Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Simon Stijlstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Simon Stijlstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) E-217 E-212
1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 260r van jun 1809 , betreft pand E-218 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Simon Stijlstraat 8Hans Willem Corneliszn. Zijlstra koopt een huis, brouwerij, tapperij en mouterij aan de Wortelhaven, wijk E-217 en 218 (o.a. kadnr. 1083), strekkende tot aan de Lanen. Ten N. de Lutherse pastorie, ten Z. de Lanen en Ritske Cronenburg, ten W. de Stokerssteeg en Jan Hannema, ten O. de Wortelhaven. Gekocht van Wybe Lolles Steensma te Franeker, voor 1/2, en Lambert Salverda te Franeker, Dirk Salverda, erfgezeten te Tzum en Atje Salverda x Marten Zijtses Hilarides te Tzum, elk voor 1/6, als erven Aafke L. Salverda wv Lolle Wybes Steensma, voor 4850 cg. Alle goederen en inventaris moeten door de koper worden overgenomen op taxatie,


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0260r van 4 jun 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Simon Stijlstraat 8Simon Stijlstraat WZ [staat: Wortelhaven] tot de Lanen wijk F-217 en F-218huis, brouwerij, tapperij, mouterij
 
koperHans Willem Cornelis Zijlstra, zoon van4150-00-00 CG
Cornelis Dirks Zijlstra
naastligger ten oostenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten zuidenRitske Cronenburg
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stokersteeg]
naastligger ten westenJan Hannema
naastligger ten noordenLutherse pastorie
verkoperwijlen burgemeester Lolle Wiebes Steensma, gehuwd met
verkoperwijlen Aafke L. Salverda
verkoperWiebe Lolcama, erfgenaam en executeur testamentairFraneker
verkoperLambert Salverda, erfgenaamFraneker
verkoperDirk Salverda, erfgenaamTzum
verkoperAtje Salverda, erfgenaam en gehuwd met
verkoperMarten Sietses Hilarius, erfgenamen van
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Willem Corneliszn. Zijlstra koopt een huis, brouwerij, tapperij en mouterij aan de Wortelhaven, wijk E-217 en 218 (o.a. kadnr. 1083), strekkende tot aan de Lanen. Ten N. de Lutherse pastorie, ten Z. de Lanen en Ritske Cronenburg, ten W. de Stokerssteeg en Jan Hannema, ten O. de Wortelhaven. Gekocht van Wybe Lolles Steensma te Franeker, voor 1/2, en Lambert Salverda te Franeker, Dirk Salverda, erfgezeten te Tzum en Atje Salverda x Marten Zijtses Hilarides te Tzum, elk voor 1/6, als erven Aafke L. Salverda wv Lolle Wybes Steensma, voor 4850 cg. Alle goederen en inventaris moeten door de koper worden overgenomen op taxatie,


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-217Simon Stijlstraat 8Hans Willem Cornelis Zijlstra... 1838; levert bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. en Beerta Hinderika Winter van Zuidhorn, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-217Simon Stijlstraat 8H W C Zijlstra tapperij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307Simon Stijlstraat 8Gozewijn Jan Loncq Jr.Harlingenbierbrouwerhuis en erf (230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307aSimon Stijlstraat 8Gozewijn Jan Loncq Jr.Harlingenbierbrouwerbrouwerij (180 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-217Simon Stijlstraat 8Rinkje Ottes Kamp... niet bekend), N.H., dv Otte Jacobs K., en Trijntje Wybes Kwest; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1307E-218 (Wortelhaven)Oeke van der Werf wed. S. Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 1307aE-216 (de Lanen)Oeke van der Werf wed. S. Wiardabrouwerij
Sectie A nr. 1307aE-217 (de Lanen)Oeke van der Werf wed. S. Wiardabrouwerij


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 08 sep 1871
E-217Simon Stijlstraat 8Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Provisioneel verkocht op 20 sep 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 sep 1871
E-217Simon Stijlstraat 8Een winkelhuis op den hoek van de Lanen en de Wortelhaven. Finaal verkocht op 4 okt 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3347E-213 (Wortelhaven)Johan Hendrik Herman Scholtepakhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Simon Stijlstraat 8rijksmonument 0


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 8, HarlingenSimon Stijlstraat 8 Stoepke, bloemenhuus 'tbloemen
  terug