Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Simon Stijlstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Simon Stijlstraat 7 5-034 5-033 E-223 E-218
Naastliggers vanSimon Stijlstraat 7
ten oostenVoorstraat 66
ten zuidenSimon Stijlstraat 9
ten westende Simon Stijlstraat
ten noordenSimon Stijlstraat 5


 


 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0111v van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende huisplaatsen van Doye Claes


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0111v van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Kerkstraat 9, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0007r van 2 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: op de Wortelhaven door een steeg in te gaan]huis
 
koper door niaarJattie Rinse Tania, weduwe van165-00-00 GG
koper door niaarwijlen Sybrant Rioerdts
verpachter grondde erfgenamen van Sicke van Dekema 0-05-00 CG
geniaarde koperNanne Lieuwes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg waarlangs ingang
naastligger ten zuidenMinne Rioerdts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende proclamant Jattie Rinse Tania
verkopererfgenamen van Doeke Tabes CU


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0127v van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDouwe Joris


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0127v van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0127v van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0179v van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLyke Haantjes


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0189r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSind Haenties
naastligger ten noordenAmelyke Haenties


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0189r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-034Simon Stijlstraat 7huis
eigenaarnot. Voorda
gebruikernot. Voorda
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-034Simon Stijlstraat 7huis
eigenaarnot. Voorda
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-034 Simon Stijlstraat 7huis
eigenaarde nots. Voorda
gebruikerde nots. Voorda
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0189r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-034 Simon Stijlstraat 7huis
eigenaarwed. not. Voorda
gebruikerwed. not. Voorda
huurwaarde70-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-13-06 CG
opmerkingop verzoek van de eigenaarse getauzeert op 70 gls. volgens placcaat


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-034 Simon Stijlstraat 7wed. Voorda, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-034 Simon Stijlstraat 7huis
eigenaarwed. notrs. Voorda
gebruikerwed. notrs. Voorda
huurwaarde71-08-00 CG
aanslag huurwaarde12-19-08 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0007va van 26 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]4/5 huis en tuin
 
biederJacob Eiberts 880-00-00 GG
naastligger ten oostenGijsbert Wildschut
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: Latijnse Scholen
naastligger ten zuidenJan Blauw
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten noordende erfgenamen van dr. Winters
burgemeester Hendrik Schaaff, curator over
verkoper van 1/5Johanna Klein, erfgenaam
verkoper van 1/5Amelia Klein, erfgenaam
verkoper van 1/5Elisabeth Klein, erfgenaam
verkoper van 1/5Catharina Klein, erfgenamen van hun moeder
Helena Voorda, weduwe van
wijlen George Heronimus Kleincommies
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild 4/5 huis en tuin aan de Wortelhaven. Het huis heeft een galerij aan het eind van de tuin, die op de Grote Kerkstraat uitkomt, en een eigen steeg ten zuiden die op de Wortelhaven uitkomt. Ten O. Gijsbert Wildschut, ten Z. Jan Blauw en de Stads Latijnse Scholen, ten W. de straat, ten N. Jarig Westra en erven dr. Winter. Gekocht van Johanna-, Amelia-, Elisabeth- en Catharina Klein, zijnde de nagelaten kinderen van commies George Heronimus Klein x Helena Voorda. Er is geboden door Jacob Eiberts.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0267v van 9 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]1/5 huis en tuin
 
koperJacob Eiberts trekveerschipper op Leeuwarden220-00-00 GG
naastligger ten oostenGijsbert Wildschut
naastligger ten zuidende Stad Harlingen: Latijnse Scholen
naastligger ten zuidenJan Blauw
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten noordende erfgenamen van dr. Winters
verkoperMaria Eva Klein, gehuwd metDen Haag
Ernst Augustus JenthschirurgijnDen Haag
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Eiberts, trekveerschipper tussen Harlingen en Leeuwarden, koopt 1/5 van een huis oz. Wortelhaven. Ten O. Gijsbert Wildschut, ten Z. Jan Blauw en de Stads Latijnsche Schoolen, ten W. de straat en diept, ten N. vroedsman Jarig Westra en erven dr. Winter. Gekocht van Maria Eva Klein x hoofdchirurgijn van de guarde du corps van de Prins van Oranje in Den Haag Ernst Augustus Jenths?.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0216v van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Eiberts


