Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Simon Stijlstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Simon Stijlstraat 95-0355-0355-034E-223E-219


Naastliggers vanSimon Stijlstraat 9
ten oostenVoorstraat 66
ten zuidenGrote Kerkstraat 1
ten westende Simon Stijlstraat
ten noordenSimon Stijlstraat 7


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0223v van 1 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sibrich Harmens


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0224r van 1 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sibrich Harmens
naastligger ten zuidensteeg


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0243r van 20 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSaeff Hendricks


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0328r van 30 nov 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sibrich Harmens


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0007r van 2 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg waarlangs ingang
naastligger ten zuidenMinne Rioerdts


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0127v van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 9Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven naast de grote school]380‑00‑00 gghuis
koperHendrick Margijs c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑13‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenschool
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDouwe Joris
verkoperJan Reyners e.a.
erflaterwijlen Tonis Jansen
erflaterwijlen Pitryk Harmens


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0189r van 22 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 9Simon Stijlstraat OZ [niet vermeld]225‑00‑00 gghuis
koperJan Jansen Boustijn mr. kleermaker
verpachter grondde stad Harlingen1‑13‑00 cg
naastligger ten oostende stad Harlingen: Latijnse School
naastligger ten noordenAmelyke Haenties
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: straat en Wortelhaven]
naastligger ten zuidende stad Harlingen: Latijnse School
verkoperSjoucke van Bessen, gehuwd metmr. chirurgijn te Minnertsga
verkoperAntie Jans te Minnertsga


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-035 , folio 95Simon Stijlstraat 9huis
eigenaarJan Jansen Blau
gebruikerJan Jansen Blau
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
grondpacht aanG. Suringar erven
grondpacht totaal01‑13‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑04 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-035 , folio 61vSimon Stijlstraat 9huis
eigenaarJan Jansen Blauw
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑8‑1720
grondpacht aanGouke Suringar erven
grondpacht totaal01‑13‑00 cg
aanslag grondpacht00‑08‑04 cg
aansl. grondp. voldaan23‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-035 , folio Simon Stijlstraat 9huis
eigenaarJan Jansen Blauw
gebruikerJan Jansen Blauw
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg
grondpacht aanG. Zuringar erven
grondpacht totaal01‑13‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-035 , folio 62rSimon Stijlstraat 9huis
eigenaarJan Jansen Blauw
gebruikerJan Jansen Blauw
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg
grondpacht aanGauke Suiringar erven
grondpacht totaal01‑13‑00 cg
aanslag grondpacht00‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-035Simon Stijlstraat 9Jan Douwes, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0
5-035Simon Stijlstraat 9Jan Blauw, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-035 , folio 62rSimon Stijlstraat 9huis
eigenaarJan Jansen Blau
gebruikerJan Jansen Blau
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerJan Douwes
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0007va van 26 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: Latijnse Scholen
naastligger ten zuidenJan Blauw


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-035, fol. 83rSimon Stijlstraat 9Jan Blauw cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderen30:16:00 cg5:2:00 cgbestaet maetigh


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0267v van 9 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: Latijnse Scholen
naastligger ten zuidenJan Blauw


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-035 , folio 63rSimon Stijlstraat 9huis
eigenaarJan Jansen Blau
gebruikerJan Jansen Blau
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerJan Douwes
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0241v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 9Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven naast de stadsscholen]460‑00‑00 gghuis
koperWilhelmus Stikkel, gehuwd metmr. schoenmaker
koperAnna Halbers
huurderJacob Willems c.u.kastmaker50‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Egberts
naastligger ten zuidende stad Harlingen: scholen
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenJacob Egberts
verkoper van 1/4Douwe Douwesmr. reidmaker
verkoper van 1/4Jan Jansenolieslagersknecht te Almenum
koperTrijntje Yemes, gehuwd met
koperPieter Jetzes bontwever
verkoper van 1/8Aukjes Yemes, gehuwd met
verkoper van 1/8Frans Cornelisbontwever
verkoper van 1/8Trijntje Johannes Hobbes, gehuwd met te de Koog
verkoper van 1/8Bruin Pytersolieslagersknecht te de Koog
verkoper van 1/8meerderjarige vrijster Berbertje Johannes Hobbes te Zaandam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWilhelmus Stijckel (Stikkel), mr. schoenmaker x Anna Halbers koopt een huis oz. Wortelhaven, naast de Stadsscholen. Ten O. en N. Jacob Eiberts, ten Z. de Stadsscholen, ten W. die straat. Gekocht van mr. rietmaker Douwe Douwes en olieslagersknecht Jan Jansen voor 1/2, Trijntie Yemes x bontwever Pieter Jetzes, Aukjen Yemes x bontwever Frans Cornelis en Pieter Jetzes namens Trijntie Johannes Hobbes x olieslagersknegt op de Koog in Nrd. Holland Bruin Pieters, en vrijster te Zaandam Barbertje Johannes Hobbes voor 1/2, voor 460 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-035 , folio 63rSimon Stijlstraat 9huis
eigenaarJan Jansen Blauw
gebruikerJan Jansen Blauw
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerJan Douwes
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-034 , folio 110rSimon Stijlstraat 9huis
eigenaarWillem Stickel
gebruikerJan Sybrens
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerAnne Poulus
huurwaarde25‑00‑00 cg
huurwaarde totaal75‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal73‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑07‑02 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0138v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0163r van 31 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0181r van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 9Simon Stijlstraat OZ [staat: Wortelhaven]1000‑00‑00 cghuis
koperWillem van Vals, gehuwd metmr. schoenmaker
koperJantje Gerryts
naastligger ten oostenJacob Egberts
naastligger ten zuidende stad Harlingen: school
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenJacob Egberts
verkoperWillem Stiekel, gehuwd met
verkoperAnna Halbers


