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 8Schritsen ZZ112‑16‑00 gghuis
koperAbe Serps c.u.kooltjer
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenPieter Jurjens Klip wijdschipper
naastligger ten zuidenOtte Tjeerdts smalschipper
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchritsen en diept
verkoper van 1/6Jetse Jelles Stijll q.q., en
verkoper van 1/6Thijs Jansen q.q.
verkoper van 5/6Bauckjen Minnes jongedochter, gesterkt met
verkoper q.q.Jurjen Claeses Fonteinkoopman


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0234v van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg [staat: straat]


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0081r van 20 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 8Schritsen ZZ80‑00‑00 cgwoning
koperWillem Eiberts, gehuwd metscheepstimmerman
koperNeeltie Wybes
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Abbe Feites
naastligger ten zuidenOtte Tieerds
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJetse Jelleskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Eiberts, scheepstimmerman x Neeltie Wybes koopt een woning zz. Schritsen. Ten O. wd. Abbe Feites, ten Z. Otte Tieerdts met een mandelige gevel, ten W. een steeg, ten N. die straat. Grondpacht 8 st. Gekocht van Jetse Jelles voor 80 cg.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0108v van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende woning gekocht door Widenbrug


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0108r van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 8Schritsen ZZ100‑00‑00 gghuis
koperAlexander Widenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenPietie Pieters
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Otte Tieerds
naastligger ten westenPieter Dirx
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperWillem Egberts, gehuwd met
verkoperNeeltie Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlexander Widenbrug, ontv. gen. bij de Admiraliteit., koopt een huis c.a. zz. Schritsen. Ten O. Pietie Pieters [wv Abbe Feites], ten Z. wd. Otte Tieerds, ten W. Pieter Dirx, ten N. die straat. Grondpacht 8 st. Gekocht van Willem Egberts x Neeltie Wybes voor 100 gg.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenTijs Luitiens Westra


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146 , folio 161Schritsen 8kamer
eigenaarde heer Widenbrug
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingonverhuirt


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272r van 15 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0304r van 17 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 8Schritsen ZZ100‑00‑00 gghuis
koperSijke Heeres bejaarde dochter
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
bewonerSijke Heeres bejaarde dochter
naastligger ten oostenHessel Lex
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten westenAntoni Gerrits
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAlexander Widenbrughoud ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSijke Heeres, vrijster, koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. Hessel Hendrix, ten Z. een D.G. camer, ten W. Antoni Gerrits, ten N. die straat. Gekocht van Alexander Widenbrug, oud-ontv. gen. bij de Admiraliteit.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146 , folio 106rSchritsen 8huis
eigenaarSijke Heeres
gebruikerSijke Heeres
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo versogt


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
opmerkingIs 1722 insolvent verklaard
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146 , folio Schritsen 8huis
eigenaarSijke Heeres
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpro deo begeerd


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0329r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146/4 , folio 106vSchritsen 8huis
eigenaarSijke Heres
gebruikerSijke Heres
opmerkingpro deo begeert [vermeld als 8-147]


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0288r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0013v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 8Schritsen ZZ450‑00‑00 cghuis
koperCornelis Emmeriks, gehuwd metsmakschipper
koperAntie Stoffels
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hessel Lex
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenHeere Pytters mr. sleefmaker
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper van 1/2Jeltie Heeres, gehuwd met
verkoper van 1/2Antonius Gerardiwinkelier
verkoper van 1/6Heere Pyttersmr. sleefmaker
verkoper van 1/6Antie Pytters ongehuwde dochter
verkoper van 1/6Grytie Pytters, gehuwd met
verkoper van 1/6Ocke Jarigsvarensgezel


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-146/4Schritsen 8wed. Cornelis Emmeriks, bestaande uit 2 personen03‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146/4 , folio 106vSchritsen 8huis
eigenaarwed. Cornelis Emriks
gebruikerwed. Cornelis Emriks
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0225v van 19 okt 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 8Schritsen ZZ150‑00‑00 cg1/2 huis
koperRomkje Cornelis
eigenaar van 1/2Romkje Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
huurderCorneles Geerts c.u.25‑00‑00 cg
naastligger ten oostenMaria Lex
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenHeere sleefmaker
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperHinke Hiddes, erfgenaam voor 1/2 van haar kleinzoon
erflaterwijlen Emmerik Cornelis


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146/4 , folio 107vSchritsen 8huis
eigenaarCornelis Emmeriks
gebruikerCornelis Emmeriks
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0072v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-146/4 , folio 107vSchritsen 8huis
eigenaarCornelis Emmeriks
gebruikerCornelis Emmeriks
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0103r van 4 jul 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 8Schritsen ZZ325‑00‑00 cghuis
koperAntje Steffens, gehuwd met
koperCornelis Cornelis Klein
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Willems
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenAnne Oenes
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJanke Jacobs met consent van de Gereformeerde Gemeente, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Hendriks


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-162 , folio 180rSchritsen 8huis
eigenaarCornelis Cornelis wed.
gebruikerCornelis Cornelis wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-162 , folio 180rSchritsen 8huis
eigenaarCornelis Cornelis wed.
gebruikerCornelis Cornelis wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-162 , folio 180rSchritsen 8huis
eigenaarCornelis Cornelis wed.
gebruikerCornelis Cornelis wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg
grondpacht vanCornelis Cornelis wed.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑08‑00 cg
aanslag grondpacht00‑02‑00 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0218v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-162 , pag. 175Schritsen 8Cornelis Cornelis wed.1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-085Schritsen 8Gerben Aukes Vliegergeb 1774 HRL, ovl 4 sep 1812 HRL; wijk F-085, werkman; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-085Schritsen 8Dirk Eelkes... huwt met Antie Steffens Hoffens; BS ovl 1811; 1817 overlijdens; wed. D.E. eigenaar en gebruiker van wijk F-085, gealimenteerd, 1814. (GAH204); kind: Janke Dirks, geb 22 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-085Schritsen 8wed Dirk Eelkes wed Dirk Eelkes gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1482Schritsen 8wed. Swerus Koersen winkelierscheHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-085Schritsen 8Allardus Johannes Fok... in 1850, zv Johannes F, en Grietje Jans vd Werf; BS huw 1823, ovl 1837, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-085; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-085Schritsen 8Foekje Douwes van der Werf... 1843, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-084; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-085; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-085SchritzenHendrik Werf5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-085SchritzenFoekje Werf29 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 502 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-085Schritsen 8Anke Arends Faber, overleden op 22 december 184627 jr (geboren 20/5/1819), overleden Schritzen F 85, vrouw van Bernardus Douwes de Boer, pakhuisknecht, moeder van minderjarige Douwe Bernardus de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-085Schritsen 8Trijntje Dijkstrageb 1799 HRL, N.H., niet meer gevonden na 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-085, 319


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1482Schritsen F-085Rinke Oorthuis woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1482Schritsen F-087 Reinder Pan woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1482Schritsen 8 (F-087)Marten Mulderwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 8U. Palstratimmerman


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20485
Schritsen 8Uilke Palstra


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 8K. (Klaas) Helfrich


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 8rijksmonument 20660


2023
0.11665010452271


  terug