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0120r van 7 feb 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Egberts


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0241v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Egberts


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0158v van 19 jun 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 5, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Egberts


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0138v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]huis en tuin
 
koperoud burgemeester Jouke Hendriks Olinjus 2200-00-00 CG
huurderJohannes W. Vettevogel c.u.
naastligger ten oostenJelle Wildschut
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJan Sybrands
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenSytse van Dijk
naastligger ten noordenvroedsman Westra
verkoperJacob EybertsFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJouke Hendriks Olinjus, oud-burgemeester, koopt huis en tuin aan de Wortelhaven. Ten O. Jelle Wildschut, ten Z. de Stadsschool en de Kerkstraat, ten W. Jan Sybrands en de Wortelhaven, ten N. Sytse van Dijk en de vroedsman Westra. Gekocht van Jacob Eyberts te Franeker, voor 2200 cg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0163r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]huis met tuin
 
koperJan Hansen Oosterhout, gehuwd met2131-10-00 CG
Janke Gerryts Heslinga
huurderJohannes W. Vettevogel c.u.
naastligger ten oostenJelle Wildschut
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenJan Heeres
verkoperburgemeester Jouke Olinjus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hansen Oosterhout x Janke Gerryts Heslinga koopt huis en tuin aan de Wortelhaven, door meerderen bewoond. Ten O. Jelle Wildschut, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de Wortelhaven, ten N. Jan Heeres. Ten Z. een steegje uitkomende op de Wortelhaven. Gekocht van burgemeester Jouke Olinjus, voor 2131 cg.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0181r van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Egberts


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0135v van 13 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 7Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]huis, tuin en stokerij
 
koperDirk Brefo Heslinga, gehuwd met3000-00-00 CG
Trijntje van der Meulent Nieuwland
naastligger ten oostenJelle Wildschut
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordenSytze van Dijk pruikmaker
verkoper van 1/2burgemeester Jan Oosterhout, gehuwd geweest met
wijlen Janke Gerryts Heslinga, en als voogd van
verkoper van 1/4Trijntje Oosterhout
verkoper van 1/4Hans Oosterhout
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Brevo [Heslinga] x Trijntje v.d. Meulen koopt een huis, tuin en stokerij aan de Wortelhaven, met een eigen steeg ten Z. en een stuk grond ten Z. Over het stuk grond is een acte van 30 aug 1751 tussen de Stad Harlingen en de toenmalige eigenaar Jacob Eyberts. Ten O. Jelle Wildschut, ten Z. de Kerkstraat, ten W. de Wortelhaven, ten N. Sytze van Dijk. Gekocht van Jan Oosterhout voor 1/2 en zijn 2 kinderen bij wl. zijn vrouw Janke Gerryts Heslinga.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0023r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Simon Stijlstraat 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Breevo Heslinga koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-033 Simon Stijlstraat 7D B Heslinga4-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 7Dirk Briso Heslinga... 1801-1803; BS huw 1816, ovl 1821, ovl 1834, vdGaast begraaflijst; eigenaar en gebruiker van wijk E-223, deurwaarder, 1814. (GAH204); sterfhuis: Grote Bredeplaats 11; vdGaast, begraaflijst; Tijs IJedes Duininga ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 7Jacob Levij de Beer... eigenaar is Samuel Jacobs wed., 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-223; VT1839; J.L. d. B. eigenaar van perceel nr. 1048, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 36, huis en erf, 75 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-223Simon Stijlstraat 7D B Heslinga D B Heslinga deurwaarder


1817 - bewonersadresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 7Trijntje Hotzes van der Meulen... ... , ovl 13 jan 1817 HRL, huwt met Dirk Breso Heslinga; BS geb en ovl 1817, ovl 1834; sterfhuis wijk E-223/S. Stijlstraat 7, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; Wij President Burgemeester der Stad Zwolle, ... (alles)