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-034 , folio 110rSimon Stijlstraat 9huis
eigenaarWillem van Vals
gebruikerWillem van Vals
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0135v van 13 sep 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Simon Stijlstraat 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-034 , folio 110rSimon Stijlstraat 9huis
eigenaarWillem van Vals
gebruikerWillem van Vals
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0023r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Simon Stijlstraat 9Simon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]160‑00‑00 gghuis
koperDirk Brevo Heslinga koopman
naastligger ten oostenDirk Brevo Heslinga koopman
naastligger ten zuidende stad Harlingen: Latijnse School
naastligger ten westenSimon Stijlstraat [staat: Wortelhaven]
naastligger ten noordenDirk Breevo Heslinga koopman
verkoperWillem van Valsmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Breevo Heslinga koopt huis aan de Wortelhaven. Ten O. en N. de koper, ten W. de Wortelhaven, ten Z. de Latijnsche School. Gekocht van Willem Vals (?).


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-035, pag. 73Simon Stijlstraat 9


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-034 , pag. 106Simon Stijlstraat 9D.B. Heslinga 1‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 9Dirk Briso Heslinga... 1801-1803; BS huw 1816, ovl 1821, ovl 1834, vdGaast begraaflijst; eigenaar en gebruiker van wijk E-223, deurwaarder, 1814. (GAH204); sterfhuis: Grote Bredeplaats 11; vdGaast, begraaflijst; Tijs IJedes Duininga ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 9Jacob Levij de Beer... eigenaar is Samuel Jacobs wed., 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-223; VT1839; J.L. d. B. eigenaar van perceel nr. 1048, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 36, huis en erf, 75 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-223Simon Stijlstraat 9D B HeslingaD B Heslingadeurwaarder


1817 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 9Trijntje Hotzes van der Meulen... ... , ovl 13 jan 1817 HRL, huwt met Dirk Breso Heslinga; BS geb en ovl 1817, ovl 1834; sterfhuis wijk E-223/S. Stijlstraat 7, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; Wij President Burgemeester der Stad Zwolle, ... (alles)


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 216 van 10 dec 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 9provisionele toewijzingfl. 1665huis E-223
 
verkoperDirk Brefo Heslinga (in de b.s. is de 2e voornaam: Brifo)
koperEvert Hendriks Merkelbach (te Sexbierum)


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 92 van 1 mei 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 9koopaktefl. 1800huis E-223
 
verkoperEvert Hendriks Merkelbach (te Sexbierum)
koperRuurd Wybes van Dokkum
koperAukje Pieters de Boer


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 21 jun 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 9koopaktefl. 1600huis en pakhuis E-223 en E-226
 
verkoperRuurd van Dokkum
verkoperAukje Pieters de Boer
Jacob Levy de Beer
Doedtje Samuels Reyzer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1075Simon Stijlstraat 9Jacob de Beer koopmanHarlingenhuis en erf (3 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 9Doetje Salomons Reysergeb 1772 Leeuwarden, ovl 16 feb 1841 HRL, huwt met Jacob Levi de Boer, dv Samuel R, en Bruna Isaaks; BS ovl 1841; oud 67 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-223; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-223WortelhavenJacob Levi de Beer64 jkoopmanHarlingenm, israëliet, gehuwd
E-223WortelhavenDoetje S Reyzer67 jLeeuwardenv, israëliet, gehuwd
E-223WortelhavenBloeme Mozes de Beer22 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
E-223WortelhavenGooytske Veenstra20 jMidlumv, israëliet, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 266 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-223Simon Stijlstraat 9Doetje Samuels Reyzer, overleden op 17 februari 184169 jr, geboren Leeuwarden, overleden Wortelhaven E 223, vrouw van Jacob Levi de Beer, koopman (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, zuster van wijlen Rebekka (moeder van niet met name genoemde kinderen), Izaak, te Leeuwarden, Rachel, aldaar en Elias Samuels Reyzer, aldaar. Saldo fl. 3.172,25. (in tafel 16/2 en patroniem 'Salomons') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 83 van 20 nov 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-223Simon Stijlstraat 9koopaktefl. 2000huis en pakhuis enz. E-223
 
verkoperJacob Levie de Beer
Wybe Lieuwes de Jong


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-223Simon Stijlstraat 9Sipkje Aukes Koolker... 1882, dv Auke Rommerts K, en Jol Aukes (de Jong); BS ovl 1834; 1882 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1075Wortelhaven E-223erv. Douwe K. Roedema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1075Wortelhaven E-218 Anna van der Werf vrouw v. Dirk Dekemawoonhuis
Sectie A nr. 1075Wortelhaven E-219 Anna van der Werf vrouw v. Dirk Dekemawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4494Simon Stijlstraat 9 (E-219)Trijntje Bastra (wed. M.Th. v.d. Molen, en Cons.)woonhuis


1922 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9E. Postmaelectro-technisch bureau


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Simon Stijlstraat 9E. Postmaelectricien


1929 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9E. Postmaelectro-technisch bureau


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17997
Simon Stijlstraat 9Eelko Postma


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 9E. Postmaelectro- en radio-technisch bureau


1942 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Simon Stijlstraat 9, HarlingenSimon Stijlstraat 91942' (verbouwd)muurankers


2023
0.18365693092346


  terug