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 216 van 10 dec 1817
adressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 7provisionele toewijzingfl. 1665huis E-223
 
verkoperDirk Brefo Heslinga (in de b.s. is de 2e voornaam: Brifo)
koperEvert Hendriks Merkelbaan (te Sexbierum)


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 92 van 1 mei 1822
adressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 7koopaktefl. 1800huis E-223
 
verkoperEvert Hendriks Merkelbach (te Sexbierum)
koperRuurd Wybes van Dokkum
koperAukje Pieters de Boer


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 21 jun 1827
adressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 7koopaktefl. 1600huis en pakhuis E-223 en E-226
 
verkoperRuurd van Dokkum
verkoperAukje Pieters de Boer
Jacob Levy de Beer
Doedtje Samuels Reyzer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1075Simon Stijlstraat 7Jacob Levy de BeerHarlingenkoopmanhuis en erf (3 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 7Doetje Salomons Reysergeb 1772 Leeuwarden, ovl 16 feb 1841 HRL, huwt met Jacob Levi de Boer, dv Samuel R, en Bruna Isaaks; BS ovl 1841; oud 67 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-223; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-223WortelhavenJacob Levi de Beer64 jHarlingenm, israëliet, gehuwd, koopman
E-223WortelhavenDoetje S Reyzer67 jLeeuwardenv, israëliet, gehuwd
E-223WortelhavenBloeme Mozes de Beer22 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
E-223WortelhavenGooytske Veenstra20 jMidlumv, israëliet, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-223Simon Stijlstraat 7Doetje Samuels Reyzer, overleden op 17 februari 184169 jr, geboren Leeuwarden, overleden Wortelhaven E 223, vrouw van Jacob Levi de Beer, koopman (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, zuster van wijlen Rebekka (moeder van niet met name genoemde kinderen), Izaak, te Leeuwarden, Rachel, aldaar en Elias Samuels Reyzer, aldaar. Saldo fl. 3.172,25. (in tafel 16/2 en patroniem 'Salomons') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 83 van 20 nov 1846
adressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 7koopaktefl. 2000huis en pakhuis enz. E-223
 
verkoperJacob Levie de Beer
Wybe Lieuwes de Jong


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 7Sipkje Aukes Koolker... 1882, dv Auke Rommerts K, en Jol Aukes (de Jong); BS ovl 1834; 1882 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1075E-223 (Wortelhaven)Jacobus Johs. du Saarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1075*E-218 (Wortelhaven)Anna van der Werf, vrouw v. Dirk Dekemawoonhuis
Sectie A nr. 1075*E-219 (Wortelhaven)Anna van der Werf, vrouw v. Dirk Dekemawoonhuis


1889 - variaadresbronbericht
Simon Stijlstraat 7Oud Harlingen Magazine 1990Opening van een zaak voor koek, baanket, chocolade en suikerwerken van T. Wiebenga Rzn. in de Simon Stijlstraat


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 7, HarlingenSimon Stijlstraat 7T. Wiebenga Rzn.comestibles


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4493Simon Stijlstraat 7 (E-218)Taeke Wiebenga (Azn.)woonhuis en bergplaats


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Simon Stijlstraat 7 Paulus Wierdsmawinkelier
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1200


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 7, HarlingenSimon Stijlstraat 7P. Wierdsmavleeschwaren, comestibles, banket enz.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Simon Stijlstraat 7, HarlingenSimon Stijlstraat 7P. Wierdsmavleeschwaren, comestibles, banket, gebak


1928 - adresboekadresnaamberoep
Simon Stijlstraat 7P.Wierdsmawinkelier
Simon Stijlstraat 7aJ.Kroes-


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 7P. Wierdsma230Vleeschw. enz.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Simon Stijlstr. 7P. Wierdsma705Vleeschw. enz.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4493Simon Stijlstraat 7gemeentelijk monument12 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4493Simon Stijlstraat 7
  terug